Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống chống bụi kho Lép Mỹ

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:10 15/10/2020
Số TBMT
20200943449-00
Công bố
14:01 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Hệ thống chống bụi kho Lép Mỹ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống chống bụi kho Lép Mỹ
Chủ đầu tư
Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả- Vinacomin.địa chỉ: số 604 Lý Thường Kiệt - Cửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh, Điện thoại: 02033 865045, Fax: 02033 865320
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
vốn vay thương mại và vốn chủ sở hữu
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống chống bụi kho Lép Mỹ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Ninh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:01 15/10/2020
đến
14:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
30.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống chống bụi kho Lép Mỹ". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống chống bụi kho Lép Mỹ" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng; lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống
thiết bị; hướng dẫn vận hành Hệ thống chống bụi kho Lép Mỹ.
2. Thời hạn hoàn thành: thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
và Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật2
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ
sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng
chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu
chuẩn về phương pháp thử):
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
- TCXD 45:1978: - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
- TCVN 2737- 1995- Tiêu chuẩn về tải trọng tác động lên công trình;
- TCVN 5575:2012- Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5574:2012- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9379:2012- Kết cấu xây dựng và nền- nguyên tắc cơ bản về tính toán;
- TCVN 5573-1991- Kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 3994 - 1985: Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông
cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực;
1

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

2

Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.

- TCVN 9345:2012: Kết cấu BT và BTCT. Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống
nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm;
- TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
- Tiêu chuẩn chiếu sáng cho các công trình công nghiệp TCXDVN 253-2001;
- Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện TCXDVN 394-2007;
- Tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
TCVN 2622-1995;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN
06:2010/BXD;
- Các tiêu chuẩn hiện hành khác.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Tổ chức kỹ thuật thi công, lắp đặt do Nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư,
chủ nhiệm đồ án chấp thuận đối với những hạng mục công việc quan trọng về an toàn
điện, tính chính xác, mỹ quan của công trình. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư một bộ
hồ sơ về biện pháp thi công đó để theo dõi, kiểm tra. Nhà thầu phải thực hiện đúng hồ
sơ thiết kế đó.
Việc quản lý chất lượng, giám sát thi công của tư vấn giám sát, giám sát tác giả
của Chủ nhiệm đồ án, không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu đối với các sai sót
của mình về các vấn đề sai so với hồ sơ thiết kế hoặc qui trình qui phạm hiện hành của
Nhà nước đã qui định, trừ khi lỗi do đại diện Chủ đầu tư hay tư vấn giám sát có văn
bản bắt buộc không làm đúng như vậy.
Nhà thầu chỉ thực hiện những chỉ dẫn không đúng sau khi đã gửi văn bản cho
Chủ đầu tư và đại diện Chủ đầu tư sau 24 giờ mà không được chấp thuận.
Một trong những nội dung giám sát thường xuyên của tư vấn giám sát là kiểm
tra chất lượng vật liệu, thiết bị, chất lượng và số lượng máy móc thiết bị thi công, công
nhân lao động và tổ chức sản xuất, công nghệ thi công tại hiện trường, chất lượng sản
phẩm. Tư vấn giám sát có quyền yêu cầu Nhà thầu đưa ra khỏi công trình những vật
liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng, cán bộ, kỹ sư điều hành và công nhân
có sai phạm lớn về kỹ thuật, chất lượng thi công.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu
chuẩn về phương pháp thử):
- Tất cả các thiết bị phải có xuất xứ rõ ràng. Đáp ứng các thông số kỹ thuật cơ
bản (bắt buộc) nhưng không giới hạn bởi các chỉ tiêu của từng thiết bị theo các yêu cầu
như sau:
STT
I

Nội dung
Máy bơm

Yêu cầu về tính năng
đặc tính kỹ thuật của thiết bị

STT

1

2

3

Nội dung

Máy bơm ly tâm trục
đứng đa tầng cánh

Máy bơm lý tâm trục đứng đa tầng cánh Q =24
m3/h; H = 124m; P= 15 kw/3pha/400V/50HZ
- Cấp độ bảo vệ: IP55;
- Năm sản xuất: 2019 - 2020.
- Số lượng: 02 cái.

- Bình tích áp loại 20 lít (24CL)
Bộ điều khiển bơm cấp - Công tắc áp lực: 5.4 - 7 bar
cho hệ vòi phun
- Đồng hồ áp lực: 0 - 10 bar
- Sản xuất năm 2019 -2020.
- Số lượng: 02 bộ
Máy bơm ly tâm trục
ngang

II

Bình lọc cặn thô

III

Téc nước inox

IV

Thiết bị điện

1

Yêu cầu về tính năng
đặc tính kỹ thuật của thiết bị

- Q > 60m3/h; H = 25m; P = 7.5kw/3pha/380V/50Hz
- Năm sản xuất: 2019 -2020.
- Số lượng: 01cái
- Bình lọc cặn thô Inox 304 dày 4mm, Kích thước
DxH: 2000mmx3500mm
- Lưu lượng Q=30m3/h;
(Bao gồm vật liệu lọc cấp đồng thời kèm bình lọc:
sỏi đỡ, cát thạch anh, vật liệu lọc ODM 2F)
- Sản xuất năm 2019 - 2020.
- Số lượng: 02 cái
V=30m3, dày 1,2mm, sản xuất năm 2019-2020, số
lượng 02 cái

- Tủ điện hạ hạ thế trọn bộ bao gồm: vỏ tủ, 02 biến
tần 3P-15KW, 01 biến tần 3P-7,5KW, aptomat,
Tủ điện điều khiển cho chỉnh mạch, vôn kế, đèn báo, thanh cái, rơle nhiệt ...
toàn hệ thống
và các phụ kiện kèm theo. KT: 1000x800x400
- Năm sản xuất: 2019-2020
- Số lượng: 01 tủ

4. Yêu cầu công việc và trình tự thi công
4.1. Các công việc thi công chủ yếu
Các công việc thi công chủ yếu gồm:
- Đổ bê tông bệ đỡ bình lọc áp lực, bệ đỡ téc nước;
- Đào đất lắp đặt ống chìm
- Lắp đặt thiết bị: máy bơm, bình áp lực, bình lọc, tuyến ống, cột phun sương và vòi
phun sương.
- Lắp đặt hệ thống điện động lực, các van điện, tủ điện điều khiển
4.2. Trình tự thi công
Trình tự thi công các công việc theo thứ tự sau: Sử dụng lao động thủ công và
các loại máy thi công để thực hiện các công việc sau:
Bước 1: Xây dựng bệ đỡ bình lọc áp lực, bệ đỡ téc nước, thi công đường ống đi chìm;

Bước 2: Lắp đặt các hạng mục của Công trình: bơm, đường ống dẫn nước, cột phun
sương và các đầu vòi phun (péc phun); Thử áp lực các đuờng ống.
Bước 3: Hoàn thiện đấu nối các hạng mục công trình.
Bước 4: Chạy thử, hướng dẫn, chuyển giao quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa.
Bước 5: Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Việc thi công các hạng mục công trình có thể xây dựng đồng thời theo trình tự xác
định ở trên, tuy nhiên do mặt bằng thi công chật hẹp nên cần có sự chỉ đạo và kiểm
soát chung để không làm ảnh hưởng lẫn nhau cũng như đảm bảo an toàn cho người và
thiết bị.
5. Giải pháp thi công
5.1. Thi công, bệ đỡ bình lọc áp lực, bệ đỡ tec nước
- Đổ bê tông bệ đỡ bằng bê tông lót đá 4x6 M100 dầy 100. Bê tông sàn đá 4 x 6 M200
dầy 100. Thực hiện trộn bê tông bằng máy và xây dựng thủ công.
- Tiến hành kiểm tra kích thuớc của các bulông móng, độ cân bằng của mặt bằng đế
móng.
5.2. Thi công lắp đặt mới lại hệ thống ống dẫn nuớc + trạm bơm
Trình tự lắp dặt:
+ Ðối với hệ thống ống nằm trên Cos 0,00, nhưng ở độ cao dưới 4m:
- Dùng cẩu để đưa các đoạn ống xuống vị trí cần lắp. Dùng nêm kê để các đoạn ống
không bị xê dịch trong quá trình thi công.
- Cân chỉnh độ thẳng của 02 hai đoạn ống đầu tiên. Sau đó hàn liên kết 02 đoạn ống
với nhau. (Các đoạn ống nối tiếp theo, cách làm cũng tương tự như trên).
- Hàn nối các côn, cút, chếch, đoạn chữ T (nếu có).
- Lắp ráp các van, đồng hồ đo áp (nếu có).
+ Ðối với hệ thống ống nằm phía duới Cos 0,00:
- Dùng dây căng từ vị trí đầu đến vị trí cuối để cân chỉnh độ thẳng của tuyến ống cần
lắp đặt.
- Ðào mương đất để chuẩn bị đặt ống xuống phía duới (sử dụng xe đào đất loại nhỏ).
Chú ý nếu trong quá trình đào phải cẩn thận nhằm tránh gây hư hỏng đến hệ thống
ngầm phía duới đất (nếu có). Truờng hợp phát hiện thấy hệ thống ngầm giao nhau với
tuyến ống thì phải lập tức dừng lại và thông báo cho cán bộ giám sát đuợc biết để có
huớng xử lý.
- Dùng cẩu để đưa các đoạn ống xuống mương dất.
- Tại vị trí cần hàn nối các đoạn ống với nhau thì phải đào rãnh dể có thể hàn ở phía
duới của mối nối.
- Các buớc cân chỉnh và hàn nối: thực hiện tương tự như trên.
- Đặc biệt với các đoạn ống đi qua đường bê tông cần tiến hành lồng ống HDPE trong
ống thép trước khi hoàn trả lại mặt đường bê tông để đảm bảo ống không bị đè nén
trong quá trình sử dụng.
+ Ðối với việc lắp đặt trạm bơm:
- Dùng xe cẩu loại lớn để cẩu các bơm xuống vị trí cần lắp. Chú ý: vì các bơm có khối
lượng tương đối lớn nên trong quá trình cẩu cần phải thật tập trung, nguời phụ cẩu
phải thực hiện các thao tác hợp lý để nguời điểu khiển cẩu đưa bơm vào vị trí một cách
chính xác.
- Tiến hành cân chỉnh lại độ thăng bằng của bơm.
- Siết chặt các bulông đế của bơm.
- Lắp đặt bộ phận đấu nối với đầu ra và đầu vào của bơm.

5.3. Lắp đặt đường ống dẫn nước trên độ cao 5m, các béc phun sương, các cột phun
sương
Lắp đặt hệ thống ống nằm trên Cos 0,00, nhưng ở độ cao trên 4m:
- Trình tự lắp đặt tương tự như đối với hệ thống nằm trên cos 0,0 nhưng ở dưới độ cao
4m, Tuy nhiên cần chú ý một số điểm sau:
- Khi làm việc từ cao độ từ 2m so với mặt sàn trở lên phải sử dụng dây đai an toàn
(TCVN 18/2014 BXD).
- Khi lên xuống và di chuyển phải đi đúng tuyến qui định. Nghiêm cấm leo trèo, đi lại
tùy tiện (như trên mặt tường, mặt dầm, giàn và các kết cấu lắp ghép khác, leo trèo qua
lan can an toàn, leo trèo theo giàn giáo, đu bám vào dây treo để lên và xuống…).
- Không được làm việc trên cao khi không có đủ ánh sáng, khi có mưa to, giông bão,
gió mạnh từ cấp 5 trở lên.
- Trước khi bắt tay vào làm việc phải kiểm tra sơ bộ tình trạng giàn giáo, sàn thao tác,
thang, lan can an toàn…cũng như chất lượng của các phương tiện bảo vệ cá nhân được
cấp phát. Nếu thấy khuyết điểm thì phải có biện pháp sửa chữa hoặc thay thế mới được
làm việc.
- Hệ thống ống dẫn nước và vòi phun được gá với giá đỡ và ống đỡ bằng ti treo ống
(đai neo).
Ðối với công việc hàn các ống HDPE
- Khi cắt ống phải cắt thẳng, vuông góc với tâm ống, bề mặt ống trước khi gia nhiệt
phải được làm phẳng, làm sạch tránh hiện tượng mối hàn không kín ảnh hưởng tới chất
lượng đường ống.
- Khi nối ống, phải đặt ống thẳng tâm, cạnh hàn không quá sắc nhọn nếu không sẽ tạo
ra ứng suất gãy và làm giảm độ bền của mối hàn.
- Bề mặt gia nhiệt quá khô do phần gia nhiệt bị nguội nhanh trước khi hàn có thể làm
cho mối hàn dễ gãy ở mặt tiếp xúc. Phần nóng chảy ở phía ngoài tốt nhưng bên trong
không được điền đầy dễ dẫn tới hiện tượng gãy ống làm giảm chất lượng đường ống.
- Đối với các loại đường ống lớn, khi hàn ống ta nên dùng các khối chặn bê tông để cố
định ống trước khi hàn.
- Công tác lắp dựng cột phun sương được kiểm tra quy cách chất lượng và thông số
thiết kế theo hồ sơ, cột phun sương được đánh số thứ tự và vận chuyển đền từng vị trí
đã có khung đế chờ, ta tiến hành lắp đặt cột phun sương. Dùng cẩu chuyên dụng để lắp
đặt cột phun sương được gia cố bằng bulon M20, M24.
5.4. Lắp đặt hệ thống tủ điện
Bước này là bước cuối cùng để hoàn thiện quá trình thi công lắp đặt. Lắp đặt tủ điện
điều khiển sau đó đấu nối với nguồn điện để hoàn thành toàn bộ quá trình. Tủ điện
điều khiển bạn có thể đặt ở chế độ tự động điều khiển hoặc điều khiển bằng tay tùy
theo yêu cầu của đơn vị.
5.5. Thử áp lực các đường ống sau khi đã lắp đặt hoàn chỉnh
- Chuẩn bị các điều kiện để thử áp lực ống (gối đỡ ở vị trí cuối ống, tại van…, bơm
tăng áp (pittông hoặc bánh răng), đồng hồ đo áp, van điều chỉnh áp(nếu cần), ống
xả…)
- Thông báo cho bên chủ đầu tư thời gian và vị trí đoạn ống chuẩn bị thử.
- Bít kín dầu ra của đoạn ống. Sau đó tiến hành cho bơm nuớc vào ống. Luu ý việc
bơm nuớc vào ống phải đuợc thực hiện từ từ để đảm bảo khí trong ống phải đuợc thoát
hết ra ngoài vì nếu không sẽ rất nguy hiểm do khí bị nén trong lòng ống.
Trong khi bơm nếu thấy phát hiện rò rỉ nuớc thì phải lập tức cho dừng lại và cần tiến
hành sửa chữa vị trí bị rò rỉ.

- Sau khi bơm nuớc vào đường ống, nếu đã đạt được áp lực yêu cầu thì ta cho ngừng
bơm và để trong một giờ. Luu ý áp lực thử phải >= 1,5 lần áp lực làm việc của đường
ống. Sau đó ta cho hạ dần xuống áp lực làm việc và cũng để trong vòng một giờ. Nếu
không thấy hiện tuợng rò rỉ nào xảy ra thì cho xả nuớc khỏi đường ống.
- Ðấu nối đoạn vừa thử áp lực với các đoạn ống tiếp theo cần đuợc tiến hành ngay sau
khi công việc thử áp lực kết thúc.
- Trong quá trình thử áp lực, đơn vị thi công sẽ bố trí các bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát
tại các vị trí đấu nối trong suốt quá trình thử. Nếu có sự cố gì xảy ra sẽ thông báo để có
biện pháp xử lý kịp thời.
5. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ
- Công nhân và cán bộ trong công trường phải được hướng dẫn về các biện pháp ngăn
ngừa, phòng chống cháy nổ trong thi công, cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện cứu
hỏa khi có hỏa khi có hỏa hoạn xảy ra.
- Nhà thầu phải niêm yết các quy định về PCCC, các bảng chỉ dẫn và biển báo tại
những vị trí dễ gây hỏa hoạn để mọi người dễ dàng nhận biết.
- Cán bộ của công trường phải thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở mọi người nhằm
hạn chế những nguy cơ gây hỏa hoạn để mọi người cần lưu ý.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Nhà thầu phải tuyệt đối tuân những quy định về bảo đảm an toàn và vệ sinh môi
trường trong quá trình xây dựng. Cụ thể:
- Khu vực lán trại sinh hoạt tạm trong công trường phải đảm bảo vệ sinh. Hệ thống
thoát nước thải, thoát nước sinh hoạt được làm cẩn thận và phải được nối với đường
ống thoát nước chung của khu vực.
- Các thiết bị máy móc thi công cũng phải đảm bảo về điều kiện chống ồn bằng lắp hệ
thống giảm thanh, mức độ thải khí cũng phải đạt trong giới hạn cho phép.
- Xe chở vật liệu phải tuân thủ theo quy định của nhà nước, vật liệu tập kết thi công
phải được che phủ để tránh gió vào không khí. Bố trí xe tưới nước để giảm bụi bẩn.
- Vật liệu thừa, chất thải phải được gom vào nơi quy định, vận chuyển đổ về nơi xử lý.
7. Yêu cầu về an toàn lao động
Để đảm bảo cho con người, máy móc thiết bị thi công, nhà thầu thi công phải chấp
hành nghiêm chỉnh nội quy, quy phạm kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động theo qui định
hiện hành của nhà nước. Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp, nhà thầu triển
khai các công tác đảm bảo an toàn lao động theo các bước:
- Thành lập bộ máy hoạt động về công tác an toàn lao động: ví dụ ban ATLĐ và phân
công lãnh đạo phụ trách trực tiếp.
- Lập biện pháp an toàn chi tiết cho từng công việc, phổ biến, huấn luyện cho những
người trực tiếp thi công.
- Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường đều được học nội quy an toàn lao
động. Khi làm việc phải đội mũ cứng, mặc quần áo bảo hộ lao động, đi giày bảo hộ lao
động và đeo kính khi cần thiết.
- Có biện pháp tuyên truyền, giáo dục nội quy an toàn lao động cho cán bộ và công
nhân. Tại những vị trí thoáng, dễ nhìn nhà thầu sẽ kẻ những khẩu hiệu mang tính nhắc
nhở mọi người tham gia lao động trên công trường về ý thức an toàn lao động.

- Tại văn phòng công trường, trang bị tủ thuốc cấp cứu, có bảng các số điện thoại cần
thiết như cấp cứu, cứu hỏa, công an.
- Nhà thầu tiến hành mua các loại bảo hiểm sau: Bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm xã hội
cho người lao động; bảo hiểm trách nhiệm cho bên thứ 3; bảo hiểm thiết bị và xe cộ thi
công.
- Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề.
- Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
8.1 Yêu cầu biện pháp huy động nhân lực
Nhà thầu phải đảm bảo bố trí đầy đủ nhân lực đủ điều kiện về chuyên môn, tay
nghề, kinh nghiệm để thi công công trình và phải đảm bảo thời gian làm việc tại Nhà
thầu theo đúng các yêu cầu.
8.2. Yêu cầu về máy móc và thiết bị thi công
- Số lượng và chủng loại máy móc, thiết bị thi công sẽ được nhà thầu sử dụng cho
công trình theo đúng danh sách gửi cho Chủ đầu tư
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Trong HSDT của mình, nhà thầu phải lập và thuyết minh chi tiết biện pháp thi
công đáp ứng với các yêu cầu kỹ thuật, trình tự thi công, định hướng kỹ thuật nêu từ
Mục III.1 đến Mục III.8 Chương này, phù hợp với phạm vi công việc của gói thầu nêu
tại Mục I Chương này, tiên lượng mời thầu nêu tại Mẫu số 05 Chương IV và tiến độ
thực hiện nêu tại Mục II Chương này HSMT; đảm bảo yêu cầu về quản lý chất lượng,
quản lý tiến độ, quản lý khối lượng thi công, quản lý an toàn lao động và quản lý vệ
sinh môi trường.
Để quá trình thi công được tổ chức thực hiện một cách khoa học, đảm bảo chất lượng
và tiến độ đề ra, nhà thầu cần lập rõ:
9.1 Sơ đồ tổ chức hiện trường:
Nhà thầu cần phải nêu đầy đủ các bộ phận thực hiện các công việc của từng giai đoạn
và cả gói thầu đảm bảo liên tục và ổn định như:
- Bố trí lán trại, kho chứa vật tư, vật liệu;
- Tổ chức các đội xe, máy thi công;
- Tổ chức các đội xây dựng cơ bản;
- Bố trí bộ máy điều hành, giám sát chất lượng thi công;
- Bộ phận vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động.
Ngoài ra, nhà thầu phải thuyết minh rõ mối liên hệ công tác, phối hợp thực hiện giữa
các đội thi công, số lượng nhân sự, số lượng máy móc thiết bị, bố trí thi công theo ca
kíp (nếu có) đã thể hiện trên sơ đồ.
9.2 Sơ đồ tiến độ thi công:
Trên cơ sở khối lượng công việc và tiến độ yêu cầu trong HSMT, nhà thầu căn cứ vào
năng lực, kinh nghiệm của mình để lập sơ đồ tổng tiến độ thi công gói thầu này cho
phù hợp.
- Nhà thầu xây dựng tiến độ thi công bao gồm: tiến độ thi công từng phần việc, hạng
mục công trình, giai đoạn thi công (sự hợp lý cho công tác trước và công tác sau, giai
đoạn trước và giai đoạn sau), đường găng tổng tiến độ thi công cả công trình phù hợp
với yêu cầu của chủ đầu tư.

- Tài liệu về tiến độ bao gồm: sơ đồ tổng tiến độ thi công, tiến độ các giai đoạn thi
công, tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến
độ thi công cho từng công việc, từng giai đoạn và toàn bộ gói thầu.
- Thời gian thi công tính từ ngày khởi công (ngày dương lịch) theo yêu cầu của chủ
đầu tư cho đến ngày hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng (ghi rõ tổng
số ngày thi công).
9.3 Sơ đồ bố trí nhân sự:
- Tổ chức bộ máy chỉ huy tại trụ sở và công trường.
- Tổ chức quản lý nhân lực, vật tư thiết bị, thi công... tại công trường.
- Tổ chức quản lý chất lượng thi công.
Sơ đồ bố trí nhân sự (bố trí các cán bộ chủ chốt) theo danh sách theo Mẫu số 15
Chương IV của HSMT, phải được thuyết minh rõ về chức danh đối với từng cán bộ,
từng vị trí (như Chỉ huy trưởng, các tổ trưởng thi công, cán bộ kỹ thuật - giám sát, chỉ
huy điều hành công trường) phù hợp với khối lượng, phạm vi các công việc của gói
thầu và biện pháp thi công, sơ đồ tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất.
9.4 Biện pháp tổ chức thi công
Yêu cầu nhà thầu phải có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với thiết
kế và tiêu chuẩn hiện hành của các công tác.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
- Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể nhằm theo dõi và quản lý chất lượng thi
công.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về kỹ thuật, chất lượng đảm bảo tuân thủ đầy đủ và
đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật.
- Trong quá trình thi công phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng. Tất cả
công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường của nhà thầu phải được ghi
chép vào sổ nhật ký công trình. Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí nghiệm, biên
bản nghiệm thu... nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu trữ cả ở công trường lẫn văn
phòng của nhà thầu để cán bộ giám sát, cán bộ quản lý dự án, chủ đầu tư và bất kỳ
người nào khác được Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất cứ
thời gian nào.
III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ1.
STT

1

Ký hiệu

Tên bản vẽ

1

TMB-01

Tổng mặt bằng

2

MB-01

Mặt bằng bố trí cột phun sương

3

CN-01

Sơ đổ công nghệ hệ thống phun sương

4

CN-02

Sơ đổ Không gian bơm cấp lọc

5

CN-03

Mặt bằng bố trí thiết bị tuyến ống – trạm
bơm

6

CN-03-01

Lắp đặt đường ống bơm cấp lọc

7

CN-03-02

Lắp đặt đường ống hút bơm cấp lọc

Phiên bản/ngày phát hành

Chủ đầu tư căn cứ pháp luật về xây dựng để đưa ra danh mục các bản vẽ cho phù hợp.

8

CN-03-03

Lắp đặt đường ống đẩy bơm cấp lọc

9

CN-04-01

Lắp đặt đường ống bơm phun sương

11

CN-04-02

Lắp đặt bơm phun sương

12

CN-05

Sơ đổ Không gian bơm cấp phun sương

13

CN-06-01

Chi tiết bình lọc

14

CN-06-02

Chi tiết bố trí thép bệ đỡ bình lọc

15

CN-07-01

Chi tiết bồn nước

16

CN-08-01

Chi tiết cột phun sương loại 1

17

CN-08-02

Chi tiết cột phun sương loại 2

18

CN-08-03

Chi tiết cột phun sương loại 3

19

Đ-01

MB đường dây đến tủ ĐK

20

Đ-02

MB và sơ đồ nguyên lý cấp điện

21

Đ-03

Mặt bằng và chi tiết bố trí tiếp địa

22

Đ-04

Chi tiết móng và cột BTLT 8,5m

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD
cùng E-HSMT trên Hệ thống).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5218 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 53 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14513 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây