Thông báo mời thầu

44-2020 NOC FTEL Cung cấp vật tư cho hệ thống giám sát DC của NOC

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:49 15/10/2020
Số TBMT
20201039608-00
Công bố
14:27 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Triển khai hệ thống giám sát DC của NOC
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
44-2020 NOC FTEL Cung cấp vật tư cho hệ thống giám sát DC của NOC
Chủ đầu tư
Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông FPTcó địa chỉ tại Tầng trệt Tòa nhà FPT, Lô 29B-31B-33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Chi phí sản xuất kinh doanh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
44-2020/NOC/FTEL Cung cấp vật tư cho hệ thống giám sát DC của NOC
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:27 15/10/2020
đến
15:00 27/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 27/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
19.000.000 VND
Bằng chữ
Mười chín triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "44-2020 NOC FTEL Cung cấp vật tư cho hệ thống giám sát DC của NOC". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "44-2020 NOC FTEL Cung cấp vật tư cho hệ thống giám sát DC của NOC" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần
túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá).
Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở
cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không đượcđưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự
tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu
gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các
yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham
gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ
thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây
ra sự phân biệt đối xử.

Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật,
thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu,
catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ
thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ \"hoặc tươngđương\"
sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tươngđương với
hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công
nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong
quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy địnhtươngđương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực
hiện dự án, quy mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói
thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính
chất và yêu cầu của gói thầu.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng
hóa (quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử
nghiệm, đóng gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa
được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ
thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa
riêng biệt.

Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ,
catalô, các thông số bảo hành... được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi
nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng
biểu.

Nếu Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình một
phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các
thông tin kỹ thuật khác thì Bên mời thầu phải quy định rõ tính chất và
mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong
E-HSDT.

*\[nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Bên mời thầu
phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự
để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó.\]*

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải
tuân thủcác thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

----------------- --------------------------------------------- -----------------------------------------
**Hạng mục số** **Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan** **Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn**
1 Cảm biến dò và phát hiện trạng thái Digital Theo mô tả tại Mục 3 Chương III
2 Module mở rộng cổng kết nối Theo mô tả tại Mục 3 Chương III
----------------- --------------------------------------------- -----------------------------------------

*Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết \[khi cần
thiết\].*

*\[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật\]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Các yêu cầu khác**

Các yêu cầu khác về kỹ thuật như yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu
cầu về cung cấp tài chính (nếu có) và điều kiện tín dụng kèm theo, yêu
cầu về dịch vụ liên quan như tổ chức lắp đặt máy móc, thiết bị, vận hành
chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ\... cũng như yêu cầu về phụ
tùng thay thế và dịch vụ sau bán hàng (nếu có). Các yêu cầu này phải
được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT.

Bên mời thầu chỉ yêu cầu nhà thầu nộp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán
hàng của nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác trong trường
hợp hàng hóa là đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản
xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì,
sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế. Các yêu cầu này phải được
nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT.

**4. Bản vẽ**

HSMT này gồm có *\[ghi số lượng bản vẽ hoặc ghi \"các bản vẽ sau
đây\"\]* bản vẽ.*\[nếu kèm theo tài liệu bản vẽ thì phải có danh mục bản
vẽ theo mẫu dưới đây\].*

--------------------- -- --
**Danh mục bản vẽ**

--------------------- -- --

**5. Kiểm tra và thử nghiệm**

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra tính năng tương thích với hệ thống hiện hữu.

*\[ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm\].*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4917 dự án đang đợi nhà thầu
  • 609 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 537 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13617 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15479 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây