Thông báo mời thầu

Gói thầu 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:15 15/10/2020
Số TBMT
20201038375-00
Công bố
10:02 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Đường thanh niên kéo dài đến Quốc lộ 45, huyện Quảng Xương
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
Chủ đầu tư
Ban QLDA ĐTXD huyện Quảng Xương; Địa chỉ: Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường thanh niên kéo dài đến Quốc lộ 45, huyện Quảng Xương
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thanh Hoá

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:02 15/10/2020
đến
10:30 04/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:30 04/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính
(nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ
thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số
của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh
thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành, cụ thể:
- Đối với nhà thầu độc lập, nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động
xây dựng trong các lĩnh vực sau còn hiệu lực:
+ Khảo sát địa hình và khảo sát địa chất hoặc khảo sát xây dựng công trình
Hạng III trở lên.
+ Thiết kế xây dựng công trình giao thông Hạng III trở lên.
- Đối với nhà thầu liên danh: Từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu
cầu trên tương ứng với phần công việc đảm nhận.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
- Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: 20 điểm.
- Giải pháp và phương pháp luận: 30 điểm.
- Nhân sự của Nhà thầu để thực hiện gói thầu: 50 điểm
Thang Mức điểm
Điểm
Stt
Tiêu chuẩn
điểm
yêu cầu
tối đa
chi tiết tối thiểu
1

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

20

a

Số lượng hợp đồng tương tự đã thực hiện
hoàn thành trong vòng 04 năm trở lại đây (từ
2016 đến nay).
Ghi chú:

8

14

1

Stt

b

c

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

- Hợp đồng tương tự: Là hợp đồng tư vấn khảo
sát, thiết kế công trình Giao thông cấp III trở
lên; giá trị hợp đồng ≥ 1,0 tỷ đồng.
- Đối với nhà thầu Liên danh: Từng thành viên
liên danh phải thỏa mãn yêu cầu trên tương ứng
với phần công việc đảm nhận.
- Hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã tham gia
với tư cách là thành viên Liên danh hoặc nhà
thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà
thầu thực hiện;
- Có từ 02 hợp đồng tương tự trở lên
8
- Có 01 hợp đồng tương tự
7
- Không có hợp đồng tương tự
0
Tài liệu cần nộp (Scand đính kèm E-HSDT):
- Bản chụp được chứng thực: Hợp đồng và một trong các giấy tờ: Biên bản
nghiệm thu khối lượng hoàn thành hoặc biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp
đồng, giấy xác nhận... do Chủ đầu tư/bên A xác nhận.
- Bản chụp các tài liệu chứng minh về quy mô, cấp công trình như Quyết định
phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công…
Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý
tương tự trong vòng 04 năm trở lại đây (từ
5
năm 2016 đến nay)
Đã thực hiện tư vấn khảo sát, thiết kế công trình
Giao thông cấp III trở lên thuộc địa hình đồng
bằng.
03 công trình trở lên
5
01-02 công trình
2
Không có công trình nào
0
Tài liệu cần nộp (Scand đính kèm E-HSDT):
- Bản chụp được chứng thực: Hợp đồng và một trong các giấy tờ: Biên bản
nghiệm thu khối lượng hoàn thành hoặc biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng
do Chủ đầu tư/bên A xác nhận.
- Bản chụp các tài liệu chứng minh về quy mô, cấp công trình như Quyết định
phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công…
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện
các hợp đồng tương tự trước đó
- Hợp đồng tương tự trước đó đã hoàn thành
theo đúng các điều khoản của hợp đồng.

3
3
2

Stt

Tiêu chuẩn

Điểm
tối đa

- Có Hợp đồng tương tự trước đó không hoàn
thành theo đúng các điều khoản của hợp đồng.
d

a

b

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

0

Các yếu tố khác
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn
khảo sát thiết kế công trình Giao thông

2

Thang
điểm
chi tiết

4

- ≥ 08 năm (Đối với nhà thầu liên danh, từng
thành viên liên danh phải có kinh nghiệm ≥ 08
4
năm).
- ≥ 05 năm đến < 08 năm (Đối với nhà thầu liên
danh, từng thành viên liên danh phải có kinh
3
nghiệm ≥ 05 năm đến < 08 năm).
- ≥ 03 năm đến < 05 năm (Đối với nhà thầu liên
danh, 01 thành viên liên danh có kinh nghiệm ≥
2,4
03 năm đến < 05 năm).
< 03 năm (Đối với nhà thầu liên danh, 01 thành
0
viên liên danh có kinh nghiệm < 05 năm)
Tài liệu cần nộp (Scand đính kèm E-HSDT):
- Bản chụp được chứng thực: Hợp đồng để chứng minh số năm kinh nghiệm
tương ứng; kèm theo tài liệu chứng minh hoàn thành hợp đồng.
Giải pháp và phương pháp luận
30
21
Hiểu rõ mục đích gói thầu
5
- Tốt
5
- Đạt yêu cầu
4,5
- Chấp nhận được
3
- Không đạt yêu cầu
0
Cách tiếp cận và phương pháp luận
5
Cách tiếp cận và phương pháp luận do nhà thầu
đề xuất: Mức độ hoàn chỉnh hợp lý của phương
pháp luận do nhà thầu đề xuất với yêu cầu nêu
trong "điều khoản tham chiếu". Có đề xuất giải
pháp thiết kế hợp lý, khả thi. Hệ thống quy trình
tiêu chuẩn áp dụng cho khảo sát, thiết kế và
nghiệm thu khảo sát xây dựng công trình.
- Tốt
5
- Đạt yêu cầu
4,5
- Chấp nhận được
3
3

Stt

c

d

đ

e

g

Điểm
tối đa

Tiêu chuẩn
- Không đạt yêu cầu
Sáng kiến cải tiến làm thế nào để rút ngắn
tiến độ thực hiện.
- Tốt
- Đạt yêu cầu
- Chấp nhận được
- Không đạt yêu cầu
Cách trình bày của hồ sơ dự thầu: đánh giá
mức độ hoàn chỉnh, dễ theo dõi, thuyết phục.
- Tốt
- Đạt yêu cầu
- Chấp nhận được
- Không đạt yêu cầu
Kế hoạch triển khai phù hợp với phương
pháp luận và điều khoản tham chiếu, với tiến
độ thực hiện gói thầu.
- Tốt
- Đạt yêu cầu
- Chấp nhận được
- Không đạt yêu cầu
Bố trí nhân sự và sự hợp lý giữa các nội dung
công việc được giao. Phân công trách nhiệm,
quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân rõ
ràng, cụ thể, khoa học.
- Tốt
- Đạt yêu cầu
- Chấp nhận được
- Không đạt yêu cầu
Các yếu tố khác
Nhà thầu bố trí máy móc thiết bị để thực
hiện gói thầu:
Máy toàn đạc điện tử
Máy thủy bình
Máy khoan địa chất
Máy tính

02
02
01
10

cái
cái
cái
Bộ

Bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị 100% thuộc sở
hữu của nhà thầu và kèm theo các tài liệu chứng
minh (*)

Thang
điểm
chi tiết
0

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

5
5
4,5
3
0
3
3
2,5
1,8
0
5
5
4,5
3
0
3
3
2,5
1,8
0

4

4
4

Stt

3
3.1
a

b

Tiêu chuẩn
Bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị (kèm theo các
tài liệu chứng minh (*)), nhưng trong đó có một
số máy móc, thiết bị không thuộc sở hữu của
nhà thầu (đi thuê).
Không bố trí hoặc bố trí không đầy đủ máy móc
thiết bị theo yêu cầu hoặc bố trí đầy đủ nhưng
không có tài liệu chứng minh.
Nhân sự của nhà thầu để thực hiện gói thầu
Đối với công tác khảo sát
Khảo sát Địa hình
- 01 Chủ trì khảo sát địa hình, yêu cầu năng
lực như sau: Có chứng chỉ hành nghề khảo sát
Địa hình còn hiệu lực. Ngoài ra đáp ứng thêm
một số điều kiện sau:
- Về năng lực:
+ Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành
Trắc địa - bản đồ, Đo đạc bản đồ, Địa chính,
Khảo sát Địa hình, xây dựng công trình
+ Có trình độ dưới Đại học hoặc không đúng
chuyên ngành đã nêu ở trên
- Về số lượng công trình đã tham gia:
Đã làm chủ trì khảo sát Địa hình công trình
Giao thông cấp III trong vòng 4 năm trở lại đây
từ năm 2016
+ 05 Công trình trở lên
+ 01 ÷ 04 Công trình
+ Không có công trình nào
Khảo sát Địa chất
- 01 Chủ trì khảo sát địa chất công trình, yêu
cầu năng lực như sau: Có chứng chỉ hành nghề
khảo sát Địa chất còn hiệu lực. Ngoài ra đáp
ứng thêm một số điều kiện sau:
- Về năng lực:
+ Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành Địa
chất công trình, kỹ thuật Địa chất, Địa chất
công trình-ĐKT, thăm dò Địa chất.
+ Có trình độ dưới Đại học hoặc không đúng
chuyên ngành đã nêu ở trên

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

3

0
50
12

35

4
1,5
1,5
0
2,5

2,5
1,5
0

4
1,5
1,5
0
5

Stt

c

3.2

a

Tiêu chuẩn
- Về kinh nghiệm:
Đã làm chủ trì khảo sát địa chất công trình Giao
thông cấp III trong vòng 4 năm trở lại đây từ
năm 2016
+ 05 Công trình trở lên
+ 01 ÷ 04 Công trình
+ Không có công trình nào
Nhân sự khảo sát (không bao gồm chủ trì
khảo sát Địa chất, Địa hình)
Nhà thầu bố trí tối thiểu nhất 04 người (03
người đảm nhận khảo sát Địa hình, 01 người
đảm nhận khảo sát Địa chất). Đồng thời đáp ứng
yêu cầu:
- Về năng lực:
+ Nhân sự khảo sát địa chất: Tất cả có trình độ
Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Địa chất
công trình.
+ Nhân sự khảo sát địa hình: Tất cả có trình độ
Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Trắc địa,
bản đồ, địa chính, đo đạc bản đồ, xây dựng
công trình.
+ 01 người không đáp ứng yêu cầu nêu trên trừ
0,5 điểm
- Về kinh nghiệm, đáp ứng đồng thời:
+ Tất cả có 05 năm kinh nghiệm trở lên trong
lĩnh vực khảo sát Địa hình, Địa chất công trình
+ Đã tham gia khảo sát Địa hình, Địa chất tối
thiểu 5 công trình trở lên trong vòng 4 năm trở
lại đây từ năm 2016
+ 01 người không đáp ứng yêu cầu nêu trên trừ
0,5 điểm
Đối với công tác lập Báo cáo NCKT
01 Chủ nhiệm thiết kế: Có chứng chỉ hành nghề
thiết kế công trình giao thông hạng III trở lên còn
hiệu lực. Ngoài ra phải đáp ứng thêm các yêu cầu
sau:
- Về năng lực:

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

2,5

2,5
1,5
0
4

2

2

2

2

38
8
2,5
6

Stt

b

Tiêu chuẩn
Có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành xây
dựng cầu đường;
Có trình độ dưới Đại học hoặc không đúng
chuyên ngành nêu ở trên;
- Về kinh nghiệm:
Đã làm chủ nhiệm thiết kế công trình Giao
thông cấp III trong vòng 4 năm trở lại đây từ
năm 2016
05 Công trình trở lên
< 05 Công trình
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết
kế các công trình Giao thông (tính theo năm tốt
nghiệp chuyên nghành phù hợp với công việc
đảm nhận)
≥ 15 năm
10 ÷ < 15 năm
5 ÷ < 10 năm
< 5 năm
01 Chủ trì thiết kế phần đường: Có chứng chỉ
hành nghề thiết kế công trình giao thông còn hiệu
lực. Ngoài ra phải đáp ứng thêm các yêu cầu sau:
- Về năng lực:
Có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng cầu
đường;
Có trình độ dưới Đại học hoặc không đúng
chuyên ngành đã nêu ở trên;
- Về kinh nghiệm: Đã làm chủ nhiệm, chủ trì
thiết kế công trình Giao thông cấp III trong
vòng 4 năm trở lại đây từ năm 2016
05 Công trình trở lên
< 05 Công trình
- Về số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn
thiết kế công trình Giao thông (tính theo năm
tốt nghiệp chuyên nghành phù hợp với công
việc đảm nhận)
≥ 10 năm
Từ 7 năm đến dưới 10 năm
Từ 5 năm đến dưới 7 năm

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

2,5
0

3,5
3,5
1,5
2,0
2,0
1,0
1
0
7
2,5
2,5
0
3,0
3,0
1,5
1,5
1,5
1,0
0,5
7

Stt

c

d

e

Tiêu chuẩn
Dưới 5 năm
01 Chủ trì thiết kế phần cầu: Có chứng chỉ
hành nghề thiết kế công trình cầu đường còn hiệu
lực. Ngoài ra phải đáp ứng thêm các yêu cầu sau:
- Về năng lực:
Có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng cầu
đường;
Có trình độ dưới Đại học hoặc không đúng
chuyên ngành đã nêu ở trên;
- Về kinh nghiệm: Đã làm chủ nhiệm, chủ trì
thiết kế công trình, (hoặc hạng mục công trình)
cầu cấp IV trở lên trong vòng 4 năm trở lại đây
từ năm 2016
02 Công trình trở lên
01 Công trình
0 Công trình
01 Chủ trì thiết kế phần điện chiếu sáng: Có
chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình điện còn
hiệu lực. Ngoài ra phải đáp ứng thêm các yêu cầu
sau:
- Về năng lực:
Có trình độ đại học chuyên ngành Hệ thống
điện;
Có trình độ dưới Đại học hoặc không đúng
chuyên ngành đã nêu ở trên;
- Về kinh nghiệm: Đã làm chủ nhiệm, chủ trì
thiết kế công trình, (hoặc hạng mục công trình)
điện chiếu sáng cấp III trở lên trong vòng 4 năm
trở lại đây từ năm 2016
02 Công trình trở lên
01 Công trình
0 Công trình
- 01 Chủ trì lập dự toán: Có chứng chỉ hành
nghề định giá hạng III trở lên còn hiệu lực.
Ngoài ra phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Về năng lực:
+ Có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng
kinh tế xây dựng;

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết
0

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

5
2,0
2,0
0

3,0
3,0
1,5
0
5
2,0
2,0
0

3,0
3,0
1,5
0
7
2
2
8

Stt

f

Tiêu chuẩn
+ Có trình độ dưới Đại học hoặc không đúng
chuyên ngành đã nêu ở trên;
- Về kinh nghiệm: Đã làm chủ trì lập dự toán
công trình Giao thông cấp III trong vòng 4 năm
trở lại đây từ năm 2016
+ 05 Công trình trở lên
+ 01 ÷ 04 Công trình
+ 0 Công trình
- Về số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn
xây dựng (tính theo năm tốt nghiệp chuyên
ngành phù hợp với công việc đảm nhận)
≥ 10 năm
Từ 7 năm đến dưới 10 năm
Từ 5 năm đến dưới 7 năm
Dưới 5 năm
- Nhân sự lập TK-DT (không bao gồm chủ
nhiệm và các chủ trì): Có ít nhất 06 người,
trong đó 05 người thiết kế và 01 người lập Dự
toán; đáp ứng các điều kiện sau:
- Về năng lực:
+ Tất cả có trình độ Đại học trở lên thuộc
chuyên ngành phù hợp với công việc đảm nhận.
+ 01 người không đáp ứng yêu cầu nêu trên trừ
0,5 điểm
- Về kinh nghiệm
Đã tham gia công việc tương ứng với công việc
đảm nhận (thiết kế hoặc lập dự toán) 05 công
trình Giao thông trở lên trong vòng 4 năm trở
lại đây từ năm 2016
+ 01 người không đáp ứng yêu cầu nêu trên trừ
0,5 điểm.
Tổng cộng (100%)

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

0
2,5
2,5
1,5
0
2,5
2,5
1
0,5
0
6
3
3

3
3

100

70

Ghi chú:
- Nhân sự chủ chốt nêu tại mục 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số
nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
9

- Nhân sự chủ chốt của nhà thầu nêu tại mục 3 phải có bản sao chứng thực
các loại tài liệu sau: Bằng cấp, chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực theo yêu cầu, và
phải kê khai chi tiết thời gian công tác từ khi tốt nghiệp Đại học đến nay. Ngoài
ra nhà thầu cần chuẩn bị đầy đủ bản gốc của các loại văn bằng, chứng chỉ để đối
chiếu khi chủ đầu tư và bên mời thầu yêu cầu.
- Đối với các nhân sự mà chứng chỉ hành nghề đã được cấp theo quy định
của Luật Xây dựng năm 2003 mà còn hiệu lực, căn cứ điều kiện năng lực hoạt
động xây dựng quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018, cá nhân
thực hiện việc kê khai và tự xác định hạng của chứng chỉ kèm theo chứng chỉ
hành nghề còn thời hạn để làm cơ sở đánh giá. Bản kê khai và tự xác định hạng
chứng chỉ theo mẫu tại Phụ lục VI Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.
- Các tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm, năng lực nhân sự, năng
lực tài chính phải là bản sao được chứng thực.
- Đối với nhà thầu liên danh thì nhân sự của Liên danh được xác định bằng
tổng nhân sự của các thành viên trong liên danh.
(*) Ghi chú: Các tài liệu chứng minh thiết bị, máy móc thuộc sở hữu của nhà
thầu là bản sao được chứng thực gồm: Hóa đơn, chứng từ hoặc giấy kiểm định còn
thời hạn; trong trường hợp nhà thầu sử dụng thiết bị, máy móc không phải do mình
sở hữu thì phải có hợp đồng thuê và kèm theo hóa đơn, chứng từ hoặc giấy kiểm
định còn thời hạn thuộc sở hữu của đơn vị cho thuê.
Hồ sơ dự thầu nào đạt tổng điểm 70 điểm và điểm của từng mục 1; 2; 3
không thấp hơn điểm tối thiểu của từng mục sẽ được đánh giá là đáp ứng yêu cầu
về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Sử dụng thang điểm 100
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x 100]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của
HSĐXTC đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ
thuật;
10

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm
tỷ lệ đến 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
từ 20% ;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp
hạng thứ nhất.

11

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4877 dự án đang đợi nhà thầu
  • 603 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 552 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13542 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15431 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây