Thông báo mời thầu

Dụng cụ thu gom, phân loại rác thải

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:21 15/10/2020
Số TBMT
20201038279-00
Công bố
11:02 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Trang cấp dụng cụ thu gom, phân loại rác thải tại nguồn nhằm tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Dụng cụ thu gom, phân loại rác thải
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí chi SNMT ngành Công an năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: “Trang cấp dụng cụ thu gom, phân loại rác thải tại nguồn nhằm tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường”
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
11:02 15/10/2020
đến
08:00 29/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 29/10/2020
Mở thầu tại
Phòng 806, Tòa A01, Trụ sợ Bộ Công an, địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
48.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi tám triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Dụng cụ thu gom, phân loại rác thải". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Dụng cụ thu gom, phân loại rác thải" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Bộ CỎNG AN CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỰC Y TẺ Dộc lộp - Tự (lo - Hạnh phúc
sổ: 4 ý ý /QĐ-H06-P6
Hà Nội, ngàyy /" thủngx o nâm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Pliê duyệt Hồ so- mòi thầu Gói thầu số 01 “Dụng cụ (hu gom, phân loĩii rác thải” thuộc nhiệm vụ “Trang cáp dụng cụ thu gom, phân loại rác (hải tại nguồn nhăm tãng cuừng quản lý chát thải trong phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường” (Nguồn kinh phí chi sự nghiệp môi trường ngành Công an năm 2020)
CỤC TRƯỞNG CỤC Y TẾ
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 2Ó/11/2013; Nghị định sô 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định khác của Nhà nước về đẩu thầu;
Căn cứ Thông tư số 05/20Ỉ5/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hó
Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-H06-P6 ngày 11/9/2020 của Cục trư’ Cục Y té về việc Phê duyệt điều chỉnh Kể hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm “Trang cấp dụng cụ thu gom, phân loại rác thải tại nguồn nhằm tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường”;
Căn cứ Báo cáo thẩm định HSMT số 133/BC-HĐTĐ ngày 12/10/2020 của Hội đồng thẩm định HSMT Gói thầu số 01 “Dụng cụ thu gom, phân loại rác thải” thuộc nhiệm vụ “Trang cấp dụng cụ thu gom, phân loại rác thải tại nguồn nhằm tăng cường quản lý chất thải ừong phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường”;
Xét đề nghị của đồng chí Phó Cục trưởng tại tờ trình số>A/TTr-PCT-P6 ngày/>//2020 về việc phê duyệt HSMT Gói thầu số 01 “Dụng cụ thu gom, phân loại rác thải” thuộc nhiệm vụ “Trang cấp dụng cụ thu gom, phân loại rác thải tại nguồn nhằm tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường”.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01 “Dụng cụ thu gom, phân loại rác thải” thuộc nhiệm vụ “Trang cấp dụng cụ thu gom, phân loại rác thải tại nguồn nhằm tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường”, gồm 03 phần như sau:
- Phần 1: Thùng rác 3 ngăn.
- Phần 2: Thùng rác 2 ngăn.
- Phần 3: Túi nilon đụng rác tự phân hủy.
Scanned with CamScanner
(Cỏ Hồ sơ mời thầu kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ trường Tổ chuyên gia, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Trưởng phòng Quản lý môi trường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm
Đại tá Phạm Thị Lan Anh
Scanned with CamScanner

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4904 dự án đang đợi nhà thầu
  • 603 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 675 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13153 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15083 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây