Thông báo mời thầu

Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 14,15,16,17,18

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:16 15/10/2020
Số TBMT
20201040075-00
Công bố
15:16 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch C.9/NT2, phường Việt Hưng, quận Long Biên
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 14,15,16,17,18
Chủ đầu tư
Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Long Biên. Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 024.36502080
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch C.9/NT2, phường Việt Hưng, quận Long Biên
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:16 15/10/2020
đến
15:30 04/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 04/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 14,15,16,17,18". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 14,15,16,17,18" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-HSMT DVTV

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung
sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể,
ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của
thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông
tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại d Mục 5 E-CDNT.
4. Nhà thầu có kèm theo các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm
theo quy định tại Mục 11.1 E-CDNT.
5. Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Cục quản lý hoạt động xây dựng/Bộ
Xây dựng cấp hoặc Sở Xây dựng địa phương cấp: Lĩnh vực - Tư vấn giám sát công trình
dân dụng Hạng II trở lên;
6. Có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy do
Cảnh sát PCCC cấp: Lĩnh vực tư vấn giám sát về PCCC; Người đứng đầu doanh nghiệp và
người đại diện theo pháp luật phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng
cháy và chữa cháy. (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 41 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày
31/7/2014);
(Đối với nhà thầu liên danh: Thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu năng
lực tại mục 5, 6 tương ứng và phù hợp với phần công thực hiện trong liên danh).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

1

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
Số năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn giám sát
công trình dân dụng được tính từ thời điểm ký hợp
đồng giám sát công trình dân dụng đầu tiên (yêu cầu
kèm theo bản chụp có chứng thực hợp đồng và biên
bản nghiệm thu hoàn thành để chứng minh).

1.1

22

Điểm
tối đa
15

3

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối
thiểu
10,5

E-HSMT DVTV

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

Đối với nhà thầu liên danh, số năm kinh nghiệm tính
cho thành viên liên danh có số năm kinh nghiệm
nhiều nhất.
> 7 năm

1.2

1.3

3

từ 5 đến 7 năm
< 5 năm
- Số lượng hợp đồng tư vấn giám sát công trình dân
dụng từ cấp II trở lên tương tự đã và đang thực hiện
với tư cách là nhà thầu chính tại Việt Nam trong thời
gian từ năm 2015 trở lại đây (Tính từ thời điểm ký
hợp đồng) có giá trị từ 0,7 tỷ đồng trở lên
- Tài liệu chứng minh: Nhà thầu phải gửi kèm theo
bản chụp được chứng thực các văn bản, tài liệu liên
quan gồm: Hợp đồng và tài liệu chứng minh đã thực
hiện hợp đồng (biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc
thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính…), kê khai
rõ cấp, loại công trình. Nếu hợp đồng đang thực hiện
thì phải có xác nhận của chủ đầu tư về việc đã thực
hiện hoàn thành trên 80% giá trị hợp đồng
- Trường hợp liên danh: Các thành viên trong liên
danh phải có hợp đồng tư vấn giám sát tương ứng với
phần công việc đảm nhiệm trong liên danh.
2 hợp đồng
1 hợp đồng

3

- Số lượng hợp đồng tư vấn giám sát công trình giáo
dục từ cấp II trở lên (không tính các hợp đồng đã kê
khai tại điểm 1.2) đã và đang thực hiện với tư cách là
nhà thầu chính tại Việt Nam trong thời gian từ năm
2017 trở lại đây (Tính từ thời điểm ký hợp đồng).
- Tài liệu chứng minh: Nhà thầu phải gửi kèm theo
bản chụp được chứng thực các văn bản, tài liệu liên
quan gồm: Hợp đồng và tài liệu chứng minh đã thực
hiện hợp đồng (biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc
thanh lý hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính…), kê khai
rõ cấp, loại công trình. Nếu hợp đồng đang thực hiện
thì phải có xác nhận của chủ đầu tư về việc đã thực
hiện hoàn thành trên 80% giá trị hợp đồng
- Trường hợp liên danh: Các thành viên trong liên

2

23

Thang
điểm
chi tiết

2
1

3
1

Điểm
tối
thiểu

E-HSMT DVTV

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối
thiểu

danh phải có hợp đồng tư vấn giám sát tương ứng với
phần công việc đảm nhiệm trong liên danh.

1.4

1.5

1.6

2 hợp đồng
1 hợp đồng
Uy tín thông qua kết quả thực hiện các hợp đồng tư
vấn giám sát công trình dân dụng từ cấp II trở lên.
Yêu cầu kèm theo tài liệu chứng minh: bản sao biên
bản nghiệm thu hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc
tài liệu tương đương về chất lượng, tiến độ thực
hiện…
- Trường hợp liên danh: Thành viên đứng đầu liên
danh xét theo điều kiện trên. Các thành viên trong
liên danh phải có tối thiểu 2 hợp đồng tư vấn giám
sát tương ứng với phần công việc đảm nhiệm trong
liên danh
3 dự án
2 dự án
1 dự án
Hệ thống quản lý chất lượng về lĩnh vực tư vấn giám
sát:
Có chứng nhận ISO còn hiệu lực về hệ thống quản lý
quản lý chất lượng
Có quy trình hệ thống quản lý chất lượng nội bộ
khoa học, chặt chẽ
Không có chứng nhận ISO hoặc quy trình hệ thống
quản lý chất lượng sơ sài không khoa học, chặt chẽ
Năng lực tài chính của Nhà thầu
Xác nhận nghĩa vụ nộp thuế (Đối với nhà thầu liên
danh, tối thiểu 1 thành viên đáp ứng)
- Có văn bản xác nhận của cơ quan thuế chứng minh
Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đến hết năm
2019

2
1

3

3
2
1
2
2
1÷2
0
2

2

- Không có văn bản xác nhận của cơ quan thuế hoặc
Nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đến
hết năm 2019
2
2.1

Giải pháp và phương pháp luận
Am hiểu về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của gói
24

0
35
6

24,5

E-HSMT DVTV

TT

2.2

Tiêu chuẩn đánh giá
thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu
Trình bày đúng, đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, khoa học về
phạm vi, quy mô của dự án, mục đích, yêu cầu và
nhiệm vụ của gói thầu đã nêu trong điều khoản tham
chiếu. Hiểu rõ mối quan hệ giữa Tổ chức tư vấn, Nhà
thầu với Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan. Quyền
và nghĩa vụ của tư vấn giám sát
Trình bày đúng, đầy đủ, tương đối rõ ràng, chưa chi
tiết, chưa khoa học về phạm vi, quy mô của dự án,
mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của gói thầu; Nêu
được các mối quan hệ liên quan và nêu quyền và
nghĩa vụ của tư vấn giám sát nhưng trình bày sơ sài,
không chi tiết
Trình bày lan man, không hiểu biết về các nội dung
của gói thầu
Khảo sát hiện trường dự án, mô tả về vị trí
- Trình bày đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, khoa học về vị
trí dự án. Có các hình ảnh hiện trường dự án
- Trình bày tương đối đầy đủ, chưa chi tiết, chưa
khoa học về vị trí dự án. Có hình ảnh hiện trường dự
án.
- Trình bày chưa đầy đủ về vị trí dự án. Có hình ảnh
hiện trường dự án.

Điểm
tối đa

5÷6

2÷4

0÷1
4
4
2÷3

1

- Trình bày lan man, không hiểu biết rõ về vị trí dự
án. Không có hình ảnh khảo sát hiện trường dự án
2.3

Phương pháp luận do nhà thầu đề xuất
Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục công
việc quy định trong điều khoản tham chiếu và của dự
án. Các hạng mục công việc được phân chia thành
những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic;
đồng thời có phân công cho từng chuyên gia tư vấn
đề xuất thực hiện cho dự án.
Phương pháp luận trình bày phù hợp với nhiệm vụ
nhưng trình bày sơ sài không đầy đủ các hạng mục.
Phương pháp luận trình bày không phù hợp với
nhiệm vụ, không phù hợp với các hạng mục trong
điều khoản tham chiếu.
25

Thang
điểm
chi tiết

0
9

8÷9

3÷7

0÷2

Điểm
tối
thiểu

E-HSMT DVTV

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

2.4

Sáng kiến cải tiến

2.5

Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn
các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự
án. Có đề xuất thực hiện tốt các công việc mang tính
đặc thù của dự án.
Có đề xuất sáng kiến nhưng trình bày sơ sài
Không đưa ra được các sáng kiến cải tiến
Cách trình bày đề xuất

Điểm
tối đa
3

2÷3

1
0
2

Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý,
dễ theo dõi.
Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
2.6

2.7

Thang
điểm
chi tiết

Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực
hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được
phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp với
phương pháp luận và tiến độ dự kiến. Có sơ đồ và
tiến độ kế hoạch triển khai kèm theo bảng biểu mô
tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp báo
cáo phù hợp với tiến độ thực hiện công việc, phù hợp
với nhân sự bố trí
Có kế hoạch công việc bao gồm các nhiệm vụ để
thực hiện gói thầu. Có mô tả mỗi một nhiệm vụ cụ
thể phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến
nhưng sơ sài. Có sơ đồ và tiến độ kế hoạch triển
khai. Bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc
và tiến độ nộp báo cáo phù hợp với tiến độ thực hiện
công việc, phù hợp với nhân sự bố trí
Không có hoặc có kế hoạch công việc bao gồm các
nhiệm vụ để thực hiện gói thầu nhưng không mô tả
từng nhiệm vụ cụ thể. Không có sơ đồ và tiến độ kế
hoạch triển khai và không có bảng biểu mô tả kế
hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo,
không phù hợp với năng lực nhân sự.
Bố trí nhân sự hợp lý
Thời điểm và thời gian bố trí nhân sự phù hợp với kế
hoạch triển khai, tiến độ công việc. Bố trí đầy đủ
nhân sự theo quy định của HSMT.
26

1
1
6

5÷6

2÷4

0÷1

3
1÷3

Điểm
tối
thiểu

E-HSMT DVTV

TT

2.8

3

3.1

a

b

c

Tiêu chuẩn đánh giá
- Thiếu 1 nhân sự tại điểm 3 trừ 1 điểm
Bố trí nhân sự không phù hợp với kế hoạch triển
khai, tiến độ công việc.
Thiết bị, máy móc
Có phương án bố trí số lượng máy móc, thiết bị phù
hợp với quy mô, tiến độ thực hiện và nhân sự bố trí
trong gói thầu. Có tài liệu chứng minh kèm theo kê
khai rõ về chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng
hiện tại, chủ sở hữu; Nếu đi thuê phải có hợp đồng
kèm theo tài liệu chứng minh của bên cho thuê
Không có phương án bố trí thiết bị, máy móc thực
hiện gói thầu. Không có tài liệu chứng minh quyền
sở hữu thiết bị của nhà thầu hoặc bên cho thuê. Số
lượng thiết bị, máy móc không phù hợp với quy mô,
nhân sự và tiến độ thực hiện gói thầu.
Nhân sự
Tư vấn giám sát trưởng: Chuyên ngành xây dựng
dân dụng hoặc kỹ thuật công trình xây dựng. Có
chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công
trình dân dụng tương đương Hạng III trở lên. (Kèm
theo bảng kê khai lý lịch chuyên gia, chứng chỉ hành
nghề TVGS và các tài liệu theo quy định tại Biểu
mẫu số 6 E-HSMT)
Bằng cấp chuyên môn: Chuyên ngành xây dựng dân
dụng hoặc kỹ thuật công trình xây dựng
Trên đại học
Đại học
Bằng cấp không đúng chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan:
Tư vấn giám sát các công trình dân dụng
>7 năm
Từ trên 5÷7 năm
Từ 3÷5 năm
< 3 năm
Kinh nghiệm làm giám sát trưởng các công trình dân
dụng có quy mô tương tự (công trình dân dụng từ cấp
II trở lên). Có kèm theo tài liệu chứng minh có xác
27

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối
thiểu

0
2
2

0÷1

50

35

15

3
3
2
0
5
5
4
2
0
5

E-HSMT DVTV

TT

d

3.2

3.2.1

a

b

c

3.2.2

Tiêu chuẩn đánh giá
nhận của Chủ đầu tư hoặc tương đương.
3 công trình
2 công trình
1 công trình
Cứ thêm 1 dự án thì được cộng 0,5 điểm nhưng
không quá 1,0 điểm
Các tài liệu khác, có kèm theo bản sao chứng thực
chứng chỉ liên quân.
- Có chứng nhận huấn luyện ATLĐ, VSLĐ
Tư vấn giám sát viên
Kèm theo chứng chỉ hành nghề TVGS phù hợp với
chuyên môn theo quy định, bảng kê khai lý lịch
chuyên gia, các tài liệu khác theo quy định tại Biểu
mẫu số 6 E-HSMT
Cán bộ giám sát phần xây dựng: tối thiểu 2 người.
Có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân
dụng tương đương hạng II trở lên.
(Bố trí thiếu hoặc không đáp ứng yêu cầu: 0 điểm)
Bằng cấp chuyên môn: Chuyên ngành xây dựng dân
dụng hoặc kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học trở lên
Dưới đại học hoặc không đúng chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan:
Tư vấn giám sát các công trình dân dụng
> 5 năm
Từ 3÷5 năm
< 3 năm
Kinh nghiệm thực hiện tư vấn giám sát các công
trình dân dụng có quy mô tương tự (công trình dân
dụng từ cấp II trở lên). Có kèm theo tài liệu chứng
minh.
≥ 3 công trình
2 công trình
1 công trình
Chưa giám sát công trình nào tương tự
Cán bộ giám sát phần điện: tối thiểu 1 người. Có
28

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết
4
3
1

1

0,5

2
2

27

5

1
1
0
2
2
1
0

2

2
1,5
1
0
5

Điểm
tối
thiểu

E-HSMT DVTV

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

chứng chỉ hành nghề giám sát điện dân dụng tương
đương hạng II trở lên.
a

b

c

3.2.3
a

b

c

Bằng cấp chuyên môn: Chuyên ngành điện
Đại học trở lên
Dưới đại học hoặc không đúng chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan:
Tư vấn giám sát điện các công trình dân dụng
> 5 năm
Từ 3 ÷5 năm
< 3 năm
Kinh nghiệm thực hiện tư vấn giám sát điện các công
trình dân dụng có quy mô tương tự (công trình dân
dụng từ cấp II trở lên). Có kèm theo tài liệu chứng
minh.
≥ 3 công trình
2 công trình
1 công trình
Chưa giám sát công trình nào tương tự
Cán bộ giám sát phần cấp thoát nước: tối thiểu 1
người. Có chứng chỉ hành nghề giám sát cấp thoát
nước tương đương hạng II trở lên.
Bằng cấp chuyên môn: Chuyên ngành cấp thoát nước
Đại học trở lên
Dưới đại học hoặc không đúng chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan:
Tư vấn giám sát cấp thoát nước các công trình dân
dụng
> 5 năm
Từ 3 ÷5 năm
< 3 năm
Kinh nghiệm thực hiện tư vấn giám sát cấp thoát
nước các công trình dân dụng có quy mô tương tự
(công trình dân dụng từ cấp II trở lên). Có kèm theo tài
liệu chứng minh.
≥ 3 công trình
2 công trình

1
1
0
2
2
1
0

2

2
1,5
1
0
5

1
1
0
2
2
1
0

2

2
1,5

29

Điểm
tối
thiểu

E-HSMT DVTV

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

1 công trình
3.2.4
a

b

c

3.2.5

a

b

c

Chưa giám sát công trình nào tương tự
Cán bộ giám sát phần PCCC: tối thiểu 1 người
Bằng cấp chuyên môn: Kỹ sư PCCC hoặc kỹ sư
ngành kỹ thuật có chứng chỉ hành nghề giám sát
PCCC
Đại học trở lên
Dưới đại học hoặc không đúng chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan:
Tư vấn giám sát lắp đặt hệ thống PCCC các công
trình dân dụng
> 5 năm
Từ 3 ÷5 năm
< 3 năm
Kinh nghiệm thực hiện tư vấn giám sát lắp đặt hệ
thống PCCC các công trình dân dụng có quy mô và
yêu cầu kỹ thuật tương tự (công trình dân dụng từ cấp
II trở lên). Có kèm theo tài liệu chứng minh.
≥ 3 công trình
2 công trình
1 công trình
Chưa giám sát công trình nào tương tự
Cán bộ giám sát phần lắp đặt thiết bị: tối thiểu 1
người
Bằng cấp chuyên môn: Kỹ sư cơ khí hoặc kỹ sư
ngành kỹ thuật có chứng chỉ hành nghề giám sát lắp
đặt thiết bị công trình tương đương hạng II trở lên
Đại học trở lên
Dưới đại học hoặc không đúng chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan:
Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị các công trình dân
dụng
> 3 năm
Từ 1 ÷3 năm
< 1 năm
Kinh nghiệm thực hiện tư vấn giám sát lắp đặt thiết
30

Thang
điểm
chi tiết
1
0

4
1
1
0
1
1
0,5
0

2

2
1,5
1
0
4

1
1
0
1
1
0,5
0
2

Điểm
tối
thiểu

E-HSMT DVTV

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

bị các công trình dân dụng có yêu cầu kỹ thuật tương
tự. Có kèm theo tài liệu chứng minh.

3.2.6
a

b

c

3.3

≥ 3 công trình
2 công trình
1 công trình
Chưa giám sát công trình nào tương tự
Cán bộ giám sát phần HTKT: tối thiểu 1 người
Bằng cấp chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
hoặc HTKT có chứng chỉ giám sát hạ tầng kỹ thuật
tương đương hạng II trở lên.
Đại học trở lên
Dưới đại học hoặc không đúng chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan:
Tư vấn giám sát các công trình dân dụng hoặc HTKT
> 3 năm
Từ 1÷3 năm
< 1 năm
Kinh nghiệm thực hiện tư vấn giám sát các công
trình dân dụng hoặc HTKT từ cấp II trở lên. Có kèm
theo tài liệu chứng minh.
≥ 3 công trình
2 công trình
1 công trình
Chưa giám sát công trình nào tương tự
Các cán bộ TVGS có liên quan
Bố trí các kỹ sư đúng chuyên ngành. Kèm theo
chứng chỉ hành nghề TVGS phù hợp với chuyên môn
theo quy định hoặc bằng đại học, bảng kê khai lý lịch
chuyên gia theo quy định tại Biểu mẫu số 6 E-HSMT
Các kỹ sư đã tham gia các công việc tương tự tối
thiểu 1 công trình dân dụng cấp II trở lên.
Kỹ sư xây dựng có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2
trở lên còn hiệu lực: 01 người
Kỹ sư phụ trách ATLĐ: tối thiểu 01 người (chỉ cần
bản sao chứng thực của bằng đại học tốt nghiệp đại
học chuyên ngành bảo hộ lao động) hoặc kỹ sư xây
31

2
1,5
1
0
4
1
1
0
1
1
0,5
0
2
2
1,5
1
0

8

Điểm
tối
thiểu

E-HSMT DVTV

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

3.3.1
3.3.2

dựng có chứng chỉ ATLĐ.
Kỹ sư công nghệ điện tử viễn thông: tối thiểu 01
người
Kỹ sư PCCC hoặc kỹ sư ngành kỹ thuật có chứng chỉ
hành nghề giám sát PCCC: 1 người
Kỹ sư trắc địa: 1 người
Đáp ứng đủ 100% mục 3.3
Không đáp ứng 1 nội dung mục 3.3
Tổng

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối
thiểu

8
0
100

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên, trường hợp sử dụng một số
nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
Nhà thầu không bố trí đồng thời hoặc kiêm nhiệm các vị trí trong gói thầu.
Trong trường hợp cần xác minh đối chiếu, Bên mời thầu sẽ yêu cầu kiểm tra nhân sự
chủ chốt kê khai tham gia gói thầu đến phỏng vấn trực tiếp kèm Bản gốc bằng cấp, chứng
chỉ, giấy giới thiệu của Nhà thầu cùng CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
Nếu Nhà thầu không bố trí đầy đủ nhân sự theo bảng kê sẽ bị coi là kê khai gian lận.
Đối với các chứng chỉ hành nghề chưa được xếp hạng, nhà thầu phải kèm theo chứng
chỉ hành nghề phù hợp với chuyên môn còn hiệu lực và tài liệu chứng minh đã giám sát ít
nhất 1 công trình xây dựng phù hợp với chuyên môn đảm nhận cấp II trở lên hoặc 2 công
trình xây dựng phù hợp với chuyên môn đảm nhận cấp III trở lên cùng loại.
Cấp công trình theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP (được Quy định chi tiết
tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng)
Kết luận:
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải
pháp và phương pháp luận, nhân sự không được thấp hơn 70% điểm tối đa của tiêu chuẩn
đó. E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là
không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được thấp hơn 70% tổng số điểm về
kỹ thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh
giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x 100] / Gđang xét
32

E-HSMT DVTV

Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các
nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 75%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 25%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ
nhất.

33

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5082 dự án đang đợi nhà thầu
  • 572 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 593 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13741 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15560 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây