Thông báo mời thầu

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:10 15/10/2020
Số TBMT
20201039472-00
Công bố
15:03 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp, mở rộng tuyến Công Điền lớn (nối tiếp), xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa; Địa chỉ: xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại: 02993879031; Fax:02993 875835
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn Chương trình 3A và ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến Công Điền Lớn (nối tiếp), xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Sóc Trăng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:03 15/10/2020
đến
15:30 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
16.000.000 VND
Bằng chữ
Mười sáu triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 42

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1

I. Giới thiệu về gói thầu

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến Công Điền lớn
(nối tiếp), xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01 : gói thầu xây lắp;

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa;

- Mục tiêu đầu tư xây dựng: Công trình hoàn thành sẽ
tạo diều kiện thuận lợi giao thông trên tuyến và từng
bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch,
đồng thời góp phần phát triển kinh tế - văn hóa xã hội
ở địa phương cũng như trong toàn huyện;

- Địa điểm xây dựng: xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh
Sóc Trăng;

- Loại công trình: Công trình giao thông;

- Cấp công trình: cấp IV.

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

Tổng chiều dài công trình: 2.214m gồm 2 đoạn

1.1. Đoạn 1 (tuyến Công Điền lớn):

- Chiều dài tuyến: 1.425,5m.

- Tải trọng thiết kế: Xe 1,5 tấn.

- Vận tốc thiết kế : 15km/h.

- Bề rộng mặt đường: 2,0m ;

- Bề rộng lề đường: 1,0m (2 x 0,5m);

- Bề rộng nền đường tối thiểu: 3,0 m;

- Độ dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%;

- Mái ta luy: 1:1,5.

- Kết cấu mặt đường: Lớp BTCT đổ tại chỗ đá 1x2
M250 dày 8cm, lót tấm nilon lót đal.

- Kết cấu nền đường: Lớp cát cồn dày 10cm đầm chặt
K=0,9; nền đường hiện hữu sau khi đào đắp lề bù vênh
bằng cát cồn.

- Lề đường sử dụng đất đào tại chỗ để đắp lề.
vị trí sạt lở, ao mương gia cố cừ tràm dài 4,5m đường
kính 6cm đến 8cm.

2.2. Đoạn 2 (tuyến Công điền nhỏ):

- Chiều dài tuyến: 788,5m.

- Tải trọng thiết kế: Xe 1,5 tấn.

- Vận tốc thiết kế : 15km/h.

- Bề rộng mặt đường: 3m;

- Bề rộng lề đường: 1,0m (2 x 0,5m);

- Bề rộng nền đường tối thiểu: 4,0 m;

- Độ dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%;

- Mái ta luy: 1:1,5.

- Kết cấu mặt đường: Lớp BTCT đổ tại chỗ đá 1x2
M250 dày 10cm, lót tấm nilon lót đal.

- Kết cấu nền đường: Lớp cát cồn dày 10cm đầm chặt
K=0,95; nền đường hiện hữu sau khi đào đắp lề bù vênh
bằng cát cồn.

- Lề đường sử dụng đất đào tại chỗ để đắp lề.
vị trí sạt lở, ao mương gia cố cừ tràm dài 4,5m đường
kính 6cm đến 8cm.

2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày.

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật2

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ
thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô,
tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định
của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất
lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm
các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
công trình;

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có hệ thống
quản lý chất lượng để thực hiện nội dung quản lý
chất lượng thi công xây dựng công trình được quy
định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về
Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Chủ đầu tư phải tổ chức giám sát thi công xây dựng
công trình theo nội dung quy định tại Nghị định
46/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về Quản lý chất lượng và
bảo trì công trình xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư
không có tổ chức tư vấn giám sát đủ điều kiện năng
lực thì phải thuê tổ chức tư vấn giám sát thi công xây
dựng có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
thực hiện. Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình
xây dựng.

Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình thực hiện giám
sát tác giả theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP
của Chính Phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công
trình xây dựng.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng ngoài việc phải tuân
theo các yêu cầu nêu trong Yêu cầu kỹ thuật này Nhà thầu
còn phải có trách nhiệm tham khảo và tuân thủ các tiêu
chuẩn xây dựng nêu dưới đây:

TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9335:2012 Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá
hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy
đo siêu âm và súng bật nẩy

TCVN 9264:2012

(ISO 7976-2:1989) Dung sai trong xây dựng công trình – Phương
pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công
trình – Phần 2: Vị trí các điểm đo

TCVN 9259-

8:2012(ISO 3443-8:1989) Dung sai trong xây dựng công trình –
Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác
thi công

TCVN 9356:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Phương pháp
điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị
trí và đường kính cốt thép trong bê tông

TCVN 9259-

1:2012(ISO 3443-1:1979) Dung sai trong xây dựng công trình –
Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9204:2012 Vữa xi măng khô trộn sẵn không co

TCVN 9354:2012 Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô
đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

TCVN 2682:2009 Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9203:2012 Xi măng Pooc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác
định hàm lượng phụ gia khoáng

TCVN 4506 :2012 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ
thuật

TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi
công và nghiệm thu Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây
dựng

TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình
– Yêu cầu chung

TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép –
Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động
của khí hậu nóng ẩm

TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép –
Hướng dẫn công tác bảo trì

TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Qui trình thi
công và nghiệm thu

TCVN 9405:2012 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp xác
định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn

TCVN 9205:2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa

TCVN 9340:2012 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ
bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

TCVN 8828:2011 Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

- Tổ chức kỹ thuật thi công: Nhà thầu phải cử người
có đủ năng lực và kinh nghiệm theo đề xuất trong HSDT
thường xuyên có mặt tại công trường để quản lý và
điều hành thi công công trình đúng yêu cầu kỹ thuật theo
hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm hiện hành.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật
và giải pháp thi công của mình nhằm đảm bảo tuân thủ
đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật quy định
và chỉ dẫn của cán bộ giám sát.

ю

R

¬

т

萎￲ꐓx␱㜀$␸䠀$葝￲摧►É

R

Є

®

ጀ碤㄀$摧►É

葠™摧禠À

`„7摧禠À

葠š摧禠À

摧禠À

摧禠À

葠š摧禠À

葠š摧禠À

摧禠À

摧禠À

葠š摧禠À

葠š摧禠À

葠š摧禠À

葠š摧禠À

葠š摧禠À

葠š摧禠À

葠š摧禠À

葠š摧禠À

摧禠Àm欀籤

葠š摧禠À

葠ž摧禠À

葠š摧禠À

摧禠Àm欀奤

萎￲ꐓx␱㜀$␸䠀$葝￲摧►Ém欀

瑹禠À଀- Trong quá trình thi công nhà thầu phải thường
xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng thi công. Tất cả
các công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện
trường của Nhà thầu phải ghi chép vào sổ nhật kí thi
công. Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí
nghiệm, biên bản nghiệm thu… Nhà thầu phải lập thành
hồ sơ lưu giữ cả ở công trường lẫn văn phòng của
Nhà thầu để cán bộ giám sát, Chủ đầu tư và bất kỳ
người nào khác được Chủ đầu tư ủy quyền có thể
tham khảo và xem xét vào bất kỳ thời gian nào.

- Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu
Nhà thầu xử lý, phá bỏ hoặc thi công lại các hạng mục
công việc mà kết qủa kiểm tra cho thấy không đảm bảo
chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định.
Trong trường hợp như vậy Nhà thầu phải chịu mọi chi
phí liên quan đến việc thi công lại, giám sát, thí nghiệm
và các chi phí khác phát sinh từ việc thi công lại của
Nhà thầu.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc,
thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

Vật liệu phải đạt các yêu cầu chung theo các quy định
hiện hành.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

Tổ chức thi công tại hiện trường

Tổ chức quản lý tại công ty và công trường

Biện pháp tổ chức thi công thông thể cho tòan bộ gói
thầu

Biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng hạng mục
công việc của gói thầu.

Biện pháp bảo đảm nâng cao chất lượng công trình.

Và các yêu cầu khác do nhà thầu lập ra để đảm bảo
tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình.

Nhà thầu cần lập chi tiết trình tự thi công, phương pháp
nghiệm thu vật tư, nghiệm thu hạng mục công việc gói
thầu, mối liên hệ giữa chủ đầu tư, giám sát để bên
mời thầu và Chủ đầu tư xem xét.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Công trình sau khi hoàn thiện phải vận hành thử nghiệm và
phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia
giao thông theo quy định hiện hành.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối
với kho bãi chứa vật tư, máy móc, thiết bị thi công. Cử
cán bộ thường trực bảo đảm công tác an toàn, phòng
chống cháy nổ.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường trên công
trường và trong công tác chuyên chở vật liệu đặc biệt
là công tác khai thác, vận chuyển vật liệu.

Đối với khu vực lán trại phải có hệ thống cấp, thoát
nước sinh hoạt; hệ thống hầm tự hoại để xử lý các
nước thải, chất thải sinh hoạt của công nhân thi công
công trình.

Đối với môi trường khu vực công trình thi công, phải có
hệ thống tưới nước hạn chế khói bụi của phương
tiện vận chuyển trên công trường.

Đối với kho bãi chứa vật liệu: những vật liệu là
chất lỏng, chất khí có ảnh hưởng nhiều đến môi
trường xung quanh phải có biện pháp bảo vệ bảo đảm
khong gây ô nhiễm môi trường.

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

Có biện pháp về an toàn lao động đảm bảo yêu cầu, cụ
thể:

- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị
bảo hộ lao động. Cán bộ công nhân trên công trường
phải được tập huấn an toàn lao động.

- Đối với các công việc thi công trên cao phải có bảo
hiểm an toàn lao động, phải có giàn giáo an toàn lao
động.

- Đối với máy móc thiết bị thi công trên công trường
phải có biện pháp bảo đảm an toàn máy móc, thiết bị…

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công;

Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại
địa phương trong quá trình thi công tuy nhiên nhà thầu
phải có đội ngũ công nhân thường trực có tay nghề và
lực lượng xe máy thiết bị cần thiết để đảm bảo
tiến độ thi công khi gặp khó khăn khi huy động tại địa
phương với mức độ tối thiểu là 50% nhu cầu sử dụng
nhân công, thiết bị.

Máy móc thiết bị xây dựng công trình: Máy móc thiết bị
thi công chủ yếu phải đáp ứng đủ số lượng, chủng
loại, tính năng kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu tổ
chức thi công công trình.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và
các hạng mục;

Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công
tổng thể và các hạng mục để đảm bảo tiến độ và
tính hợp lý trong quá trình sử dụng nhân lực, vật lực
trên công trường.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng
của nhà thầu;

11.1 Nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công
trình của nhà thầu:

a) Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu
cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy
định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận Gói thầu
số 06: Xây lắp công trình trong việc quản lý chất lượng
công trình xây dựng;

b) Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu
kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ
trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng
theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;

c) Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến
độ thi công;

d) Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy
định;

đ) Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong
và bên ngoài công trường;

e) Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ
phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng
và công trình xây dựng hoàn thành;

g) Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối
lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công
xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;

h) Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định
tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về Quản lý
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và lập
phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu.

11.2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu
trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất
lượng công việc do mình đảm nhận: bồi thường thiệt
hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không
đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng
hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi
khác gây ra thiệt hại.

III. Các bản vẽ:

Đính kèm theo E-HSYC là một bộ bản vẽ thiết kế thi
công đã được thẩm tra và phê duyệt theo quy định hiện
hành

1 Kèm theo hồ sơ thiết kế.

2 Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập
riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5168 dự án đang đợi nhà thầu
  • 520 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 690 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13600 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15539 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây