Thông báo mời thầu

gói thầu số 3 : Xây lắp toàn bộ công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:29 15/10/2020
Số TBMT
20200919925-00
Công bố
11:15 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng , sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và nhà vệ sinh giáo viên Trường Tiểu học Chí Công 3, huyện Tuy Phong
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
gói thầu số 3 : Xây lắp toàn bộ công trình
Chủ đầu tư
Trường Tiểu học Chí Công 3 (Địa chỉ: Xã Chí Công. Huyện Tuy Phong. Tỉnh Bình Thuận);
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn kết dư ngân sách huyện năm 2018(đợt 1) cho các đơn vị trường học thuộc huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng , sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và nhà vệ sinh giáo viên Trường Tiểu học Chí Công 3, huyện Tuy Phong
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Thuận

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:15 15/10/2020
đến
08:30 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.400.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "gói thầu số 3 : Xây lắp toàn bộ công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "gói thầu số 3 : Xây lắp toàn bộ công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 52

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thực hiện Gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình; thuộc
công trình: Xây dựng. sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và nhà vệ sinh giáo viên Trường Tiểu học
Chí Công 3. huyện Tuy Phong.
2. Quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:
* Nhà vệ sinh học sinh với 08 bệ xí với diện tích 37.96 m2
- Giải pháp kỹ thuật: Móng cột BTCT đá 1x2 M200. Móng tường xây đá chẻ 15x20x25 VXM
mác 75. đà kiềng. cột. dầm. giằng. lanh tô. sê nô. BTCT đá 1x2 M200; Bê tông lót móng đá 4x6
M75 dày 100; Nền nhà lát gạch ceramic 300x300 vữa xi măng M75; khu vệ sinh ốp gạch men
300x450 cao 1.35m. Bê tông lót nền đá 4x6 M75; Tường bao che xây gạch không nung (9x9x19)
vữa ximăng M75; Toàn bộ tường trát vữa xi măng M75 dày l.5cm. sơn nước 1 nước lót 2 nước
phủ bả matic; Cửa khung nhôm kính dày 51y; Mái lợp tole màu sóng vuông 4.2z; xà gồ thép
[]50xl00xl.8. Quét ílinkote chống thấm sênô. ô văng; Có bố trí hệ thống điện. nước cho công
trình.
* Nhà vệ sinh giáo viên với 04 bệ xí với diện tích 14.24 m2
- Giải pháp kỹ thuật: Cột. đầm. giằng. lanh tô BTCT đá (lx2)cm M200. Bê tông lót móng đá
(4x6)cm M75; Móng tường xây đá chẻ (15x20x25)cm vữa xi măng M75. Tường xâỵ gạch ống
không nung 4 lỗ (9x9x19)cm vữa xi măng M75.Trát tường. cột. dâm. vữa xi măng M75 dày
l.5cm. hoàn thiện sơn nước bả mastic. Mái lợp tôn kẽm màu dày 4.2zem. xà gồ thép c
(50xl00x2)mm. Nền lát gạch ceramic (25x25)cm. tường ốp gạch ceramic (25x40)cm. Đóng trần
tôn lạnh; Cửa đi khung nhôm kính hệ 700 (kính dày 5ly). Lắp đặt hệ thống’điện; cấp. thoát nước
cho công trình
3. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên khu đất hiện hữu của Trường Tiểu học Chí Công 3. xã
Chí Công. huyện Tuy Phong
4. Loại. cấp công trình: Công trình dân dụng; Cấp IV
5. Thời hạn hoàn thành : 45 ngày tính từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng (hoặc có lệnh
khởi công).
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu lập tiến độ về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/ tuần/
tháng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình. quy phạm áp dụng cho việc thi công. nghiệm thu công trình:
Nhà thầu cần nêu rõ các quy trình. quy phạm quy chuẩn. tiêu chuẩn. văn bản pháp luật hiện hành
về áp dụng cho việc thi công. nghiệm thu công trình.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công. giám sát:
a. Công tác giám sát trong quá trình thi công:
Tổ chức tư vấn giám sát phải có đủ điều kiện năng lực theo qui định tại Luật xây dựng và phải có
các bộ phận chuyên trách đảm bảo duy trì hoạt động giám sát một cách có hệ thống toàn bộ quá
trình thi công từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành nghiệm thu và bàn giao công trình
theo quy định.
b. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:
Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại. cấp công trình xây
dựng.
Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ
hành nghề phù hợp.
Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình.
3. Yêu cầu về chủng loại. chất lượng vật tư:
Đối với các vật tư. vật liệu chính nhà thầu cần cung cấp cam kết của đơn vị cung cấp vật tư hoặc
hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật tư.
4. Yêu cầu về trình tự thi công. lắp đặt:
a. Yêu cầu về trình tự thi công:
Công tác nào thực hiện trước thì Nhà thầu phải triển khai trước. tránh chồng chéo trong quá trình
thi công.
b. Yêu cầu về Quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng:
- Lập và thông báo cho Chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng. mục
tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng
công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình. trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và
trách nhiệm của từng bộ phận. cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà
thầu.
- Trình Chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:
- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

..

- Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công nghiệm thu giai
đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng. nghiệm thu hoàn thành hạng mục
công trình. công trình xây dựng.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ. chất lượng. khối lượng. an toàn lao động và vệ sinh môi trường
thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của Chủ đầu tư.
- Hoàn trả mặt bằng. di chuyển vật tư. máy móc. thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi
công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu. bàn giao. trừ trường hợp trong hợp đồng xây
dựng có thỏa thuận khác.
- Sau khi công tác thi công hoàn thiện Nhà thầu tiến hành nghiệm thu hoàn tất các thủ tục với
Chủ đầu tư. Tư vấn giám sát. các bộ phận liên quan tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình
vào sử dụng.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm. an toàn:
Nhà thầu phải thuyết minh quy trình vận hành thử nghiệm và hướng dẫn sử dụng an toàn công
trình.
6. Yêu cầu về phòng. chống cháy. nổ (nếu có):
- Để đề phòng và xử lý cháy nổ. trên công trường phải có đặt một số bình cứu hỏa tại một số
điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. phải có bố trí một số két chứa nước và lượng nước phải đảm bảo
luôn đây để đề phòng khi sự cố xảy ra. Hàng ngày phải có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc
phòng cháy.
- Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về PCCC cho các công nhân thi công theo đúng quy định.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu thuyết minh các biện pháp yêu cầu về vệ sinh môi trường như: Hạn chế khí thải. hạn
chế rung. ồn. hạn chế chất thải rắn. công tác vệ sinh
Công tác dọn dẹp vệ sinh công trường do nhà thầu chịu mọi chi phí. Nhà thầu có trách nhiệm giữ
gìn công trường sạch sẽ. gọn gàng. nhà thầu phải thu gom. vận chuyển và tiêu hủy gạch vụn.
rác...
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư một bảng kê khai chi tiết về nhân sự. số liệu các loại lao
động. tài liệu về các trang thiết bị xây dựng trên công trường.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về điều kiện lao động và an toàn cho công nhân và nhân sự để thực
hiện gói thầu của đơn vị mình.
- Trong bảng chào giá mà nhà thầu lập. phải bao gồm cả khoản chi phí phát sinh từ việc áp dụng
các biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với an toàn về vận chuyển tại công trường. có nghĩa vụ bố
trí các bảng hiệu khuyến cáo. khu vực cấm và các định hướng cần thiết cho việc thuận tiện giao
thông. an toàn nhất có thể tại công trường.
- Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho các công nhân thi công theo đúng
quy định.
- Tại vị trí nguy hiểm nhà thầu phải bố trí các biển báo. cắm cờ. rào chắn. ban đêm có đèn.
- Tất cả nguyên vật liệu. trang thiết bị xây dựng và lao động do nhà thâu tự lo. phải đúng và đủ
như nhà thầu thống nhất với Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền tiến hành kiểm tra toàn bộ hoặc
một số khâu quan trọng trước và trong khi nhà thầu triển khai thi công.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra về tổ chức về bằng cấp và kinh nghiệm của nhân viên chủ chốt
trực tiếp điều hành tại công trường có phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng
thầu và kiểm tra chất lượng của nhà thầu toàn bộ vật tư. nhiên liệu. thiết bị. xe máy thi công theo
chất lượng. chủng loại ghi trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu. Nếu công việc nào không
đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu khắc phục. kể cả việc thay đổi nhân sự.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có báo cáo chung về dự kiến bố trí số lượng cán bộ. công nhân và thiết bị của Nhà
thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra. giám sát chất lượng của nhà thầu:
Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. trong
đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực theo qui định.
Báo cáo đầy đủ quy trình. phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu. cấu kiện và
sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát.
Thí nghiệm vật liệu. cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng. thiết bị công trình. thiết bị công
nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình.
Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp. giai đoạn xây lắp hạng mục công trình hoàn
thành và công trình hoàn thành.
Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu sản phẩm
các công tác thi công xây lắp. giai đoạn xây lắp hạng mục công trình hoàn thành và công trình
hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ.
Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ. chất lượng. khối lượng thi công xây lắp theo định kỳ.
11. Yêu cầu khác:
- Thực hiện đúng theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Nghị
định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.
IV. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ1.
STT
1

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản/ngày phát hành

01 fĩle hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế. các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng EHSMT trên Hệ thống).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4813 dự án đang đợi nhà thầu
  • 531 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 577 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13075 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15097 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây