Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03–MSHH-UNDP: Mua Phân bón NPK thực Dự án UNDP

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:17 15/10/2020
Số TBMT
20201038604-00
Công bố
11:09 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Gói thầu số 03–MSHH-UNDP: Mua Phân bón NPK thực hiện Dự án UNDP
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03–MSHH-UNDP: Mua Phân bón NPK thực Dự án UNDP
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Dự án UNDP
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Gói thầu số 03–MSHH-UNDP: Mua Phân bón NPK thực hiện Dự án UNDP
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Thuận

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:09 15/10/2020
đến
14:30 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
16.000.000 VND
Bằng chữ
Mười sáu triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03–MSHH-UNDP: Mua Phân bón NPK thực Dự án UNDP". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03–MSHH-UNDP: Mua Phân bón NPK thực Dự án UNDP" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 21

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
===========================

> **Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần
túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá).
Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở
cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế
sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà
thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra
các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự
tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ
cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ
gây ra sự phân biệt đối xử.

Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật,
tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm
cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng
phải ghi kèm theo cụm từ \"hoặc tương đương\" sau nhãn hiệu, catalô đồng
thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ
thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu
có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà
không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:**

**-** Gói thầu số 03--MSHH-UNDP: Mua Phân bón NPK thực hiện Dự án UNDP.

**- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận**.

**- Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chào hàng cạnh tranh thông thường.

**- Phương thức lựa chọn nhà thầu:** Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

**- Nguồn vốn:** Dự án UNDP.

**- Loại hợp đồng:** Trọn gói.

- **Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận**

**- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Quyết định số
274/QĐ-TTKN ngày 08/10/2020 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận.

- **Thời gian thực hiện gói thầu:** 30 ngày, Kể từ ngày ký hợp đồng.

Nội dung công việc gói thầu: Mua Phân bón NPK thực hiện Dự án UNDP.

> **2. Yêu cầu về kỹ thuật:**

Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu Gói thầu số 03- MSHH - UNDP:
Mua Phân bón NPK thực hiện Dự án UNDP, với phạm vi cung cấp bao gồm:

**Số TT** **Hạng mục vật tư** **ĐVT** **Số lượng**
----------- ---------------------- --------- --------------
1 **NPK 20/20/15 +TE** Kg 100.422,5

***2- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo Bảng dưới đây
và được cung cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng .***

+----------+----------+----------+---------+----------+----------+
| **Số | **Hạng | **Đặc | **ĐVT** | **Số | **Các |
| TT** | mục vật | tính Kỹ | | lượng** | yêu cầu |
| | tư** | thuật/ | | | khác** |
| | | Quy | | | *(Nếu |
| | | cách** | | | c |
| | | | | | ó)***)** |
+==========+==========+==========+=========+==========+==========+
| 1 | **NPK | \- Tiêu | Kg | 1 | |
| | 20/20/15 | chuẩn kỹ | | 00.422,5 | |
| | +TE** | thuật: | | | |
| | | | | | |
| | | Các chất | | | |
| | | trung vi | | | |
| | | lượng : | | | |
| | | Ca, Mg, | | | |
| | | S, Zn, | | | |
| | | Fe, Cu, | | | |
| | | B | | | |
| | | | | | |
| | | Thành | | | |
| | | phần | | | |
| | | định | | | |
| | | lượng: | | | |
| | | | | | |
| | | \* Đạm | | | |
| | | (Nts): | | | |
| | | 20%; | | | |
| | | | | | |
| | | \* Lân | | | |
| | | ( | | | |
| | | P2O5hh): | | | |
| | | 20%; | | | |
| | | | | | |
| | | \* Kali | | | |
| | | (K2Ohh): | | | |
| | | 15%; | | | |
| | | | | | |
| | | TE vi | | | |
| | | lượng: | | | |
| | | | | | |
| | | \* Zn: | | | |
| | | 50 ppm; | | | |
| | | | | | |
| | | \* B: 50 | | | |
| | | ppm; | | | |
| | | | | | |
| | | \*Độ ẩm: | | | |
| | | 2,5% | | | |
+----------+----------+----------+---------+----------+----------+

**Lưu ý:**

\* Hàng hóa được chào trong bảng giá phải theo tiêu chuẩn rõ ràng.

\*Các nhà thầu có thể chào hàng cơ bản theo gói thầu này và có tính năng
kỹ thuật, chất lượng tương đương hoặc cao hơn với yêu cầu trở lên.

***3- Các hồ sơ chào giá của nhà thầu thực hiện theo mẫu quy định cần
được gửi đến địa chỉ dưới đây:***

***Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận.***

***Ông: Nguyễn Tám Chức vụ: Giám đốc***

***Địa chỉ: 299 đường 19/4 -- Phường Xuân An -- Thành phố Phan Thiết --
tỉnh Bình Thuận.***

***Điện thoại: 0252.3739576. Fax: 0252.3839499.***

4- Đơn vị có thể liên hệ với địa chỉ dưới đây để biết thêm thông tin:

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: 299 đường 19/4--Phường Xuân An--Thành phố Phan Thiết--tỉnh Bình
Thuận.

Điện thoại: 0252.3739576. Fax: 0252.3839499.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4889 dự án đang đợi nhà thầu
  • 607 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 552 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13588 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15461 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây