Thông báo mời thầu

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (gồm 42 danh mục)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:59 15/10/2020
Số TBMT
20201039259-00
Công bố
11:45 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Cung cấp thuốc lần 4 năm 2020 của Bệnh viện K
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (gồm 42 danh mục)
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của Bệnh viện K
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 4 năm 2020 của Bệnh viện K
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
11:45 15/10/2020
đến
14:00 09/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 09/11/2020
Mở thầu tại
Phòng họp tầng 4, nhà A, Bệnh viện K - Số 30 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
4.663.516.000 VND
Bằng chữ
Bốn tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu năm trăm mười sáu nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (gồm 42 danh mục)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (gồm 42 danh mục)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 51

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Bộ YTẾ BỆNH VIỆN K
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
số: /QĐ-BVK Hà Nội, ngày/S tháng ỵự) năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt Hồ SO’ mòi thầu
Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (gồm 42 danh mục); Gói số 2: Gói thầu
thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 23 danh mục).
Thuộc dự án: Ke hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc
lần 4 năm 2020 của Bênh viên K.
• ♦
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN K
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 711/BYT-QĐ ngày 17/07/1969 của Bộ trưởng Bộ
Y tế về việc thành lập Bệnh viện K;
Căn cứ Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ
Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện K;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Quyết định số 2875/QĐ-BVK ngày 30/09/2020 của Giám đốc Bệnh viện K về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 4 năm 2020 của Bệnh viện K;
Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của Tổ Thẩm định đấu thầu; Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ Chuyên gia đấu thầu,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu:
- Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (gồm 42 danh mục);
- Gói số 2: Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 23 danh mục).
Thuộc dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 4 năm 2020 của Bệnh viện K.
Hồ sơ mời thầu chi tiết đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông, bà Trưởng khoa/phòng: Hành chính, Tài chính kế toán, Dược; Tổ Chuyên gia đấu thầu, Tổ Thấm định đấu thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
(díơỉL
Nơi nhận:
- Nlur Điều 3;
- Lưu: VT, KD.
Lê Víìii Quảng
2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4863 dự án đang đợi nhà thầu
  • 563 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 650 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13193 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15286 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây