Thông báo mời thầu

Gói thầu GS-CY-09C-2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình cầu thuộc gói thầu xây lắp XL-CY-11

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:49 15/10/2020
Số TBMT
20201037434-00
Công bố
14:29 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu GS-CY-09C-2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình cầu thuộc gói thầu xây lắp XL-CY-11
Chủ đầu tư
Ban Quản lý Dự án Đường sắt Tầng 12, Ô D20, Tôn Thất Thuyết, khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam. Tel.: (84-24) 3942 0145, 3942 0165 Fax: (84-24) 3942 0144
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của UBTVQH
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:29 15/10/2020
đến
09:00 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu GS-CY-09C-2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình cầu thuộc gói thầu xây lắp XL-CY-11". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu GS-CY-09C-2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình cầu thuộc gói thầu xây lắp XL-CY-11" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 28

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước
tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật: Nhà thầu phải có
chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy
định tại Khoản 33, Điều 1, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính
phủ (đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải có chứng chỉ phù hợp với
phần công việc đảm nhận trong liên danh).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

STT
1

1.1

Tiêu chuẩn
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi
công xây dựng công trình giao thông (của nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong Nhà thầu liên danh)
- Trường hợp liên danh: Đánh giá riêng rẽ tiêu chí này
đối với từng thành viên; điểm đánh giá của nhà thầu
liên danh được tính bằng điểm bình quân của các
thành viên trong liên danh.
- > 10 năm
- > 05 năm và < 10 năm
- < 05 năm
Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh
kinh nghiệm chung như: Bản sao công chứng hoặc
chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng
nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp; Bản sao công
chứng hoặc chứng thực các hợp đồng đã thực hiện
công tác giám sát thi công xây dựng công trình giao

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

15

Mức
điểm
tối
thiểu
10,5

5,0

5,0
3,5
0

16

STT

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Mức
điểm
tối
thiểu

thông hoặc xác nhận thực hiện hợp đồng của Chủ đầu
tư/Ban QLDA, …
1.2
a

b

Số hợp đồng tương tự đã thực hiện trong 10 năm
gần đây (từ 2010 đến nay):
Hợp đồng tương tự về quy mô, tính chất
Trong 10 năm gần đây (từ ngày 01 tháng 01 năm 2010
đến nay) Nhà thầu đã tham gia thực hiện ít nhất 01 hợp
đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao
thông (đường sắt/cầu) cấp I hoặc ít nhất 02 hợp đồng
tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao
thông (đường sắt/cầu) cấp II.
- Có nhiều hơn 01 hợp đồng tư vấn giám sát thi công
xây dựng công trình giao thông (đường sắt/cầu) cấp I
hoặc nhiều hơn 02 hợp đồng tư vấn giám sát thi công
xây dựng công trình giao thông (đường sắt/cầu) cấp II
- Có 01 hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng
công trình giao thông (đường sắt/cầu) cấp I hoặc 02
hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
giao thông (đường sắt/cầu) cấp II
- Không có hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây
dựng công trình giao thông (đường sắt/cầu) cấp I; có ít
hơn 02 hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng
công trình giao thông (đường sắt/cầu) cấp II
Hợp đồng tương tự về giá trị

8,0
4,0

4

2,8

0
4,0

Trong 10 năm gần đây (từ ngày 01 tháng 01 năm 2010
đến nay) Nhà thầu đã tham gia thực hiện tối thiểu 01
hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
giao thông (đường sắt/cầu) mà giá trị hợp đồng ≥ 2 tỷ
đồng
- Có nhiều hơn 01 hợp đồng
- Có 01 hợp đồng
- Không có
1.3

Uy tín của Nhà thầu thông qua lịch sử kiện tụng
trong quá trình thực hiện các hợp đồng
- Không bị kiện tụng hoặc không bị tòa án phán quyết
liên quan đến tranh chấp hợp đồng đã và đang thực
hiện vòng 05 năm gần đây

4,0
2,8
0
2,0
2,0

17

STT

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

- Có bị kiện tụng hoặc bị tòa án phán quyết liên quan
đến tranh chấp hợp đồng đã và đang thực hiện vòng
05 năm gần đây
2
2.1
a

b

Giải pháp và phương pháp luận
Hiểu rõ mục tiêu và nhiệm vụ của Dự án, gói thầu
đã nêu trong “Điều khoản tham chiếu”
Am hiểu về phạm vi, quy mô của gói thầu nêu trong
“Điều khoản tham chiếu”
- Trình bày đúng, đầy đủ, chi tiết về mục tiêu và
nhiệm vụ của dự án, gói thầu
- Trình bày đúng, đầy đủ nhưng chưa chi tiết về
mục tiêu và nhiệm vụ của dự án, gói thầu
- Trình bày không rõ hoặc hiểu không đầy đủ về
mục tiêu và nhiệm vụ của dự án, gói thầu
Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả về vị trí tuyến,
cầu, đặc điểm của các hạng mục công trình, có hình
ảnh minh hoạ về gói thầu
- Đề xuất chi tiết, đầy đủ
- Đề xuất không đầy đủ
- Không có

2.2
a

b

30

21

4,0
2,0
2,0
1,4
0
2,0
2,0
1,4
0
6,0
2,0

- Đề xuất về kỹ thuật đầy đủ, phân chia nhiệm vụ cụ
thể, hoàn chỉnh và logic; có phân công nhiệm vụ cho
từng nhân sự đề xuất

2,0

- Hiểu rõ nhiệm vụ, đề xuất về kỹ thuật hợp lý, đầy đủ
so với yêu cầu nêu trong điều khoản tham chiếu
- Hiểu rõ nhiệm vụ, đề xuất về kỹ thuật hợp lý nhưng
chưa đầy đủ so với yêu cầu nêu trong điều khoản tham
chiếu

Mức
điểm
tối
thiểu

0

Cách tiếp cận và phương pháp luận
Cách tiếp cận

- Có đề xuất về kỹ thuật đầy đủ, phân chia nhiệm vụ
cụ thể nhưng chưa hoàn chỉnh và logic; có phân công
nhiệm vụ cho từng nhân sự đề xuất
- Có đề xuất về kỹ thuật nhưng chưa đầy đủ, chưa hoàn
chỉnh và logic; chưa phân chia nhiệm vụ cụ thể cho
từng nhân sự đề xuất
Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ

Thang
điểm
chi tiết

1,4

0
4,0
4,0
2,8

18

STT

2.3
a

b

2.4

a

b

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

- Chưa hiểu rõ nhiệm vụ, đề xuất về kỹ thuật chưa hợp
lý và chưa đầy đủ so với yêu cầu nêu trong điều khoản
tham chiếu

0

Cách trình bày đề xuất
Đề xuất được trình bày với kết cấu hợp lý và logic
- Đề xuất được trình bày với kết cấu hợp lý và logic

4,0
2,0
2,0

- Đề xuất được trình bày với kết cấu chưa hợp lý, logic

1,4

- Đề xuất được trình bày với kết cấu không hợp lý,
logic
Đề xuất hoàn chỉnh và khoa học

2,0

- Đề xuất hoàn chỉnh và khoa học
- Đề xuất hoàn chỉnh nhưng chưa khoa học
- Đề xuất chưa hoàn chỉnh và chưa khoa học

2,0
1,4
0

Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực
hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được
phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ
ràng; đề xuất máy móc, thiết bị, văn phòng hiện
trường, trang thiết bị…

8,0

c

3,0

3,0

- Trình bày đầy đủ, rõ ràng nhưng còn có nội dung
chưa hợp lý, chưa phù hợp với yêu cầu của điều khoản
tham chiếu

2,1

- Kế hoạch giám sát phù hợp với phương pháp luận
nhưng chưa phù hợp với tiến độ dự kiến
- Kế hoạch giám sát chưa phù hợp với phương pháp
luận và tiến độ dự kiến
Các bảng biểu mô tả kế hoạch giám sát thi công và tiến
độ thực hiện

Mức
điểm
tối
thiểu

0

- Trình bày đầy đủ, rõ ràng, hợp lý và phù hợp với yêu
cầu của điều khoản tham chiếu

- Trình bày chưa đầy đủ, rõ ràng và chưa hợp lý, chưa
phù hợp với yêu cầu của điều khoản tham chiếu
Kế hoạch giám sát phù hợp với phương pháp luận và
tiến độ dự kiến
- Kế hoạch giám sát phù hợp với phương pháp luận và
tiến độ dự kiến

Thang
điểm
chi tiết

0
3,0
3,0
2,1
0
2,0
19

STT

Tiêu chuẩn
- Có bảng biểu mô tả kế hoạch giám sát thi công và
tiến độ thực hiện
- Có nhưng chưa đầy đủ
- Không có bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công
việc và tiến độ thực hiện

2.5
a

Bố trí nhân sự
Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của E-HSMT
- Bố trí nhân sự đầy đủ và hợp lý theo yêu cầu của EHSMT; có phân công nhiệm vụ cho từng vị trí nhân
sự
- Bố trí nhân sự đầy đủ còn chưa hợp lý theo yêu cầu
của E-HSMT; không có phân công nhiệm vụ cho từng
vị trí nhân sự.
- Bố trí nhân sự chưa đầy đủ và chưa hợp lý theo yêu
cầu của E-HSMT, không có phân công nhiệm vụ cho
từng vị trí nhân sự

b

Thời điểm và thời gian huy động nhân sự tư vấn giám
sát
- Thời điểm và thời gian huy động nhân sự tư vấn giám
sát phù hợp, hợp lý so với tiến độ công việc và tiến
độ xây lắp
- Thời điểm và thời gian huy động nhân sự tư vấn giám
sát tương đối phù hợp so với tiến độ công việc và
tiến độ xây lắp
- Thời điểm và thời gian huy động nhân sự tư vấn giám
sát chưa phù hợp so với tiến độ công việc và tiến
độ xây lắp

3
3.1

a

Nhân sự
Tư vấn giám sát trưởng
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên
ngành/chuyên ngành xây dựng công trình giao
thông; Có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác
xây dựng công trình giao thông hạng I còn hiệu
lực;
- Thạc sĩ trở lên
- Kỹ sư
- Bằng cấp khác hoặc thấp hơn

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Mức
điểm
tối
thiểu

2,0
1,4
0
8,0
4,0
4,0

2,8

0
4,0
4,0

2,8

0
55,0
10,0

38,5
7,0

2,0

2,0
1,4
0
20

STT

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

b

Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế/
tư vấn giám sát/ thi công xây dựng công trình giao
thông;

4,0

c

3.2

a

b

c

Thang
điểm
chi tiết

+ ≥ 15 năm
+ ≥ 10 năm và < 15 năm

4,0
2,8

+ < 10 năm

0,0

Kinh nghiệm tư vấn giám sát trưởng: đã làm tư
vấn giám sát trưởng hoặc trợ lý tư vấn giám sát
trưởng hoặc kỹ sư tư vấn giám sát thường trú ít
nhất 01 hợp đồng/gói thầu công trình giao thông
(cầu đường bộ/cầu đường sắt) cấp I.
+ > 01 hợp đồng/gói thầu

4,0

4,0

+ 01 hợp đồng/gói thầu

2,8

+ Không có

0,0

Tư vấn giám sát kết cấu (kiêm kỹ sư thường
trú)
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên
ngành/chuyên ngành xây dựng công trình giao
thông; Có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng
công trình giao thông hạng I còn hiệu lực;
Thạc sĩ trở lên
Kỹ sư
Bằng cấp khác hoặc thấp hơn
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế/
tư vấn giám sát/ thi công xây dựng công trình giao
thông;
+ ≥ 10 năm
+ ≥ 7 năm và < 10 năm
+ < 7 năm
Kinh nghiệm tư vấn giám sát kết cấu: Đã làm tư
vấn giám sát kết cấu hoặc tư vấn giám sát trưởng
hoặc trợ lý tư vấn giám sát trưởng hoặc kỹ sư tư
vấn giám sát thường trú ít nhất 01 hợp đồng/gói
thầu công trình giao thông (cầu đường bộ/cầu
đường sắt) cấp I
+ > 1 hợp đồng/gói thầu
+ 01 hợp đồng/gói thầu

Mức
điểm
tối
thiểu

9,0

6,3

3,0
3,0
2,1
0
3,0
3,0
2,1
0,0

3,0

3,0
2,1
21

STT

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

+ Không có
3.3

a

Kỹ sư tư vấn giám sát vật liệu
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên về
ngành/chuyên ngành xây dựng công trình giao
thông và có chứng chỉ thí nghiệm viên/chứng nhận
đào tạo về thí nghiệm vật liệu xây dựng; hoặc tốt
nghiệp đại học trở lên về ngành/chuyên ngành vật
liệu xây dựng; có chứng chỉ giám sát thi công xây
dựng công trình giao thông hạng II trở lên còn hiệu
lực
Thạc sĩ trở lên

5,0

1,0

1,0
0,7

Bằng cấp khác hoặc thấp hơn

c

3.4

a

Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế/
tư vấn giám sát/ thi công xây dựng công trình giao
thông;
+ ≥ 07 năm
+ ≥ 05 năm và < 07 năm
+ < 05 năm
Kinh nghiệm: Đã làm kỹ sư tư vấn giám sát vật liệu
ít nhất 01 hợp đồng/gói thầu công trình giao thông cấp
I hoặc 02 hợp đồng/gói thầu công trình giao thông cấp
II
+ Có nhiều hơn 01 hợp đồng/gói thầu công trình
giao thông cấp I hoặc 02 hợp đồng/gói thầu công
trình giao thông cấp II

0
2,0
2,0
1,4
0,0
2,0

2,0

+ Có 01 hợp đồng/gói thầu công trình giao thông
cấp I hoặc 02 hợp đồng/gói thầu công trình giao
thông cấp II

1,4

+ Có it hơn 02 hợp đồng/gói thầu công trình giao
thông cấp II

0,0

Kỹ sư tư vấn giám sát khối lượng
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên về
ngành/chuyên ngành xây dựng công trình giao
thông hoặc kinh tế xây dựng. Có chứng chỉ giám
sát thi công xây dựng công trình giao thông hạng
II trở lên còn hiệu lực
Thạc sĩ trở lên

Mức
điểm
tối
thiểu

0,0

Kỹ sư

b

Thang
điểm
chi tiết

5,0

1,0

1,0
22

STT

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

Kỹ sư

b

c

Bằng cấp khác hoặc thấp hơn
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế/
tư vấn giám sát/ thi công xây dựng công trình giao
thông;
+ ≥ 07 năm

0
2,0
2,0

+ ≥ 05 năm và < 07 năm

1,4

+ < 05 năm

0,0

Kinh nghiệm: Đã làm kỹ sư tư vấn giám sát khối
lượng hoặc chủ nhiệm/ chủ trì thiết kế ít nhất 01
hợp đồng/gói thầu công trình giao thông cấp I hoặc
02 hợp đồng/gói thầu công trình giao thông cấp II

2,0

2,0

+ Có 01 hợp đồng/gói thầu công trình giao thông
cấp I hoặc 02 hợp đồng/gói thầu công trình giao
thông cấp II
+ Có ít hơn 02 hợp đồng/gói thầu công trình giao
thông cấp II

a

b

Kỹ sư tư vấn giám sát an toàn lao động, bảo vệ
môi trường
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên về ngành/
chuyên ngành xây dựng công trình giao thông và
có chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình
giao thông hạng II trở lên còn hiệu lực. Có chứng
chỉ/chứng nhận huấn luyện an toàn – vệ sinh lao
động
Thạc sĩ
Kỹ sư
Bằng cấp khác hoặc thấp hơn
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giám sát/
thi công xây dựng công trình giao thông
+ ≥ 07 năm
+ ≥ 05 năm và < 07 năm

1,4
0,0
5,0

1,0

1,0
0,7
0
2,0
2,0
1,4

+ < 05 năm
c

Kinh nghiệm: Đã làm kỹ sư tư vấn giám sát an toàn
lao động ít nhất 01 hợp đồng/gói thầu công trình giao

Mức
điểm
tối
thiểu

0,7

+ Có nhiều hơn 01 hợp đồng/gói thầu công trình
giao thông cấp I hoặc 02 hợp đồng/gói thầu công
trình giao thông cấp II

3.5

Thang
điểm
chi tiết

0,0
2,0
23

STT

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Mức
điểm
tối
thiểu

thông cấp I hoặc 02 hợp đồng/gói thầu công trình giao
thông cấp II

3.6
3.6.1

a

+ Có nhiều hơn 01 hợp đồng/gói thầu công trình
giao thông cấp I hoặc 02 hợp đồng/gói thầu công
trình giao thông cấp II

2,0

+ Có 01 hợp đồng/gói thầu công trình giao thông
cấp I hoặc 02 hợp đồng/gói thầu công trình giao
thông cấp II

1,4

+ Có ít hơn 02 hợp đồng/gói thầu công trình giao
thông cấp II

0,0

Các giám sát viên hiện trường
Tư vấn giám sát thi công hạng mục cầu đường
sắt: tối thiểu 04 nhân sự.
Đánh giá từng nhân sự
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên về ngành/
chuyên ngành xây dựng công trình giao thông,
trong đó có ít nhất 02 nhân sự có chứng chỉ giám
sát thi công xây dựng công trình giao thông hạng
I còn hiệu lực và các nhân sự còn lại có chứng chỉ
giám sát thi công xây dựng công trình giao thông
hạng II trở lên còn hiệu lực.

21,0
12
3

1

Thạc sĩ
Kỹ sư
Bằng cấp khác hoặc thấp hơn
b

c

Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế/
tư vấn giám sát/thi công xây dựng công trình giao
thông
+ ≥ 07 năm
+ ≥ 05 năm và < 07 năm
+ < 05 năm
Kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng công trình
giao thông cầu (cầu đường bộ/cầu đường sắt) từ cấp II
trở lên
+ > 01 hợp đồng/gói thầu.
+ 01 hợp đồng/gói thầu.
+ Không có

1
0,7
0
1
1
0,7
0
1
1
0,7
0

24

STT

3.6.2

a

b

Tiêu chuẩn
Tư vấn giám sát thi công hạng mục đường sắt:
tối thiểu 02 nhân sự
Đánh giá từng nhân sự
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên về ngành/
chuyên ngành xây dựng công trình giao thông. Có
chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình
giao thông hạng II trở lên còn hiệu lực,
Thạc sĩ
Kỹ sư
Bằng cấp khác hoặc thấp hơn
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế/
tư vấn giám sát/ thi công xây dựng công trình giao
thông
+ ≥ 07 năm
+ ≥ 05 năm và < 07 năm

Điểm
tối đa

c

3.6.3

a

Tư vấn giám sát hạng mục di dời thông tin tín
hiệu đường sắt
Bằng cấp: Có bằng Tốt nghiệp đại học về ngành/
chuyên ngành thông tin/tín hiệu/viễn thông/cơ
điện hoặc tương đương và có chứng chỉ hành nghề
phù hợp hạng II trở lên còn hiệu lực
Thạc sĩ

3
1
1
0,7
0
1
1
0,7
0
1
1
0,7
0
3,0

1
1

Kỹ sư
Bằng cấp khác hoặc thấp hơn
b

Số năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn thiết
kế/ tư vấn giám sát/thi công xây dựng/lắp đặt công
trình thông tin/tín hiệu đường sắt
+ ≥ 07 năm
+ ≥ 05 năm và < 07 năm

Mức
điểm
tối
thiểu

6

+ < 05 năm
Kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng công
trình giao thông (cầu đường sắt/ đường sắt) cấp II
trở lên
+ > 01 hợp đồng/gói thầu.
+ 01 hợp đồng/gói thầu
+ Không có

Thang
điểm
chi tiết

0,7
0
1
1
0,7
25

STT

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

+ < 05 năm
c

Thang
điểm
chi tiết

Mức
điểm
tối
thiểu

0

Kinh nghiệm giám sát thi công công trình thông
tin/ tín hiệu đường sắt
+ > 01 hợp đồng/gói thầu.

1
1

+ 01 hợp đồng/gói thầu.
+ Không có
Tổng cộng (100%)

0,7
0
100

70

Nhà thầu phải bố trí số lượng nhân sự tối thiểu theo yêu cầu của mục 3.
Lưu ý:
* Các nhân sự có hợp đồng lao động ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng nhân
sự không thuộc quản lý của nhà thầu thì nhà thầu phải chứng minh được khả năng huy
động nhân sự.
* Kinh nghiệm của liên danh là tổng kinh nghiệm của các thành viên tương ứng
với phần công việc đảm nhận trong liên danh, trong đó từng thành viên phải chứng minh
đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT phù hợp với phần công việc đảm nhận trong liên
danh:
+ Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên liên danh phải chứng minh năng
lực, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự như đối với nhà thầu độc lập tương ứng
với quy mô, tính chất phần công việc nhà thầu đảm nhận trong liên danh và đảm bảo
giá trị hợp đồng tương tự của từng thành viên tối thiểu là 2 tỷ đồng nhân với tỷ lệ %
phạm vi công việc đảm nhận trong thỏa thuận liên danh.
+ Năng lực nhân sự của nhà thầu liên danh là tổng năng lực nhân sự của các
thành viên trong liên danh trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận.
Nhân sự Tư vấn giám sát trưởng phải thuộc biên chế của thành viên đứng đầu liên danh.
* Số năm kinh nghiệm được lấy tròn theo tháng (nhân sự có kinh nghiệm 10/12
tháng trở lên trong năm tính tròn thành 01 năm kinh nghiệm) và được tính theo đăng ký
thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền theo ngành nghề hoạt động đảm bảo
theo quy định pháp luật.
* Trường hợp Nhà thầu đề xuất cho vị trí chức danh với số lượng nhân số lượng
nhân sự nhiều hơn yêu cầu của E-HSMT: Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực tất cả nhân
sự đề xuất; Điểm của chức danh đó được tính bằng tổng điểm xếp từ cao xuống thấp
của các nhân sự đề xuất và tương ứng với số lượng nhân sự yêu cầu của E-HSMT.
* Cấp công trình theo quy định Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của
Bộ XD và Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ XD.
* Quy đổi Hợp đồng/ gói thầu: 02 hợp đồng/gói thầu tư vấn giám sát thi công
xây dựng công trình giao thông cấp II được tính tương đương 01 hợp đồng/gói thầu tư
vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cấp I;
* Lịch sử kiện tụng: Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin chính xác vào Mẫu số
6B tất cả những sự kiện về kiện tụng hoặc toà xử phát sinh từ những hợp đồng đã hoàn
26

thành trong năm (5) năm qua hoặc đang thực hiện. Quá trình mắc lỗi liên tục của nhà
thầu hoặc của bất kỳ thành viên nào trong liên doanh có thể dẫn tới việc nhà thầu đó bị
loại.
b) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo các yêu cầu sau:
+ E- HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong
các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ E-HSDT đạt ≥ 70% điểm của các tiêu chí chính kinh nghiệm và năng lực; giải
pháp và phương pháp luận; nhân sự. Trong đó, vị trí tư vấn giám sát trưởng và tư vấn
giám sát thường trú không thấp hơn 70% điểm phân bổ của tiêu chí đó được đánh giá là
đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của E-HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số
các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của E-HSĐXTC đang
xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 70%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 30%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

27

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5164 dự án đang đợi nhà thầu
  • 607 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 622 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13376 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15833 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây