Thông báo mời thầu

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:35 15/10/2020
Số TBMT
20201039173-00
Công bố
11:26 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa. Địa chỉ: Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: (02373)875.002.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện và huy động từ nguồn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thanh Hoá

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:26 15/10/2020
đến
14:00 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 33

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

1. Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT
được thực hiện theo phương pháp chấm điểm, bao gồm
các nội dung sau đây:

2

Љ

h

h

h

2

̤̀␱愀̤摧祍‚

̤̀萏ƪ␱帀ꪄ愁̤摧祍‚

̤̀萑dž␱怀욄愁̤摧ߤ:

̤̀萑dž␱怀욄愁̤摧振ˆ

É欀Ɽ

công việc chưa rõ ràng; và có sơ đồ tổ chức mối quan
hệ hợp lý nhưng thể hiện mối quan hệ giữa các bên
chưa rõ ràng (đạt 70% số điểm)

3,5

Có sơ đồ tổ chức nhân sự hợp lý nhưng phân công công
việc chưa rõ ràng; và có sơ đồ tổ chức mối quan hệ
chưa hợp lý và thể hiện mối quan hệ giữa các bên chưa
rõ ràng (đạt 40% số điểm)

2

Sơ đồ tổ chức nhân sự chưa hợp lý, phân công công
việc còn sơ sài; hoặc sơ đồ tổ chức mối quan hệ chưa
hợp lý, thể hiện mối quan hệ giữa các bên còn sơ sài
(đạt 0 điểm)

0

3 Nhân sự

- Các chuyên gia tư vấn đảm nhiệm các chức danh chỉ
nhiệm; chủ trì các nội dung phải có chứng chỉ hành
nghề hoạt động xây dựng từ hạng II trở lên theo Nghị
định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Thủ tướng chính
phủ.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời gian

- Trường hợp các chuyên gia tư vấn đảm nhiệm các chức
danh Chủ nhiệm; chủ trì các nội dung mà không có chứng
chỉ hành nghề phù hợp lĩnh vực đảm nhận thì tổng
điểm nhân sự đó tính bằng 0. 40

28

3.1 Chủ nhiệm đồ án (Kiến trúc sư chuyên ngành Quy hoạch
hoặc kiến trúc có chứng chỉ hành nghề thiết kế QHXD
từ hạng II trở lên còn hiệu lực). 5

3,5

a Bằng cấp 3

- Thạc sỹ hoặc các bằng cấp tương đương khác trở
lên (đạt 100% số điểm)

3

- Kiến trúc sư, kỹ sư, cử nhân hoặc các bằng cấp
tương đương khác (đạt 70% số điểm)

2,1

- Cao đẳng, trung cấp (đạt 0% số điểm)

0

b Số năm công tác trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy
hoạch đô thị 2

>= 15 năm (đạt 100% số điểm)

2

10 - < 15 năm (đạt 70% số điểm)

1,4

< 10 năm (đạt 0% số điểm)

0

3.2 Chủ trì bộ môn kiến trúc (Kiến trúc sư chuyên ngành
quy hoạch hoặc kiến trúc có chứng chỉ hành nghề thiết
kế xây dựng từ hạng II trở lên còn hiệu lực) 5

3,5

a Bằng cấp 3

- Thạc sỹ hoặc các bằng cấp tương đương khác trở
lên (đạt 100% số điểm)

3

- Kiến trúc sư, Kỹ sư, cử nhân hoặc các bằng cấp
tương đương khác

(đạt 70% số điểm)

2,1

- Cao đẳng, trung cấp (đạt 0% số điểm)

0

b Số năm công tác trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy
hoạch đô thị 2

>= 10 năm (đạt 100% số điểm)

2

5 - < 10 năm (đạt 70% số điểm)

1,4

< 5 năm (đạt 0% số điểm)

0

3.3 Chủ trì bộ môn giao thông (Kỹ sư chuyên ngành giao
thông hoặc kỹ sư xây dựng cầu đường có chứng chỉ
thiết kế công trình giao thông, công trình cầu đường bộ
từ hạng II trở lên còn hiệu lực). 5

3,5

a Bằng cấp 3

- Thạc sỹ hoặc các bằng cấp tương đương khác trở
lên (đạt 100% số điểm)

3

- Kỹ sư, cử nhân hoặc các bằng cấp tương đương khác

(đạt 70% số điểm)

2,1

- Cao đẳng, trung cấp (đạt 0% số điểm)

0

b Số năm công tác trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy
hoạch đô thị 2

>= 10 năm (đạt 100% số điểm)

2

5 - < 10 năm (đạt 70% số điểm)

1,4

< 5 năm (đạt 0% số điểm)

0

3.4 Chủ trì bộ môn cấp điện và thông tin liên lạc (Kỹ
sư chuyên ngành điện có chứng chỉ hành nghề thiết kế
công trình Điện từ hạng II trở lên còn hiệu lực) 5

3,5

a Bằng cấp 3

- Kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc các bằng cấp tương
đương khác

3

Cao đẳng, trung cấp

0

b Số năm công tác trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy
hoạch đô thị 2

>= 10 năm (đạt 100% số điểm)

2

5 - < 10 năm (đạt 70% số điểm)

1,4

< 5 năm (đạt 0% số điểm)

0

3.5 Chủ trì bộ môn cấp thoát nước (Kỹ sư đô thị
chuyên ngành cấp thoát nước có chứng chỉ hành nghề
thiết kế cấp thoát nước từ hạng II trở lên còn hiệu
lực). 5

3,5

a Bằng cấp 3

- Kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc các bằng cấp tương
đương khác

3

- Cao đẳng, trung cấp

0

b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan 2

>= 10 năm (đạt 100% số điểm)

2

5 - < 10 năm (đạt 70% số điểm)

1,4

< 5 năm (đạt 0% số điểm)

0

3.6 Chủ trì bộ môn San nền, Chuẩn bị kỹ thuật (Kỹ sư
chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật có chứng chỉ hành nghề
thiết kế HTKT từ hạng II trở lên còn hiệu lực) 5

3,5

a Bằng cấp 3

- Thạc sỹ hoặc các bằng cấp tương đương khác trở
lên (đạt 100% số điểm)

3

- Kỹ sư, cử nhân hoặc các bằng cấp tương đương khác

(đạt 70% số điểm)

2,1

- Cao đẳng, trung cấp (đạt 0% số điểm)

0

b Số năm công tác trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy
hoạch đô thị 2

>= 10 năm (đạt 100% số điểm)

2

5 - < 10 năm (đạt 70% số điểm)

1,4

< 5 năm (đạt 0% số điểm)

0

3.7 Chủ trì khảo sát đo vẽ địa hình 5

3,5

a Bằng cấp 3

Kỹ sư trắc địa, kỹ sư địa chính có chứng chỉ khảo
sát đo vẽ địa hình từ hạng II trở lên hoặc chứng
chỉ khảo sát địa hình còn hiệu lực

3

Cao đẳng, trung cấp

0

b Số năm công tác trong lĩnh vực khảo sát phục vụ quy
hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 2

>= 10 năm (đạt 100% số điểm)

2

5 - < 10 năm (đạt 70% số điểm)

1,4

< 5 năm (đạt 0% số điểm)

0

3.8 Chuyên gia khác 5

3,5

Kiến trúc sư: 04 người

1

Kỹ sư chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật: 01 người

1

Kỹ sư chuyên ngành điện: 01 người

1

Kỹ sư chuyên ngành cấp thoát nước: 01 người

1

Kỹ sư Trắc địa, địa chính: 04 người

1

Tổng 100

70

Hợp đồng tương tự: Là Hợp đồng tư vấn khảo sát đo
vẽ địa hình, lập quy hoạch hoạch chung xây dựng (Tài
liệu chứng minh một trong các tài liệu sau: Biên bản
nghiệm thanh toán, biên bản thanh lý, Biên bản Quyết toán
và đính kèm một trong các tài liệu: Bản sao Quyết định
phê duyệt nhiệm vụ dự toán, quyết định phê duyệt quy
hoạch để chứng minh quy mô lập quy hoạch).

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên
phải có Chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực
đảm nhiệm thiết kế, có hợp đồng lao động dài hạn
hoặc có thời hạn để thực hiện gói thầu; Quyết định
tuyển dụng hoặc quyết định bổ nhiệm.

Ghi chú:

+ E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu
đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và
năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

+ E- HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu
cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về
kỹ thuật.

Mục 3. Đánh giá về tài chính

a) Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

- Xác định điểm giá:

- Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về
kỹ thuật. Điểm giá được xác định như sau:

Gđang xét

Trong đó:

+ Điểm giáđang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về
tài chính đang xét;

+ Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai
lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong
số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;

+ Gđang xét: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai
lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hồ sơ
đề xuất về tài chính đang xét.

- Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang
xét + G x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang
điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang
điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 20%;

+ K + G = 100%;

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5217 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 56 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây