Thông báo mời thầu

Mua sách cho các thư viện và phòng Hồ Chí Minh trong Quân chủng Hải quân

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:57 15/10/2020
Số TBMT
20201038862-00
Công bố
10:44 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sách cho các thư viện và phòng Hồ Chí Minh trong Quân chủng Hải quân
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sách cho các thư viện và phòng Hồ Chí Minh trong Quân chủng Hải quân
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách Quốc phòng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT gói thầu mua sách cho các thư viện và phòng Hồ Chí Minh trong Quân chủng Hải quân
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hải Phòng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:44 15/10/2020
đến
14:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
5.500.000 VND
Bằng chữ
Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sách cho các thư viện và phòng Hồ Chí Minh trong Quân chủng Hải quân". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sách cho các thư viện và phòng Hồ Chí Minh trong Quân chủng Hải quân" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2**

**YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V**

**Yêu cầu về kỹ thuật**

**1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu:**

Cục Chính trị Hải Quân mời Nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh trong
nước; qua mạng 01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ.

a\. Tên gói thầu: Mua sách cấp phát cho các thư viện, phòng Hồ Chí Minh
trong Quân chủng theo Thông tư 104/BQP.

Nội dung chính của gói thầu: Mua sách cấp cho các thư viện, phòng Hồ Chí
Minh trong Quân chủng Hải quân.

b\. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Ngân sách Quốc phòng năm 2020.

c\. Loại hợp đồng: Trọn gói; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh
tranh trong nước, qua mạng; Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn
một túi hồ sơ.

d\. Thời gian thực hiện hợp đồng là: 30 ngày.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

+---------+----------------------------+----------------------------+
| **STT** | **Tên sách** | **Thông số kỹ thuật** |
| | | |
| | | **(số trang, chất liệu, |
| | | năm xuất bản...)** |
+=========+============================+============================+
| 1 | Đại tướng Võ Nguyên Giáp: | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | Từ người thầy dạy sử tới | giấy trắng, định lượng |
| | Vị đại tướng viết nên lịch | 60/90. Kích thước |
| | sử. | 13.5x20.5, số trang 202 |
| | | trang. Xuất bản năm 2020. |
| | (Sách kỷ niệm 75 năm Cách | |
| | mạng tháng 8) | Xuất thân trong một gia |
| | | đình nho nghèo có truyền |
| | | thống yêu nước, ngay từ |
| | | nhỏ, cậu bé Giáp đã chứng |
| | | kiến cảnh nước mất, nhà |
| | | tan; người dân Việt Nam |
| | | lầm than dưới ách đô hộ |
| | | của thực dân Pháp. Tinh |
| | | thần yêu nước đã ấp ủ, |
| | | nuôi dưỡng trong tâm hồn |
| | | Võ Nguyên Giáp từ thuở ấy, |
| | | là tiền đề cho sự nghiệp |
| | | cách mạng sau này. Với sức |
| | | trẻ và lòng nhiệt huyết, |
| | | Võ Nguyên Giáp tham gia |
| | | phong trào bãi khóa cảu |
| | | học sinh trường Quốc học |
| | | Huế, bị đuổi học phải về |
| | | quê nhà. Nhưng cũng trong |
| | | thời gian này, người thanh |
| | | niên Võ Nguyên Giáp đã |
| | | tiếp cận luồng tư tưởng |
| | | cách mạng của lãnh tụ |
| | | Nguyễn Ái Quốc qua tài |
| | | liệu Liên đoàn các dân tộc |
| | | bị áp bức trên thế giới và |
| | | một số văn kiện cuộc họp |
| | | của Hội Việt Nam cách mạng |
| | | thanh niên ở Quảng Châu |
| | | trong đó có hai bài phát |
| | | biểu của lãnh tụ Nguyễn Ái |
| | | Quốc. Hai bài luận văn của |
| | | Nguyễn Ái Quốc chính là |
| | | sợi dây kết nối hai số |
| | | phận con người, hai tư |
| | | tưởng Hồ Chí Minh và Võ |
| | | Nguyên Giáp trong hai cuộc |
| | | kháng chiến trường kì của |
| | | dân tộc. |
| | | |
| | | Tiếp tục đấu tranh trong |
| | | các phong trào yêu nước và |
| | | giảng dạy Lịch sử tại |
| | | trường Tư thục Thăng Long, |
| | | người thầy Võ Nguyên Giáp |
| | | đã thổi vào tâm hồn thế hệ |
| | | trẻ tình yêu nước, lòng |
| | | căm thù giặc, tinh thần |
| | | đấu tranh giải phóng dân |
| | | tộc, chống áp bức, bất |
| | | công. Thấm nhuần tư tưởng |
| | | cách mạng của lãnh tụ |
| | | Nguyễn Ái Quốc, là người |
| | | học trò xuất sắc của Chủ |
| | | tịch Hồ Chí Minh, người |
| | | thầy dạy Sử Võ Nguyên Giáp |
| | | đã trở thành một vị tướng |
| | | tài ba của Quân đội Nhân |
| | | dân Việt Nam, một vị tướng |
| | | nổi danh trên thế giới, |
| | | viết nên những trang sử |
| | | hào hùng của dân tộc với |
| | | những chiến thắng vang dội |
| | | năm châu, chấn động địa |
| | | cầu của quân dân Việt Nam. |
| | | |
| | | Bố cục của cuốn sách được |
| | | chia thành 4 phần chính: |
| | | |
| | | \- Cái nôi nuôi dưỡng tình |
| | | yêu sử |
| | | |
| | | \- Người thầy đam mê dạy |
| | | sử |
| | | |
| | | \- Bắt đầu sự nghiệp quân |
| | | đội |
| | | |
| | | \- Vị tướng huyền thoại |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 2 | Hào kiệt - Anh tài dưới cờ | Sách in đen trắng, sắc |
| | cách mạng (Sách kỷ niệm 75 | nét. Giấy trắng định lượng |
| | năm Cách mạng tháng 8) | 60/90. Kích thước |
| | | 13.5x20.5cm. Số trang 182 |
| | | trang. Xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | Cách mạng tháng Tám thành |
| | | công, nhân dân ta giành |
| | | được chính quyền song nhà |
| | | nước non trẻ đứng trước |
| | | muôn vàn khó khăn, mọi nỗ |
| | | lực đấu tranh trên mặt |
| | | trận ngoại giao của chính |
| | | phủ Việt Nam đều không |
| | | được Pháp chấp nhận. Trước |
| | | tình hình đó, Bác Hồ đã |
| | | "tìm người tài đức" trên |
| | | mọi lĩnh vực cho cuộc |
| | | trường kỳ kháng chiến của |
| | | dân tộc. Xuất phát từ lòng |
| | | yêu nước thiết tha, sự |
| | | ngưỡng mộ Hồ Chí Minh -- |
| | | vị lãnh tụ kính yêu của |
| | | dân tộc, những người Việt |
| | | Nam yêu nước (trong nước |
| | | và ở nước ngoài) đủ mọi |
| | | tầng lớp xã hội đã từ bỏ |
| | | cuộc sống vàng son, hạnh |
| | | phúc riêng tư bước vào |
| | | cuộc kháng chiến chống |
| | | Pháp với muôn vàn khó |
| | | khăn, gian khổ, hi sinh |
| | | xương máu để làm nên chiến |
| | | thắng vang dội năm châu, |
| | | chấn động địa cầu của quân |
| | | và dân ta. Những con người |
| | | kiên trung, bất khuất đã |
| | | viết tiếp trang sử bốn |
| | | nghìn năm dựng nước và giữ |
| | | nước hào hùng của cha ông |
| | | ta, tên tuổi của các vị |
| | | tiền bối sẽ sống mãi với |
| | | hồn thiêng sông núi, đời |
| | | đời cháu con Đất Việt khắt |
| | | cốt ghi tâm. Điển hình cho |
| | | những tên tuổi hào kiệt |
| | | anh tài có đồng chí: Huỳnh |
| | | Thức Kháng, Vi Văn Định,Võ |
| | | Liêm Sơn, Hoàng Đạo Thúy, |
| | | Nguyễn Công Hoan, Nguyễn |
| | | Văn Huyên, Nguyễn Tuân, |
| | | Văn Ca, Võ Quỹ Huân.... |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 3 | Kể chuyện lịch sử: Hà nội | Sách in đen trắng, đẹp, rõ |
| | những ngày tháng 8 (Sách | nét. Giấy trắng định lượng |
| | kỷ niệm 75 năm Cách mạng | 60/90. Kích thước |
| | tháng 8) | 13.5x20.5. Số trang 182 |
| | | trang. Xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | Cách mạng tháng Tám thành |
| | | công, chủ tịch Hồ Chí Minh |
| | | từ Việt Bắc về Hà Nội. |
| | | Ngày mùng 2 tháng 9 năm |
| | | 1945, tại vườn hoa Ba |
| | | Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh |
| | | đọc Tuyên ngôn độc lập |
| | | khai sinh ra nước Việt Nam |
| | | Dân chủ Công hòa. Nhà nước |
| | | Việt Nam non trẻ ra đời |
| | | phải đương đầu với muôn |
| | | vàn khó khăn; nạn đối |
| | | hoành hành; 95% dân số mù |
| | | chữ; 20 vạn quân Tưởng |
| | | vượt biên giới vào nước ta |
| | | cướp bóc, nhũng nhiễu, |
| | | Chính phủ nước Việt Nam |
| | | Dân chủ Công hòa do Chủ |
| | | tịch Hồ Chí Minh đứng đầu |
| | | đã đưa ra những biện pháp |
| | | khắc phục những hậu quả do |
| | | chế độ cũ để lại và kêu |
| | | gọi nhân dân cả nước đứng |
| | | lên đánh quân xâm lược |
| | | giành độc lập, tự do. |
| | | Hưởng ứng lời kêu gọi của |
| | | Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng |
| | | với nhân dân cả nước, nhân |
| | | dân Hà Nội đem công sức, |
| | | tiền của hiến cho cách |
| | | mạng, cứu giúp đồng bào. |
| | | 60 ngày đêm khói lửa, bao |
| | | người con Hà Nội đã anh |
| | | dũng chiến đấu kìm chân |
| | | giặc để nhân dân tản cư an |
| | | toàn, cơ quan kháng chiến |
| | | rút lên căn cứ cách mạng. |
| | | Máu của bao người con Hà |
| | | Nội đã để máu để bảo vệ |
| | | Thủ đô yêu dấu. Hoàn thành |
| | | sứ mệnh lịch sử, những |
| | | chiến sĩ Vệ quốc đoàn rời |
| | | Hà Nội lên chiến khu kháng |
| | | chiến, góp sức làm nên |
| | | chiến thắng lừng lẫy, vang |
| | | động năm châu, chấn động |
| | | địa cầu của dân tộc. |
| | | |
| | | Những câu chuyện điển hình |
| | | trong cuốn sách: |
| | | |
| | | \- Giai đoạn tiền khởi |
| | | nghĩa |
| | | |
| | | \- Nhân sĩ, tư sản Hà Nội |
| | | và nạn đói 1945 |
| | | |
| | | \- Nhân dân Hà Nội phá kho |
| | | thóc Nhật |
| | | |
| | | \- Tổng khởi nghĩa Hà Nội |
| | | |
| | | \- Vua Bảo Đại thoái vị |
| | | |
| | | \- Củng cố khối đại đoàn |
| | | kết dân tộc |
| | | |
| | | \- Chuẩn bị ngày lễ độc |
| | | lập |
| | | |
| | | .... |
| | | |
| | | \- Toàn quốc kháng chiến |
| | | |
| | | \- Hà Nội 60 ngày đêm khói |
| | | lửa |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 4 | Đôi bàn tay mẹ | Sách in đen trắng, rõ |
| | | ràng, đẹp. Giấy Bãi Bằng |
| | | vàng Định lượng 70. Kích |
| | | thước 13.5x20.5cm, số |
| | | trang 180 trang. Xuất bản |
| | | năm 2020. |
| | | |
| | | Nội dung chính gồm những |
| | | câu chuyện cảm động về mẹ: |
| | | |
| | | \- Truyện thứ nhất: Đôi |
| | | bàn tay mẹ |
| | | |
| | | \- Truyện thứ hai: Thiên |
| | | thần trên trái đất là ai? |
| | | |
| | | .... |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 5 | Hình bóng của cha | Sách in đen trắng, rõ |
| | | ràng, đẹp. Giấy Bãi |
| | | Bằngvàng Định lượng 70. |
| | | Kích thước 13.5x20.5cm, số |
| | | trang 180 trang. Xuất bản |
| | | năm 2020 |
| | | |
| | | Nội dung chính gồm những |
| | | câu chuyện cảm động về |
| | | cha: |
| | | |
| | | \- Truyện thứ nhất: Bánh |
| | | quy bị cháy |
| | | |
| | | \- Truyện thứ hai: Gia tài |
| | | của cha |
| | | |
| | | ..... |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 6 | Thiết lập kỷ luật bản thân | Sách in đen trắng, rõ |
| | - Cần để tới Thành công | ràng, đẹp. Giấy Bãi Bằng |
| | | vàng Định lượng 70. Kích |
| | | thước 13.5x20.5cm, số |
| | | trang 184 trang. Xuất bản |
| | | năm 2020 |
| | | |
| | | Nội dung chính gồm: |
| | | |
| | | \- Kỷ luật bản thân -- |
| | | chìa khóa của thành công |
| | | |
| | | \- JEFF BEZOS -- Thiên tài |
| | | lập dị đứng sau thế giới |
| | | công nghệ AMAZON |
| | | |
| | | \- [TỈ PHÚ BILL |
| | | GATES](#_Toc45283025) -- |
| | | Kiếm tiền khi còn ngồi |
| | | trên ghế nhà trường |
| | | |
| | | \- [WARREN |
| | | BUFFETT](#_Toc45283044) -- |
| | | Thần đồng kinh doanh ham |
| | | kiếm tiền từ khi còn nhỏ |
| | | |
| | | \- MARK ZUCKERBERG - Gã |
| | | độc tài cai trị quốc gia |
| | | lớn nhất thế giới: |
| | | Facebook |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 7 | Quản lý thời gian - Giữ | Sách in đen trắng, rõ |
| | vàng cho Tuổi trẻ thành | ràng, đẹp. Giấy Bãi Bằng |
| | đạt | Định lượng 70. Kích thước |
| | | 13.5x20.5cm, số trang 180 |
| | | trang. Xuất bản năm 2020 |
| | | |
| | | Nội dung chính được chia |
| | | làm 4 phần: |
| | | |
| | | Phần I - Thời gian là gì? |
| | | |
| | | 1\. Khái niệm thời gian |
| | | |
| | | 2\. Định lượng thời gian |
| | | |
| | | 3\. Các bạn trẻ, các bạn |
| | | có thật sự dư dả thời |
| | | gian? |
| | | |
| | | Phần II - Những người nổi |
| | | tiếng quản lý thời gian |
| | | như thế nào? |
| | | |
| | | Phần III - Những nguyên |
| | | tắc trong quản lý thời |
| | | gian |
| | | |
| | | Phần IV - Các phương pháp |
| | | để bạn trẻ áp dụng sử dụng |
| | | thời gian hiệu quả. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 8 | Kẻ sống sót | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | | giấy Bãi Bằng vàng. Kích |
| | | thước 13x20.5cm. 316 |
| | | trang. Xuất bản năm 2020 |
| | | |
| | | Đây là một cuốn tiểu |
| | | thuyết viết về đề tài |
| | | chiến tranh |
| | | |
| | | "...Chiến tranh phải có |
| | | người còn, người mất. Kẻ |
| | | sống sót phải sống cho cả |
| | | những người đã ngã xuống |
| | | trong chiến trận. Chiến |
| | | tranh tàn khốc nhưng nó |
| | | không hề vô nghĩa, nó giúp |
| | | ta hiểu thấu sự sống. Sự |
| | | sống không phải là bên ta, |
| | | bên địch mà nó bao phủ cả |
| | | thế giới...Đừng lúc nào |
| | | cũng soi mặt vào những tấm |
| | | huy chương rồi xưng hùng, |
| | | xưng bá làm rậm đường sự |
| | | sống. Ngẩng mặt lên nhìn |
| | | mặt trời mà sống..." |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 9 | Mùa cây ngân rụng lá | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | | giấy Bãi Bằng vàng. Kích |
| | | thước13x20.5. Số trang 244 |
| | | trang. Xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | Đây là một tập truyện ngắn |
| | | gồm 15 câu chuyện: |
| | | |
| | | Bản năng của mẹ |
| | | |
| | | Người bù nhìn |
| | | |
| | | Buổi tối và những bát miến |
| | | đêm |
| | | |
| | | Cá Kình |
| | | |
| | | Sông sóng |
| | | |
| | | Cung xử nữ |
| | | |
| | | Đàn cầm |
| | | |
| | | Đến mùa thu |
| | | |
| | | Giấc mơ mở mắt |
| | | |
| | | Khách mùa trăng |
| | | |
| | | .... |
| | | |
| | | Năm tháng xôn xao |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 10 | Đời sông như đời người | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | trên sông | giấy Bãi Bằng vàng. Kích |
| | | thước 13x20.5cm. Số trang |
| | | 162 trang. Xuất bản năm |
| | | 2020. |
| | | |
| | | Gồm các truyện: |
| | | |
| | | Cánh đồng củ nước nổi |
| | | |
| | | Mưa chiều châu thổ |
| | | |
| | | Đêm Tha La |
| | | |
| | | Người đàn bà trên cánh |
| | | đồng Mộc Hóa |
| | | |
| | | Làng bè |
| | | |
| | | Mùa trái câu Sông Hậu |
| | | |
| | | Người trên ghe cát |
| | | |
| | | Cô sang mùa |
| | | |
| | | Chuyền đồ sông Trẹm |
| | | |
| | | Dòng sông Bao dung |
| | | |
| | | Bờ lau |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 11 | Mũi tên đỏ vút bay | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | | giấy Bãi bằng vàng. Kích |
| | | thước 13x20.5cm. Số trang |
| | | 160, xuất bản năm 2020 |
| | | |
| | | Tập truyện ngắn gồm có các |
| | | truyện: |
| | | |
| | | Bí mật của chồng, Người |
| | | lạ, Vượt qua, Mũi tên đỏ |
| | | vút bay, Đêm dài lắm ma, |
| | | Khúc hoan ca của tình yêu, |
| | | Khói!, Cái chết của một |
| | | thiên thần, Hai người mẹ, |
| | | Lớn lên từ đất này, Sự |
| | | thật về "sự thật", Vệt |
| | | máu. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 12 | Dã nhân Tarzan | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | | đẹp. Giấy Bãi Bằng vàng |
| | | định lượng 70, Kích thước |
| | | 14.5x20.5, số trang 428 |
| | | trang. Xuất bản năm 2019. |
| | | |
| | | Dã nhân Tarza, đứa trẻ - |
| | | con người nguyên thủy, tạp |
| | | thành một bức tranh vừa |
| | | đầy vẻ buồn bã mà lại vừa |
| | | tràn đầy hứa hẹn, một hình |
| | | ảnh đầy ẩn dụ, tượng trưng |
| | | cho một con người tối cổ |
| | | lần mò qua màn đêm đen của |
| | | sự ngu dốt và tiến về phía |
| | | ảnh sáng của tri thức. |
| | | |
| | | Xuyên suốn cuốn tiểu |
| | | thuyết gồm 28 chương: |
| | | |
| | | Chương I: Giương buồm ra |
| | | khơi |
| | | |
| | | Chương II: Quê nhà của đám |
| | | mọi |
| | | |
| | | Chương III: Sự sống và cái |
| | | chết |
| | | |
| | | Chương IV: Lũ dã nhân |
| | | |
| | | .... |
| | | |
| | | Chương XXVII: Gặp lại |
| | | chàng khổng lồ |
| | | |
| | | Chương XXVIII: Hồi kết |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 13 | Vụ án Erwin | Sách in đen trắng, rõ nét. |
| | | Giấy Bãi Bằng vàng định |
| | | lượng 70, kích thước |
| | | 16x24cm, số trang 204 |
| | | trang, xuất bản năm 2019. |
| | | |
| | | Vụ án Erwin là tác phẩm |
| | | trinh thám đầu tiên của |
| | | Friedrich Glauser được |
| | | xuất bản. Đây cũng là một |
| | | cột mốc đầu tiên của thể |
| | | loại trinh thám hình sự |
| | | phê phán xã hội. Thương |
| | | gia Witschi bị bắn chết |
| | | trong khu rừng ở rìa làng |
| | | Gerzestein ở Thụy Sĩ. Ông |
| | | bị cướp tất cả tiền bạc |
| | | mang theo. Vào ngày hôm |
| | | sau, người trong quán rượu |
| | | "Baren" nhìn thấy Schlumpf |
| | | Erwin, một anh chàng có |
| | | tiền án trộm cắp, có rất |
| | | nhiều tiền mang theo |
| | | người. Schlumpf bỏ chạy |
| | | trước khi cảnh sát đến tìm |
| | | anh ta ở phòng trọ, nhưng |
| | | rồi lại bị hạ sĩ Studer |
| | | bắt được và đưa về trại |
| | | giam. Tại đây Schlumpf |
| | | toan treo cổ tự tử nhưng |
| | | không thành vì Studer đã |
| | | kịp cứu anh ta trong phút |
| | | cuối cùng. Trực giác mách |
| | | bảo Studer biết rằng anh |
| | | chàng Schlumpf này vô tội. |
| | | Nhưng khi về làng |
| | | Gerzenstein để điều tra |
| | | thì vụ việc càng ngày càng |
| | | rối rắm hơn. Schlumpf lại |
| | | yêu chính con gái của nạn |
| | | nhân bị bắn chết. Người |
| | | anh của cô và bà vợ của |
| | | Wistchi dường như giấu |
| | | giếm điều gì đó. Không |
| | | những thế mà cả ông già |
| | | Ellenberger- ông chủ của |
| | | Schlumpf, ông trưởng làng, |
| | | người thầy giáo làng, tất |
| | | cả mọi người đều có dính |
| | | líu như thế nào đó vào vụ |
| | | việc này. Ai dường như |
| | | cũng che giấu điều gì đó |
| | | và đều muốn lái cuộc điều |
| | | tra của Studer đi theo một |
| | | chiều hướng nhất định. Đây |
| | | là một quyển tiểu thuyết |
| | | trinh thám khiến độc giả |
| | | phải cùng suy luận, đoán |
| | | xem ai là thủ phạm. Người |
| | | đọc bị lôi cuốn theo những |
| | | dấu vết sai lầm, được mớm |
| | | cho những chỉ dẫn nào đó, |
| | | ngạc nhiên vì những bước |
| | | ngoặt mới trong cuộc điều |
| | | tra, và thế là lại phải |
| | | quay lại từ đầu. Căng |
| | | thẳng, thú vị, buồn cười |
| | | xuất phát từ công việc |
| | | điều tra của Studer, chứ |
| | | không phải từ máu me, bạo |
| | | lực hay rùng rợn như những |
| | | cuốn tiểu thuyết hình sự |
| | | hiện đại. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 14 | *Hạnh phúc gia đình những | Sách in đen trắng, rõ |
| | điều cần biết -* Hôn nhân | ràng, đẹp. Giấy in trắng |
| | và cuộc sống gia đình | định lượng 70/90. Kích |
| | | thước 14x20cm. Số trang |
| | | 116 trang. Xuất bản năm |
| | | 2020. |
| | | |
| | | Nội dung của cuốn sách |
| | | được chia làm 3 phần |
| | | chính: |
| | | |
| | | I. Một số vấn đề chung về |
| | | hôn nhân và gia đình |
| | | |
| | | II\. Một số quy định pháp |
| | | luật về hôn nhân và gia |
| | | đình |
| | | |
| | | II\. Một số kinh nghiệm |
| | | giữ gìn hôn nhân hạnh phúc |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 15 | Tìm hiểu luật tục các tộc | Sách in đen trắng, rõ |
| | người ở Việt Nam | ràng, đẹp. Giấy vàng nhập |
| | | khẩu. Kích thước |
| | | 13.5x21cm. Số trang 424 |
| | | trang. Xuất bản năm 2019. |
| | | |
| | | Cuốn sách được chia thành |
| | | 11 chương: |
| | | |
| | | Chương Một: Luật tục từ |
| | | góc nhìn của các nhà nhân |
| | | học |
| | | |
| | | Chương Hai: Nguồn gốc, bản |
| | | chát và các đặt trưng cơ |
| | | bản của luật tục ở Việt |
| | | Nam |
| | | |
| | | Chương Ba: Ba hình thưc, |
| | | ba trình độ phát triển của |
| | | luật tục các dân tộc ở |
| | | Việt Nam |
| | | |
| | | Chương Bốn: Luật tục Êđê |
| | | |
| | | Chương Năm: Luật tục Mnông |
| | | |
| | | Chương Sáu: Dân tộc Thái |
| | | và luật tục Thái |
| | | |
| | | Chương Bảy: Hương ước của |
| | | người Việt |
| | | |
| | | Chương Tám: Nội dung luật |
| | | tục |
| | | |
| | | Chương Chín: Việc thực thi |
| | | luật tục |
| | | |
| | | Chương Mười: Giá trị của |
| | | luật tục |
| | | |
| | | Chương Mười một: Luật tục |
| | | và luật pháp nhà nước |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 16 | Truyện danh nhân Lê Quý | Sách in đen trắng, sắc |
| | Đôn | nét, giấy Bãi Bằng định |
| | | lượng 70/92. Kích thước |
| | | 13.5x21.5cm. Số trang 268 |
| | | trang, xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | Nội dung gồm: 10 chương |
| | | |
| | | Chương I: Vườn quế Diên Hà |
| | | |
| | | Chương II: 10 năm -- từ |
| | | Vĩnh Khánh III tới Cảnh |
| | | Hưng I |
| | | |
| | | Chương III: Trở lại Phường |
| | | Bích Câu |
| | | |
| | | Chương IV: Bảng hồ bảng |
| | | rồng |
| | | |
| | | Chương V: Ở Viện Hàn lâm |
| | | |
| | | Chương VI: Một chuyến |
| | | Hoàng Hoa |
| | | |
| | | Chương VII: Treo ấn từ |
| | | quan |
| | | |
| | | Chương VIII: Từ Tờ khải |
| | | của người bạn vong niên |
| | | |
| | | Chương IX: Vào Thuận Hóa |
| | | |
| | | Chương X: Những tháng năm |
| | | bão táp |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 17 | Bức chân dung người đàn bà | Sách in đen trắng, đẹp rõ |
| | lạ | nét, giấy Bãi Bằng vàng. |
| | | Kích thước 13x20.5cm, 280 |
| | | trang, xuất bản năm 2019. |
| | | |
| | | Chu Lai là nhà văn quân |
| | | đội. Các tiểu thuyết và |
| | | truyện của tác giả chủ yếu |
| | | viết về chiến tranh và |
| | | người lính. Cuốn tiểu |
| | | thuyết "**Bức chân dung |
| | | người đàn bà lạ**" cũng |
| | | nằm trong mạch viết chính |
| | | của tác giả. |
| | | |
| | | Cuốn sách gồm 18 chương |
| | | |
| | | Nhân vật thì có thể nói |
| | | hầu hết là những người |
| | | trải qua chiến tranh hoặc |
| | | liên quan  gián tiếp đến |
| | | chiến tranh. Từ họa sĩ, |
| | | giám đốc Hoàng Vinh,  Phó |
| | | Chính ủy Trần Lâm, đội |
| | | trưởng Thủy, đội phó Lan, |
| | | bà chủ nhà trọ, ông xe ôm |
| | | vốn lính đặc công "Bê hai" |
| | | ven Sài Gòn. Thu, Hòa hai |
| | | cô gái trẻ thì một cô là |
| | | con đẻ của Thủy, một cô là |
| | | con nuôi của Lan. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 18 | Cuộc phiêu lưu của thuyền | Sách in đen trắng, nét, |
| | trưởng Corcoran B74 | đẹp, giấy xốp nhẹ. Kích |
| | | thước 14.5x20.5cm. Số |
| | | trang 352 trang, xuất bản |
| | | 2017. |
| | | |
| | | Trong ***Cuộc phiêu lưu |
| | | của thuyền trường |
| | | Corcoran***, Assollant đã |
| | | xây dựng thành công nhân |
| | | vật Corcoran, một chàng |
| | | trai đẹp, dũng cảm, hấp |
| | | dẫn phụ nữ, lịch thiệp với |
| | | quý ông nhưng dữ dội với |
| | | kẻ tàn bạo. Chàng có sức |
| | | khỏe phi thường, rất bản |
| | | lĩnh và trọng nghĩa khí, |
| | | biết khoan dung khi đối |
| | | thủ hối cả nên đến đâu |
| | | cũng được mọi người kính |
| | | nể. Do đọc nhiều sách, đi |
| | | nhiều nơi trên thế giới, |
| | | lại biết tới bảy thứ tiếng |
| | | nên Corcoran có kiến thức |
| | | sâu rộng và đã áp dụng tài |
| | | tình những kiến thức này |
| | | vào chiến đấu chống xâm |
| | | lược cũng như xây dựng đất |
| | | nước. Corcoran chính là |
| | | mẫu người lý tưởng mà |
| | | Assollant mơ ước. |
| | | |
| | | Cuốn sách được chia thành |
| | | 28 chương: |
| | | |
| | | Chương I: Viện khoa học |
| | | Lyon và thuyền trưởng |
| | | Corcoran |
| | | |
| | | Chương II: Corcoran kể |
| | | chuyển về Louison |
| | | |
| | | .... |
| | | |
| | | Chương XXVIII: Louison báo |
| | | thù chồng. Corcoran toàn |
| | | thắng |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 19 | Ivanhoe B140 | Sách in đen trắng, nét, |
| | | đẹp. Giấy xốp nhẹ. Kích |
| | | thước 16x23cm. Số trang |
| | | 632 trang. Xuất bản năm |
| | | 2018 |
| | | |
| | | Cuốn sách viết về một giai |
| | | đoạn lịch sử có thật của |
| | | nước Anh được tái hiện |
| | | sống động với mẫu thuẫn |
| | | sắc tộc giữa người Saxon |
| | | và người Norman, những |
| | | cuộc thi cưỡi ngựa đấu |
| | | thương của các hiệp sĩ, |
| | | Cuộc Thập Tự Chinh ...đan |
| | | xen với những giá trị nhân |
| | | văn hiện đại. Ở đó, mỗi |
| | | nhân vật đều có những tính |
| | | cách riêng và đều được bộc |
| | | lộ rõ nét; Cedric người |
| | | Saxon kiêu hãnh và luôn tự |
| | | hào với dòng máu của mình; |
| | | Bois- Guilbert sắt đá, |
| | | cuồng vọng là kết quả của |
| | | một bi kịch tình yêu; |
| | | Ivanhoe với tinh thần |
| | | thượng võ và cao cả luôn |
| | | cứu giúp những người đang |
| | | gặp khó khăn; Rebecca mạnh |
| | | mẽ, thông minh và quyết |
| | | đoán; hoàng đế Richard Sư |
| | | Tử Tâm hào sảng, ưa vi |
| | | hành; Gurth và Wamba chân |
| | | chất trung thành với |
| | | chủ... |
| | | |
| | | Nôi dung chính gồm 44 |
| | | chương |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 20 | Ruồi trâu B120 | Sách in đen trắng, nét, |
| | | đẹp, giấy xốp siêu nhẹ. |
| | | Kích thước 14.5x20.5cm. Số |
| | | trang 548 trang. Xuất bản |
| | | năm 2018. |
| | | |
| | | Đã hơn một trăm năm nhưng |
| | | sức nặng, tính thời cuộc |
| | | và tầm ảnh hưởng của Ruồi |
| | | Trâu vẫn chưa bao giờ phai |
| | | nhòa. Một chủ đề tưởng |
| | | chừng khô khan, một lí |
| | | tưởng ngỡ như xa lạ, nhưng |
| | | dưới ngòi bút của nữ văn |
| | | sĩ Ethel L.Voynich, cuốn |
| | | tiểu thuyết lại trở nên |
| | | gần gũi đến lạ kỳ, với |
| | | những xúc cảm được đẩy lên |
| | | tới đỉnh điểm. Trong sự |
| | | gian nan khắc nghiệt của |
| | | cách mạng, có lòng nhiệt |
| | | huyết sục sôi của người |
| | | chiến sĩ, có sự đắm say |
| | | của những tình yêu hoàn |
| | | toàn thuần khiết, có cái |
| | | khổ đau, dằn vặt của lòng |
| | | thù hận và nỗi tiếc nuối |
| | | khuôn nguôi. |
| | | |
| | | Cuốn sách được chia làm 3 |
| | | phần: |
| | | |
| | | Phần I: gồm 7 chương |
| | | |
| | | Phần II: gồm 11 chương |
| | | |
| | | Phần III: gồm 8 chương |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 21 | AQ chính truyện (Tuyển tập | Sách in đen trắng, nét |
| | truyện ngắn) B95 | đẹp, giấy xốp siêu nhẹ. |
| | | Kích thước 14.5x20.5cm. Số |
| | | trang 356 trang, xuất bản |
| | | năm 2018. |
| | | |
| | | Câu chuyện kể lại cuộc |
| | | phiêu lưu của A Q, một anh |
| | | chàng thuộc tầng lớp bần |
| | | nông ít học và không có |
| | | nghề nghiệp ổn định. A Q |
| | | nổi tiếng vì phương |
| | | pháp *thắng lợi tinh |
| | | thần*. Ví dụ như mỗi khi |
| | | anh bị đánh thì anh lại cứ |
| | | nghĩ \"*chúng đang đánh bố |
| | | của chúng*\". AQ có nhiều |
| | | tình huống lý luận đến |
| | | \"*điên khùng*\". A Q hay |
| | | bắt nạt kẻ kém may mắn hơn |
| | | mình nhưng lại sợ hãi |
| | | trước những kẻ hơn mình về |
| | | địa vị, quyền lực hoặc sức |
| | | mạnh. Anh ta tự thuyết |
| | | phục bản thân rằng mình |
| | | có *tinh thần cao cả* so |
| | | với những kẻ áp bức mình |
| | | ngay trong khi anh ta phải |
| | | chịu đựng sự bạo ngược và |
| | | áp bức của chúng. Lỗ Tấn |
| | | đã cho thấy những sai lầm |
| | | cực đoan của A Q, đó cũng |
| | | là biểu hiện của tính cách |
| | | dân tộc Trung Hoa thời bấy |
| | | giờ. Kết thúc tác phẩm, |
| | | hình ảnh A Q bị đưa ra |
| | | pháp trường vì một tội nhỏ |
| | | cũng thật là sâu sắc và |
| | | châm biếm. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 22 | Cẩm nang hướng dẫn nghiệp | Sách in đen trắng, sắc |
| | vụ công tác dành cho Bí | nét, giấy Bãi Bằng vàng |
| | thư chi bộ | định lượng 70. Kích thước |
| | | 16x24cm, số trang 400 |
| | | trang, xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | Nội dung gồm: 4 phần |
| | | |
| | | Phần I: Tổ chức hoạt động, |
| | | sinh hoạt chi bộ. |
| | | |
| | | Phần II: Hướng dẫn cụ thể |
| | | về nghiệp vụ công tác đảng |
| | | viên và các biểu mẫu cơ |
| | | bản dùng trong công tác |
| | | đảng viên. |
| | | |
| | | Phần III: Những văn bản |
| | | cần cho nghiệp vụ công tác |
| | | của bí thư chi bộ, đảng |
| | | bộ. |
| | | |
| | | Phần IV: Các mẫu diễn văn, |
| | | phát biểu, các mẫu soạn |
| | | thảo văn bản. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 23 | Biên giới quốc gia trên | Sách in đen trắng, sắc |
| | biển và quy chế pháp lý | nét, giấy Bãi Bằng vàng |
| | của các vùng biển Việt Nam | định lượng 70. Kích thước |
| | | 13x20.5cm, số trang 220 |
| | | trang, xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | Nội dung gồm: |
| | | |
| | | Chương I: Một số vấn đề |
| | | chung về lãnh thổ quốc |
| | | gia, chủ quyền quốc gia và |
| | | biên giới quốc gia. |
| | | |
| | | Chương II: Quy chế biên |
| | | giới và những nội dung |
| | | chính trong luật biên giới |
| | | quốc gia. |
| | | |
| | | Chương III: Quy chế pháp |
| | | lý về các vùng biển trong |
| | | luật biển quốc tế và luật |
| | | biển Việt Nam. |
| | | |
| | | Chương IV: Một số nội dung |
| | | về quản lý khu vực biên |
| | | giới biển của Việt Nam. |
| | | |
| | | Chương V: Quy chế khu vực |
| | | biên giới biển và vai trò |
| | | của lực lượng cảnh sát |
| | | biển Việt Nam trong bảo vệ |
| | | an ninh, trật tự trên |
| | | biển. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 24 | Những điều cần biết về hai | Sách in đen trắng, sắc |
| | quần đảo Hoàng Sa và | nét, giấy Bãi Bằng vàng, |
| | Trường Sa của Việt Nam | định lượng 70. Kích thước |
| | | 13x20.5cm, số trang 188 |
| | | trang, Xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | **Nội dung gồm 4 chương**: |
| | | |
| | | Chương I: Những vấn đề |
| | | chung về 2 quần đảo Hoàng |
| | | Sa và Trường Sa. |
| | | |
| | | Chương II: Quá trình xác |
| | | lập và thực thi chủ quyền |
| | | tại hai quần đảo Hoàng Sa |
| | | -- Trường Sa. |
| | | |
| | | Chương III: Hoàng Sa -- |
| | | Trường Sa qua một số tài |
| | | liệu và thư tịch cổ. |
| | | |
| | | Chương IV: Cuộc tranh chấp |
| | | chủ quyền đối với hai quần |
| | | đảo Hoàng Sa -- Trường Sa. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 25 | Văn hóa biển, đảo qua tín | Sách in 2 màu đen trắng, |
| | ngưỡng và lễ hội truyền | in sắc nét, giấy Bãi Bằng |
| | thống Việt Nam | vàng định lượng 70, kích |
| | | thước 13x20.5cm. Số trang |
| | | 220 trang, xuất bản năm |
| | | 2020. |
| | | |
| | | **Cuốn sách gồm 3 |
| | | chương:** |
| | | |
| | | Chương I: Những nét chính |
| | | về biển đảo trong văn hóa |
| | | Việt Nam |
| | | |
| | | Chương II: Văn hóa biển, |
| | | đảo qua tín ngưỡng Việt |
| | | Nam |
| | | |
| | | Chương III: Văn hóa biển, |
| | | đảo qua lễ hội truyền |
| | | thống Việt Nam. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 26 | Giọng của câu đàn (tập | Sách in 2 màu đen trắng, |
| | truyện ngắn) | sắc nét, In giấy Bãi Bằng |
| | | vàng định lượng 70. Kích |
| | | thước 13x20.5cm. Số trang |
| | | 192 trang. Năm xuất bản |
| | | 2020. Xuyết suốt qua 21 |
| | | truyện ngắn là nỗi khắc |
| | | khoải, trầm tư về các vấn |
| | | đề của cuộc sống và con |
| | | người hiện đại, nổi bật |
| | | trong đó là những câu |
| | | chuyện môi trường sinh |
| | | thái. Giọng của cây đàn là |
| | | tác phẩm thể hiện ý tưởng |
| | | của Nguyễn Văn Học về vai |
| | | trò của thiên nhiên đối |
| | | với đời sống con người. |
| | | Tác giả không chỉ khắc họa |
| | | tình yêu thương muôn loài, |
| | | mà còn khám phá hành trình |
| | | thức tỉnh lương tri của |
| | | con người trong việc giữ |
| | | hồn làng, nếp nhà trong |
| | | từng gốc cây, nhành hoa, |
| | | tiếng chim... |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 27 | Linh điểu (tiểu thuyết) | Sách in 2 màu đen trắng, |
| | | sắc nét, In giấy Bãi Bằng |
| | | vàng định lượng 70, kích |
| | | thước: 13x20.5cm. Số |
| | | trang: 304 trang. Năm xuất |
| | | bản 2020. Đây là một cuốn |
| | | tiểu thuyết kể về cuộc đời |
| | | cô gái tên là Diệp Vân. Là |
| | | một một cô gái trong sáng, |
| | | xinh đẹp, có tấm lòng cao |
| | | cả, đặc biệt cô có một tâm |
| | | hồn đa cảm, nhân ái, có |
| | | tình yêu thương loài vật |
| | | nhất là chim muông. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 28 | Những vị vua của ác triều | Sách in 2 màu đen trắng, |
| | đại Việt Nam từ Nhà Hồ đến | sắc nét. In giấy Bãi Bằng |
| | Triều Nguyễn | vàng định lượng 70. Kích |
| | | thước: 13x20.5cm, Số |
| | | trang: 236 trang. Năm xuất |
| | | bản : 2019. Nội dung chính |
| | | cuốn sách bao gồm: |
| | | |
| | | Tính từ khi nhà nước sơ |
| | | khai xuất hiện với triều |
| | | đại đầu tiên của các vua |
| | | Hùng cho đến khi nhà |
| | | Nguyễn - vương triều phong |
| | | kiến cuối cùng chấm dứt |
| | | vai trò của mình vào năm |
| | | 1945, có đến hàng trăm |
| | | người về danh nghĩa xưng |
| | | vương, xưng đế, là những |
| | | vị vua đứng đầu quốc gia. |
| | | Mặc dù có những vị vua còn |
| | | mờ ảo, chưa rõ ràng về |
| | | nguồn gốc xuất thân; có |
| | | những vị vua còn để lại |
| | | cho đời những đánh giá |
| | | trái ngược về công - tội; |
| | | có những vị vua trị vì |
| | | trong thời gian dài ngắn |
| | | khác nhau nhưng tựu trung |
| | | lại họ là một phần của |
| | | lịch sử mà hậu thế không |
| | | thể không nhắc đến. Nhằm |
| | | giúp bạn đọc hiểu rõ thêm, |
| | | biết đến nhiều hơn những |
| | | thông tin cô đọng về mang |
| | | tính chất tham khảo về |
| | | những vị vua nước Việt như |
| | | tiểu sử, năm lên ngôi, |
| | | quốc hiệu, thời gian cai |
| | | trị... Bắt đầu từ Nhà Hồ - |
| | | Vua Hồ Quý Ly..., đến nhà |
| | | Lê -- Vua Lê Thái |
| | | Tổ\...Nhà Mạc -- Vua Mạc |
| | | Thái Tổ...đến Triều Nguyễn |
| | | -- Vua Bảo Đại kết thúc |
| | | chế độ phong kiến ở nước |
| | | ta. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 29 | Những vị cua của các triều | Sách in 2 màu đen trắng, |
| | đại Việt Nam từ cổ đại đến | sắc nét. In giấy Bãi Bằng |
| | Triều Trần | vàng định lượng 70. Kích |
| | | thước: 13x20.5cm, Số |
| | | trang: 220 trang. Năm xuất |
| | | bản 2019. Nội dung chính |
| | | cuốn sách bao gồm: |
| | | |
| | | Tính từ khi nhà nước sơ |
| | | khai xuất hiện với triều |
| | | đại đầu tiên của các vua |
| | | Hùng cho đến khi nhà |
| | | Nguyễn - vương triều phong |
| | | kiến cuối cùng chấm dứt |
| | | vai trò của mình vào năm |
| | | 1945, có đến hàng trăm |
| | | người về danh nghĩa xưng |
| | | vương, xưng đế, là những |
| | | vị vua đứng đầu quốc gia. |
| | | Mặc dù có những vị vua còn |
| | | mờ ảo, chưa rõ ràng về |
| | | nguồn gốc xuất thân; có |
| | | những vị vua còn để lại |
| | | cho đời những đánh giá |
| | | trái ngược về công - tội; |
| | | có những vị vua trị vì |
| | | trong thời gian dài ngắn |
| | | khác nhau nhưng tựu trung |
| | | lại họ là một phần của |
| | | lịch sử mà hậu thế không |
| | | thể không nhắc đến. Nhằm |
| | | giúp bạn đọc hiểu rõ thêm, |
| | | biết đến nhiều hơn những |
| | | thông tin cô đọng về mang |
| | | tính chất tham khảo về |
| | | những vị vua nước Việt như |
| | | tiểu sử, năm lên ngôi, |
| | | quốc hiệu, thời gian cai |
| | | trị... Điển hình như Vua |
| | | Kinh Dương Vương, Quốc tổ |
| | | Lạc Long Quân, Hùng Vương |
| | | Tân Lang... |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 30 | Học tập và làm theo tư | Sách in đen trắng, sắc |
| | tưởng, đạo đức, phong cách | nét, giấy Bãi Bằng vàng |
| | HCM: Tôi bao giờ cũng là | định lượng 70. Kích thước |
| | người yêu nước | 13x19cm. Số trang 220 |
| | | trang, xuất bản năm 2019. |
| | | |
| | | Nội dung gồm 2 phần: |
| | | |
| | | Phần I: Những truyện kể về |
| | | tinh thần yêu nước của Bác |
| | | Hồ |
| | | |
| | | Phần II: Một số bài viết, |
| | | bài nói, thư....của Bác Hồ |
| | | về tinh thần yêu nước. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 31 | Danh nhân Quân sự Việt Nam | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | - Những anh hùng áo vải | đẹp, giấy trắng định lượng |
| | | 60/90. Kích thước |
| | | 13x20.5cm. Số trang 188 |
| | | trang. Xuất bản năm 2019. |
| | | |
| | | Những anh hùng áo vải được |
| | | chọn để giới thiệu trong |
| | | cuốn sách này xuất thân từ |
| | | trong dân chúng, không có |
| | | quan tước, quần báo không |
| | | có phẩm phục, không có mối |
| | | liên hệ với triều đình cũ. |
| | | Họ từ trong áp bức đứng |
| | | lên tập hợp lực lượng khởi |
| | | nghĩa mang lại độc lập tự |
| | | do cho chính họ, cho cha |
| | | mẹ anh em vợ con họ. Những |
| | | anh hùng áo vải xuất thân |
| | | từ tầng lớp bình dân mà |
| | | lập nên sự nghiệp vẻ vang. |
| | | |
| | | Những danh nhân quân sự |
| | | điển hình như: |
| | | |
| | | Phạm Ngũ Lão (1255-1320) |
| | | |
| | | Nguyễn Huệ (1753-1792) |
| | | |
| | | Yết Kiêu (1242-1301) |
| | | |
| | | .... |
| | | |
| | | Hoàng Hoa Thám (1858-1913) |
| | | |
| | | Nguyễn Thiện Thuật |
| | | (1844-1926) |
| | | |
| | | ... |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 32 | Nữ lưu nước Việt | Sách in đen trắng, đẹp, rõ |
| | | nét. Giấy trắng định lượng |
| | | 60/90. Kích thước 13x20.5 |
| | | cm. Số trang 220 trang. |
| | | Xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | Chế độ phong kiến với tư |
| | | tưởng trọng nam khinh nữ |
| | | không cho người phụ nữ |
| | | được học hành, không quyền |
| | | bình đẳng; người phụ nữ |
| | | luôn bị kìm kẹp dưới bóng |
| | | đen của chế độ phong kiến, |
| | | sự khốc liệt của chiến |
| | | tranh... |
| | | |
| | | Không an phận trước hoàn |
| | | cảnh, những phụ nữ Việt |
| | | Nam tiêu biểu xưa đã vươn |
| | | lên không mệt mỏi, khẳng |
| | | định vị thế của mình trong |
| | | xã hội, đấu tranh cho nữ |
| | | quyền và các nữ sĩ tỏa |
| | | sáng trong lịch sử văn học |
| | | Việt Nam, tiểu biểu là: |
| | | Nguyễn Thị Lộ, Ngô Chi |
| | | Lan, Nguyễn Thị Duệ, Đoàn |
| | | Thị Điểm, Hồ Xuân Hương và |
| | | Bà Huyện Thanh Quan. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 33 | Luật bảo vệ bí mật nhà | Sách in đen trắng, rõ nét. |
| | nước | Giấy trắng định lượng |
| | | 60/90. Kích thước 13x19cm. |
| | | Số trang 84 trang. Xuất |
| | | bản năm 2020. |
| | | |
| | | Cuốn sách đăng tải toàn bộ |
| | | nội dung của ***Luật bảo |
| | | vệ bí mật nhà nước:*** |
| | | |
| | | Chương I: Những quy định |
| | | chung |
| | | |
| | | Chương II: Phạm vi, phân |
| | | loại, ban hành danh mục bí |
| | | mật nhà nước. |
| | | |
| | | Chương III: Hoạt động bảo |
| | | vệ bí mật nhà nước |
| | | |
| | | Chương IV: Trách nhiệm bảo |
| | | vệ bí mật nhà nước |
| | | |
| | | Chương V: Điều khoản thi |
| | | hành |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 34 | Chân dung các nghệ sỹ quân | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | đội T1 | giấy trắng định lượng |
| | | 60/90. Kích thước |
| | | 13x20.5cm, số trang 200 |
| | | trang. Xuất bản năm 2019. |
| | | |
| | | Từ ngày ra đời đến nay, |
| | | quân đội nhân dân Việt Nam |
| | | nhanh chóng trưởng thành, |
| | | trở thành một lực lượng |
| | | lớn mạnh vô song, cùng |
| | | toàn Đảng toàn dân ta đánh |
| | | bại những kẻ thù xâm lược |
| | | hung hãn nhất, giải phong |
| | | non sông, xây dựng và bảo |
| | | vị đất nước Việt Nam xã |
| | | hội chủ nghĩa. Đó là chiến |
| | | công của những người chiến |
| | | sĩ anh dũng trên mặt trận, |
| | | những chiến sĩ phi công |
| | | trên bầu trời, những chiến |
| | | sĩ hải quân nơi biển đảo, |
| | | những dân quân du kích địa |
| | | phương..., và cả một đội |
| | | quân hùng hậu trên mặt |
| | | trận văn hóa, nghệ |
| | | thuật...Cùng những đoàn |
| | | quân ra mặt trận, biết bao |
| | | chiến sĩ trên mặt trận văn |
| | | hóa, nghệ thuật đã anh |
| | | dũng chịu đựng bao gian |
| | | khổ, hy sinh, làm nên |
| | | những tác phẩm văn học, |
| | | nghệ thuật, động viên, cổ |
| | | vũ hàng triệu triệu người |
| | | cùng xông lên tiêu diệu kẻ |
| | | thù, bảo vệ đất nước. Đội |
| | | quân đố vừa có tinh thần |
| | | can trường và nhân văn cao |
| | | cả như bao con Rồng cháu |
| | | Lạc, mà còn có những khả |
| | | năng đặc biệt, cảm xúc |
| | | tinh tường hòa mình trong |
| | | đời sống, chiến đấu của |
| | | quan và dân ta, họ đã cống |
| | | hiến cho dân tộc những tác |
| | | phẩm bất hủ, góp sức cùng |
| | | quân đội làm nên những |
| | | chiến công thần thánh, |
| | | nhiều tác phẩm còn sống |
| | | mãi với thời gian. |
| | | |
| | | Nhà văn Nguyễn Công Hoan |
| | | |
| | | Nhà văn Trần Mai Ninh |
| | | |
| | | Nhà văn Phùng Quán |
| | | |
| | | Nhà văn Nam Cao |
| | | |
| | | Nhà thơ Quang Dũng |
| | | |
| | | Nhà thơ Hữu Loan |
| | | |
| | | Nhạc sĩ Văn Cao |
| | | |
| | | Nhạc sĩ Huy Du |
| | | |
| | | Họa sĩ Tô Ngọc Vân |
| | | |
| | | Họa sĩ Bùi Xuân Phái |
| | | |
| | | Đạo diễn Mai Lộc |
| | | |
| | | Nghệ sĩ Vũ Năng Ạ |
| | | |
| | | Ca sĩ Quốc Hương |
| | | |
| | | .... |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 35 | Chân dung các nghệ sỹ quân | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | đội T2 | giấy Bãi Bằng vàng 70. |
| | | Kích thước 13x20.5cm, số |
| | | trang 192 trang. Xuất bản |
| | | năm 2019. |
| | | |
| | | Từ ngày ra đời đến nay, |
| | | quân đội nhân dân Việt Nam |
| | | nhanh chóng trưởng thành, |
| | | trở thành một lực lượng |
| | | lớn mạnh vô song, cùng |
| | | toàn Đảng toàn dân ta đánh |
| | | bại những kẻ thù xâm lược |
| | | hung hãn nhất, giải phong |
| | | non sông, xây dựng và bảo |
| | | vị đất nước Việt Nam xã |
| | | hội chủ nghĩa. Đó là chiến |
| | | công của những người chiến |
| | | sĩ anh dũng trên mặt trận, |
| | | những chiến sĩ phi công |
| | | trên bâì trời, những chiến |
| | | sĩ hải quân nơi biển đảo, |
| | | những dân quân du kích địa |
| | | phương..., và cả một đội |
| | | quân hùng hậu trên mặt |
| | | trận văn hóa, nghệ |
| | | thuật...Cùng những đoàn |
| | | quân ra mặt trận, biết bao |
| | | chiến sĩ trên mặt trận văn |
| | | hóa, nghệ thuật đã anh |
| | | dũng chịu đựng bao gian |
| | | khổ, hy sinh, làm nên |
| | | những tác phẩm văn học, |
| | | nghệ thuật, động viên, cổ |
| | | vũ hàng triệu triệu người |
| | | cùng xông lên tiêu diệu kẻ |
| | | thù, bảo vệ đất nước. Đội |
| | | quân đố vừa có tinh thần |
| | | can trường và nhân văn cao |
| | | cả như bao con Rồng cháu |
| | | Lạc, mà còn có những khả |
| | | năng đặc biệt, cảm xúc |
| | | tinh tường hòa mình trong |
| | | đời sống, chiến đấu của |
| | | quan và dân ta, họ đã cống |
| | | hiến cho dân tộc những tác |
| | | phẩm bất hủ, góp sức cùng |
| | | quân đội làm nên những |
| | | chiến công thần thánh, |
| | | nhiều tác phẩm còn sống |
| | | mãi với thời gian. |
| | | |
| | | Nhà văn: Nguyễn Đình Thi, |
| | | Nguyễn Minh Châu |
| | | |
| | | Nhà thơ: Tế Hanh, Thu Bồn, |
| | | Phạm Tiến Duật, Hữu |
| | | Thỉnh... |
| | | |
| | | Nhạc sĩ: Thuận Yến, Doãn |
| | | Nho, Lê Huy Thục, An |
| | | Thuyên... |
| | | |
| | | Họa sĩ: Huỳnh Phương Đông, |
| | | Lê Lam |
| | | |
| | | Đạo diễn điện ảnh: Hồng |
| | | Sến, Đặng Xuân Hải |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 36 | Phòng, chống \"Tự diễn | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | biến\" \"Tự chuyển hóa\" ở | đẹp, giấy trắng ốp 80. |
| | Việt Nam hiện nay | Kích thước 13x20.5, 248 |
| | | trang, xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | "Tự diễn biến", "Tự chuyển |
| | | hóa" là một hiện tượng xã |
| | | hội mới xuất hiện ở nước |
| | | ta những năm gần đây, được |
| | | đề cập đầy đủ trong Văn |
| | | kiện Đại hội lần thứ XI, |
| | | XII, rõ nhất trong Nghị |
| | | quyết Trung ương 4 khóa XI |
| | | và Nghị quyết Trung ương 4 |
| | | khóa XII của Đảng Công sản |
| | | Việt Nam. |
| | | |
| | | Từ sau Đại hội lần thứ XI |
| | | của Đảng đến nay, vấn đề |
| | | "tự diễn biến", "tự chuyển |
| | | hóa" và phòng, chống "tự |
| | | diễn biến", "tự chuyển |
| | | hóa" trong nội bộ được đề |
| | | cập khá nhiều trên các |
| | | phương tiện thông tin đại |
| | | chúng, được công bố trong |
| | | một số đề tài khoa học, |
| | | sách chuyên khảo, tham |
| | | khảo, sách kỷ yếu hội thảo |
| | | và các bài báo khoa học... |
| | | |
| | | Tuy nhiên, cho đến nay |
| | | nhận thức của một số phận |
| | | bộ không nhỏ cán bộ, đảng |
| | | viên và các tầng lớp nhân |
| | | dân về "tự diễn biến", "tự |
| | | chuyển hóa" và phòng, |
| | | chống "tự diện biến", "tự |
| | | chuyển hóa", chưa thống |
| | | nhất/ |
| | | |
| | | Để góp phần luận giải, làm |
| | | rõ những vấn đề cơ bản về |
| | | "tự diễn biến" , "tự |
| | | chuyển hóa" và phòng, |
| | | chống "tự diễn biến", "tự |
| | | chuyển hóa" trong nội bộ ở |
| | | Việt Nam hiện nay, Viện |
| | | khoa học Xã hội và Nhân |
| | | văn quân sự Bộ quốc phòng |
| | | phối hợp với NXB Quân đội |
| | | nhân dân xuất bản cuốn |
| | | sách này. |
| | | |
| | | Cuốn sách gồm 3 chương: |
| | | |
| | | Chương 1: Một số vấn đề |
| | | cơbản về "tự diễn biến" , |
| | | "tự chuyển hóa" ở Việt Nam |
| | | hiện nay. |
| | | |
| | | Chương 2: Tình hình phòng, |
| | | chống "tự diễn biến", "tự |
| | | chuyển hóa" ở Việt Nam |
| | | hiện nay. |
| | | |
| | | Chương 3: Yêu cầu và giải |
| | | pháp phòng, chống "tự diễn |
| | | biến", "tự chuyển hóa" ở |
| | | Việt Nam hiện nay. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 37 | Phòng, chống \"Diễn biến | Sách in đen trắng, nét |
| | hòa bình\" trên lĩnh vực | đẹp, giấy trắng ốp 80. |
| | chính trị, tư tưởng | Kích thước 13x20.5cm. Số |
| | | trang 212 trang. Xuất bản |
| | | năm 2020. |
| | | |
| | | *"Diễn biến hòa bình"* là |
| | | bộ phận trọng yếu trong |
| | | chiến lược toàn cầu phản |
| | | cách mạng của chủ nghĩa đế |
| | | quốc và các thế lực thù |
| | | địch, tiến hành trên tất |
| | | cả các lĩnh vực của đời |
| | | sống xác hội nhằm xóa bỏ |
| | | các nước xã hội chủ nghĩa |
| | | và các nước có chiế độ |
| | | chính trị tiến bộ bằng |
| | | biện pháp phi vũ trang, |
| | | không cần chiến tranh. |
| | | Tính chất đặc biệt nguy |
| | | hiển của âm mưu, hoạt động |
| | | *"diễn biến hóa bình"* đã |
| | | và đang đặt ra những thách |
| | | thức mới đối với các nước |
| | | xã hội chủ nghĩa còn lại |
| | | và phong trào cách mạng |
| | | thế giới. Phòng, chống *" |
| | | diễn biến hòa bình"* được |
| | | Đảng Công sản Việt Nam xác |
| | | định là một trong những |
| | | nhiệm vụ cơ bản hàng đầu |
| | | cấp bách cảu cách mạng |
| | | Việt Nam hiện nay. |
| | | |
| | | Nội dung chính của cuốn |
| | | sách được tác giả Đại tá, |
| | | PGS, TS. Đỗ Mạnh Hòa chia |
| | | làm 3 chương: |
| | | |
| | | Chương 1: Những vấn đề cơ |
| | | bản về lý luận phòng, |
| | | chống *"diễn biến hòa |
| | | bình"* trên lĩnh vực chính |
| | | trị, tư tưởng ở Việt Nam. |
| | | |
| | | Chương 2: Kết quả, kinh |
| | | nghiệm và những vấn đề đặt |
| | | ra đối với phòng, chống |
| | | *"diễn biến hòa bình"* |
| | | trên lĩnh vực chính trị, |
| | | tư tưởng ở Việt Nam. |
| | | |
| | | Chương 3: Yêu cầu và giải |
| | | pháp phòng, chống *"diễn |
| | | biến hòa bình"* trên lĩnh |
| | | vực chính trị, tư tưởng ở |
| | | Việt Nam hiện nay. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 38 | Phòng, chống \"Diễn biến | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | hòa bình\" trên lĩnh vực | đẹp, giấy trắng ốp 80. |
| | văn hóa | Kích thước 13x20.5cm. Số |
| | | trang 216 trang, xuất bản |
| | | năm 2020. |
| | | |
| | | Cùng với quá trình đổi mới |
| | | toàn diện đất nước, Đảng, |
| | | Nhà nước và nhân dân ta |
| | | luôn luôn quan tâm chăm lo |
| | | công tác đấu tranh phòng, |
| | | chống *"diễn biến hòa |
| | | bình"* trên lĩnh vực văn |
| | | hóa và đã giành được những |
| | | thành tự to lớn, có ý |
| | | nghĩa rất quan trọng trong |
| | | sự nghiệp xây dựng và phát |
| | | triển văn hóa, con người |
| | | Việt Nam trong thời kỳ |
| | | mới. Tuy nhiên, kết quả |
| | | đạt được trên mặt trận này |
| | | còn có những hạn chế nhất |
| | | định. Nhận thức về bản |
| | | chất, âm mưu, thủ đoạn |
| | | *"diễn biến hòa bình"* của |
| | | các thế lực thù địch trên |
| | | lĩnh vực văn hóa của một |
| | | bộ phận cán bộ, đảng viên |
| | | và nhân dân chưa đầy đủ, |
| | | sâu sắc. Việc tổ chức quán |
| | | triệu, triển khai thức |
| | | hiện các nghị quyết của |
| | | Đảng, các quy định của Nhà |
| | | nước về phòng, chống |
| | | *"diễn biến hòa bình"*trên |
| | | lĩnh vực văn hóa, có nơi, |
| | | có lúc còn xem nhẹ, buông |
| | | lỏng. Đấu tranh ngăn chặn |
| | | các sản phẩm phi vưan hóa, |
| | | phản văn hóa du nhập từ |
| | | nước ngoài và nước ta còn |
| | | thiếu tính chủ động, chưa |
| | | kiên quyết và còn hạn chế, |
| | | "Tình trạng nhập khẩu, |
| | | quản bá, tiếp thu dễ dãi, |
| | | thiếu chọn lọc sản phẩm |
| | | văn hóa nước ngoài đã tác |
| | | động tiêu cực đến đời sống |
| | | văn hóa của một bộ phận |
| | | nhân dân, nhất là lớp |
| | | trẻ". |
| | | |
| | | Nội dung chính của cuốn |
| | | sách được chia thành 3 |
| | | chương: |
| | | |
| | | Chương 1: Một số vấn đề lý |
| | | luận phòng, chống *"diễn |
| | | biến hóa bình"* trên lĩnh |
| | | vực văn hóa. |
| | | |
| | | Chương 2: Kết quả và kinh |
| | | nghiệm phòng, chống *"diễn |
| | | biến hòa bình"* trên lĩnh |
| | | vực văn hóa ở Việt Nam. |
| | | |
| | | Chương 3: Yêu cầu và giải |
| | | pháp phòng, chống *"diễn |
| | | biến hòa bình"* trên lĩnh |
| | | vực văn hóa ở Việt Nam |
| | | hiện nay. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 39 | Phòng, chống \"Diễn biến | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | hòa bình\" trên lĩnh vực | đẹp, giấy trắng ốp 80. |
| | quốc phòng | Kích thước 13x20.5cm. Số |
| | | trang 236 trang, xuất bản |
| | | năm 2020. |
| | | |
| | | Phòng, chống *"diễn biến |
| | | hòa bình"* trên lĩnh vực |
| | | quốc phòng có vị trí, vai |
| | | trò đặc biệt quan trọng |
| | | trong sự nghiệp đổi mới, |
| | | xây dựng và bảo vệ Tổ quốc |
| | | Việt Nam xã hội chủ nghĩa. |
| | | Những năm qua, toàn Đảng, |
| | | toàn dân và toàn quân đã |
| | | triển khai nhiều biện pháp |
| | | phòng, chống *"diễn biến |
| | | hòa bình"* trên lĩnh vực |
| | | quốc phòng đặt kết quả |
| | | tốt; nhờ đó, góp phần làm |
| | | thất bại âm mưu, thủ đoạn |
| | | chống phá cách mạng Việt |
| | | Nam cảu các thế lực thù |
| | | địch, tăng cường, củng cố |
| | | nên quốc phòng toàn dân |
| | | vững mạnh. |
| | | |
| | | Với sự phân tích sâu sắc |
| | | những vấn đề lý luận, thực |
| | | tiễn, các yếu tố tác động, |
| | | yêu cầu, giải pháp đấu |
| | | tranh phòng, chống, *"diễn |
| | | biến hòa bình"* trên lĩnh |
| | | vực quốc phòng ở Việt Nam. |
| | | Cuốn sách ***"Phòng, chống |
| | | "diễn biễn hòa bình" trên |
| | | lĩnh vực quốc phòng"*** |
| | | góp phần cung cấp luận cứ |
| | | khoa học, phục vụ công tác |
| | | nghiêm cứu, lãnh đạo, chỉ |
| | | đạo và tổ chức phòng, |
| | | chống *"diễn biễn hòa |
| | | bình"* trên lĩnh vực quốc |
| | | phòng ở Việt Nam trong |
| | | tình hình mới. |
| | | |
| | | Cuốn sách gồm có 3 chương: |
| | | |
| | | Chương 1: Một số vấn đề lý |
| | | luận về phòng, chống |
| | | *"diễn biễn hòa bình"* |
| | | trên lĩnh vực quốc phòng ở |
| | | Việt Nam. |
| | | |
| | | Chương 2: Kết quả và kinh |
| | | nghiệm phòng, chống *"diễn |
| | | biến hòa bình"* trên lĩnh |
| | | vực quốc phòng ở Việt Nam. |
| | | |
| | | Chương 3: Yêu cầu và giải |
| | | pháp phòng, chống *"diễn |
| | | biến hòa bình"* trên lĩnh |
| | | vực quốc phòng ở Việt Nam. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 40 | Hỏi - đáp về quyền của phụ | Sách in đen trắng, sắc |
| | nữ và trẻ em theo công ước | nét, đẹp, giấy Bãi Bằng |
| | quốc tế và pháp luật Việt | định lượng 70/92. Kích |
| | Nam | thước 14x20cm. Số trang |
| | | 116 trang. Xuất bản năm |
| | | 2020. |
| | | |
| | | Nội dung gồm 2 phần: |
| | | |
| | | Phần I: Quyền phụ nữ |
| | | |
| | | 1. Quyền phụ nữ theo công |
| | | ước quốc tế |
| | | |
| | | 2. Quyền phụ nữ theo quy |
| | | định pháp luật Việt |
| | | Nam |
| | | |
| | | Phần II: Quyền trẻ em |
| | | |
| | | 1. Quyền trẻ em theo công |
| | | ước quốc tế |
| | | |
| | | 2. Quyền trẻ em theo quy |
| | | định pháp luật Việt |
| | | Nam |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 41 | *Học và làm theo lời Bác | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | -* 5 tác phẩm tiêu biểu | đẹp, giấy trắng ốp 80. |
| | của Hồ Chí Minh: 5 bảo vật | Kích thước 13x20.5cm. 316 |
| | quốc gia | trang, xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | Trong di sản tư tưởng của |
| | | Hồ Chí Minh có nhiều tác |
| | | phẩm tiêu biểu, đánh dấu |
| | | những sự kiện quan trọng |
| | | gắn liền với những bước |
| | | ngoặt trong sự nghiệp cách |
| | | mạng của Đảng và của dân |
| | | tộc ta. Những tác phẩm đó |
| | | tiêu biểu không chỉ trên |
| | | phương diện tư tưởng mà |
| | | còn tên phương diện đạo |
| | | đức, đồng thời còn thể |
| | | hiện đặc sắc về phương |
| | | pháp và phong cách của |
| | | Người -- nhà tư tưởng |
| | | mácxít sáng tạo lớn nhất |
| | | của cách mạng Việt nam |
| | | trong thế kỷ XX, con người |
| | | thể hiện mẫu mực nhất về |
| | | đạo đức cách mạng cần kiệm |
| | | liêm chính, chí công vô |
| | | tư, nhà biện chứng thực |
| | | hành, hiện thân sinh động |
| | | sự kết hợp nhuần nhuyễn lý |
| | | luận với thực tiễn, con |
| | | người mang phong cách quần |
| | | chúng, dân chủ và nêu |
| | | gương, tầm vóc thực sự vĩ |
| | | đại nên vô cùng giản dị. |
| | | |
| | | Các tác phẩm được xếp hạng |
| | | "Bảo vật quốc gia" của Hồ |
| | | Chí Minh. |
| | | |
| | | 1. *Đường kách mệnh* |
| | | |
| | | 2. *Ngục trung nhật ký |
| | | (Nhật ký trong tù)* |
| | | |
| | | 3. *Lời kêu gọi toàn dân |
| | | kháng chiến* |
| | | |
| | | 4. *Lời kêu gọi đồng bào |
| | | và chiến sĩ cả nước* |
| | | |
| | | 5. *Di chúc* |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 42 | *Tấm gương Bác ngọc quý | Sách in đen trắng, rõ nét, |
| | của mọi nhà -* Mẫu mực về | đẹp, Giấy trắng ốp 80. |
| | đạo đức, đặc sắc về phong | Kích thước 13x20.5cm. 240 |
| | cách | trang, xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | Trong di sản quý báu mà |
| | | Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ |
| | | đại để lại cho toàn Đảng, |
| | | toàn dân ta thì tư tưởng |
| | | và tấm gương đạo đức các |
| | | mạng cao đẹp của Người là |
| | | tài sản tinh thần vô giá. |
| | | Nhận thức sâu sắc về sự |
| | | cần thiết của việc học |
| | | tập, làm theo tấm gương |
| | | của Người, ngay trong |
| | | những năm tháng gian khổ |
| | | của cuộc kháng chiến chỗng |
| | | Mỹ cứu nước -- khi Người |
| | | vừa đi xa -- cả miền Bắc |
| | | đã "Sống, chiến đấu, lao |
| | | động và học tập theo gương |
| | | Bác Hồ vĩ đại". |
| | | |
| | | Nội dung chính gồm có: |
| | | |
| | | \- Văn hóa đạo đức Hồ Chí |
| | | Minh - Một kiểu mẫu văn |
| | | hóa đạo đức |
| | | |
| | | \- Học tập và làm theo tấm |
| | | gương đạo đức Hồ Chí Minh |
| | | -- Ba vấn đề lớn cần quan |
| | | tâm |
| | | |
| | | \- "Sửa đổi lối làm việc" |
| | | -- Tác phẩm đầu tiên đặt |
| | | vấn đề đổi mới trong điều |
| | | kiện Đảng cầm quyền |
| | | |
| | | \- Hoàn cảnh ra đời, giá |
| | | trị và ý nghĩa của tác |
| | | phẩm "Nâng cao đạo đức |
| | | cách mạng, quét sạch chủ |
| | | nghĩa cá nhân" |
| | | |
| | | \- Minh triết Hồ Chí Minh |
| | | về đạo đức |
| | | |
| | | \- Để Đảng ta mãi "là đạo |
| | | đức, là văn minh" |
| | | |
| | | \- Di chúc Hồ Chí Minh -- |
| | | một tầm cao tư tưởng |
| | | |
| | | .... |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 43 | *Tấm gương Bác ngọc quý | Sách in đen trắng, đẹp rõ |
| | của mọi nhà -* Một gia | nét, giấy trắng ốp 80. |
| | đình chung, một Tổ quốc | Kích thước 13x20.5cm. 220 |
| | chung | trang. Xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | Chủ tịch Hồ Chí Minh được |
| | | nhân dân Việt Nam kính |
| | | trọng, yêu mến và gọi |
| | | Người bằng những cái tên |
| | | thân mật: Người Kinh gọi |
| | | là Bác Hồ, người Nùng gọi |
| | | là Củng Hồ, người Tày gọi |
| | | là Ông Ké, người Ba Na gọi |
| | | là Boh Hồ, người Pakôh gọi |
| | | là Avoóc Hồ...Tất cả những |
| | | tên gọi ấy nói lên sự giản |
| | | dị, gần gũi và thân thiết |
| | | như Ông, như Bác, như |
| | | người Cha trong gia đình. |
| | | |
| | | Những câu chuyện điển hình |
| | | trong cuốn sách: |
| | | |
| | | \- Ông Ké ở Cao Bằng |
| | | |
| | | \- Chú có phảm là cán bộ |
| | | tuyên huấn không? |
| | | |
| | | \- Đồng chí bội đội già |
| | | |
| | | \- Trong vùng núi đá Lam |
| | | Sơn |
| | | |
| | | \- Người Công giáo ghi ơn |
| | | Bác Hồ |
| | | |
| | | \- Bác Hồ ở Pác Bó |
| | | |
| | | .... |
| | | |
| | | \- Núi rừng Tây Nguyên |
| | | theo Bác |
| | | |
| | | \- Bác Hồ với đồng bào dân |
| | | tộc Phù Lá |
| | | |
| | | \- Bác Hồ với văn nghệ sĩ |
| | | |
| | | \- Ở Tân Trào với Bác Hồ |
| | | |
| | | ...... |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 44 | Phòng, chống \"Diễn biến | Sách in đen trắng, đẹp rõ |
| | hòa bình\" trên lĩnh vực | nét, giấy trắng ốp 80. |
| | kinh tế | Kích thước 13x20.5cm. 200 |
| | | trang, xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | Nhằm góp phần cung cấp tài |
| | | liệu phục vụ phòng, chống |
| | | "diễn biễn hòa bình" trên |
| | | lĩnh vực kinh tế của các |
| | | thế lực thù địch ở Việt |
| | | Nam, Viện Khoa học xã Hội |
| | | Nhân văn quân sự Bộ Quốc |
| | | phòng phối hợp với NXB |
| | | Quân đội nhân dân đã biên |
| | | soạn cuốn sách "Phòng, |
| | | chống "diễn biễn hòa bình" |
| | | trên lĩnh vực kinh tế" ; |
| | | gồm 3 chương: |
| | | |
| | | Chương 1: Một số vẫn đề lý |
| | | luận về phòng, chống "diễn |
| | | biễn hòa bình" trên lĩnh |
| | | vực kinh tế ở Việt Nam. |
| | | |
| | | Chương 2: Thực tiễn phòng, |
| | | chống "diễn biến hòa bình" |
| | | trên lĩnh vực kinh tế ở |
| | | Việt Nam. |
| | | |
| | | Chương 3: Yêu cầu và giải |
| | | pháp phòng, chống "diễn |
| | | biễn hòa bình" trên lĩnh |
| | | vực kinh tế ở Việt Nam |
| | | trong tình hình mới. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 45 | Khám phá ẩm thực truyền | Sách in đen trắng, nét |
| | thống Việt Nam | đẹp, rõ ràng. Giấy vàng |
| | | nhập khẩu, chống lóa. Kích |
| | | thước 16x24cm. Số trang |
| | | 336 trang. Xuất bản năm |
| | | 2019. |
| | | |
| | | Cuốn sách được chia làm 3 |
| | | phần chính: |
| | | |
| | | **Phần thứ nhất**: Ẩm thực |
| | | và các vấn đề chinh |
| | | |
| | | Chương 1: Thực đơn của ông |
| | | cha ta trong lịch sử |
| | | |
| | | Chương II: Thống nhất và |
| | | đa dạng trong bữa ăn |
| | | truyền thống |
| | | |
| | | Chương III: Ẩm thực với |
| | | dưỡng sinh và trị bệnh |
| | | |
| | | **Phần thứ hai**: Ẩm thực |
| | | truyền thống của dân tộc |
| | | Việt (Kinh) |
| | | |
| | | Chương IV: Phác họa bức |
| | | tranh chung ẩm thực của |
| | | dân tộc Việt |
| | | |
| | | Chương V: Ẩm thực của |
| | | người Việt miền Bắc |
| | | |
| | | Chương VI: Ẩm thực của |
| | | người Hà Nội |
| | | |
| | | Chương VII: Ẩm thực của |
| | | người Việt miền Trung |
| | | |
| | | Chương VIII: Ẩm thực của |
| | | người Việt miền Nam |
| | | |
| | | **Phần thứ ba**: Ẩm thực |
| | | truyền thống của các dân |
| | | tộc thiểu số |
| | | |
| | | Chương IX: Ẩm thực truyền |
| | | thống của các dân tộc |
| | | thiểu số ở miền Bắc |
| | | |
| | | Chương X: Ẩm thực truyền |
| | | thống của các dân tộc |
| | | thiểu số ở miền Nam |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 46 | Văn hóa với sự phát triển | Sách in đen trắng, rõ |
| | của xã hội Việt Nam | ràng, sắc nét. In giấy Bãi |
| | | Bàng vàng định lượng 70. |
| | | Kích thước 13x20.5cm. Số |
| | | trang là 160 trang. Xuất |
| | | bản năm 2020. |
| | | |
| | | Nội dung được chia thành 2 |
| | | phần chính: |
| | | |
| | | **Phần 1: Văn hóa với sự |
| | | phát triển của xã hội** |
| | | |
| | | I. Văn hóa theo truyền |
| | | thồng phương Đông |
| | | |
| | | II\. Văn hóa -- Khái niệm |
| | | tích hợp bao quát toàn bộ |
| | | hoạt động của con người |
| | | |
| | | III\. Những yếu tố chất |
| | | lượng -- thuộc tính của |
| | | quá trình xã hội hóa và |
| | | văn hóa hóa chức năng cơ |
| | | bản của văn hóa |
| | | |
| | | IV\. Văn hóa và sự phát |
| | | triển xã hội |
| | | |
| | | **Phần 2: Văn hóa với sự |
| | | phát triển của xã hội Việt |
| | | Nam theo định hướng xã hội |
| | | chủ nghĩa** |
| | | |
| | | I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về |
| | | văn hoa |
| | | |
| | | 1\. Một số nội dung cơ bản |
| | | của tư tưởng Hồ Chí Minh |
| | | về văn hóa |
| | | |
| | | 2\. Tư tưởng Hồ Chí Minh |
| | | về xây dựng nền văn hóa |
| | | mới Việt Nam |
| | | |
| | | 3\. Tư tưởng Hồ Chí Minh |
| | | về nghệ thuật |
| | | |
| | | II\. Đường lối phát triển |
| | | văn hóa văn nghệ của Đảng |
| | | ta |
| | | |
| | | III\. Xác lập chiến lược |
| | | văn hóa của xã hội ta theo |
| | | định hướng Xã hội chủ. |
| | | nghĩa |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 47 | Ngôi nhà tiết kiệm năng | Sách in đen trắng, rõ |
| | lượng | ràng, đẹp. In giấy trắng |
| | | định lượng 70/90. Kích |
| | | thước13x20.5 cm. Số trang |
| | | 288 trang. Xuất bản năm |
| | | 2019. |
| | | |
| | | Nội dung chính gồm: |
| | | |
| | | \- Năng lượng là gì? |
| | | |
| | | \- Năng lượng tích trữ |
| | | trong tự nhiên |
| | | |
| | | \- Nhân tố tiết kiệm năng |
| | | lượng trong một số kiểu |
| | | nhà ở truyền thồng trên |
| | | thế giới. |
| | | |
| | | \- Chào mừng đến với ngôi |
| | | nhà thụ động |
| | | |
| | | \- Sinh sống trong ngôi |
| | | nhà hướng về mặt trời |
| | | |
| | | \- Trò chuyện với giáo sư |
| | | kiến trúc |
| | | |
| | | \- Sáu bước trong trang |
| | | trí nội thất thân thiện |
| | | với môi trường |
| | | |
| | | \- Những nguồn năng lượng |
| | | xanh không bao giờ cạn |
| | | kiệt |
| | | |
| | | \- Tìm hiểu về máy nước |
| | | nóng năng lượng mặt trời |
| | | |
| | | .... |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 48 | Sổ tay truyền thông phòng, | Sách in đen trắng, rõ |
| | chống và khắc phục hậu quả | ràng, sắc nét. In giấy |
| | thiên tai | trắng định lượng 70/90. |
| | | Kích thước 14x20cm. Số |
| | | trang 224 trang. Xuất bản |
| | | năm 2020. |
| | | |
| | | Nội dung được chia làm 5 |
| | | phần: |
| | | |
| | | Phần I: Thiên tai và tác |
| | | động ảnh hưởng của thiên |
| | | tai |
| | | |
| | | Phần II: Phòng, chống |
| | | thiên tai |
| | | |
| | | Phần III: Chính sách của |
| | | nhà nước trong phòng, |
| | | chống và khắc phục hậu quả |
| | | thiên tai |
| | | |
| | | Phần IV: Xử lý vi phạm |
| | | luật về phòng, chống thiên |
| | | tai; Khai thác và bảo vệ |
| | | công trình thủy lợi, đê |
| | | điều |
| | | |
| | | Phần V: Thông tin, truyền |
| | | thông và giáo dục phòng, |
| | | chống thiên tai. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 49 | *Nông nghiệp xanh, bền | Sách in đen trắng, đẹp rõ |
| | vững -* Nông nghiệp với | nét. Giấy trắng ốp 80. |
| | sinh kế bền vững | Kích thước 14x20cm. 148 |
| | | trang, xuất bản năm 2020. |
| | | |
| | | ***Nông nghiệp với sinh kế |
| | | bền vừng*** hướng tới mục |
| | | đích cung cấp những thông |
| | | tin cơ bản giúp bà con có |
| | | phowng pháp tiếp cận, đánh |
| | | giá, lựa chọn phương thức, |
| | | mô hình sinh kế cho hộ gia |
| | | đình, cộng đồng; giới |
| | | thiệu tới bà con một số mô |
| | | hình trồng trọt, chăn |
| | | nuôi, lâm nghiệp, liên kết |
| | | sản xuất và tiêu thụ nông |
| | | sản...đã thực hiện có hiệu |
| | | quả ở các địa phương để bà |
| | | con tham khảo. |
| | | |
| | | Nội dung chính gồm 2 phần |
| | | chính: |
| | | |
| | | Phần I: Một số vấn đề |
| | | chung về nông nghiệp và |
| | | sinh kế bền vững |
| | | |
| | | Phần II: Giới thiệu một số |
| | | mô hình sinh kế trong sản |
| | | xuất nông nghiệp. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 50 | Điều lệ công đoàn Việt Nam | Sách in 2 màu đen trắng, |
| | khóa XII (sửa đổi, bổ | sắc nét, Giấy Bãi Bằng 70; |
| | sung) những quy định mới | Kích thước 19x27cm; Số |
| | về quản lý thu, chi tài | trang: 408 trang; Năm xuất |
| | chính và chế độ chính sách | bản: 2020. Nội dung của |
| | mới đối với người lao động | cuốn sách được chia thành |
| | | 9 phần chính: |
| | | |
| | | **Phần thứ nhất**: Điều lệ |
| | | công đoàn Việt Nam (Khóa |
| | | XII). **Phần thứ hai**: |
| | | Luật Công Đoàn và những |
| | | quy định chi tiết. **Phần |
| | | thứ ba**: Hướng dẫn, đánh |
| | | giá, xếp loại chất lượng |
| | | hoạt động công đoàn cơ sở, |
| | | cấp trên trực tiếp cơ sở. |
| | | |
| | | **Phần thứ tư**: Hướng dẫn |
| | | xây dựng dự toán và quản |
| | | lý tài chính trong tổ chức |
| | | công đoàn. |
| | | |
| | | **Phần thứ năm**: Hướng |
| | | dẫn công đoàn tham gia xây |
| | | dựng và thực hiện quy chế |
| | | dân chủ ở cơ sở tại nơi |
| | | làm việc. |
| | | |
| | | **Phần thứ sáu**: Quy chế |
| | | phát ngôn và cung cấp |
| | | thông tin cho báo chí của |
| | | tổ chức công đoàn. |
| | | |
| | | **Phần thứ bảy**: Quy chế |
| | | khen thưởng và xử lý kỷ |
| | | luật của tổ chức công |
| | | đoàn. |
| | | |
| | | **Phần thứ tám**: Hệ thống |
| | | các bảng lương dành cho |
| | | cán bộ, công chức, viên |
| | | chức và người lao động, áp |
| | | dụng năm 2020. **Phần thứ |
| | | chín**: Các chế độ được |
| | | hưởng của người lao động. |
+---------+----------------------------+----------------------------+
| 51 | Sổ tay xây dựng đảng-Hướng | Sách in đen trắng, rõ |
| | dẫn kiểm điểm, đánh giá | ràng, đẹp. In giấy trắng |
| | chất lượng hằng năm đối | định lượng 60/90. Số trang |
| | với tổ chức đảng, đảng | 416 trang. Xuất bản năm |
| | viên (Hướng dẫn 21- | 2019. |
| | HD/BTCTW ngày 18-10-2019) | |
| | | Nội dung được chia làm 4 |
| | | phần chính: |
| | | |
| | | **Phần thứ nhất**: Kiểm |
| | | điểm, đánh giá, xếp loại |
| | | chất lượng hàng năm đối |
| | | với tổ chức Đảng, Đảng |
| | | viên và tập thể, cá nhân, |
| | | cán bộ lãnh đạo, quản lý |
| | | các cấp |
| | | |
| | | **Phần thứ hai**: Quy định |
| | | và hướng dẫn xử lý kỷ luật |
| | | tổ chức Đảng, Đảng viên vi |
| | | phạm |
| | | |
| | | **Phần thứ ba**: Hướng dẫn |
| | | việc nhận diện các biểu |
| | | hiện suy thoái về tư tưởng |
| | | chính trị, đạo đức, lối |
| | | sống, "Tự diễn biến", "Tự |
| | | chuyển hóa". |
| | | |
| | | **Phần thứ tư**: Nghiệp vụ |
| | | công tác Đảng viên và thể |
| | | thức, kỹ thuật trình bày |
| | | văn bản của Đảng |
+---------+----------------------------+----------------------------+

**3. Các yêu cầu khác**

\- Các hàng hoá chào thầu phải có đầy đủ Catalogue hoặc hình ảnh sản
phẩm (in màu), đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT về quy cách kỹ
thuật, tiêu chuẩn chất lượng, ...

\- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hàng mẫu chào thầu, mỗi mục hàng 01
(một) sản phẩm theo đơn vị tính. Hàng mẫu phải đảm bảo có thông số kỹ
thuật hoàn toàn giống thông số kỹ thuật chào trong E-HSDT và đáp ứng
E-HSMT. Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu sẽ gửi văn bản đến các
nhà thầu tham dự trước tối thiểu 03 ngày làm việc yêu cầu các nhà thầu
nộp hàng mẫu để kiểm tra, đánh giá năng lực nhà thầu và đánh giá kỹ
thuật hàng hóa.

\- Trong quá trình đánh giá, nếu hàng mẫu không tương ứng với các đề
xuất trong E-HSDT, không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì sẽ bị đánh giá
là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

\- Hàng mẫu sẽ được trả lại cho nhà thầu trong vòng 07 ngày sau khi có
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5024 dự án đang đợi nhà thầu
  • 539 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 558 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13715 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15545 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây