Thông báo mời thầu

Tư vấn xây dựng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện Vân Hồ năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:02 15/10/2020
Số TBMT
20201039717-00
Công bố
14:50 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện Vân Hồ, năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn xây dựng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện Vân Hồ năm 2020
Chủ đầu tư
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vân Hồ; Địa chỉ: Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện Vân Hồ, năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Sơn La

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:50 15/10/2020
đến
16:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
8.000.000 VND
Bằng chữ
Tám triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn xây dựng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện Vân Hồ năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn xây dựng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện Vân Hồ năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu:
1.1 Khái quát về gói thầu:
1. Tên dự án: Xây dựng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản
phẩm” OCOP huyện Vân Hồ năm 2020;
2. Tên gói thầu: Tư vấn xây dựng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã
một sản phẩm” OCOP huyện Vân Hồ năm 2020.
3. Tổng mức đầu tư: 572.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi hai
triệu đồng chẵn).
4. Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vân Hồ.
5. Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia,
Chương trình mục tiêu giao tại Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của
UBND huyện.
6. Thời gian thực hiện: Năm 2020.
7. Địa điểm, quy mô dự án: Trên địa bàn huyện Vân Hồ
II. Yêu cầu về kỹ thuật:
- Nhà thầu thực hiện các công việc tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã, các cơ sở
sản xuất kinh doanh, các cá nhân có sản phẩm theo Chương trình OCOP (là chương
trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng
giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển
sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo
chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và
kinh tế tập thể thực hiện, chi phí thù lao chuyên gia phải tuân theo các quy định
hiện hành của pháp luật) Đạt các tiêu chuẩn Hạng 5 sao: Sản phẩm chất lượng cao,
đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; Hạng 4 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp
để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; Hạng 3 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát
triển lên hạng 4 sao đối với các sản phẩm cụ thể như sau:
1. Gạo tẻ rât của HTX sản xuất kinh doanh lúa tẻ râu Song Khủa:
Đơn vị
Số
STT
Nội dung
tính
lượng
I
Xây dựng hồ sơ sản phẩm
1
Phân tích chỉ tiêu chất lượng sản phẩm
TSVSVHK
Mẫu
1
-

Coliforms

Mẫu

1

-

E.coli

Mẫu

1

-

S.aureus

Mẫu

1

-

Cl.perfringens

Mẫu

1

B.cereus

Mẫu

1

-

TSBTNMNM

Mẫu

1

-

Cadmi

Mẫu

1

-

Arsen

Mẫu

1

-

Chì

Mẫu

1

-

Độ ẩm

Mẫu

1

-

Hàm lượng Aflatoxin B1

Mẫu

1

-

Hàm lượng Aflatoxin tổng số

Mẫu

1

-

Độ ẩm

Mẫu

1

-

Cảm quan

Mẫu

1

-

Tỷ lệ hạt theo chiều dài

Mẫu

1

-

Thành phần hạt dài

Mẫu

1

-

Thành phần các hạt khác

Mẫu

1

-

Tạp chất

Mẫu

1

-

Thóc lẫn

Mẫu

1

-

Mức xát (kỹ, rất kỹ)

Mẫu

1

-

2,4 – D

Mẫu

1

-

Bentaxone

Mẫu

1

-

Chlorpyrifos

Mẫu

1

-

Glyphosate

Mẫu

1

-

Hàm lượng lipid

Mẫu

1

-

Hàm lượng protein

Mẫu

1

-

Năng lượng

Mẫu

1

-

Amylose

Mẫu

1

-

Hàm lượng carbohydrate

Mẫu

1

II
1
2
-

Xây dựng hồ sơ tự công bố chất lượng sản
phẩm
Hệ thống tem nhãn truy suất nguồn gốc sản
phẩm
Phần mềm truy xuất nguồn gốc mã Qrcode
Phôi tem điện tử truy xuất nguồn gốc
Đăng ký mã số mã vạch
Lập hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
Phí đăng ký mã số mã vạch
Công khởi tạo mã vạch sản phẩm
Đăng ký SHTT
Lập hồ sơ đăng ký và theo dõi tình trạng hồ sơ
bảo hộ logo
Phí đăng ký bảo hộ SHTT
Thiết kế bộ nhận diện sản phẩm
Thiết kế logo sản phẩm
Thiết kế logo
Thiết kế tem nhãn nhận diện sản phẩm
Thiết kế tem dán túi đựng gạo 1kg

-

Thiết kế tem dán túi đựng gạo 2kg

-

Thiết kế túi đựng gạo 2kg

-

Thiết kế tem dán túi đựng gạo 5kg

-

Thiết kế túi đựng gạo 5kg

-

Thiết kế tem dán túi đựng gạo 10kg

-

Thiết kế bao đựng gạo 10kg

-

Thiết kế bao đựng gạo 50kg
Thiết kế biển hiệu, truyền thông, xúc tiến
thương mại
Thiết kế biển hiệu quảng cáo
Thiết kế biển hiệu cửa hàng
Tờ rơi
Thiết kế gian hàng tiêu chuẩn OCOP tham gia
hội chợ
Túi HDPE
Truyền thông, quảng bá sản phẩm
Thiết kế và lập trình website
Quản trị website
Viết bài đăng quảng cáo, giới thiệu sản phẩm (6
tháng), 3 bài/ tháng

2
3
4
5
-

3
III
1
2
-

Dịch vụ

01

Mã QR
Phôi tem
Dịch vụ

7.800
7.800
01

Dịch vụ

01

Dịch vụ

01

Dịch vụ

01

Dịch vụ

01

Dịch vụ
Dịch vụ

01
01

IV
1
V
-

Hỗ trợ duy trì tên miền, Hosting (12 tháng)
Xây dựng hồ sơ chấm điểm đánh giá sản phẩm
Cập nhật, hướng dẫn thu thập tài liệu minh
chứng, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản
phẩm
In bao bì, hộp, tem nhãn
In tem dán túi đựng gạo 2kg
In tem dán túi đựng gạo 5kg
In tờ rơi

Dịch vụ

01

Chiếc
Chiếc
Tờ

1.000
1.000
1.000

Đơn vị
tính

Số
lượng

2. Măng hóc muối chưa:
STT

Nội dung

I
1
-

Xây dựng hồ sơ sản phẩm
Phân tích chỉ tiêu chất lượng sản phẩm
TSVSVHK

Mẫu

1

-

Coliforms

Mẫu

1

-

E.coli

Mẫu

1

-

S.aureus

Mẫu

1

-

Cl.perfringens

Mẫu

1

-

B.cereus

Mẫu

1

-

TSBTNMNM

Mẫu

1

-

Chì

Mẫu

1

-

Cd

Mẫu

1

-

SO2

Mẫu

1

-

Hàm lượng muối

Mẫu

1

-

Hàm lượng chất xơ

Mẫu

1

-

Hàm lượng lipid

Mẫu

1

-

Hàm lượng protein

Mẫu

1

Dịch vụ

01

Dịch vụ

01

Mã QR

8.000

2
3
4
-

Xây dựng hồ sơ tự công bố chất lượng sản
phẩm
Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản
phẩm
Hệ thống tem nhãn truy suất nguồn gốc sản
phẩm
Phần mềm truy xuất nguồn gốc mã Qrcode

5
6
II
1
2
-

Phôi tem điện tử truy xuất nguồn gốc
Đăng ký mã số mã vạch
Lập hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
Phí đăng ký mã số mã vạch
Công khởi tạo mã vạch sản phẩm
Đăng ký SHTT
Lập hồ sơ đăng ký và theo dõi tình trạng hồ sơ
bảo hộ logo
Phí đăng ký bảo hộ SHTT
Thiết kế bộ nhận diện sản phẩm
Thiết kế logo sản phẩm
Thiết kế logo
Thiết kế tem nhãn nhận diện sản phẩm
Thiết kế túi đựng 300g

-

Thiết kế túi đựng 500g

-

Thiết kế tem dán túi 300g

-

Thiết kế tem dán túi đựng 500g

-

Thiết kế tem dán lọ 500g

-

Thiết kế tem nắp dán lọ đựng 300g

-

Thiết kế tem quây dán lọ đựng 300g

-

Thiết kế tem nắp dán lọ đựng 500g

-

Thiết kế tem quây dán lọ đựng 500g

-

Thiết kế hộp đựng 1 lọ 300g

-

Thiết kế hộp đựng 2 lọ 300g

-

Thiết kế hộp đựng 1 lọ 500g

-

Thiết kế hộp đựng 2 lọ 500g

-

Thiết kế thùng carton
Thiết kế bảng hiệu, truyền thông và xúc tiến
thương mại
Thiết kế biển quảng cáo

-

Thiết kế biển hiệu cửa hàng

-

Túi HDPE
Tờ rơi
Thiết kế gian hàng tiêu chuẩn OCOP tham gia
hội chợ

-

3

-

Phôi tem
Dịch vụ

8.000
01

Dịch vụ

01

Dịch vụ

01

Dịch vụ

01

Dịch vụ

01

III
1
2
IV
1
V
-

Truyền thông, quảng bá sản phẩm
Thiết kế và lập trình website
Viết bài đăng quảng cáo, giới thiệu sản phẩm (3
tháng), 3 bài/ tháng
Quản trị website
Viết bài đăng quảng cáo, giới thiệu sản phẩm (6
tháng), 3 bài/ tháng
Hỗ trợ duy trì tên miền, Hosting (12 tháng)
Xây dựng hồ sơ chấm điểm đánh giá sản phẩm
Cập nhật, hướng dẫn thu thập tài liệu minh
chứng, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản
phẩm
In bao bì, hộp, tem nhãn
Tem nắp dán lọ đựng 300g
Tem quây dán lọ đựng 300g
Hộp đựng 1 lọ 300g
In tờ rơi

Dịch vụ

01

Dịch vụ

01

Dịch vụ

01

Chiếc
Chiếc
Hộp
Tờ

1.000
1.000
500
1.000

Đơn vị
tính

Số
lượng

3. Trà sencha:
STT

Nội dung

I
1
-

Xây dựng hồ sơ sản phẩm
Phân tích chỉ tiêu chất lượng sản phẩm
TSVSVHK

Mẫu

1

-

Coliforms

Mẫu

1

-

E.coli

Mẫu

1

-

Cl.perfringens

Mẫu

1

-

B.cereus

Mẫu

1

-

TSBTNMNM

Mẫu

1

-

Arsen

Mẫu

1

-

Chì

Mẫu

1

-

Cd

Mẫu

1

-

Thủy ngân

Mẫu

1

-

Độ ẩm

Mẫu

1

-

Hàm lượng catechin

Mẫu

1

-

Hàm lượng polyphenol

Mẫu

1

-

Hàm lượng flavonoid

Mẫu

1

-

Hàm lượng Vitamin C

Mẫu

1

-

Hàm lượng chất chiết trong nước

Mẫu

1

-

Hàm lượng carbonhydrat

Mẫu

1

-

Hàm lượng béo

Mẫu

1

-

Hàm lượng protein

Mẫu

1

Dịch vụ

01

Mã QR
Phôi tem
Dịch vụ

8.000
8.000
01

Dịch vụ

01

Chiếc

1.000

2
3
II
-

Xây dựng hồ sơ tự công bố chất lượng sản
phẩm
Hệ thống tem nhãn truy suất nguồn gốc sản
phẩm
Phần mềm truy xuất nguồn gốc mã Qrcode
Phôi tem điện tử truy xuất nguồn gốc
Thiết kế bộ nhận diện sản phẩm
Thiết kế túi giấy tráng bạc 100 gam

-

Thiết kế hộp đựng túi giấy 100 gam

-

Thiết kế túi giấy tráng bạc 50 gam

-

Thiết kế hộp đựng túi giấy 50 gam

-

Thiết kế tem túi lọc tam giác 3 gam

-

Thiết kế túi zip đựng 20 túi lọc 3 gam

-

Thiết kế tem dán túi hút chân không 500 gam

-

Thiết kế tem dán thân lọ chè bằng nhựa 200 gam

-

Thiết kế tem dán nắp lọ chè bằng nhựa 200 gam

-

Thiết kế hộp đựng lọ nhựa 200 gam

-

Thiết kế hộp giấy cao cấp đựng trà

-

Thiết kế hộp quà tặng

-

Thiết kế thùng carton

III
1
IV
-

Thiết kế tờ rơi
Xây dựng hồ sơ chấm điểm đánh giá sản phẩm
Cập nhật, hướng dẫn thu thập tài liệu minh
chứng, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản
phẩm
In bao bì, hộp, tem nhãn
In tem dán thân lọ chè bằng nhựa 200 gam

-

In tem dán nắp lọ chè bằng nhựa 200 gam
In hộp đựng lọ nhựa 200 gam

Chiếc
Hộp

1.000
500

- Đây là gói thầu mang tính chất đặc thù với lý do phải tư vấn trực tiếp cho
các đơn vị; hợp tác xã; cá nhân có sản phẩm để đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đơn vị
thực hiện phải xây dựng giá trị gói thầu đảm bảo các nội dung liên quan đến công
tác hỗ trợ đảm bảo các quy định của nhà nước; của tỉnh có liên quan mới có thể
thanh quyết toán, cũng như triển khai tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ
một cách phù hợp, đảm bảo quy định. Do vậy trong quá trình xây dựng dự toán gói
thầu nhà thầu phải thực hiện công tác khảo sát về các chế độ chính sách có liên
quan đến công tác hỗ trợ.
- Đối với nội dung hỗ trợ tư vấn các sản phẩm này các đơn vị phải thực hiện
ngay công tác khảo sát địa bàn có sản phẩm, lập đề cương hỗ trợ, tư vấn phù hợp
với các nội dung yêu cầu của biện pháp triển khai, biểu tiến độ thi công chi tiết.
- Chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với nội dung này cuối cùng trong công
tác tư vân phải đạt chất lượng sản phẩm Ocop. Bên cạnh đó nhà thầu phải xác định
đây là công việc thường xuyên liên tục từ khâu khảo sát hiện trường, đến khâu tư
vấn, thông qua phương án xây dựng hồ sơ, thông qua phương án bảo vệ trước hội
động đánh giá cấp tỉnh; cấp trung ương (nếu có), do vậy việc phải huy động lực
lượng nhân sự rất lớn và tập trung đầy đủ đáp ứng theo yêu cầu của Hồ sơ yêu cầu
này.
- Bên cạnh đó trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu nhà thầu
phải phối hợp cung cấp đầy đủ các thôn tin liên quan đến nhân sự được thể hiện
trong biểu đồ tiến độ triển khai, cũng như các nội dung khác liên quan đến kế hoạch
chi tiết tổ chức triển khai thực hiện.
BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHI TIẾT
Nhà thầu đề xuất tiến độ thực hiện phù hợp với yêu cầu của Bên mời thầu
STT

Thời gian thực hiện hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng do nhà
theo yêu cầu của bên mời thầu
thầu đề xuất

1 Tiếp cận vấn đề

05 ngày

2 Điều tra khảo sát, lập nhiệm vụ

05 ngày kể từ sau khi tiếp cận

3 Tổ chức triển khai

10 ngày sau khi có nhiệm vụ

4
5

Hỗ trợ các tổ chức cá nhân có liên
quan;
Nghiệm thu thanh quyết toán;

05 ngày sau khi tổ chức triển khai
05 ngày sau khi hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

1. Yêu cầu cứ sau 10 ngày làm việc Tư vấn lập đề án phải báo cáo chủ đầu
tư các nội dung có liên quan đến phạm vi thực hiện tư vấn. Bên cạnh đó nhà thầu
phải tuân thủ nghiêm túc tiến độ đã đề xuất.
2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Như bảng yêu cầu nhân sự chủ
chốt trong E-HSYC.
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
- Liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để công tác
điều tra khảo sát được thực hiện thuận lợi.
- Chủ đầu tư; Bên mời thầu sẽ cử cán bộ hỗ trợ trực tiếp nhà thầu trong quá
trình khảo sát thực địa, tham quan các hợp tác xã có sản phẩm (nếu cần).
- Cung cấp thông tin, tư liệu (nếu có) cho nhà thầu tư vấn khi nhà thầu yêu cầu
trong thời gian thực hiện hợp đồng.

- Nhà thầu nộp cùng E-HSĐX bản trình bày về giải pháp và phương pháp
luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ
XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện
dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5073 dự án đang đợi nhà thầu
  • 568 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 592 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13737 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15562 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây