Thông báo mời thầu

Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Bộ Công Thương

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:44 15/10/2020
Số TBMT
20200841720-00
Công bố
10:36 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Kế hoạch đấu thầu kinh phí quản lý Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ đặc thù chuyên môn Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Bộ Công Thương
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Quản lý Nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch đấu thầu kinh phí quản lý Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ đặc thù chuyên môn Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:36 15/10/2020
đến
11:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Bộ Công Thương". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Bộ Công Thương" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 16

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Tên nhiệm vụ: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Bộ Công
Thương
Tên gói thầu: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Bộ Công
Thương
Địa điểm thực hiện: tại Bộ Công Thương (25 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,
Thành phố Hà Nội)
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Hiện trạng và yêu cầu chung

Ngày 23/12/2016, Bộ Công Thương đã chính thức triển khai Cổng dịch vụ
công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.moit.gov.vn. Trong thời gian qua,
Bộ Công Thương là một trong những Bộ được đánh giá cao trong việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào công tác điều hành và triển khai dịch vụ công trực
tuyến nhằm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp với số lượng hồ sơ được
xử lý trên môi trường mạng luôn đạt hơn 1.000.000 hồ sơ/năm.
Tuy nhiên các dịch vụ công trực tuyến của Bộ được triển khai trong nhiều
giai đoạn khác nhau dẫn đến việc các dịch vụ công trực tuyến này được triển
khai các nền tảng công nghệ khác nhau trên các website riêng biệt.
Cổng
dịch
vụ
công
trực
tuyến
của
Bộ
Công
Thương https://dichvucong.moit.gov.vn từ khi đưa vào hoạt động đã tạo điều
kiện tốt hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện khai báo hồ sơ trực tuyến tại Bộ
Công Thương, cụ thể:
- Đảm bảo toàn bộ quy trình được thực hiện trên mạng theo một quy trình
xử lý thống nhất chung.
- Cho phép người khai có thể thực hiện tất cả các dịch vụ công trực tuyến
của Bộ thông qua một tài khoản duy nhất.
- Giảm thiểu số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, giúp giảm thời gian, số
lượng hồ sơ mà doanh nghiệp phải nộp.
- Dễ dàng tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi
- Tập trung quản lý cho cơ quan Bộ, giúp cán bộ xử lý hồ sơ nhanh hơn,
tăng hiệu năng của hệ thống, giảm bớt thời gian chờ đợi của doanh nghiệp.
- Là đầu mối duy nhất kết nối của Bộ Công Thương liên thông đến Cổng
dịch vụ công quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia,
cũng như Trục tích hợp quốc gia NGSP.
74

Năm 2020, để thể thể hiện cam kết của Bộ Công Thương, luôn đồng hành,
hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác hiện đại hóa, cải cách hành chính, tạo điều
kiện tốt nhất cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ, Bộ
Công Thương tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 mới
thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu trên Cổng dịch vụ công của Bộ. Các dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3,4 này đảm bảo các tính năng được quy định tại Nghị
định 61/2018/NĐ-CP, đảm bảo kết nối đến Cổng dịch vụ công quốc gia và Cơ
chế một cửa quốc gia VNSW.
2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của từng chức năng của phần mềm

STT

I

Tên chức năng

Các
yêu
cầu
khác
(nếu
có)

Mô tả chức năng

Module kết nối với Cổng DVCTT Bộ Công Thương
Chức năng này cho phép người sử dụng:

1

2

3

Cổng DVCTT Bộ Công Thương sử dụng cặp khóa do NGSP
cung cấp để lấy token truy cập dịch vụ
Đồng bộ thông tin doanh Cổng DVCTT nhận token từ NGSP
nghiệp từ NGSP
Cổng DVCTT gửi yêu cầu khai thác API CSDL doanh nghiệp
đến NGSP
NGSP trả về thông tin dữ liệu từ CSDL Quốc gia về Đăng ký
doanh nghiệp
Cổng DVCTT gửi thông tin doanh nghiệp về các DVCTT
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Doanh nghiệp đăng nhập và chọn khai DVCTT Bộ Công
Thương
Tiếp nhận thông tin Tiếp nhận thông tin hồ sơ thương nhân SSO từ Cổng DVCQG
doanh nghiệp từ Cổng Nếu doanh nghiệp đã có hồ sơ thương nhân trên Cổng dịch vụ
dịch vụ công quốc gia
công của Bộ chuyển Doanh nghiệp vào khai DVCTT đã được
chọn
Nếu doanh nghiệp chưa có hồ sơ thương nhân trên Cổng dịch
vụ công của Bộ, yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thông tin bổ
sung chuyên ngành của các DVCTT yêu cầu (nếu có) và
chuyển doanh nghiệp vào khai khai DVCTT
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Đồng bộ hồ sơ mới từ DVCTT với Cổng DVCTT Bộ Công
Thương và Cổng DVCQG
Đồng bộ hồ sơ lên Cổng Đồng bộ hồ sơ cập nhật từ DVCTT với Cổng DVCTT Bộ
DVCQG
Công Thương và Cổng DVCQG
Đồng bộ file đính kèm từ DVCTT với Cổng DVCTT Bộ Công
Thương và Cổng DVCQG
Đồng bộ file kết quả từ DVCTT với Cổng DVCTT Bộ Công
Thương và Cổng DVCQG
75

Đồng bộ tiến trình xử lý từ DVCTT với Cổng DVCTT Bộ
Công Thương và Cổng DVCQG
Đồng bộ kết quả xử lý từ DVCTT với Cổng DVCTT Bộ Công
Thương và Cổng DVCQG
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Thiết lập khóa DVCTT do Cổng DVC Bộ Công Thương cung
cấp
Thiết lập địa chỉ Cổng DVC Bộ Công Thương
Thiết lập địa chỉ tiếp nhận thông tin tự động
Thiết lập địa chỉ đăng nhập xác thực tự động

4

Module SSO với Cổng Thiết lập mã thủ tục hành chính
Dịch vụ công của Bộ
SSO theo chiều đi từ DVCTT
SSO theo chiều đi từ Cổng DVC Bộ Công Thương
Lấy thông tin doanh nghiệp, các thông tin phụ bổ sung
Lấy thông tin người dùng
Lấy thông cán bộ xử lý
Kiểm tra đăng nhập cổng
Gọi thoát Cổng DVC

II

1

Cấp giấy phép sản xuất, gia công quân phục cho các lực lượng vũ trang nước
ngoài
Tiếp nhận hồ sơ
thương nhân từ Cổng
dịch vụ công Bộ Công
Thương và phê duyệt
trên DVCTT các thông
tin liên quan đến
DVCTT

Tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp
Kiểm tra thông tin doanh nghiệp
Yêu cầu bổ sung thông tin doanh nghiệp
Từ chối hồ sơ doanh nghiệp
Phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp
Chuyển thông tin phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp với Cổng
DVCTT

Chức năng này cho phép người sử dụng:
2

3

Upload file đính kèm

Upload file đính kèm

Khai báo hồ sơ điện tử

File đính kèm được ký bằng chữ ký số
Cho phép doanh nghiệp đính kèm lại được file đã từng
upload
Cho phép doanh nghiệp quản lý được danh mục file đính
kèm
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Cho phép doanh nghiệp khai báo hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp sửa hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp bổ sung thông tin hồ sơ trực
tuyến
Cho phép doanh nghiệp xin hủy hồ sơ trực tuyến
76

Cho phép doanh nghiệp xuất đơn/giấy phép ra bản word
Cho phép doanh nghiệp tìm kiếm hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp tra cứu trạng thái hồ sơ trực
tuyến
Cho phép doanh nghiệp theo dõi lịch sử xử lý hồ sơ trực
tuyến
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Cho phép cán bộ xem hồ sơ
Cho phép lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên
4

Xử lý hồ sơ điện tử

Cho phép chuyên viên từ chối hồ sơ
Cho phép chuyên viên duyệt hồ sơ
Cho phép chuyên viên hủy hồ sơ
Cho phép chuyên viên yêu cầu bổ sung hồ sơ trực tuyến
Cho phép chuyên viên cấp phép hồ sơ trực tuyến
Cho phép chuyên viên kết xuất thông tin giấy phép ra bản
word
Sinh số hồ sơ tự động theo quy chuẩn yêu cầu
Lưu trữ hồ sơ đã cấp phép mà chỉnh sửa
Liên kết giữa hồ sơ cấp phép lại với hồ sơ cũ

5

Kiểm tra, tiếp nhận kết Chức năng này cho phép người sử dụng:
Kiểm tra trạng thái hồ sơ
quả xử lý hồ sơ
Xem tiến độ xử lý hồ sơ
Xem lý do bị từ chối/cần bổ sung thông tin
Cho phép in đơn xin cấp phép
Nhận kết quả hồ sơ qua email
Chức năng này cho phép người sử dụng:

6

Báo cáo, thống kê

Báo cáo theo thời gian
Báo cáo theo trạng thái
Báo cáo theo doanh nghiệp
Báo cáo theo tỉnh, thành phố
Báo cáo theo cán bộ xử lý
Xuất báo cáo dưới dạng excel
Thống kê số lượng hồ sơ

III
1

Thống kê số lượng người dùng
Cấp phép nhập khẩu các mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an
ninh (nhưng không phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh)
Tiếp nhận hồ sơ Chức năng này cho phép người sử dụng:

77

thương nhân từ Cổng
dịch vụ công Bộ Công
Thương và phê duyệt
trên DVCTT các thông
tin liên quan đến
DVCTT

Tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp
Kiểm tra thông tin doanh nghiệp
Yêu cầu bổ sung thông tin doanh nghiệp
Từ chối hồ sơ doanh nghiệp
Phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp
Chuyển thông tin phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp với Cổng
DVCTT

Chức năng này cho phép người sử dụng:
2

Upload file đính kèm

Upload file đính kèm
File đính kèm được ký bằng chữ ký số
Cho phép doanh nghiệp đính kèm lại được file đã từng
upload
Cho phép doanh nghiệp quản lý được danh mục file đính
kèm
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Cho phép doanh nghiệp khai báo hồ sơ trực tuyến

3

Khai báo hồ sơ điện tử

Cho phép doanh nghiệp sửa hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp bổ sung thông tin hồ sơ trực
tuyến
Cho phép doanh nghiệp xin hủy hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp xuất đơn/giấy phép ra bản word
Cho phép doanh nghiệp tìm kiếm hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp tra cứu trạng thái hồ sơ trực
tuyến
Cho phép doanh nghiệp theo dõi lịch sử xử lý hồ sơ trực
tuyến
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Cho phép cán bộ xem hồ sơ
Cho phép lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên

4

Xử lý hồ sơ điện tử

Cho phép chuyên viên từ chối hồ sơ
Cho phép chuyên viên duyệt hồ sơ
Cho phép chuyên viên hủy hồ sơ
Cho phép chuyên viên yêu cầu bổ sung hồ sơ trực tuyến
Cho phép chuyên viên cấp phép hồ sơ trực tuyến
Cho phép chuyên viên kết xuất thông tin giấy phép ra bản
word
Sinh số hồ sơ tự động theo quy chuẩn yêu cầu
Lưu trữ hồ sơ đã cấp phép mà chỉnh sửa
Liên kết giữa hồ sơ cấp phép lại với hồ sơ cũ
78

5

Kiểm tra, tiếp nhận kết Chức năng này cho phép người sử dụng:
Kiểm tra trạng thái hồ sơ
quả xử lý hồ sơ
Xem tiến độ xử lý hồ sơ
Xem lý do bị từ chối/cần bổ sung thông tin
Cho phép in đơn xin cấp phép
Nhận kết quả hồ sơ qua email
Chức năng này cho phép người sử dụng:

6

Báo cáo, thống kê

Báo cáo theo thời gian
Báo cáo theo trạng thái
Báo cáo theo doanh nghiệp
Báo cáo theo tỉnh, thành phố
Báo cáo theo cán bộ xử lý
Xuất báo cáo dưới dạng excel
Thống kê số lượng hồ sơ

IV

Thống kê số lượng người dùng
Thủ tục cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh
Chức năng này cho phép người sử dụng:

1

Tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp
Khai báo hồ sơ thương
Kiểm tra thông tin doanh nghiệp
nhân
Yêu cầu bổ sung thông tin doanh nghiệp
Từ chối hồ sơ doanh nghiệp
Phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp
Chuyển thông tin phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp với Cổng
DVCTT
Chức năng này cho phép người sử dụng:

2

3

Upload file đính kèm

Upload file đính kèm

Khai báo hồ sơ điện tử

File đính kèm được ký bằng chữ ký số
Cho phép doanh nghiệp đính kèm lại được file đã từng
upload
Cho phép doanh nghiệp quản lý được danh mục file đính
kèm
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Cho phép doanh nghiệp khai báo hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp sửa hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp bổ sung thông tin hồ sơ trực
tuyến
Cho phép doanh nghiệp xin hủy hồ sơ trực tuyến
79

Cho phép doanh nghiệp xuất đơn/giấy phép ra bản word
Cho phép doanh nghiệp tìm kiếm hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp tra cứu trạng thái hồ sơ trực
tuyến
Cho phép doanh nghiệp theo dõi lịch sử xử lý hồ sơ trực
tuyến
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Cho phép cán bộ xem hồ sơ
Cho phép lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên
4

Xử lý hồ sơ điện tử

Cho phép chuyên viên từ chối hồ sơ
Cho phép chuyên viên duyệt hồ sơ
Cho phép chuyên viên hủy hồ sơ
Cho phép chuyên viên yêu cầu bổ sung hồ sơ trực tuyến
Cho phép chuyên viên cấp phép hồ sơ trực tuyến
Cho phép chuyên viên kết xuất thông tin giấy phép ra bản
word
Sinh số hồ sơ tự động theo quy chuẩn yêu cầu
Lưu trữ hồ sơ đã cấp phép mà chỉnh sửa
Liên kết giữa hồ sơ cấp phép lại với hồ sơ cũ

5

Kiểm tra, tiếp nhận kết Chức năng này cho phép người sử dụng:
Kiểm tra trạng thái hồ sơ
quả xử lý hồ sơ
Xem tiến độ xử lý hồ sơ
Xem lý do bị từ chối/cần bổ sung thông tin
Cho phép in đơn xin cấp phép
Nhận kết quả hồ sơ qua email
Chức năng này cho phép người sử dụng:

6

Báo cáo, thống kê

Báo cáo theo thời gian
Báo cáo theo trạng thái
Báo cáo theo doanh nghiệp
Báo cáo theo tỉnh, thành phố
Báo cáo theo cán bộ xử lý
Xuất báo cáo dưới dạng excel
Thống kê số lượng hồ sơ

V

Thống kê số lượng người dùng
Thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc
biệt

1

Tiếp

nhận

hồ

sơ Chức năng này cho phép người sử dụng:
80

thương nhân từ Cổng
dịch vụ công Bộ Công
Thương và phê duyệt
trên DVCTT các thông
tin liên quan đến
DVCTT

Tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp
Kiểm tra thông tin doanh nghiệp
Yêu cầu bổ sung thông tin doanh nghiệp
Từ chối hồ sơ doanh nghiệp
Phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp
Chuyển thông tin phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp với Cổng
DVCTT
Chức năng này cho phép người sử dụng:

2

Upload file đính kèm

Upload file đính kèm
File đính kèm được ký bằng chữ ký số
Cho phép doanh nghiệp đính kèm lại được file đã từng
upload
Cho phép doanh nghiệp quản lý được danh mục file đính
kèm
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Cho phép doanh nghiệp khai báo hồ sơ trực tuyến

3

Khai báo hồ sơ điện tử

Cho phép doanh nghiệp sửa hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp bổ sung thông tin hồ sơ trực
tuyến
Cho phép doanh nghiệp xin hủy hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp xuất đơn/giấy phép ra bản word
Cho phép doanh nghiệp tìm kiếm hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp tra cứu trạng thái hồ sơ trực
tuyến
Cho phép doanh nghiệp theo dõi lịch sử xử lý hồ sơ trực
tuyến
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Cho phép cán bộ xem hồ sơ

4

Xử lý hồ sơ điện tử

Cho phép lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên
Cho phép chuyên viên từ chối hồ sơ
Cho phép chuyên viên duyệt hồ sơ
Cho phép chuyên viên hủy hồ sơ
Cho phép chuyên viên yêu cầu bổ sung hồ sơ trực tuyến
Cho phép chuyên viên cấp phép hồ sơ trực tuyến
Cho phép chuyên viên kết xuất thông tin giấy phép ra bản
word
Sinh số hồ sơ tự động theo quy chuẩn yêu cầu
Lưu trữ hồ sơ đã cấp phép mà chỉnh sửa
81

Liên kết giữa hồ sơ cấp phép lại với hồ sơ cũ
5

Kiểm tra, tiếp nhận kết Chức năng này cho phép người sử dụng:
Kiểm tra trạng thái hồ sơ
quả xử lý hồ sơ
Xem tiến độ xử lý hồ sơ
Xem lý do bị từ chối/cần bổ sung thông tin
Cho phép in đơn xin cấp phép
Nhận kết quả hồ sơ qua email
Chức năng này cho phép người sử dụng:

6

Báo cáo, thống kê

Báo cáo theo thời gian
Báo cáo theo trạng thái
Báo cáo theo doanh nghiệp
Báo cáo theo tỉnh, thành phố
Báo cáo theo cán bộ xử lý
Xuất báo cáo dưới dạng excel
Thống kê số lượng hồ sơ
Thống kê số lượng người dùng

VI

Thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng
Chức năng này cho phép người sử dụng:

1

Tiếp nhận hồ sơ
thương nhân từ Cổng
dịch vụ công Bộ Công
Thương và phê duyệt
trên DVCTT các thông
tin liên quan đến
DVCTT

Tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp
Kiểm tra thông tin doanh nghiệp
Yêu cầu bổ sung thông tin doanh nghiệp
Từ chối hồ sơ doanh nghiệp
Phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp
Chuyển thông tin phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp với Cổng
DVCTT
Chức năng này cho phép người sử dụng:

2

3

Upload file đính kèm

Upload file đính kèm

Khai báo hồ sơ điện tử

File đính kèm được ký bằng chữ ký số
Cho phép doanh nghiệp đính kèm lại được file đã từng
upload
Cho phép doanh nghiệp quản lý được danh mục file đính
kèm
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Cho phép doanh nghiệp khai báo hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp sửa hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp bổ sung thông tin hồ sơ trực
tuyến
82

Cho phép doanh nghiệp xin hủy hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp xuất đơn/giấy phép ra bản word
Cho phép doanh nghiệp tìm kiếm hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp tra cứu trạng thái hồ sơ trực
tuyến
Cho phép doanh nghiệp theo dõi lịch sử xử lý hồ sơ trực
tuyến
Chức năng này cho phép người sử dụng:
4

Xử lý hồ sơ điện tử

Cho phép cán bộ xem hồ sơ
Cho phép lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên
Cho phép chuyên viên từ chối hồ sơ
Cho phép chuyên viên duyệt hồ sơ
Cho phép chuyên viên hủy hồ sơ
Cho phép chuyên viên yêu cầu bổ sung hồ sơ trực tuyến

5

Cho phép chuyên viên cấp phép hồ sơ trực tuyến
Cho phép chuyên viên kết xuất thông tin giấy phép ra bản
word
Kiểm tra, tiếp nhận kết Chức năng này cho phép người sử dụng:
Kiểm tra trạng thái hồ sơ
quả xử lý hồ sơ
Xem tiến độ xử lý hồ sơ
Xem lý do bị từ chối/cần bổ sung thông tin
Cho phép in đơn xin cấp phép
Nhận kết quả hồ sơ qua email
Chức năng này cho phép người sử dụng:

6

Báo cáo, thống kê

Báo cáo theo thời gian
Báo cáo theo trạng thái
Báo cáo theo doanh nghiệp
Báo cáo theo tỉnh, thành phố
Báo cáo theo cán bộ xử lý
Xuất báo cáo dưới dạng excel
Thống kê số lượng hồ sơ

VI
1

Thống kê số lượng người dùng
Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất trên
VNSW
Tiếp nhận hồ sơ điện Chức năng này cho phép người sử dụng:
tử
Tiếp nhận thông tin thương nhân
Tiếp nhận thông tin địa chỉ sản xuất kinh doanh
Tiếp nhận thông tin hồ sơ chung
83

Tiếp nhận thông tin hàng hóa
Tiếp nhận thông tin về số gpkd
Tiếp nhận thông tin về cửa khẩu
Tiếp nhận thông tin về phương tiện vận chuyển
Tiếp nhận thông tin về mục đích nhập khẩuơng nhân trực
tuyến
Khai báo loại hình doanh nghiệp
Khai báo loại hình kinh doanh
Đính kèm các giấy tờ chứng minh
Chức năng này cho phép người sử dụng:

2

Xử lý và phê duyệt hồ
Tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp
sơ doanh nghiệp
Kiểm tra thông tin doanh nghiệp

Yêu cầu bổ sung thông tin doanh nghiệp
Từ chối hồ sơ doanh nghiệp
Phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp
Chuyển thông tin phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp với Cổng
DVCTT
Chức năng này cho phép người sử dụng:
3

Upload file đính kèm

Upload file đính kèm
File đính kèm được ký bằng chữ ký số
Cho phép doanh nghiệp đính kèm lại được file đã từng
upload
Cho phép doanh nghiệp quản lý được danh mục file đính
kèm
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Cho phép doanh nghiệp khai báo hồ sơ trực tuyến

4

Khai báo hồ sơ điện tử

Cho phép doanh nghiệp sửa hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp bổ sung thông tin hồ sơ trực
tuyến
Cho phép doanh nghiệp xin hủy hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp xuất đơn/giấy phép ra bản word

5

Xử lý hồ sơ điện tử

Cho phép doanh nghiệp tìm kiếm hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp tra cứu trạng thái hồ sơ trực
tuyến
Cho phép doanh nghiệp theo dõi lịch sử xử lý hồ sơ trực
tuyến
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Cho phép cán bộ xem hồ sơ
Cho phép lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên
Cho phép chuyên viên từ chối hồ sơ
84

Cho phép chuyên viên duyệt hồ sơ
Cho phép chuyên viên hủy hồ sơ
Cho phép chuyên viên yêu cầu bổ sung hồ sơ trực tuyến

6

Cho phép chuyên viên cấp phép hồ sơ trực tuyến
Cho phép chuyên viên kết xuất thông tin giấy phép ra bản
word
Kiểm tra, tiếp nhận kết Chức năng này cho phép người sử dụng:
Kiểm tra trạng thái hồ sơ
quả xử lý hồ sơ
Xem tiến độ xử lý hồ sơ
Xem lý do bị từ chối/cần bổ sung thông tin
Cho phép in đơn xin cấp phép
Nhận kết quả hồ sơ qua email
Chức năng này cho phép người sử dụng:

7

Báo cáo, thống kê

Báo cáo theo thời gian
Báo cáo theo trạng thái
Báo cáo theo doanh nghiệp
Báo cáo theo tỉnh, thành phố
Báo cáo theo cán bộ xử lý
Xuất báo cáo dưới dạng excel
Thống kê số lượng hồ sơ

VII
1

Thống kê số lượng người dùng
Thủ tục cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc
nổ, công cụ hỗ trợ
Khai báo hồ sơ thương Chức năng này cho phép người sử dụng:
nhân
Khai báo hồ sơ thương nhân trực tuyến
Khai báo loại hình doanh nghiệp
Khai báo loại hình kinh doanh
Đính kèm các giấy tờ chứng minh

2

Chức năng này cho phép người sử dụng:
Xử lý và phê duyệt hồ
Tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp
sơ doanh nghiệp
Kiểm tra thông tin doanh nghiệp
Yêu cầu bổ sung thông tin doanh nghiệp
Từ chối hồ sơ doanh nghiệp
Phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp
Chuyển thông tin phê duyệt hồ sơ doanh nghiệp với Cổng
DVCTT
85

Chức năng này cho phép người sử dụng:
3

Upload file đính kèm

Upload file đính kèm
File đính kèm được ký bằng chữ ký số
Cho phép doanh nghiệp đính kèm lại được file đã từng
upload
Cho phép doanh nghiệp quản lý được danh mục file đính
kèm
Chức năng này cho phép người sử dụng:
Cho phép doanh nghiệp khai báo hồ sơ trực tuyến

4

Khai báo hồ sơ điện tử

Cho phép doanh nghiệp sửa hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp bổ sung thông tin hồ sơ trực
tuyến
Cho phép doanh nghiệp xin hủy hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp xuất đơn/giấy phép ra bản word
Cho phép doanh nghiệp tìm kiếm hồ sơ trực tuyến
Cho phép doanh nghiệp tra cứu trạng thái hồ sơ trực
tuyến
Cho phép doanh nghiệp theo dõi lịch sử xử lý hồ sơ trực
tuyến
Chức năng này cho phép người sử dụng:

5

Xử lý hồ sơ điện tử

Cho phép cán bộ xem hồ sơ
Cho phép lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên
Cho phép chuyên viên từ chối hồ sơ
Cho phép chuyên viên duyệt hồ sơ
Cho phép chuyên viên hủy hồ sơ
Cho phép chuyên viên yêu cầu bổ sung hồ sơ trực tuyến

6

Cho phép chuyên viên cấp phép hồ sơ trực tuyến
Cho phép chuyên viên kết xuất thông tin giấy phép ra bản
word
Kiểm tra, tiếp nhận kết Chức năng này cho phép người sử dụng:
Kiểm tra trạng thái hồ sơ
quả xử lý hồ sơ
Xem tiến độ xử lý hồ sơ
Xem lý do bị từ chối/cần bổ sung thông tin
Cho phép in đơn xin cấp phép
Nhận kết quả hồ sơ qua email

7

Báo cáo, thống kê

Chức năng này cho phép người sử dụng:
Báo cáo theo thời gian
Báo cáo theo trạng thái

86

Báo cáo theo doanh nghiệp
Báo cáo theo tỉnh, thành phố
Báo cáo theo cán bộ xử lý
Xuất báo cáo dưới dạng excel
Thống kê số lượng hồ sơ
Thống kê số lượng người dùng
3. Yêu cầu bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật
3.1. Yêu cầu về bảo hành
- Trong quá trình vận hành phần mềm, nhà thầu phải có biện pháp bảo hành
phần mềm theo đúng cam kết.
- Cung cấp dịch vụ bảo hành miễn phí phần mềm 12 tháng kể từ khi nghiệm thu
và thanh lý hợp đồng.
3.2. Yêu cầu về bảo trì phần mềm
- Cung cấp dịch vụ bảo trì miễn phí phần mềm 12 tháng kể từ khi nghiệm thu
và thanh lý hợp đồng.
- Trong trường hợp hết hạn thời gian miễn phí bảo trì phần mềm, nhà thầu phải
đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo trì khi Chủ đầu tư yêu cầu tối thiểu 12 tháng, chi phí
bảo trì này sẽ được hai bên thống nhất thương lượng.
3.3. Hỗ trợ kỹ thuật
Nhà thầu phải cung cấp các phương thức hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ hoặc từ xa, cam
kết thời gian tiếp nhận và khắc phục sự cố kể từ khi nhận được thông báo lỗi của Chủ
đầu tư hoặc đơn vị chuyên trách quản lý của Chủ đầu tư, như sau:
Thời gian có mặt để khắc phục sự cố <=72 giờ.
Thời gian phản hồi khi có yêu cầu <=4 giờ.
Thời điểm nhận yêu cầu: 8 giờ/ngày/tuần.
3. Các yêu cầu khác
Không có.
4. Bản vẽ
Không có.
5. Kiểm tra và thử nghiệm
Không có.

87

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4813 dự án đang đợi nhà thầu
  • 538 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 588 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13077 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15097 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây