Thông báo mời thầu

Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thiết bị cắt lọc sét cho các trạm BTS phát triển mạng mới năm 2020 - đợt 1 (Khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:09 15/10/2020
Số TBMT
20201009495-00
Công bố
11:56 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Trang bị thiết bị cắt lọc sét cho các trạm BTS phát triển mạng mới năm 2020 - đợt 1 (khu vực Hà Nội và Các tỉnh Phía Bắc)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thiết bị cắt lọc sét cho các trạm BTS phát triển mạng mới năm 2020 - đợt 1 (Khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn chi phí công cụ, dụng cụ
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trang bị thiết bị cắt lọc sét cho các trạm BTS phát triển mạng mới năm 2020 - đợt 1 (khu vực Hà Nội và Các tỉnh Phía Bắc)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:56 15/10/2020
đến
10:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
50.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thiết bị cắt lọc sét cho các trạm BTS phát triển mạng mới năm 2020 - đợt 1 (Khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thiết bị cắt lọc sét cho các trạm BTS phát triển mạng mới năm 2020 - đợt 1 (Khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 38

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như
sau:

1. Giới thiệu chung về phương án và gói thầu

- Tên phương án: Trang bị thiết bị cắt lọc sét cho các
trạm BTS phát triển mạng mới năm 2020 - đợt 1 ( khu vực
Hà Nội và Các tỉnh Phía Bắc).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Hạ tầng 1 - CN Tổng
Công ty Viễn thông MobiFone.

- Tên gói thầu: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thiết
bị cắt lọc sét cho các trạm BTS phát triển mạng mới
năm 2020 - đợt 1 (Khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc).

- Địa điểm lắp đặt: Tại 170 trạm BTS khu vực Hà Nội
và các tỉnh phía Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà
Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên,
Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Hòa Bình, Hưng Yên , Vĩnh
Phúc, Yên Bái), dự kiến phân bổ như sau:

STT Tỉnh Số trạm

1 Bắc Giang 10

2 Bắc Kạn 5

3 Bắc Ninh 10

4 Cao Bằng 5

5 Điện Biên 10

6 Hà Giang 7

7 Hà Nội 32

8 Hải Phòng 5

9 Hòa Bình 5

10 Hưng Yên 5

11 Phú Thọ 20

12 Quảng Ninh 15

13 Sơn La 11

14 Thái Nguyên 10

15 Vĩnh Phúc 10

16 Yên Bái 10

Tổng 170

- Quy mô: Cung cấp, vận chuyển lắp đặt thiết bị cắt
lọc sét 1 pha sử dụng công nghệ TDS, SG, TSG, MOV hoặc
tương đương, dòng tài ≥ 63A, (mỗi BTS 1 bộ).

- Yêu cầu kỹ thuật: Chi tiết theo mục 2 chương V của
E-HSMT.

- Thời gian thực hiện: 90 ngày.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật
chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng
hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung:

Hạng mục số Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan Yêu
cầu kỹ thuật chung

1 Thiết bị cắt lọc sét Thiết bị cắt lọc sét 1 pha
mới 100% sản xuất từ năm 2020

Thiết bị 1 pha được chế tạo theo mô đun bảo vệ: pha -
trung tính (L-N) và trung tính - đất (N-E). Thiết bị chế
tạo có 3 tầng bảo vệ: Tầng bảo vệ thứ 1: Cắt sét sơ
cấp giữa L-N, N-E, Tầng bảo vệ thứ 2: Lọc sét bằng
mạch lọc thông thấp LC, Tầng bảo vệ thứ 3: Cắt sét
thứ cấp L-N

Dòng tải định mức: ≥ 63A

Tần số làm việc: 50/60 Hz

Điện áp làm việc: 220-270 VAC (Pha – Trung tính)

Công nghệ chế tạo: TDS, SG, TSG, MOV hoặc tương đương

2 Vật tư, phụ kiện Phù hợp với tiêu chuẩn trạm BTS
hiện hành

2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Thông số kỹ thuật của thiết bị cắt lọc sét phải
tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau
đây:

STT Chỉ tiêu Yêu cầu

1 Chức năng bảo vệ Thiết bị có khả năng cắt lọc
được dòng sét và các xung quá áp lan truyền theo đường
cấp nguồn AC điện lực nhằm cung cấp nguồn điện an
toàn cho tất cả các thiết bị tải nối vào ngõ ra của
sản phẩm

2 Cấu hình bảo vệ Thiết bị 1 pha được chế tạo theo
mô đun bảo vệ: pha - trung tính (L-N) và trung tính - đất
(N-E), Thiết bị chế tạo có 3 tầng bảo vệ:

·      Tầng bảo vệ thứ 1: Cắt sét sơ cấp giữa
L-N, N-E

·      Tầng bảo vệ thứ 2: Lọc sét bằng mạch lọc
thông thấp LC

·      Tầng bảo vệ thứ 3: Cắt sét thứ cấp L-N

3 Số pha 1 pha

4 Tần số làm việc 50/60Hz

5 Dòng tải định mức > 63A

6 Điện áp làm việc 220-277 VAC (Pha - Trung tính)

7 Điệp áp làm việc liên tục lớn nhất > 275 VAC

8 Khả năng chịu quá áp > 380 V (Pha - Trung tính)

9 Điện áp dẫn của các phần tử cắt sét < 500V

10 Công nghệ chế tạo TDS, SG, TSG, MOV hoặc tương đương

11 Bảo vệ sơ cấp > 135 kA dạng sóng 8/20µs (L-N )

> 50 kA dạng sóng 10/350µs (L-N)

Bảo vệ thứ cấp > 80 kA dạng sóng 8/20µs (L-N)

Bảo vệ N - E > 135 kA dạng sóng 8/20µs

$

h

kdґ

愀Ĥ摧⇑}欀扤

B*

B*

ЃB*

鐇ʪ혈F爃滿䨄

鐇ʪ혈F爃滿䨄

ó

19 Chức năng đếm xung sét Có

20 Yêu cầu hiển thị. Thiết bị cắt lọc sét phải có
hệ thống báo hiệu tình trạng làm việc bình thường của
thiết bị

21 Đấu nối bên trong thiết bị Sử dụng dây dẫn hoặc
dây dẫn kết hợp với Bus bar có khả năng chịu dòng xung
sét cao và ổn định lâu dài

22 Tính đồng bộ 03 thành phần cắt lọc sét sơ cấp L-N,
cắt lọc sét thứ cấp L – N và cắt lọc sét N – E phải
đồng bộ cùng nhà sản xuất

23 Năm sản xuất Mới 100%, Sản xuất mới năm 2020 trở
lại đây.

3. Các yêu cầu khác

3.1. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức
cung cấp, lắp đặt hàng hóa:

Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển thiết bị đến
trạm BTS, lắp đặt thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật, an
toàn, thẩm mỹ.

Thiết bị được đặt ở vị trí cáp nguồn nhập trạm,
trước bảng phân phối điện AC, trước ổn áp và trước
nguồn dự phòng máy nổ;

Thiết bị được đặt càng gần tấm đấu đất chính
càng tốt, dây tiếp đất càng ngắn và càng thẳng càng
tốt.

Thời gian ngắt điện để lắp đặt và đấu nối, đảm
bảo nhỏ hơn thời gian cung cấp điện dự phòng của trạm
(dự kiến thời gian ngắt điện tối đa của trạm để
phục vụ đấu nối không quá 2 tiếng).

Trong trường hợp có khó khăn trong vấn đề lắp đặt
thiết bị, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ cùng thống nhất
cách lắp đặt.

Kiểm tra hoạt động của thiết bị trước khi đấu nối

Kiểm tra hoạt động của hệ thống trước khi bàn giao cho
chủ đầu tư

Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị cho kỹ
thuật viên của chủ đầu tư.

3.2. Chế độ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật sau khi lắp
đặt:

Nhà thầu cần nêu rõ chế độ bảo hành thiết bị, khả
năng cung cấp vật tư, phụ tùng khi sửa chữa, khi có sự
cố, thời gian khắc phục sự cố. Thời gian yêu cầu tối
thiểu cho việc bảo hành hệ thống kể từ thời điểm
nghiệm thu bàn giao đưa hệ thống vào sử dụng.

Thời gian bảo hành hàng hoá: ≥ 36 tháng.

Điều kiện bảo hành:

+ Bảo hành: Tại vị trí lắp đặt.

+ Cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24h/24h trong ngày, 7 ngày/7 ngày
trong tuần.

+ Cam kết khắc phục sự cố trong vòng 8h bằng phương pháp
tạm thời xử lý sự cố trong vòng 72h.

3.3. Yêu cầu về thanh toán:

Phương thức, điều kiện thanh toán và thời hạn thanh
toán: Qui định tại Chương VII. Điều kiện cụ thể của
hợp đồng, mục E-ĐKC 16.1.

4. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có 04 bản vẽ:

Danh mục bản vẽ

Bản vẽ số

Tên bản vẽ Mục đích sử dụng

1 CS -01 Mô hình bảo vệ chống sét cho trạm BTS

2 CS -02 Sơ đồ nguyên lý

3 CS -03 Sơ đồ nguyên lý

4 CS -04 Sơ đồ nguyên lý

5. Kiểm tra và thử nghiệm

Yêu cầu về kiểm tra chạy thử và giải pháp nghiệm thu:

Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản về kế hoạch
nghiệm thu thiết bị cho chủ đầu tư trước khi giao hàng
01 tuần. Ngoại trừ thời gian chậm nghiệm thu do các lý do
khách quan của bên mời thầu, toàn bộ thời gian nghiệm thu
thiết bị được tính vào thời gian thực hiện hợp
đồng.

Khi tiến hành nghiệm thu kiểm tra thiết bị, nhà thầu
phải xuất trình đầy đủ hồ sơ chứng nhận xuất xứ
(C/O), chứng nhận chất lượng (C/Q) và hồ sơ chứng minh
việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị.

Toàn bộ chi phí liên quan đến việc kiểm tra thiết bị do
nhà thầu chịu.

Sau khi thiết bị được nghiệm thu, nhà thầu có trách
nhiệm lắp đặt thiết bị, đảm bảo tổng thời gian
thực hiện hợp đồng (đến khi có biên bản nghiệm thu
khối lượng hoàn thành) theo đúng tiến độ quy định trong
hợp đồng.

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Các thiết bị phải được kiểm tra về chất lượng,
chủng loại trước khi lắp đặt

Quá trình lắp đặt phải có sự giám sát trực tiếp của
chủ đầu tư. Trong quá trình thi công nếu có sự thay đổi
so với thiết kế thì bên thi công phải thông báo kịp
thời với Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế để cùng
giải quyết.

Hệ thống khi đưa vào hoạt động phải được kiểm tra
mỗi năm ít nhất hai lần. Khi kiểm tra phải thử toàn bộ
các chức năng của hệ thống và phải thử sự hoạt
động của tất cả các thiết bị. Khi phát hiện hư hỏng
phải khắc phục ngay.

Tuỳ theo điều kiện môi trường nơi lắp đặt hệ thống
nhưng ít nhất 1 năm một lần phải tổ chức bảo dưỡng
toàn bộ hệ thống

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4998 dự án đang đợi nhà thầu
  • 593 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 627 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13605 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15659 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây