Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:59 15/10/2020
Số TBMT
20201037572-00
Công bố
10:43 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng nhà đa năng và một số hạng mục phụ trợ trường Tiểu học B xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Chủ đầu tư
UBND xã Thanh Nghị. Địa chỉ: Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách xã và các nguồn vốn khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng nhà đa năng và một số hạng mục phụ trợ trường Tiểu học B xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hà Nam

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:43 15/10/2020
đến
09:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
90.000.000 VND
Bằng chữ
Chín mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 41

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, bao gồm các phần việc:
- Xây dựng nhà đa năng;
- Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 6 phòng;
- Xây dựng nhà vệ sinh học sinh;
- Xây dựng nhà bảo vệ;
- Xây dựng một số hạng mục phụ trợ.
(Nội dung chi tiết theo bản vẽ thi công được cung cấp cùng hồ sơ mời thầu)
2. Thời hạn hoàn thành: 10 tháng.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
Nhà thầu phải tuân thủ các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu công trình, bao gồm:
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
- TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công
- TCVN 8794:2011 - Trường Trung học - Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 9379:2012 - Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán;
- TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9345:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép;
- TCVN 5575:2012 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế;
- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;
- TCVN 5573:2011 - Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
111
- Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cấp, thoát nước của nhà và công trình: TCVN 4513:1988 ; TCVN 4474:1987; TCVN 4037 - 2012; TCVN 4038 - 2012;
- Tiêu chuẩn PCCC: TCVN 2622:1995; TCVN 6160:1996; TCVN 5738:
2001;
- TCVN 7447:2005 - Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà;
- TCVN 9207:2012 - Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng -Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 16:1986 - Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng
- TCVN 3989:2012 - Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công;
- Các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam khác có liên quan.
- Các quy trình, quy phạm hiện hành.
Công tác quản lý chất lượng công trình phải chấp hành theo đúng trình tự, nội dung Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
2. Các yêu cầu tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
Nhà thầu phải lập “Biện pháp thi công” trước khi tiến hành thi công công trình. Trong đó đề cập đầy đủ các giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc, nêu trình tự các bước tiến hành, tiến độ thực hiện của từng hạng mục và tiến độ dự kiến hoàn thành tất cả các hạng mục của gói thầu.
- Khối lượng phần ngầm hoặc cốt thép của kết cấu bê tông phải được nghiệm thu trước khi san lấp hoặc trước khi đổ bê tông bởi CB giám sát của chủ đầu tư.
- Tất cả các vật tư, thiết bị đưa vào công trình nhà thầu phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã ghi trong thiết kế kỹ thuật thi công công trình và theo các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết.
- Dựa theo các công việc của gói thầu và kết cấu cơ bản của các hạng mục thi công xây dựng.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
- Nhà thầu phải lập danh sách vật tư, máy móc, thiết bị dự kiến đưa vào công trình sử dụng đảm bảo chất lượng, mẫu mã, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế.
- Tất cả vật tư, thiết bị đưa vào công trình sử dụng đều là mới và phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải đúng theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. Những mặt hàng nào không được nghiệm thu đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ.
- Nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, máy móc, thiết bị mà nhà
112
thầu sử dụng vào công trình và coi đây là một phần của hồ sơ nghiệm thu.
- Một số vật tư, máy móc, thiết bị cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại cơ sở thí nghiệm hợp chuẩn (LAS-XD) theo yêu cầu và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
- Việc thi công tuân theo trình tự thi công kết cấu từ dưới lên trên, hoàn thiện từ trên xuống dưới, công trình ngầm thi công trước. Trong điều kiện cho phép được thi công xen kẽ nhưng phải đảm bảo quy trình, quy phạm kỹ thuật. Lắp đặt thiết bị, cấu kiện phải đảm bảo vị trí cao độ và thời điểm lắp.
5. Các yêu cầu vận hành thử nghiệm, an toàn;
-Thiết bị về điện, nước cho công trình phải đảm bảo về vận hành, thử không tải, có tải. An toàn khi sử dụng thiết bị, an toàn khi thi công.
. Yêu cầu về phòng, chông cháy, nô:
- Công nhân và cán bộ trong công trường đều được hướng dẫn về các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống cháy nổ trong thi công, cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện cứu hỏa khi có hỏa khi có hỏa hoạn xảy ra.
Nhà thầu phải niêm yết các quy định về PCCC, các bảng chỉ dẫn và biển báo tại những vị trí dễ gây hỏa hoạn để mọi người dễ dàng nhận biết.
- Cán bộ của công trường sẽ thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở mọi người nhằm hạn chế những nguy cơ gây hỏa hoạn để mọi người cần lưu ý.
- Nhà thầu sẽ cung cấp và đặt các bình cứu hỏa văn phòng công trường, tại các kho và những nơi nguy hiểm dễ xảy ra hỏa hoạn.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Nhà thầu phải tuyệt đối tuân những quy định về bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng. Cụ thể:
+ Khu vực lán trại sinh hoạt tạm trong công trường phải đảm bảo vệ sinh. Hệ thống thoát nước thải, thoát nước sinh hoạt được làm cẩn thận và phải được nối với đường ống thoát nước chung của khu vực.
+ Các thiết bị máy móc thi công cũng phải đảm bảo về điều kiện chống ồn bằng lắp hệ thống giảm thanh, mức độ thải khí cũng phải đạt trong giới hạn cho phép.
+ Xe chở vật liệu phải tuân thủ theo quy định của nhà nước, vật liệu tập kết thi công phải được che phủ để tránh gió vào không khí. Bố trí xe tưới nước để giảm bụi bẩn.
+ Vật liệu thừa, chất thải phải được gom vào nơi quy định, vận chuyển đổ về nơi xử lý.
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
- Để đảm bảo cho con người, máy móc thiết bị thi công, nhà thầu thi công phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy phạm kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động theo qui định hiện hành của nhà nước. Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp, nhà thầu triển khai các công tác đảm bảo an toàn lao động theo các bước:
113
+ Thành lập bộ máy hoạt động về công tác an toàn lao động: ví dụ ban ATLĐ và phân công lãnh đạo phụ trách trực tiếp.
+ Lập biện pháp an toàn chi tiết cho từng công việc, phổ biến, huấn luyện cho những người trực tiếp thi công.
+ Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường đều được học nội quy an toàn lao động. Khi làm việc phải đội mũ cứng, mặc quần áo bảo hộ lao động, đi giày bảo hộ lao động và đeo kính khi cần thiết.
+ Có biện pháp tuyên truyền, giáo dục nội quy an toàn lao động cho cán bộ và công nhân. Tại những vị trí thoáng, dễ nhìn nhà thầu sẽ kẻ những khẩu hiệu mang tính nhắc nhở mọi người tham gia lao động trên công trường về ý thức an toàn lao động.
+ Tại văn phòng công trường, trang bị tủ thuốc cấp cứu, có bảng các số điện thoại cần thiết như cấp cứu, cứu hỏa, công an. Ban chỉ hu công trường có hợp đồng với bệnh viện địa phương về việc vận chuyển và cấp cứu tai nạn trên công trường.
+ Nhà thầu tiến hành mua các loại bảo hiểm sau: Bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm xã hội cho người lao động; bảo hiểm trách nhiệm cho bên thứ 3; bảo hiểm thiết bị và xe cộ thi công.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Nhà thầu huy động đủ số lượng nhân lực có trình độ và bậc thợ cũng như bố trí các loại thiết bị, dụng cụ thi công theo bản cam kết trong HSDT và phù hợp với thực tế hiện trường để thi công công trình đạt chất lượng, đáp ứng đúng tiến độ.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
- Yêu cầu nhà thầu phải có thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.
- Nhà thầu bố trí đủ số lượng cán bộ giám sát có trình độ như đã nêu trong BDL thực hiện giám sát thi công thường xuyên, liên tục trên công trường để thực hiện giám sát tất cả các công đoạn thi công, tiếp thu, xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng, tiến độ thi công và các phát sinh khác theo yêu cầu phía giám sát của chủ đầu tư.
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu:
a. Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị nhà xưởng cần thiết cho các công việc sau:
- Lập lưới toạ độ và cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim trục công trình trước khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi công;
- Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy phạm an toàn lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong phòng chống cháy nổ cho người và phương tiện thi công công trình theo các quy định
114
hiện hành về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị thi công.
b. Định vị
- Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của công trình trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do CBKT bên mời thầu cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này.
- Phương pháp đo, thiết bị phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của công tác đo đạc.
- Các số liệu định vị, các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành thi công. Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực nhân viên kỹ thuật và vật liệu cần thiết để CBKT A có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.
- Các sai số đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vị giới hạn cho phép thiết kế quy định và quy phạm xây dựng hiện hành.
- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do định vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên
III. Các bản vẽ
- Bên mời thầu đã đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF cùng E-HSMT trên Hệ thống.
115

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4863 dự án đang đợi nhà thầu
  • 563 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 650 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13193 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15286 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây