Thông báo mời thầu

Cung ứng giống bò cái sinh sản

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:48 15/10/2020
Số TBMT
20201037967-00
Công bố
09:49 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung ứng giống bò cái sinh sản
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Sơn La

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:49 15/10/2020
đến
10:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung ứng giống bò cái sinh sản". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung ứng giống bò cái sinh sản" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 10

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần
túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá).
Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở
cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế
sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà
thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra
các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự
tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ
cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ
gây ra sự phân biệt đối xử.

Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật,
thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu,
catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ
thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ "hoặc tương đương" sau
nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với
hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công
nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong
quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực
hiện dự án, quy mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói
thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính
chất và yêu cầu của gói thầu.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

**2.1. Yêu cầu chung:**

\- Về chất lượng, số lượng, chủng loại: Phải đảm bảo chất lượng tốt, đầy
đủ số lượng, đúng chủng loại hàng hoá nêu trong yêu cầu kỹ thuật cụ thể;

\- Tiêu chuẩn hàng hoá: Giống bò cái đạt tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với
điều kiện khí hậu, chế độ chăm sóc tại vùng núi và các tiêu chuẩn được
nêu trong yêu cầu kỹ thuật cụ thể;

\- Về phương thức vận chuyển: Nhà thầu phải đảm bảo có phương tiện vận
chuyển phù hợp với điều kiện bảo hành của hàng hoá và chịu trách nhiệm
về chất lượng, số lượng hàng hoá từ khi vận chuyển đến khi nghiệm thu
của Bên mời thầu.

**2.2. Yêu cầu cụ thể:**

+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| **TT** | **Danh | **Ký mã | **Đơn | **Số | **Mô | **Ghi |
| | mục con | hiệu** | vị** | lượng** | tả** | chú** |
| | giống** | | | | | |
+========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+
| 1 | Giống | | Con | 113 | \- Đặc | |
| | Bò cái | | | | điểm | |
| | sinh | | | | chung: | |
| | sản (bò | | | | Toàn | |
| | cái | | | | thân | |
| | vàng | | | | phát | |
| | Việt | | | | triển | |
| | Nam) | | | | cân | |
| | | | | | đối, bộ | |
| | | | | | phận | |
| | | | | | sinh | |
| | | | | | dục | |
| | | | | | phát | |
| | | | | | triển | |
| | | | | | tốt, 4 | |
| | | | | | vú phát | |
| | | | | | triển | |
| | | | | | đều, cơ | |
| | | | | | thể | |
| | | | | | khỏe | |
| | | | | | mạnh, | |
| | | | | | biểu | |
| | | | | | hiện | |
| | | | | | được | |
| | | | | | ngoại | |
| | | | | | hình và | |
| | | | | | đặc | |
| | | | | | điểm | |
| | | | | | của bò | |
| | | | | | cái | |
| | | | | | vàng | |
| | | | | | Việt | |
| | | | | | Nam, | |
| | | | | | *Lông | |
| | | | | | màu nâu | |
| | | | | | - vàng | |
| | | | | | toàn | |
| | | | | | thân, | |
| | | | | | phía | |
| | | | | | bên | |
| | | | | | trong | |
| | | | | | đùi và | |
| | | | | | yếm có | |
| | | | | | màu hơi | |
| | | | | | vàng | |
| | | | | | nhạt, | |
| | | | | | ngoại | |
| | | | | | hình | |
| | | | | | cân | |
| | | | | | đối.* | |
| | | | | | *Bò cái | |
| | | | | | phía | |
| | | | | | trước | |
| | | | | | thấp, | |
| | | | | | sau | |
| | | | | | cao. | |
| | | | | | Yếm bò | |
| | | | | | cái kéo | |
| | | | | | dài từ | |
| | | | | | hầu đến | |
| | | | | | vú.* | |
| | | | | | Tuổi từ | |
| | | | | | 12 -15 | |
| | | | | | tháng | |
| | | | | | tuổi, | |
| | | | | | trọng | |
| | | | | | lượng | |
| | | | | | từ | |
| | | | | | 100kg | |
| | | | | | trở | |
| | | | | | lên. | |
| | | | | | | |
| | | | | | > \- | |
| | | | | | > Đầu | |
| | | | | | > cổ: | |
| | | | | | > Đầu | |
| | | | | | > to | |
| | | | | | > khỏe, | |
| | | | | | > gốc | |
| | | | | | > sừng | |
| | | | | | > to, | |
| | | | | | > cổ nở | |
| | | | | | > nang, | |
| | | | | | > đầu | |
| | | | | | > và cổ | |
| | | | | | > kết | |
| | | | | | > hợp | |
| | | | | | > hài | |
| | | | | | > hòa. | |
| | | | | | > | |
| | | | | | > \- Có | |
| | | | | | > hàm | |
| | | | | | > răng | |
| | | | | | > đều | |
| | | | | | > đặn | |
| | | | | | > | |
| | | | | | trắng, | |
| | | | | | > biểu | |
| | | | | | > hiện | |
| | | | | | > sức | |
| | | | | | > khẻo | |
| | | | | | > tốt | |
| | | | | | > và | |
| | | | | | > giúp | |
| | | | | | > cho | |
| | | | | | > việc | |
| | | | | | > nhai | |
| | | | | | > | |
| | | | | | nghiền | |
| | | | | | > thức | |
| | | | | | > ăn. | |
| | | | | | > | |
| | | | | | > \- | |
| | | | | | > Ngực: | |
| | | | | | > Ngực | |
| | | | | | > sâu, | |
| | | | | | > rộng | |
| | | | | | > và nở | |
| | | | | | > nang | |
| | | | | | > | |
| | | | | | > \- | |
| | | | | | > Vai, | |
| | | | | | > lưng | |
| | | | | | > và | |
| | | | | | > hông: | |
| | | | | | > Lưng | |
| | | | | | > dài, | |
| | | | | | > rộng | |
| | | | | | > và | |
| | | | | | > | |
| | | | | | phẳng, | |
| | | | | | > lưng | |
| | | | | | > và | |
| | | | | | > hông | |
| | | | | | > kết | |
| | | | | | > hợp | |
| | | | | | > tốt. | |
| | | | | | > | |
| | | | | | > \- | |
| | | | | | > Bụng: | |
| | | | | | > Bụng | |
| | | | | | > thon | |
| | | | | | > gọn, | |
| | | | | | > không | |
| | | | | | > xệ, | |
| | | | | | > tròn | |
| | | | | | > đều | |
| | | | | | > về | |
| | | | | | > phía | |
| | | | | | > sau | |
| | | | | | > kết | |
| | | | | | > hợp | |
| | | | | | > hài | |
| | | | | | > hòa. | |
| | | | | | > | |
| | | | | | > \- | |
| | | | | | > Vú: 4 | |
| | | | | | > vú | |
| | | | | | > phát | |
| | | | | | > triển | |
| | | | | | > tốt, | |
| | | | | | > không | |
| | | | | | > dị | |
| | | | | | > tật. | |
| | | | | | > | |
| | | | | | > \- | |
| | | | | | > Mông: | |
| | | | | | > Mông | |
| | | | | | > rộng | |
| | | | | | > | |
| | | | | | phẳng, | |
| | | | | | > to | |
| | | | | | > tròn, | |
| | | | | | > xương | |
| | | | | | > ngồi | |
| | | | | | > rộng. | |
| | | | | | | |
| | | | | | \- Bốn | |
| | | | | | chân: | |
| | | | | | Bốn | |
| | | | | | chân | |
| | | | | | khỏe, | |
| | | | | | chắc | |
| | | | | | chắn, | |
| | | | | | cân | |
| | | | | | đối, | |
| | | | | | không | |
| | | | | | chạm | |
| | | | | | kheo, | |
| | | | | | móng | |
| | | | | | tròn | |
| | | | | | khít, | |
| | | | | | không ở | |
| | | | | | tư thế | |
| | | | | | vòng | |
| | | | | | kiềng. | |
| | | | | | | |
| | | | | | \- Bò | |
| | | | | | giống | |
| | | | | | phải | |
| | | | | | được | |
| | | | | | tiêm | |
| | | | | | phòng | |
| | | | | | vaccine | |
| | | | | | và được | |
| | | | | | cơ quan | |
| | | | | | chức | |
| | | | | | năng | |
| | | | | | kiểm | |
| | | | | | dịch | |
| | | | | | thẩm | |
| | | | | | định | |
| | | | | | chất | |
| | | | | | lượng | |
| | | | | | và cho | |
| | | | | | phép | |
| | | | | | bàn | |
| | | | | | giao. | |
+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

**3. Các yêu cầu khác: Không**

**4. Bản vẽ: Không**

5\. Kiểm tra và thử nghiệm: Không

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5127 dự án đang đợi nhà thầu
  • 596 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 615 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13721 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15571 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây