Thông báo mời thầu

gói thầu số 10: Xây dựng hệ thống PCCC (bao gồm cà thiết bị PCCC)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:27 15/10/2020
Số TBMT
20201038465-00
Công bố
10:20 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp trường trung học phổ thông Tiến Thịnh, huyện Mê Linh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
gói thầu số 10: Xây dựng hệ thống PCCC (bao gồm cà thiết bị PCCC)
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư: UBND huyện Mê Linh. Đại diện Chủ đầu tư/Bên mời thầu là Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mê Linh. Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở quản lý các trung tâm dạy nghề huyện Mê Linh, khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Thành phố
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, nâng cấp trường trung học phổ thông Tiến Thịnh, huyện Mê Linh (gđ thực hiện dự án)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:20 15/10/2020
đến
09:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
19.000.000 VND
Bằng chữ
Mười chín triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "gói thầu số 10: Xây dựng hệ thống PCCC (bao gồm cà thiết bị PCCC)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "gói thầu số 10: Xây dựng hệ thống PCCC (bao gồm cà thiết bị PCCC)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I.Giới thiệu về gói thầu
- Tên Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường trung học phổ thông Tiến Thịnh, huyện
Mê Linh.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Xây dựng hệ thống PCCC (Bao gồm cả thiết bị
PCCC).
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh.
- Đại diện Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mê
Linh.
* Quy mô công trình:
- Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị PCCC cho toàn bộ dự án: Cải tạo,
nâng cấp trường trung học phổ thông Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, bao gồm:

+ Hệ thống Báo cháy tự động;
+ Hệ thống đèn báo hiệu sự cố và chỉ dẫn lối thoát nạn;
+ Hệ thống chữa PCCC;
+ Thiết bị PCCC;
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công cho các hạng mục công việc chính của gói
thầu. Tổng tiến độ thi công công trình không được vượt quá 180 ngày.
1. Tiến độ thi công xây lắp công trình là một phần của Hồ sơ thiết kế tổ chức thi
công mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu cần căn
cứ vào tiến độ yêu cầu của Bên mời thầu, căn cứ vào năng lực của mình và các yếu tố
cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo yêu cầu kỹ
thuật đưa vào Hồ sơ dự thầu của mình. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng không được
vượt quá thời gian dự kiến nêu trên.
2. Nhà thầu phải nộp theo Hồ sơ dự thầu bảng tiến độ thi công bao gồm cả Biểu đồ
nhân lực để hoàn tất công trình theo tiến độ thi công mà Bên mời thầu dự kiến cho gói
thầu.
3. Biểu đồ tiến độ thi công sẽ được Bên mời thầu sử dụng để đánh giá Hồ sơ dự thầu.
4. Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng hạng mục, đơn vị của tiến độ là
ngày. Có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành ngắn
hơn thời gian dự kiến.
5. Cùng với tiến độ thi công nhà thầu phải lập tiến độ điều động nhân lực, máy thi
công dự kiến theo khả năng thi công và mặt bằng thi công của gói thầu.
* Nội dung chi tiết: Xem chi tiết trong bản vẽ.
3. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị và quy trình, quy
phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công:

79

- Tất cả các chủng loại vật liệu, vật tư, thiết bị cung cấp cho công trình đảm bảo
theo yêu cầu của thiết kế, khuyến khích các nhà thầu sử dụng các loại vật liệu, vật tư,
thiết bị được đánh giá là tốt hơn yêu cầu của thiết kế. Các loại vật liệu, vật tư, hiết bị
phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ rang, có đầy đủ các chứng chỉ đảm
bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, vật liệu, vật tư, thiết bị
trước khi đưa vào thi công xây lắp phải được sự đồng ý phê duyệt của Chủ đầu tư bằng
văn bản.
- Vật tư, vật liệu, thiết bị khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu
cầu của hồ sơ thiết kế và theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, phù hợp và
đồng bộ với vật liệu chính do nhà sản xuất cung cấp.
- Nhà thầu phải áp dụng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng hiện hành của Nhà
nước Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình. Đối với các công tác khác không
có quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ
thiết kế.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng:
- Luật phòng cháy chữa cháy đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.
- Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012: Sửa đổi bổ sung một số
điều của nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của chính
phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng cháy chữa
cháy.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254-1989: An toàn cháy – Yêu cầu chung.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4878:1989 (ISO3941:1997) Nhóm T phân loại
cháy.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5738-2001: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu
kỹ thuật.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6160-1996: Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622-1995: Phòng cháy chữa cháy cho nhà và
công trình – Yêu cầu thiết kế.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa
cháy
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1: 2000 Phòng cháy
chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy phần 1: Lựa chọn và bố trí.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy hệ thống
Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513-1998 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn TK.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890 – 2009Phương tiện phòng cháy chữa cháy
cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06 : 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
an toàn cháy cho nhà và công trình.
2. Yêu cầu về thi công, nghiệm thu công tác PCCC:
2.1 Yêu cầu về vật liệu:

80

- Tất cả các chủng loại vật tư vật liệu cung cấp cho công trình đảm bảo theo yêu
cầu của thiết kế, khuyến khích các nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là
tốt hơn yêu cầu của thiết kế. Các loại vật liệu phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng
của Việt Nam cấp, vật tư vật liệu trước khi đưa vào thi công xây lắp phải được sự đồng
ý phê duyệt của Chủ đầu tư bằng văn bản.
- Nguồn cung cấp vật tư vật liệu cho công trình nhà thầu có thể khai thác từ nhiều
nguồn khác nhau, phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi
công.
- Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ
thiết kế và theo Tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Việt nam, phù hợp và đồng bộ với vật
liệu chính do nhà sản xuất cung cấp.
2.2 Yêu cầu về thiết bị:
- Nhà thầu phải có đầy đủ máy móc thiết bị thi công để phục vụ thi công công
trình. Những thiết bị xe máy đưa vào công trình phải là loại được lựa chọn có công suất
và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
- Nhà thầu căn cứ vào bảng tiến độ thi công mà sử dụng máy móc cho phù hợp.
2.3 Yêu cầu về nhân lực:
- Nhà thầu phải bố trí đầy đủ cán bộ theo yêu cầu HSMT
- Nhà thầu phải thành lập các tổ đội công nhân phù hợp với phạm vi công việc mà
nhà thầu đảm nhận và tiến độ thi công liệt kê đầu đủ danh sách công nhân tham gia thi
công, bậc thợ, nghành nghề được đào tạo.
2.4 Yêu cầu về tổng mặt bằng:
- Nhà thầu thuyết minh cụ thể mặt bằng thi công, phương pháp bố trí mặt bằng thi
công, gồm các mục chính: Tiếp nhận mặt bằng công trình; Biển báo công trình; Các
công trình tạm; Nơi tập kết vật liệu;
2.5. Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường:
- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy tổng thể của công ty trong đó có thể hiện mối liên hệ
giữa công ty và Ban chỉ huy công trường, kèm theo thuyết minh sơ đồ trong đó nêu rõ:
Mối quan hệ giữa Công ty và công trường; Quyền hạn; Trách nhiệm của Công ty với
công trường: Tên các cán bộ phụ trách trực tiếp các hoạt động của công trường.
- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chỉ huy công trường trong đó có thể hiện mối liên hệ
giữa chỉ huy trưởng công trường, bộ phận phụ trách kỹ thuật với các đội thi công. Kèm
theo thuyết minh nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của các vị trí chủ chốt như: Chỉ huy
trưởng công trường; Phụ trách kỹ thuật; Tổ trưởng thi công; .v.v...
2.6. Nghiệm thu PCCC:
- Nghiệm thu về PCCC được quy định tại điều 18, nghị định số 35/2003/NĐ-CP
như sau: Công trình xây dựng đã được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy phải
được tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy trước khi chủ đầu tư tiến hành
nghiệm thu công trình. Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy bao gồm nghiệm thu từng

81

phần, từng giai đoạn, từng hạng mục và nghiệm thu bàn giao công trình; riêng đối với
các bộ phận của công trình khi thi công bị che khuất thì phải được nghiệm thu trước khi
tiến hành các công việc tiếp theo.
- Hồ sơ nghiệm thu về PCCC do chủ đầu tư chuẩn bị gồm:
Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC và biên bản kiểm tra thi công về PCCC
của cơ quan cảnh sát PCCC.
Báo cáo của chủ đầu tu về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, thủ
nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kết cấu PCCC.
Văn bản, chứng chỉ kiểm định thiết bị, phương tiện PCCC đã lắp đặt trong công
trình.
Tài liệu, quy định hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống PCCC
của công trình, của phương tiện.
Văn bản nghiệm thu các hạng mục, hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liên quan
đến PCCC.
Các văn bản và hồ sơ nêu trên phải có dấu, chữ ký của Chủ đầu tư và các bên liên
quan đến dự án.
3. Yêu cầu về an toàn trong thi công xây dựng công trình:
- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, tài sản,
công trình đang xây dựng, công trình ngầm và các công trình liền kề; đối với những
máy móc, thiết bị phục vụ thi công phải được kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử
dụng;
- Thực hiện biện pháp kỹ thuật an toàn riêng đối với những hạng mục công trình
hoặc công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;
- Thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi
xảy ra mất an toàn trong thi công xây dựng.
4. Yêu cầu về bảo đảm vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình
- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công bao gồm môi
trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về vệ
sinh môi trường;
- Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra
trong quá trình vận chuyển vật liệu và thi công công trình;
- Tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường.
5. Công tác bảo đảm chất lượng:
5.1. Công tác thí nghiệm:
- Nhà thầu phải ký hợp đồng với đơn vị thí nghiệm được Tư vấn giám sát của Chủ
đầu tư chấp nhận.
- Cùng các bên liên quan lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào, xây dựng cấp phối
vữa cho phù hợp với vật liệu tại địa phương, lấy mẫu thí nghiệm vữa xây, bê tông … tại
công trình.
5.2. Công tác kiểm tra chất lượng:

82

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành định kỳ hoặc bất kỳ lúc nào theo yêu cầu
của chủ đầu tư hoặc khi nhà thầu thông báo đề nghị kiểm tra để nghiệm thu kỹ thuật
hạng mục công trình để thanh toán hoặc để chuyển giai đoạn thi công.
- Kết quả kiểm tra chất lượng phải lập biên bản kiểm tra.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng vật liệu, vật tư và sản phẩm của
mình đồng thời cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm cho chủ đầu tư.
- Khi sản phẩm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành ngay việc
sửa chữa những sản phẩm đó đồng thời tiến hành kiểm tra và đo đạc lại.
- Tuân thủ Quy định về quản lý chất lượng theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày
12/5/2015 của Chính phủ.
6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm:
- Tất cả các cậu kiện, sản phẩm sau khi hoàn thành thi công đều phải kiểm tra chất
lượng, so sánh với quy định hiện hành và thỏa mãn các yêu cầu của gói thầu. Để thỏa
mãn các yêu cầu trên trong HSDT nhà thầu phải nêu rõ:
Quy trình nghiệm thu trong quá trình thi công.
Quy trình nghiệm thu sản phẩm hoàn thành đưa vào sử dụng
Tất cả các thí nghiệm thuộc trách nhiệm của nhà thầu phải thực hiện theo đúng quy
định của nhà nước và theo chỉ dẫn kỹ thuật thi công. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí thí
nghiệm để kiểm tra chất lượng công trình xây dựng theo yêu cầu.
IV. Các bản vẽ
Nhà thầu sẽ được cung cấp toàn bộ bản vẽ (file .pdf) đã được phê duyệt làm cơ sở
cho việc lập E-HSDT.

83

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5114 dự án đang đợi nhà thầu
  • 558 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 692 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13578 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15740 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây