Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng giếng khoan khai thác nước ngầm

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:10 15/10/2020
Số TBMT
20200954302-00
Công bố
13:59 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Công trình cấp nước sinh hoạt thôn An Nghĩa, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng giếng khoan khai thác nước ngầm
Chủ đầu tư
Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Tuyên Quang, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Điện thoại: (0207) 3821443; Fax: (0207) 3820571.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB), vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lựa chọn nhà thầu công trìnhcấp nước sinh hoạt thôn An Nghĩa, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Tuyên Quang

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
13:59 15/10/2020
đến
16:30 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:30 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
2.000.000 VND
Bằng chữ
Hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng giếng khoan khai thác nước ngầm". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng giếng khoan khai thác nước ngầm" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 16

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên công trình: Cấp nước sinh hoạt thôn An Nghĩa, xã Tân Thịnh, huyện
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
- Địa điểm xây dựng: Xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Tuyên Quang;
- Bên mời thầu: Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Tuyên Quang;
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng giếng khoan khai thác nước
ngầm.
- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB), vốn
ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục giếng khoan
khai thác nước ngầm, khối lượng công việc cụ thể được thể hiện tại Mẫu số 01,
chương IV, E-HSMT. Bên mời thầu cung cấp cho Nhà thầu Hồ sơ thiết kế bản vẽ
thi công, kèm theo E-HSMT này.
2. Thời hạn hoàn thành: Quý III, năm 2020.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình. Yêu
cầu tuân thủ các tiêu chuẩn sau:
TT
1

Mã hiệu/Số hiệu
TCVN 4447:2012

Tên tiêu chuẩn
Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

2

TCVN 4314:2003

Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

3

TCVN 4085:2011

Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

4
5
6
7

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và
nghiệm thu
TCVN 8828:2011 Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ấm tự nhiên
Kết cấu thép - Gia công lắp giáp và nghiệm thu – Yêu cầu
TCVN 10307:2014
kỹ thuật
TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
TCVN 9115:2019

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát. Yêu cầu tuân thủ các tiêu
chuẩn sau:
TT
1

Mã hiệu/Số hiệu
TCVN 4055:2012

2

TCVN 5637:1991

Tên tiêu chuẩn
Tổ chức thi công
Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng – Nguyên
tắc cơ bản
71

TT
3

Mã hiệu/Số hiệu
Nghị định
46/2015/NĐ-CP

Tên tiêu chuẩn
Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị.
3.1. Yêu cầu chung:
- Toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt sử dụng cho công trình phải mới
100%, đảm bảo theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đáp ứng yêu cầu của hồ
sơ thiết kế đã được duyệt và hồ sơ mời thầu, đúng chủng loại tương ứng được nêu
trong yêu cầu kỹ thuật, đúng quy cách, có nguồn gốc rõ ràng. Các loại vật liệu
không phù hợp tiêu chuẩn hoặc không đề cập trong tiêu chuẩn này, nếu có đủ luận
cứ khoa học và công nghệ (thông qua sự xác nhận của một cơ sở kiểm tra có đủ tư
cách pháp nhân) và được sự đồng ý của Chủ đầu tư mới được đưa vào sử dụng.
- Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm của nguyên vật liệu và lý
lịch thiết bị lắp đặt cho Chủ đầu tư khi tập kết đến công truờng để kiểm tra và làm
cơ sở nghiệm thu công trình. Trường hợp Chủ đầu tư thấy không đảm bảo chất
lượng, có quyền trực tiếp kiểm tra hoặc hợp đồng tư vấn giám sát kiểm tra chất
lượng, Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí kiểm tra theo quy định của E-HSMT
này.
- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra nguyên vật liệu và thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản
xuất hay tại công trường vào bất cứ lúc nào.
- Nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ cần thiết đối với vật liệu sử dụng như:
nguồn gốc, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng nhận và công bố hợp quy, hợp
chuẩn của vật liệu sử dụng.
- Thử nghiệm vật liệu và chứng chỉ thử nghiệm: Nhà thầu bằng chi phí của
mình và chịu trách nhiệm các thí nghiệm vật liệu cần thiết, các chi phí thử nghiệm
này phải đưa vào giá thành khối lượng.
- Vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt đưa vào sử dụng cho công trình phải được sự
đồng ý của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải nộp bảng đề xuất toàn bộ qui cách chủng loại vật tư, vật liệu
(Đường ống, phụ tùng lắp đặt đường ống, sắt, thép,...) sử dụng cho công trình.
3.2. Quy cách vật tư, vật liệu chính. Yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn sau:
TT

1

Tên vật tư
Xi măng

Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 2682:2009 Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6260:2009 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ
thuật
TCVN 9202:2012 Xi măng xây trát

2
3
4
5
6

TCXDVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu
kỹ thuật
Nước trộn bê tông TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ
và vữa
thuật
Gạch
TCVN 1451:1998 Gạch đặc đất sét nung
Ống thép mạ kẽm
BS 1387:1985 Class A1
Phụ tùng để lắp đặt Tiêu chuẩn BS 1387:1985
Cát, sỏi, đá dăm

72

TT

7

Tên vật tư
Tiêu chuẩn áp dụng
đường ống thép mạ
kẽm
Ống thép làm vách TCVN 11221:2015 Ống thép cho đường ống nước và đường
giếng
ống nước thải.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Yêu cầu nhà thầu thi công theo đúng
các tiêu chuẩn hiện hành.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Các vật tư lắp đặt vào công trình
trước khi bàn giao đưa vào sử dụng phải được vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh
đảm bảo công suất, chất lượng đạt yêu cầu so với Hồ sơ thiết kế được duyệt, an
toàn trong quá trình thi công và sử dụng.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ. Yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn sau:
TT
1

Mã hiệu/Số hiệu
TCVN 3254:1989

Tên tiêu chuẩn
An toàn cháy – Yêu cầu chung

2

TCVN 3255:1986

An toàn nổ – Yêu cầu chung

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, quy tắc ứng xử của người
lao động.
Yêu cầu Nhà thầu tuân thủ các biện pháp giảm nhẹ tại phụ lục 1D, sổ tay
hướng dẫn thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông
thôn dựa trên kết quả ban hành kèm theo quyết định số 1328/QĐ-BNN-HTQT
ngày 07/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau:
Vấn
đề/Rủi
ro
Kiểm
soát gây
bụi bẩn

Biện pháp giảm nhẹ
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật pháp Việt Nam
về chất lượng không khí.
Nhà thầu phải giảm thiểu phát sinh bụi bẩn và không gây phiền hà cho dân
cư địa phương và sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi bẩn duy trì môi
trường làm việc an toàn và giảm thiểu xáo trộn tới môi trường xung quanh
khu dân cư.
Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp ngăn chặn bụi bẩn (ví dụ, phun
nước rửa các đoạn đường bị bụi bẩn và tại các địa điểm thi công, che đậy
các kho tập kết vật liệu, v.v.) theo yêu cầu.
Xe chở nguyên vật liệu cần được che phủ và bảo đảm an toàn trong quá
trình vận chuyển để đất, cát, vật liệu, hay bụi bẩn không bị phát tán.
Đất cát và các kho tập kết vật liệu ngoài trời phải được che chắn tránh gió,
và địa điểm tập kết vật liệu cần được tính đến hướng gió và vị trí của
những điểm nhận vật liệu nhạy cảm.

Kiểm

Toàn bộ phương tiện phải tuân thủ quy định Luật pháp Việt Nam về kiểm
soát giới hạn khí thải động cơ cho phép.
73

Vấn
đề/Rủi
ro
soát ô
nhiễm
không
khí

Biện pháp giảm nhẹ
Tất cả các phương tiện đi lại ở Việt Nam đều phải kiểm tra định kỳ về
lượng phát thải và đều phải có: “Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm tra
chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số
35/2005/QĐ-BGTVT.
Cấm đốt rác hoặc vật liệu trên công trường

Kiểm
soát
tiếng ồn
và độ
rung

Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ Luật pháp Việt Nam về tiếng ồn và độ
rung.
Tất cả các phương tiện đi lại đều phải có “Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn
kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” phù hợp theo
Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT; nhằm tránh gây tiếng ồn quá mức do
máy móc không được bảo dưỡng phù hợp.
Khi cần thiết, phải tiến hành những biện pháp làm giảm tiếng ồn tới mức
chấp nhận được, bao gồm bộ giảm thanh, thiết bị chặn tiếng, các tấm cách
âm hoặc đặt những máy móc gây ồn ở những khu vực đã được bảo vệ khỏi
tiếng ồn.

Ô nhiễm
nước

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tuân thủ theo Luật pháp Việt Nam hiện
hành về xả nước thải ra sông suối.
Nước thải từ nhà vệ sinh cũng như từ bếp, nhà tắm, bồn rửa mặt… phải
đựng trong bể chứa để đưa ra khỏi công trường hoặc phải được xả vào hệ
thống nước thải của thành phố; không được phép xả trực tiếp ra bất kỳ
vùng nước nào.
Khi hoàn thành các công trình thi công, các bể chứa nước và các hố vệ
sinh tự hoại sẽ được lấp và niêm phong cẩn thận.

Kiểm
soát
thoát
nước và
bùn lắng

Các kênh thoát nước được tạo ra ở công trường xây dựng của nhà máy xử
lý nước nhằm ngăn chặn chất gây ô nhiễm nặng đưa vào các hồ chứa nước
gần đó.
Đảm bảo hệ thống thoát nước luôn thông suốt, không có bùn.
Lắp đặt và duy trì lưới giữ cặn lắng ở trong/xung quanh công trường xây
dựng

Quản lý
bãi thải,
hố đá, và
hố đất
lấp

Những hố đất lấp và hố đá quy mô lớn cần có những biện pháp cụ thể của
công trường, nằm ngoài những biện pháp thuộc những ECOP này.
Mọi địa điểm sẽ được sử dụng phải được xác định từ trước trong tiêu chí
kỹ thuật thi công đã phê duyệt. Cần tránh những địa điểm nhạy cảm như
khu vực cảnh quan, khu vực môi trường sống tự nhiên, khu vực gần bộ
tiếp nhận nhạy cảm, hoặc khu vực gần nguồn nước.
Một hào lộ thiên sẽ được xây dựng quanh bãi thải để chặn nước thải.
Lưu giữ đất mặt khi lần đầu mở một hố đất lấp để sau đó sử dụng lại nhằm
74

Vấn
đề/Rủi
ro

Biện pháp giảm nhẹ
khôi phục khu vực tới mức gần với điều kiện tự nhiên.
Nếu cần thiết, bãi thải sẽ có tường chắn.
Nếu phát sinh nhu cầu về bãi thải mới trong quá trình thi công, những bãi
thải này phải được Kỹ sư Thi công phê duyệt trước.
Nếu chủ sở hữu đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng đất của họ làm bãi thải
hoặc hố đất lấp, chủ sở hữu phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của dự
án.
Nếu cần có đường vào, đường này phải được xem xét trong đánh giá môi
trường.

Quản lý
chất thải
rắn

Trước khi thi công, Nhà thầu cần chuẩn bị một quy trình kiểm soát chất
thải rắn (kho rác, cung cấp thùng rác, lịch biểu vệ sinh công trường, lịch
biểu vệ sinh thùng rác, v.v.).
Trước khi thi công, cần có toàn bộ giấy phép xả rác thải cần thiết.
Cần thực hiện các biện pháp nhằm giảm rác thải tiềm tàng và những hành
vi cẩu thả khi xả rác. Ở tất cả các nơi làm việc, nhà thầu phải bố trí các
thùng rác, thùng chứa lớn và phương tiện thu gom rác thải.
Chất thải rắn có thể được tập kết tạm thời tại công trường ở một khu vực
xác định được Tư vấn Giám sát Thi công và cơ quan có thẩm quyền địa
phương phê duyệt trước khi thu gom và tiêu huỷ bởi một công ty thu gom
rác được cấp phép, ví dụ URENCO.
Các thùng chứa rác phải có nắp đậy, đảm bảo không bị đổ, che chắn để
chống các yếu tố thời tiết và không bị động vật xâm phạm.
Không được đốt, chôn hoặc thải bỏ chất thải rắn trong công trường.
Vật liệu có thể tái chế như các tấm gỗ cho các rãnh, thép, vật liệu giàn
giáo, chống đỡ, vật liệu đóng gói… sẽ được thu gom và tách riêng với các
loại chất thải khác trên công trường để tái sử dụng, sử dụng để lấp hoặc để
bán.
Nếu không mang ra khỏi công trường, chất thải rắn hoặc chất thải xây
dựng sẽ chỉ được thải bỏ tại những địa điểm được Tư vấn Giám sát Thi
công xác định và phê duyệt và đưa vào kế hoạch xử lý chất thải rắn. Trong
bất kỳ trường hợp nào, nhà thầu cũng không được thải bỏ bất kỳ vật liệu
nào ở các khu vực nhạy cảm về môi trường như những khu vực môi
trường sống tự nhiên hoặc tại sông suối.

Quản lý
chất thải
hóa chất
hoặc độc

Bất kỳ chất thải hóa chất nào sẽ phải được thải bỏ tại một bãi rác phù hợp
đã được phê duyệt tuân theo quy định luật pháp trong nước hiện hành. Nhà
thầu phải có được những giấy phép đổ rác cần thiết.
Việc thải bỏ những vật liệu có chứa amiăng hay các chất độc khác sẽ chỉ
75

Vấn
đề/Rủi
ro
hại

Biện pháp giảm nhẹ
được thực hiện bởi những công nhân đã được đào tạo và có giấy chứng
nhận riêng.
Dầu, mỡ đã qua sử dụng sẽ được chuyển đi khỏi công trường và được bán
cho công ty tái chế dầu được phê duyệt.
Dầu, dầu nhờn đã qua sử dụng và vật liệu tẩy rửa… để bảo dưỡng xe cộ và
máy móc sẽ được thu gom vào các bể chứa và được một công ty chuyên
tái chế dầu chuyển đi khỏi công trường để thải bỏ tại một bãi thải độc hại
được phê duyệt.
Dầu đã qua sử dụng hoặc vật liệu nhiễm dầu mà có thể có chứa PCBs sẽ
được bảo quản một cách an toàn nhằm tránh rò rỉ hoặc ảnh hưởng đến
công nhân. Cần liên hệ Sở TN&MT tỉnh để xin hướng dẫn thêm.
Nhựa đường hoặc các sản phẩm nhựa đường chưa sử dụng hoặc bị loại sẽ
được trả lại nhà máy sản xuất của bên cung ứng.
Cần ngay lập tức thông báo cho các cơ quan liên quan về bất kỳ sự cố hay
tràn chất thải hóa chất độc hại.
Cất giữ hoá chất một cách an toàn và được dán nhãn phù hợp.
Cần có các chương trình đào tạo và truyền thông phù hợp để chuẩn bị cho
công nhân có thể nhận ra và phản ứng những rủi ro độc hại của hóa chất ở
nơi làm việc
Chuẩn bị và khởi xướng một kế hoạch hành động khắc phục sự cố hay tràn
chất thải hóa chất độc hại. Trong trường hợp này, Nhà thầu sẽ lập báo cáo
giải thích lý do sự cố hay tràn chất thải hóa chất độc hại, các biện pháp
khắc phục đã được thực hiện, hậu quả/thiệt hại từ sự cố và đề xuất các
hành động khắc phục.

Quản lý
Thảm
che phủ
Thực vật

Nhà thầu sẽ chuẩn bị một Kế hoạch Quản lý Phát quang và Phục hồi Thảm
thực vật để xin phê duyệt trước của Kỹ sư Xây dựng, tuân thủ pháp luật
hiện hành. Kế hoạch Phát quang sẽ được phê duyệt bởi Tư vấn Giám sát
Xây dựng và nhà thầu cần phải tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch này. Cần
giảm thiểu đến mức có thể những khu vực sẽ bị phát quang.
Nhà thầu xây dựng sẽ tách lớp đất mặt tại tất cả các khu vực mà lớp đất
này sẽ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phục hồi cải tạo bao gồm cả các
hoạt động tạm thời như lưu kho, tập kết nguyên, vật liệu…; lớp đất mặt bị
bóc ra sẽ được tập kết tại các khu vực như đã thống nhất với Tư vấn giám
sát thi công để sau này sử dụng để tái tạo lại thảm thực vật và sẽ được bảo
vệ hợp lý.
Nghiêm cấm việc sử dụng hoá chất để phát quang cây cối.
Nghiêm cấm việc đốn, chặt cây cối trừ trường hợp được cho phép rõ ràng
76

Vấn
đề/Rủi
ro

Biện pháp giảm nhẹ
trong kế hoạch phát quang cây cối.
Khi cần thiết thì phải dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ một cách
hiệu quả những cây cối được bảo tồn trước khi bắt đầu bất kỳ công việc thi
công nào trong khu vực.
Không được gây xáo trộn các khu vực có tiềm năng quan trọng như các
nguồn lực sinh thái, trừ phi có ủy quyền trước từ Kỹ sư Giám sát Xây
dựng. Các khu vực này bao gồm những nơi gây giống hoặc nuôi chim hay
động vật, khu sinh sản cá, hoặc bất kỳ khu vực nào được bảo vệ như một
không gian xanh.
Nhà thầu xây dựng sẽ đảm bảo không để xảy ra bất kỳ hành động săn
đuổi, đặt bẫy, săn bắn, hoặc đánh bả động vật nào.
Trước khi thi công, thực hiện tham vấn với chính quyền địa phương và
cộng đồng và với cảnh sát giao thông.

Quản lý
Giao
thông

Mức gia tăng đáng kể số lượng chuyến xe đi lại phải được đề cập trong kế
hoạch thi công đã được phê duyệt trước đó. Việc xác định tuyến đường đi
lại, đặc biệt đối với xe chở nặng, phải tính đến những khu vực nhạy cảm
như trường học, bệnh viện, và chợ.
Phải thực hiện lắp đặt đèn chiếu sáng vào buổi đêm nếu cần thiết để đảm
bảo lưu thông an toàn.
Đặt biển báo quanh khu vực thi công để tạo điều kiện thuận lợi cho giao
thông, chỉ dẫn hướng đi tới các khu vực thi công khác nhau trong công
trình, và cung cấp lời khuyên và cảnh báo an toàn.
Sử dụng các biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm biển báo
đường bộ/đường sông/kênh rạch và người cầm cờ hiệu để cảnh báo điều
kiện nguy hiểm.
Tránh vận chuyển vật liệu thi công trong giờ cao điểm.
Lối đi dành cho người đi bộ và xe trong và ngoài khu vực thi công phải
được tách riêng và cung cấp khả năng tiếp cận dễ dàng, an toàn, và phù
hợp. Biển báo hiệu sẽ được lắp đặt phù hợp ở cả đường thủy và đường bộ
khi cần thiết.

Khôi
phục các
khu vực
bị ảnh
hưởng

Các khu vực bị phát quang như các hố đào không còn được sử dụng, khu
vực xử lý chất thải, các cơ sở, lán trại công nhân tại công trường, các khu
vực tập kết nguyên, vật liệu, các khu vực dựng giàn giáo và bất kỳ khu
vực nào được tạm thời chiếm dụng trong quá trình thi công các công trình
của dự án sẽ phải được khôi phục sử dụng các biện pháp tôn tạo cảnh quan
thiên nhiên, có hệ thống thoát nước và phục hồi che phủ thực vật đầy đủ.
Bắt đầu phục hồi thảm thực vật ngay khi có thể. Cần lựa chọn những loại
77

Vấn
đề/Rủi
ro

Biện pháp giảm nhẹ
thực vật tự nhiên phù hợp ở địa phương để trồng và phục hồi địa mạo tự
nhiên.
Các đống đất đá và các sườn dốc đã bị đào xới sẽ được khôi phục để có độ
chắc, ổn định, và được trồng cỏ để tránh xói mòn;
Tất cả các khu vực bị ảnh hưởng sẽ được khôi phục cảnh quan, và tiến
hành ngay những hành động khắc phục cần thiết bao gồm lập không gian
xanh, đường, cầu và các công trình hiện hữu khác
Cây cối phải được trồng tại các khu vực đất trống và tại các sườn dốc để
ngăn chặn hoặc làm giảm nguy cơ sụt lở đất và giữ ổn định các sườn dốc
Đất bị nhiễm bẩn bởi hoá chất hoặc các chất nguy hại sẽ được di dời, vận
chuyển và vùi lấp tại các khu vực tiêu huỷ rác.
Phục hồi toàn bộ những cầu và đường bị hư hại do các hoạt động dự án
gây ra.

An toàn
cho
người
lao động
và cộng
đồng

Nhà thầu phải tuân thủ toàn bộ quy định luật pháp hiện hành của Việt Nam
về an toàn lao động.
Chuẩn bị và triển khai kế hoạch hành động để xử lý những rủi ro và
trường hợp cấp cứu
Chuẩn bị dịch vụ cấp cứu tại công trường
Tập huấn cho người lao động về các quy định an toàn lao động.
Nếu cần sử dụng thuốc nổ, cần xác định những biện pháp giảm nhẹ bổ
sung và phòng ngừa an toàn trong Kế hoạch quản lý môi trường.
Đảm bảo nút bịt tai được cung cấp và sử dụng bởi những công nhân vận
hành máy móc gây tiếng ồn như ép cọc, nổ, trộn, v.v để kiểm soát tiếng ồn
và bảo vệ công nhân.
Khi phá hủy hạ tầng hiện tại, công nhân và cộng đồng nói chung phải
được bảo vệ tránh khỏi những mảnh vụn rơi xuống bằng các biện pháp
như máng rác, thiết bị kiểm soát giao thông, và sử dụng những khu vực
tiếp cận hạn chế.
Dựng các hàng rào bảo vệ, chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm/khu vực cấm
xung quanh khu vực thi công để cảnh báo cho cộng đồng biết về các nguy
hiểm tiềm ẩn.
Nhà thầu xây dựng sẽ thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như dựng
các hàng rào bảo vệ, chốt chặn cảnh báo nguy hiểm, cung cấp hệ thống
chiếu sáng để tránh tai nạn giao thông cũng như các nguy hiểm khác cho
người và các khu vực nhạy cảm.
Nếu những khảo sát trước đó cho thấy có thể có kho vũ khí chưa phát nổ
(UXO), việc giải phóng mặt bằng cần phải do đội ngũ nhân sự có trình độ
78

Vấn
đề/Rủi
ro

Biện pháp giảm nhẹ
thực hiện và theo như kế hoạch chi tiết được Kỹ sư Xây dựng phê duyệt.

Thủ tục
liên
quan đến
phát
hiện tình
cờ

Nếu trong quá trình đào xới hoặc thi công có phát hiện ra địa điểm khảo
cổ, di tích lịch sử, phế tích và hiện vật lịch sử, kể cả các khu mộ và/hoặc
các ngôi mộ đơn lẻ thì Nhà thầu sẽ:
Dừng hoạt động thi công tại các địa điểm có phát hiện tình ngờ;
Khoanh vùng địa điểm hoặc khu vực được phát hiện;
Đảm bảo an toàn cho địa điểm đó để tránh mọi hư hại hoặc mất mát đối
với các hiện vật có thể di dời được. Trong trường hợp có những cổ vật có
thể di dời được hoặc có các phế tích dễ hư hỏng, cần bố trí người canh gác
vào ban đêm cho đến khi cơ quan có thẩm quyền địa phương hoặc Cơ
quan Quản lý Văn hoá Quốc gia tới tiếp quản;
Thông báo cho Cán bộ Môi trường Dự án để cán bộ này thông báo lại
ngay lập tức cho chính quyền địa phương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn);
Cơ quan có thẩm quyền ở địa phương hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo toàn địa điểm đó trước khi có quyết
định về các thủ tục phù hợp tiếp theo. Thủ tục này đòi hỏi phải thực hiện
đánh giá sơ bộ về các phát hiện do một đoàn các nhà khảo cổ học do Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập. Ý nghĩa và tầm quan trọng của
những phát hiện này cần được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau về di
sản văn hoá; bao gồm các tiêu chí về giá trị thẩm mỹ, lịch sử, giá trị khoa
học hoặc nghiên cứu, giá trị kinh tế và xã hội;
Quyết định về cách thức xử lý những phát hiện này sẽ do cơ quan có thẩm
quyền và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra. Quyết định này có thể
bao gồm những thay đổi về cách bài trí (như khi phát hiện ra một phế tích
không thể di dời được nhưng có tầm quan trọng về văn hoá hoặc khảo cổ),
bảo tồn, duy trì, phục hồi và khôi phục;
Việc thực hiện các quyết định về quản lý địa điểm phát hiện đó sẽ được cơ
quan có thẩm quyền có liên quan cung cấp bằng văn bản; và
Công tác thi công chỉ được tiếp tục sau khi cơ quan có thẩm quyền địa
phương có trách nhiệm bảo vệ di sản đó hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch cho phép.

Quy tắc
Ứng xử
của
người
lao động

Tất cả công nhân và nhà thầu phụ phải tuân thủ luật pháp và quy định của
Việt Nam.
Cấm các chất bất hợp pháp và vũ khí.
Cấm tài liệu khiêu dâm và cờ bạc.
Cấm đánh lộn (thể chất hoặc cãi lộn).
79

Vấn
đề/Rủi
ro

Biện pháp giảm nhẹ
Người lao động không được phép săn bắn, câu bắt cá hoặc mua bán động
vật hoang dã.
Không được phép tiêu thụ thịt động vật hoang dã trong khu lán trại.
Không được phép mang vật nuôi vào khu lán trại.
Không được gây rối và gây mất trật tự trong hoặc gần khu vực của cộng
đồng.
Không được thiếu tôn trọng tập quán và truyền thống địa phương.
Cấm hút thuốc ở nơi làm việc.
Cần duy trì cách ăn mặc phù hợp và vệ sinh cá nhân.
Duy trì chuẩn mực vệ sinh phù hợp ở khu vực lán trại.
Lực lượng lao động tại công trường khi đi vào khu vực cộng đồng địa
phương sẽ phải có hành vi phù hợp với Quy tắc Ứng xử này; và
Trường hợp không tuân thủ Quy tắc Ứng xử, hoặc các quy tắc, quy định,
và thủ tục tại lán trại công trường sẽ bị kỷ luật.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.
Nhà thầu phải có biện pháp huy động và bố trí nhân lực, thiết bị phục vụ xây
lắp như yêu cầu tại E-HSMT này.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục.
Nhà thầu phải đề xuất phương án thi công tổng thể và từng hạng mục công việc.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.
Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng công trình và tuân thủ
đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình
của nhà thầu Theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định khác có liên
quan của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ

1

Bản vẽ phần công nghệ

Phiên
bản/ngày
phát hành
2020

2

Bản vẽ phần xây dựng

2020

STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

80

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 594 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 610 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13715 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15562 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây