Thông báo mời thầu

Mua sắm phụ kiện sửa chữa các trạm cấp nước 05 tháng cuối năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:42 15/10/2020
Số TBMT
20201029859-00
Công bố
10:36 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm phụ kiện sửa chữa các trạm cấp nước 05 tháng cuối năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm phụ kiện sửa chữa các trạm cấp nước 05 tháng cuối năm 2020
Chủ đầu tư
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn số 353 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm phụ kiện sửa chữa các trạm cấp nước 05 tháng cuối năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Long An

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:36 15/10/2020
đến
11:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
7.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm phụ kiện sửa chữa các trạm cấp nước 05 tháng cuối năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm phụ kiện sửa chữa các trạm cấp nước 05 tháng cuối năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Dự án: Mua sắm phụ kiện sửa chữa các trạm cấp nước 05 tháng cuối năm 2020
- Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông
thôn
- Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-TTNS ngày 01/10/2020 của Trung tâm Nước sạch và Vệ
sinh môi trường nông thôn về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Mua sắm phụ kiện sửa chữa các
trạm cấp nước 05 tháng cuối năm 2020
- Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-SNN ngày 06/10/2020 của Sở NN &PTNT tỉnh Long
An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm phụ kiện sửa chữa các trạm
cấp nước 05 tháng cuối năm 2020
- Qui mô: Mua sắm phụ kiện sửa chữa các trạm cấp nước 05 tháng cuối năm 2020
2. Thời hạn hoàn thành: 30 ngày
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số
kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

Ghi chú: Nhãn hiệu nhà sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa chỉ để tham khảo, minh
họa cho yêu cầu về kỹ thuật. Nhà thầu có thể chào nhãn hiệu nhà sản xuất hoặc xuất
xứ hàng hóa khác nhưng phải đảm bảo có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử
dụng và giá trị là tương đương với các hàng hóa đã nêu (hoặc cao hơn)
Số
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tên vật tư
Băng keo non
Co HDPE Ø25
Co PVC Ø27
Co PVC ren trong Ø27
Co PVC: Ø114
Co PVC: Ø49
Co PVC: Ø60
Co PVC: Ø90
Đai khởi thủy: Ø110-27 (Ren đồng-bulon inox
304)
Đai khởi thủy: Ø49-27 (Ren đồng-bulon inox
304)
Đai khởi thủy: Ø63-27 (Ren đồng-bulon inox
304)

XS hàng
hóa
Malaysia
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất

Áp suất làm việc
PN16
PN16
PN16
PN12
PN16
PN16
PN16

Asia

PN16

Asia

PN16

Asia

PN16

16
17
18
19
20

Đai khởi thủy: Ø63-42 (Ren đồng-bulon inox
304)
Đai khởi thủy: Ø90-27 (Ren đồng-bulon inox
304)
Đai khởi thủy: Ø90-42 (Ren đồng-bulon inox
304)
Đai khởi thủy: Ø90-49 (Ren đồng-bulon inox
304)
Đai sửa chữa: Ø110
Đai sửa chữa: Ø140
Đai sửa chữa: Ø160
Đai sửa chữa: Ø63
Đai sửa chữa: Ø90

21

Keo dán PVC 0,5kg

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Nối HDPE 40 ( lắp ngoài )
Nối HDPE 50 ( lắp ngoài )
Nối HDPE 63 ( lắp ngoài )
Nối PVC: Ø49 ( dày )
Nối PVC: Ø60 ( dày )
Nối PVC: Ø90 ( dày )
Nối PVC: Ø114 ( dày )
Nối răng ngoài HPDE Ø25x3/4 ren đồng
Nối răng ngoài HPDE Ø50x1.1/2 ren đồng
Nối Răng ngoài Ø27 PVC
Nối Răng trong Ø27 PVC
Nối răng trong HPDE Ø25 ren đồng
Nối thẳng HDPE D110
Nối thẳng HDPE D25
Nối thẳng HDPE D50
Nối thẳng HDPE D63
Nối thẳng HDPE D90
Nút bít Ø27 PVC
Nút bít PVC: Ø114
Nút bít PVC: Ø49
Nút bít PVC: Ø60,
Nút bít PVC: Ø90
Giảm Ø114/49
Ống HPDE 25x2,3
Ống HPDE 50x2,4
Ống HPDE 63x3.0
Ống PVC Ø114x3,5x4
Ống PVC Ø27x1,9x4

12
13
14
15

Asia

PN16

Asia

PN16

Asia

PN16

Asia

PN16

Asia
Asia
Asia
Asia
Asia

PN10
PN10
PN10
PN10
PN10

Bình Minh
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Asia
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Asia
Asia
Asia
Asia
Asia
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất

PN16
PN16
PN16
PN16
PN12
PN12
PN12
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN12
PN16
PN16
PN12
PN12
PN16
PN8
PN8
PN6
PN16

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Ống PVC Ø34x2,1x4
Ống PVC Ø42x2,1x4
Ống PVC Ø49x2,5x4
Ống PVC Ø60x2,5x4
Ống PVC Ø90x3,0x4
Ống HDPE Ø90x4,3
Ống HDPE Ø110x5,3
Ống HDPE Ø140x5,4
Ống HDPE Ø160x6,2
Tê PVC: Ø114
Tê PVC: Ø27
Tê PVC: Ø34
Tê PVC: Ø42
Tê PVC: Ø49
Tê PVC: Ø60
Tê PVC: Ø90
Van bướm tay gạt DN100 (WBLS)
Van bướm tay gạt DN150 (WBLS)
Van bướm tay gạt DN50 (WBLS)
Van bướm tay gạt DN80 (WBLS)
Van bướm tay quay DN100 (WBGS)
Van bướm tay quay DN150 (WBGS)
Van bướm tay quay DN200 (WBGS)
Van bướm tay quay DN80 (WBGS)
Van gan ty chìm nắp chụp DN 125 (RVCX)
Van PVC 27 (FB006)
Van PVC 34 (FB010)
Van PVC 42 (FB012)
Van PVC 49 (FB015)
Van PVC 60 (FB020)
Van PVC 76 (FB025)
Van PVC 90 (FB030)
Van thau 1 chiều lá lật DN 50 (MBV-PN10)
Van thau 1 chiều lá lật DN 80 (MBV-PN10)
Van ty chìm nắp chụp DN150 (RVCX)
Van ty chìm nắp chụp DN200 (RVCX)
Van ty chìm nắp chụp DN80 (RVCX)

Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Đệ Nhất
Shinyi
Shinyi
Shinyi
Shinyi
Shinyi
Shinyi
Shinyi
Shinyi
Shinyi
Jia Rong
Jia Rong
Jia Rong
Jia Rong
Jia Rong
Jia Rong
Jia Rong
Minh Hòa
Minh Hòa
Shinyi
Shinyi
Shinyi

PN12
PN12
PN12
PN10
PN6
PN8
PN8
PN8
PN6
PN12
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN12
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN16
PN10
PN10
PN10
PN10
PN10
PN10
PN10
PN10
PN10
PN16
PN16
PN16

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5082 dự án đang đợi nhà thầu
  • 572 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 593 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13741 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15560 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây