Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:56 15/10/2020
Số TBMT
20201038377-00
Công bố
10:49 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đường tỉnh 835 (đoạn từ tuyến tránh QL 50 đến ranh thị trấn Cần Giuộc mở rộng)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng
Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc - Địa chỉ: Số 38 đường Nguyễn Thái Bình, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - Điện thoại: (02723) 893.322 – Fax: (02723) 741.648
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đường tỉnh 835 (đoạn từ tuyến tránh Quốc lộ 50 đến ranh thị trấn Cần Giuộc mở rộng)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Long An
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:49 15/10/2020
đến
11:00 25/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 25/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
150.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 78

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
- Tên công trình: Đường Tỉnh 835 (đoạn từ tuyến tránh QL 50 đến ranh Thị trấn Cần
Giuộc mở rộng)
- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc.
1. Quy mô dự án: (Xem chi tiết tại Báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo HSMT).
3. Thời hạn hoàn thành: 360 ngày (trong đó thời gian thi công 180 ngày, thời gian hoàn
thiện hồ sơ quản lý chất lượng, chuyển quyết toán 180 ngày).
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: (Tuân theo chỉ dẫn kỹ thuật trong BCKTKT
đính kèm HSMT)
1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
-Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và
bảo trì công trình xây dựng;
-Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một
số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
-Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN hiện hành:
-

Về vật liệu:

STT
TÊN TIÊU CHUẨN
1
Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc
2
3
4
5
6
7
8
9

Qui chuẩn xây dựng Việt Nam - Qui hoạch xây dựng
Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ
thuật đô thị
Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia –Phân loại, phân cấp công
trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
đô
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô –
Vật liệu, thi công và nghiệm thu
Ximăng Pooclăng
Nhũ tương nhựa đường axít
Vật liệu, thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa
Bê tông nhựa – phương pháp thử

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MÃ HIỆU
22 TCN 279-01
QCXDVN
01:2008/BXD
QCVN 07:2010/BXD
QCVN 03:2009/BXD
TCVN 8859:2011
TCVN 2682-2009
TCVN 8817:2011
TCVN 8863: 2011
TCVN 8860: 2011

1

10
11
12
-

Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc
22 TCN 279-01
Biển báo hiệu giao thông – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
QCVN41:2016/BGTVT
về báo hiệu đường bộ
Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối Thiên nhiên –
TCVN 8857:2011
vật liệu, thi công và nghiệm thu
Về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ:

STT

TÊN TIÊU CHUẨN

MÃ HIỆU

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng

QCVN 18:2014/BXD

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và
công trình

QCVN 06:2010/BXD

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

QCVN 01:2008/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với
máy hàn điện và công việc hàn điện
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động với thiết
bị nâng
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng – Yêu cầu
chung

QCVN
03:2011/BLĐTBXH
QCVN
07:2012/BLĐTBXH

4
5
6

TCVN 5308-1991

7

An toàn điện trong xây dựng

TCVN 4036-1985

8

An toàn cháy – Yêu cầu chung

TCVN 3254-1989

9

An toàn nổ – Yêu cầu chung

TCVN 3255- 986

10

An toàn lưới điện trong xây dựng

TCVN 4086-1985

11

Quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy

-

STT

Về môi trường:

TÊN TIÊU CHUẨN

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

4
5
6

137/CATP

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi và các
chất vô cơ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với một số
chất hữu cơ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MÃ HIỆU
QCVN
26:2010/BTNMT
QCVN
27:2010/BTNMT
QCVN
07:2009/BTNMT
QCVN
19:2009/BTNMT
QCVN
20:2009/BTNMT
QCVN
24:2009/BTNMT

2

7

Quy trình đánh giá tác động môi trường

8

Quy chế bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải
ban hành theo Quyết định số 2242-QĐ/KHKT-BC ngày
12/09/1997 của Bộ Giao thông vận tải

-

Về thi công – kiểm tra – giám sát chất lượng công trình:

22 TCN 242-1998

STT

TÊN TIÊU CHUẨN

MÃ HIỆU

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật
liệu xây dựng

QCVN 16:2011/BXD

2

Vật liệu, thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô Vật liệu, thi công và nghiệm thu

TCVN 8863: 2011

4

Nhũ tương nhựa đường a xít - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8817-1:2011

5

Nhựa đường lỏng – Phần 1 – yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8817:2011

6

Tổ chức thi công

TCVN 4055:2012

7

Màn phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ

TCVN 7887:2008

8

Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang
nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và
nghiệm thu

TCVN 8791:2011

9

Thép tấm kết cấu cán nóng

TCVN 6522:2008

10

Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật khi cung cấp

TCVN 4399:2008

11

Thép cac bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5709:2009

12

Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9436:2012

13

Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

TCVN 4447:2012

14

Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9361:2012

3

15
16
17
18
19

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi
công. Quy phạm thi công và nghiệm thu
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm
thu
Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết
cấu bằng cần đo võng Benkelman
Mặt đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng
phương pháp rắc cát – Thử nghiệm
Công tác hoàn thiện trong xây dựng –Thi công và nghiệm
thu

TCVN 8859:2011

TCVN 4252:2012
TCVN 9377:2012
TCVN 8867:2011
TCVN 8866:2011
TCVN 9377 -2012

o Tuaân theo kyõ thuaät thi coâng, giaùm saùt trong phaàn yeâu caàu kyõ thuaät.
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

3

o Caùc tieâu chuaån kyõ thuaät, qui trình qui phaïm thieát keá hieän haønh khaùc cuûa Vieät
Nam.
o Tuaân thuû quy trình, quy phaïm trong hoà sô thieát keá.
2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a. Yêu cầu chung:

b.

-

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng
hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và
theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp
đồng.

-

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả
các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình
và trong giai đoạn bảo hành công trình.

-

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật
liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình
kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công
trình.

-

Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào
đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu
phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.

-

Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi
công công trình.

-

Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn
hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

-

Cung cấp Danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm
bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.

-

Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong
suốt quá trình thi công.

-

Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý
kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực
hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở
công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

-

Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà
thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

-

Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà
thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch
sẽ.

-

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng
yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

Giám sát thi công:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

4

-

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị
trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ
giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

-

Toàn bộ vật liệu, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có
văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán
thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi
công trường.
- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công
trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có
biện pháp xử lý.
- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và
phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào
công trường.
- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà
thầu chịu.
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi
bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những
trường hợp sau:
o Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
o Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu.
2. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:
- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ
thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ
thuật của vật tư để tư vấn giám sát phê duyệt.
- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định
kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian
và sản phẩm cuối cùng.
- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần
thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng,
chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm
định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu
chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
- Yêu cầu về vật liệu: đáp ứng các thông số kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế.
TT

Danh mục vật tư

Quy cách

Xuất xứ – nhà sản xuất (đề xuất
của nhà thầu)

1

Cấp phối đá dăm

Theo HSTK

Đồng Nai hoặc tương đương

2

Đá 1x2

Theo HSTK

Đồng Nai hoặc tương đương

3

Xi măng

Theo HSTK

Nghi sơn hoặc tương đương

Theo HSTK

Nhà thầu đề xuất rõ nguồn gốc xuất
xứ

4

Sỏi đỏ

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

5

TT
5
6
7
8

Danh mục vật tư
Cát bê tông, cát lấp
ống BTCT
Thép tròn các loại
Bê tông nhựa nóng

Quy cách

Xuất xứ – nhà sản xuất (đề xuất
của nhà thầu)

Theo HSTK

Đồng Tháp hoặc tương đương

Theo HSTK

Nhà thầu đề xuất rõ nguồn gốc xuất
xứ

Theo HSTK

Miền Nam hoặc tương đương

Theo HSTK

Nhà thầu đề xuất rõ nguồn gốc xuất
xứ

-

Danh mục trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc thi công đáp ứng như yêu cầu
của chương II HSMT:
3. Các yêu cầu về trình tự thi công: theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế
4. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người,
thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng thiết bị cơ
giới phục vụ thi công phải có bằng cấp.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiện pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc
không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường.
- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn.
- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an
toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và
trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn.
- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho người trong quá trình thi công.
- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp.
- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các qui định về phòng cháy chữa cháy đối với
các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn.
5. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Trước khi dự thầu, nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên
cứu, đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối
ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và các yếu tố
liên quan ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không được đòi
hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công
trường và công trình gây nên.
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần
thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn
thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh ra
trong thi công và sinh hoạt.
- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra từ
đầu như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công.
- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích
hợp.
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

6

-

Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên đường. Khi
bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động.
- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và nhà dân
xung quanh, Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công hợp lý.
6. Các yêu cầu về an toàn giao thông, an toàn lao động:
- Nhà thầu phải có rào chắn và tổ chức hướng dẫn giao thông để đảm bảo giao thông
tuân theo qui định.
- Bố trí hệ thống thông tin liên lạc thông suốt.
- Có các biện pháp đảm bảo cho việc lưu thông của nhân dân đi lại bằng phương
tiện cá nhân hoặc thô sơ.
- Phải đặt các biển báo hướng dẫn giao thông theo quy định.
- Khi thi công cần phải triển khai theo từng phân đoạn.
- Tuân thủ các nội quy về an toàn toàn lao động.
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn
thành, nhà thầu cần có:
- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác thi công xây lắp.
- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ thuật
phải lành nghề.
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Thực hiện theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu
xây dựng, trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực
theo qui định.
- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu,
cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát.
- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công
trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình.
- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp giai đoạn hạng mục công trình
hoàn thành và công trình hoàn thành.
- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm
thu sản phẩm các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục công trình
hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ.
- Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây lắp theo định
kỳ.
10. Các yêu cầu khác:
- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế.
IV. Các bản vẽ
Toàn bộ các bản vẽ của HSTK được đính kèm chung với E-HSMT.

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

7

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5237 dự án đang đợi nhà thầu
  • 229 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 160 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15187 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây