Thông báo mời thầu

Mua sắm khí y tế năm 2020 – 2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:11 15/10/2020
Số TBMT
20201039497-00
Công bố
15:06 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm khí y tế năm 2020 – 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm khí y tế năm 2020 – 2021
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (Bao gồm cả nguồn thu do cơ quan BHXH thanh toán) và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm khí y tế năm 2020 – 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:06 15/10/2020
đến
15:30 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
81.600.000 VND
Bằng chữ
Tám mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm khí y tế năm 2020 – 2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm khí y tế năm 2020 – 2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 31

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

**-** Tên Gói thầu: Mua sắm khí y tế năm 2020 - 2021

\- Địa điểm thực hiện gói thầu: 120 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, Tp.HCM

\- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

\- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (Bao gồm cả
nguồn thu do cơ quan BHXH thanh toán) và các nguồn thu hợp pháp khác của
Bệnh viện.

\- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu
lực.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải
tuân thủ các thông số kỹ thuật sau đây:

+----------------+----------------+----------------+----------------+
| **Hạng mục | **Tên hàng hóa | **Ký mã | **Thông số kỹ |
| số** | hoặc dịch vụ | hiệu/Hãng SX/ | thuật và các |
| | liên quan** | Xuất xứ** | tiêu chuẩn** |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 1 | Oxy chai lớn | Nêu rõ Ký mã | 1\. Đặc tính |
| | (6m^3^/chai) | hiệu/Hãng SX/ | chung: |
| | | Xuất xứ | |
| | | | - Công thức |
| | | | hóa học: |
| | | | O2; |
| | | | |
| | | | - Điểm sôi |
| | | | (ºC): - |
| | | | 183; |
| | | | |
| | | | - Trạng thái |
| | | | vật lý: |
| | | | Chất khí; |
| | | | |
| | | | - Khối lượng |
| | | | riêng |
| | | | (kg/m^3^) |
| | | | ≥ 1.4289; |
| | | | |
| | | | - Dễ phát |
| | | | hỏa với |
| | | | nhóm |
| | | | |
| | | | Hydrocacbon |
| | | | (dầu, |
| | | | mỡ...); |
| | | | không mùi, |
| | | | không vị. |
| | | | |
| | | | 2\. Chất lượng |
| | | | Sản phẩm: |
| | | | |
| | | | - Theo Tiêu |
| | | | chuẩn Dược |
| | | | điển 5. |
| | | | |
| | | | - Hàm lượng |
| | | | (% theo |
| | | | trọng |
| | | | lượng): ≥ |
| | | | 99.6%. |
| | | | (Đính kèm |
| | | | phiếu kết |
| | | | quả kiểm |
| | | | định) |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 2 | Oxy nhỏ (0,5 | Nêu rõ Ký mã | 1\. Đặc tính |
| | đến | hiệu/Hãng SX/ | chung: |
| | 2m^3^/chai) | Xuất xứ | |
| | | | - Công thức |
| | | | hóa học: |
| | | | O2; |
| | | | |
| | | | - Điểm sôi |
| | | | (ºC): - |
| | | | 183; |
| | | | |
| | | | - Trạng thái |
| | | | vật lý: |
| | | | Chất khí; |
| | | | |
| | | | - Khối lượng |
| | | | riêng |
| | | | (kg/m^3^) |
| | | | ≥ 1.4289; |
| | | | |
| | | | - Dễ phát |
| | | | hỏa với |
| | | | nhóm |
| | | | |
| | | | Hydrocacbon |
| | | | (dầu, |
| | | | mỡ...); |
| | | | không mùi, |
| | | | không vị. |
| | | | |
| | | | 2\. Chất lượng |
| | | | Sản phẩm: |
| | | | |
| | | | - Theo Tiêu |
| | | | chuẩn Dược |
| | | | điển 5. |
| | | | |
| | | | - Hàm lượng |
| | | | (% theo |
| | | | trọng |
| | | | lượng): ≥ |
| | | | 99.6%. |
| | | | (Đính kèm |
| | | | phiếu kết |
| | | | quả kiểm |
| | | | định) |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 3 | Oxy lỏng | Nêu rõ Ký mã | 1\. Đặc tính |
| | | hiệu/Hãng SX/ | chung: |
| | | Xuất xứ | |
| | | | Công thức hóa |
| | | | học: O2; |
| | | | |
| | | | - Điểm sôi |
| | | | (ºC): - |
| | | | 183; |
| | | | |
| | | | - Trạng thái |
| | | | vật lý: |
| | | | Chất khí; |
| | | | |
| | | | - Khối lượng |
| | | | riêng |
| | | | (kg/m^3^) |
| | | | ≥ 1.4289; |
| | | | |
| | | | - Dễ phát |
| | | | hỏa với |
| | | | nhóm |
| | | | |
| | | | Hydrocacbon |
| | | | (dầu, |
| | | | mỡ...); |
| | | | không mùi, |
| | | | không vị. |
| | | | |
| | | | 2\. Chất lượng |
| | | | Sản phẩm: |
| | | | |
| | | | - Theo Tiêu |
| | | | chuẩn Dược |
| | | | điển 5. |
| | | | |
| | | | - Hàm lượng |
| | | | (% theo |
| | | | trọng |
| | | | lượng): ≥ |
| | | | 99.6%. |
| | | | (Đính kèm |
| | | | phiếu kết |
| | | | quả kiểm |
| | | | định) |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 4 | Khí CO2 | Nêu rõ Ký mã | 1\. Đặc tính |
| | | hiệu/Hãng SX/ | chung: |
| | | Xuất xứ | |
| | | | - Công thức |
| | | | hóa học: |
| | | | CO2; |
| | | | |
| | | | - Điểm sôi |
| | | | (ºC): - |
| | | | 78; |
| | | | |
| | | | - Trạng thái |
| | | | vật lý: |
| | | | Chất khí; |
| | | | |
| | | | - Khối lượng |
| | | | riêng |
| | | | (kg/m^3^) |
| | | | ≥ 1.976; |
| | | | không mùi, |
| | | | không vị. |
| | | | |
| | | | 2\. Chất lượng |
| | | | Sản phẩm: Hàm |
| | | | lượng (% theo |
| | | | trọng lượng): |
| | | | ≥ 99.6% (Đính |
| | | | kèm phiếu kết |
| | | | quả kiểm |
| | | | định). |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 5 | Argon khí | Nêu rõ Ký mã | 1\. Đặc tính |
| | | hiệu/Hãng SX/ | chung: |
| | | Xuất xứ | |
| | | | - Công thức |
| | | | hóa học: |
| | | | Arg; |
| | | | |
| | | | - Điểm sôi |
| | | | (ºC): - |
| | | | 185; |
| | | | |
| | | | - Trạng thái |
| | | | vật lý: |
| | | | Chất khí; |
| | | | |
| | | | - Khối lượng |
| | | | riêng |
| | | | (kg/m^3^) |
| | | | ≥ 1.78; |
| | | | không mùi, |
| | | | không vị. |
| | | | |
| | | | 2\. Chất lượng |
| | | | Sản phẩm: Hàm |
| | | | lượng (% theo |
| | | | trọng lượng): |
| | | | ≥ 99.96% (Đính |
| | | | kèm phiếu kết |
| | | | quả kiểm |
| | | | định). |
+----------------+----------------+----------------+----------------+

**3. Các yêu cầu khác:** Không yêu cầu

**4. Bản vẽ:** Không yêu cầu

**5. Kiểm tra và thử nghiệm**

\- Kiểm tra và vận hành thử/sử dụng thử hàng hóa trước khi nghiệm thu.

\- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc
tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bệnh viện có quyền từ chối và nhà thầu
phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những
điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.
Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng
hóa không phù hợp, Bệnh viện có quyền tổ chức việc thay thế hay điều
chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu
chịu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 225 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 157 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15183 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây