Thông báo mời thầu

Mua bộ thiết bị đo chỉ số Octane và Cetane trong xăng lưu động kèm phụ kiện

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:47 15/10/2020
Số TBMT
20201004209-00
Công bố
14:33 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Dự toán mua sắm tài sản năm 2020 của Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua bộ thiết bị đo chỉ số Octane và Cetane trong xăng lưu động kèm phụ kiện
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
kinh phí không tự chủ năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Về việc phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch mua sắm tài sản, thuê dịch vụ năm 2020 của Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Ninh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:33 15/10/2020
đến
15:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
6.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua bộ thiết bị đo chỉ số Octane và Cetane trong xăng lưu động kèm phụ kiện". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua bộ thiết bị đo chỉ số Octane và Cetane trong xăng lưu động kèm phụ kiện" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 11

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

> **Mục1. Phạm vi và tiến độ cung cấp, lắp đặt hàng hóa.**

1. **Phạm vi cung cấp, lắp đặt hàng hóa và dịch vụ liên quan.**

1. BẢNG PHẠM VI CUNG CẤP

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| **STT** | **Danh | **Ký mã | **Đơn | **Khối | **Mô tả | **Ghi |
| | mục** | hiệu** | vị** | lượng | hàng | chú** |
| | | | | mời | hóa** | |
| | **hàng | | | thầu** | | |
| | hóa** | | | | | |
+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+
| 1 | Bộ | | Bộ | 01 | Quy | |
| | Thiết | | | | định | |
| | bị đo | | | | tại Mục | |
| | chỉ số | | | | 2 -- | |
| | Octane | | | | Yêu cầu | |
| | và | | | | về kỹ | |
| | Cetane | | | | thuật | |
| | trong | | | | | |
| | xăng | | | | | |
| | dầu | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

**2. Dịch vụ liên quan**

Nhà thầu phải cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành tại các địa điểm
theo bảng dưới đây.

**STT** **Mô tả dịch vụ** **Khối lượng mời thầu** **Đơn vị tính** **Địa điểm thực hiện dịch vụ** **Ngày hoàn thành dịch vụ**
--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ----------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------------
1 Đo thử nghiệm và cấp giấy kết quả đo thử nghiệm cho chỉ số Octan/Cetane/% Ethanol của máy chính với mẫu xăng dầu chuẩn của Cơ quan đo lường có thẩm quyền do tổng cục đo lường chỉ định 1 khoản Cơ quan đo lường có thẩm quyền do tổng cục đo lường chỉ định 90 Ngày kể từ ngày ký hợp đồng

**3. Tiến độ cung cấp**

Tổng thời gian cung cấp, lắp đặt và các dịch vụ liên quan là 90 ngày kể
từ ngày ký hợp đồng.**\
**

**Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật**

> **BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA**

+---------+----------------------------+----------------------------+
| **Stt** | **Tên thiết bị, hàng hóa** | **YÊU CẦU HÀNG HÓA, ĐẶC |
| | | TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN** |
+=========+============================+============================+
| **I** | **Bộ Thiết bị đo chỉ số | |
| | Octane và Cetane trong | |
| | xăng dầu bao gồm:** | |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 1 | **Thiết bị đo chỉ số | Đặc tính kỹ thuật của máy: |
| | Octane và phần trăm | |
| | Ethanol trong xăng dầu** | • Thiết bị thiết kế dạng |
| | *(tương đương sản phẩm ZX | lưu động, sử dụng công |
| | 101XL của ZELTEX)* | nghệ cao theo nguyên lý |
| | | quang phổ cận hồng ngoại, |
| | | có khả năng đo nhanh và |
| | | chính xác cao các chỉ số |
| | | Octane và phần trăm |
| | | Ethanol trong xăng |
| | | (Gasoline, E-Gas) |
| | | |
| | | • Các tính năng thiết kế |
| | | độc đáo, linh hoạt và tiện |
| | | lợi cho sử dụng như : |
| | | |
| | | • Thời gian làm ấm máy |
| | | chưa đến 1 phút |
| | | |
| | | • Lưu trữ dữ liệu lên đến |
| | | 25 mẫu đo |
| | | |
| | | • Tự động bù nhiệt độ |
| | | |
| | | • Cho kết quả đo chưa đến |
| | | 20 giây, hiển thị các giá |
| | | trị \[(R+M)/2\], RON, MON |
| | | |
| | | • Kết quả đo được các chỉ |
| | | số Octane (RON, MON), % |
| | | Ethanol |
| | | |
| | | • Bộ nhớ máy có thể lưu |
| | | đến 10 chuẩn riêng biệt. |
| | | |
| | | • Máy tiêu chuẩn được cài |
| | | đặt sẵn cho sử dụng với 3 |
| | | chuẩn để xác định các chỉ |
| | | số Octane và % Ethanol với |
| | | các dải chuẩn khác nhau |
| | | cho nhiên liệu xăng và dầu |
| | | bao gồm : |
| | | |
| | | \- Chỉ số Octane của xăng |
| | | : |
| | | |
| | | \+ Dải chuẩn GAS |
| | | (90-100)RON |
| | | |
| | | \+ Dải chuẩn Gasoline |
| | | (80-90) RON |
| | | |
| | | \- Chỉ số Octance và % |
| | | Ethanol của xăng pha |
| | | Ethanol (Xăng E-Gas (E5 và |
| | | E10)). |
| | | |
| | | \+ Dải chuẩn : RON |
| | | (90-100) |
| | | |
| | | \+ Dải phần trăm Ethanol : |
| | | (0-14) % Ethanol |
| | | |
| | | • Chức năng tự qui chuẩn |
| | | trước khi thực hiện phép |
| | | đo để đảm bảo độ chính |
| | | xác. |
| | | |
| | | • Hiển thị kết quả đo trên |
| | | màn hình LCD và in kết quả |
| | | đo có ngày tháng, thời |
| | | gian thực hiện phép đo |
| | | |
| | | • Kết nối với máy tính quả |
| | | cổng giao diện USB |
| | | |
| | | • Số liệu quang học : |
| | | |
| | | \+ Chế độ đo : Truyền |
| | | khuấch tán |
| | | |
| | | \+ Dải phổ : 14 bộ lọc cho |
| | | các bước sóng từ |
| | | 893-1045nm |
| | | |
| | | \+ Tốc độ quét : 10 lần |
| | | quét mỗi giây |
| | | |
| | | \+ Dải quang học : 0-6 AU, |
| | | độ phân dải : 0.0001AU, độ |
| | | ổn định : 0.05 mili AU |
| | | |
| | | \+ Thời gian đo : có thể |
| | | thay đổi (khoảng dưới 20 |
| | | giây), thời gian khởi động |
| | | khoảng dưới 1 phút |
| | | |
| | | • Hoạt động bằng pin AA |
| | | hoặc nguồn điện xoay chiều |
| | | AC qua Adapter |
| | | |
| | | Cấu hình cung cấp tiêu |
| | | chuẩn gồm : |
| | | |
| | | • Máy chính có cài đặt 03 |
| | | bộ chuẩn để kiểm tra cho |
| | | xăng không pha chì các dải |
| | | GAS (80-90)RON, |
| | | (90-100)RON, xăng pha |
| | | Ethanol (E-Gas) |
| | | |
| | | • Máy kèm chức năng in |
| | | trực tiếp kết quả đo |
| | | |
| | | • Bộ nhớ 25 mẫu đo được |
| | | cài đặt sẵn. |
| | | |
| | | • Phần mềm tiêu chuẩn + |
| | | cáp giao diện máy tính |
| | | |
| | | • 04 cuộn giấy in |
| | | |
| | | • 03 cốc đựng mẫu có nắp |
| | | |
| | | • 01 nắp chắn sáng |
| | | |
| | | • 06 pin AA 1,5 V và 01 |
| | | adapter |
| | | |
| | | • Hướng dẫn sử dụng Tiếng |
| | | Anh và tiếng Việt |
| | | |
| | | • Vali đựng máy |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 2 | **Đường chuẩn thêm vào máy | \- Hãng cài đặt thêm đường |
| | để đo chỉ số Cetane trong | chuẩn trên máy để máy có |
| | dầu Diesel** | chức năng đo Chỉ số Cetane |
| | | trong dầu Diesel.  |
| | | |
| | | \- Dải đo chỉ số Cetan : |
| | | Index (39-53) và Number |
| | | (35-60). |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 3 | **Bộ mẫu xăng chuẩn và các | \- Bộ mẫu xăng chuẩn tương |
| | phụ kiện, vật tư tiêu hao | ứng cho xăng E5(RON 92) và |
| | chọn thêm** | xăng RON 95 (mỗi loại 1 |
| | | chai), Dầu Diezel (1 chai) |
| | | Kèm theo giấy kết quả đo |
| | | thử nghiệm của từng mẫu |
| | | phát hành bởi cơ quan Đo |
| | | lường thuộc Tổng cục tiêu |
| | | chuẩn đo lường chất lượng. |
| | | |
| | | \- Giấy in dự phòng (01 |
| | | hộp gồm 10 cuộn). |
| | | |
| | | \- Bộ cốc để đựng mẫu thử |
| | | (01 hộp gồm 12 cốc) |
| | | |
| | | \- Mác dán cốc mẫu (01 túi |
| | | gồm 12 cái) |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 4 | **Máy tính xách tay** | Sử dụng để kết nối phần |
| | | mềm máy đo chỉ số Octan và |
| | | Cetan nói trên. |
| | | |
| | | Cấu hình cung cấp tương |
| | | đương hoặc cao hơn cấu |
| | | hình sau\ |
| | | CPU : Intel, Core i5, Dung |
| | | lượng RAM : 4 GB |
| | | |
| | | Loại ổ đĩa cứng : SSD dung |
| | | lượng 256 Gb |
| | | |
| | | Kích thước màn hình : 14,0 |
| | | inch, Loại pin : 4 cell |
| | | |
| | | Kèm theo túi đựng và chuột |
| | | quang |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| **II** | **Yêu cầu chung** | |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| | \- Khi bàn giao thiết bị, | |
| | nhà thầu phải cung cấp | |
| | giấy Chứng nhận xuất xứ | |
| | (Certificate of Origin -- | |
| | CO) của phòng thương mại | |
| | nước xuất khẩu cung cấp và | |
| | giấy Chứng nhận chất lượng | |
| | (Certificate of Quality -- | |
| | CQ) do Hãng sản xuất cấp | |
| | đối với các hàng hóa nhập | |
| | khẩu được chào thầu trong | |
| | E-HSDT (bản gốc nếu hàng | |
| | nhập đơn chiếc hoặc bản | |
| | sao công chứng nếu hàng | |
| | nhập chung lô). | |
| | | |
| | \- Khi bàn giao, phải có | |
| | hướng dẫn sử dụng bằng | |
| | tiếng Việt cho từng thiết | |
| | bị cụ thể (nếu tài liệu | |
| | hướng dẫn là tiếng nước | |
| | ngoài phải được dịch đầy | |
| | đủ sang tiếng Việt). | |
| | | |
| | \- Nhà thầu cần có cam kết | |
| | cung cấp phụ tùng thay thế | |
| | sau thời gian bảo hành là | |
| | 36 tháng. | |
| | | |
| | \- Thiết bị mới 100% sản | |
| | xuất năm 2019 - 2020 | |
+---------+----------------------------+----------------------------+

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 605 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13710 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15554 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây