Thông báo mời thầu

Bảo dưỡng định kỳ và thay thế vật tư thường xuyên năm 2020 cho phương tiện cơ giới của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:14 15/10/2020
Số TBMT
20201038332-00
Công bố
10:05 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Bảo dưỡng định kỳ và thay thế vật tư thường xuyên năm 2020 cho phương tiện cơ giới của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Bảo dưỡng định kỳ và thay thế vật tư thường xuyên năm 2020 cho phương tiện cơ giới của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Sản xuất kinh doanh năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Bảo dưỡng định kỳ và thay thế vật tư thường xuyên năm 2020 cho phương tiện cơ giới của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lai Châu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:05 15/10/2020
đến
15:00 21/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 21/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Bảo dưỡng định kỳ và thay thế vật tư thường xuyên năm 2020 cho phương tiện cơ giới của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Bảo dưỡng định kỳ và thay thế vật tư thường xuyên năm 2020 cho phương tiện cơ giới của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Mẫu số 01

PHẠM VI CUNG CẤP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

       Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh
mục các dịch vụ yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ khối lượng mời thầu
và các mô tả dịch vụ với các diễn giải chi tiết (nếu thấy cần thiết).

Tiến độ thực hiện gói thầu

60 Ngày

STT
Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ
Đơn vị
Khối lượng mời thầu

1
I. Xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96

Bảo dưỡng sửa chữa từ mục 2 đến mục 44
xe
0

2
Long đen xả nhớt động cơ

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

3
Bugi

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
4

4
Lọc xăng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

5
Lọc gió điều hòa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

6
Lọc nhớt động cơ vỏ sắt

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

7
Lọc gió

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

8
Nước làm mát siêu bền phuy (208 lít)

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Lít
12

9
Dung dịch sục rửa động cơ

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chai
1

10
Dung dịch làm sạch kim phun

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chai
1

11
Dung dịch làm sạch họng hút

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chai
1

12
Cao su giảm chấn ở giảm sóc

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
4

13
Cao su giảm chấn thanh cân bằng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

14
Bạc lót của càng A (kim loại) trên

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
4

15
Bạc lót tay đòn dưới

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

16
Bạc lót tay đòn trên

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

17
Đường ống vào két nước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

18
Rô-tuyn trụ đứng càng A trên

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

19
Chổi than máy phát

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

20
Chổi than máy đề

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

21
Cu-roa tổng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

22
Gioăng nắp xu páp

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

23
Gioăng chắn dầu bugi

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

24
Bóng đèn lăng téc

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

25
Phin lọc ga điều hòa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

26
Cuộn cáp điện vô lăng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

27
Chổi gạt nước trước phải

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

28
Chổi gạt nước trước trái

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

29
Chổi gạt nước mưa kính sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

30
Bảo dưỡng cấp lớn

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

31
Vệ sinh họng hút thông xúc kim phun bằng dung dịch BG tháo rời

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

32
Tháo vệ sinh điều hòa 2 dàn

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

33
Khò dàn lạnh + Nóng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

34
Nạp ga + dầu máy nén

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

35
Chỉnh góc đặt và độ chụm bằng máy Hunter

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

36
Cân bằng động 4 lốp

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

37
Thay đường ống vào két sưởi

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

38
Tháo vệ sinh máy phát máy đề

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

39
Thay cao su chân giảm sóc sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

40
Thay cao su ốp cân bằng trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

41
Thay gioăng nắp máy

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

42
Thay dây curoa tổng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

43
Thay 03 chổi gạt mưa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

44
Thay cuộn cáp vô lăng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Fotuner 07 chỗ BKS 29A-649.96 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

45
III. Xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05

Bảo dưỡng sửa chữa từ mục 46 đến mục 61
xe
0

46
Dung dịch vệ sinh buồng đốt kim phun GB 211 Mỹ

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Lọ
1

47
Lọc xăng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

48
Lọc gió

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

49
Nước mát

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Can
2

50
Dây Coroa tổng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

51
Bugi

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
4

52
Dầu phanh

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Hộp
1

53
Dầu hộp số tự động

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Lít
8

54
Dầu cầu sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Lít
2,3

55
Rotuyn giảm xung trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

56
Lọc gió điều hòa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

57
Lưỡi gạt mưa trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Bộ
1

58
Lưỡi gạt mưa sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

59
Vệ sinh họng cảm biến

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

60
Công tháo lắp thay vật tư

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

61
Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống gầm

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi outlander 07 chỗ BKS 25A-020.05 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

62
II. Xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16

Bảo dưỡng sửa chữa từ mục 63 đến mục 88
xe
0

63
Cao su ốp giằng cân bằng trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

64
Cao su ốp giằng cân bằng sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

65
Cao su và bu lông bắt cân bằng sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

66
Dây cuaroa ngoài

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

67
Chổi gạt mưa trước trái

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

68
Chổi gạt mưa trước phụ

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

69
Dây cuaroa cam

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

70
Pu ly căng dai

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

71
Cần điều chỉnh căng đai

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

72
Búa tăng cam tự động

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

73
Phớt đầu trục cam

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

74
Phớt trước trục khuỷu

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

75
Dung dịch vệ sinh phanh

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chai
1

76
Gioăng cánh cửa sau trái

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Bộ
1

77
Gioăng cánh cửa sau phải

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Bộ
1

78
Ga điều hòa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

79
Bộ sheem hệ thống điều hòa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Bộ
1

80
Núm điều chỉnh ngả lưng ghế trước lái

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

81
Bảo dưỡng hệ thống phanh, đảo lốp, căn chỉnh lực phanh trên bệ thử

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

82
Cân bằng động 4 bánh

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Bánh
4

83
Gói làm sạch kim phun, họng hút

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

84
Công thay dây curoa cam, phớt

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

85
Công thay cao su ốp giằng sau, cao su cân bằng sau, trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

86
Tháo lắp, bảo dưỡng hệ thống điều hòa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

87
Bảo dưỡng hệ thống lái

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

88
Công thay gioăng cửa (2 cánh cửa)

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Mitsubishi Pajero 07 chỗ BKS 25A-024.16 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Bộ
1

89
IV. Xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95

Bảo dưỡng sửa chữa từ mục 90 đến mục 118
Xe
0

90
Cụm phanh sau bên phụ

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cụm
1

91
Chổi gạt mưa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
2

92
Dây curoa máy phát

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
1

93
Rotuyn đứng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
2

94
Rotuyn cân bằng trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
2

95
Cao su ốp cân bằng trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
2

96
Bi moay ơ sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cụm
2

97
Phớt moay ơ sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
2

98
Bóng đèn pha

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
2

99
Bóng đèn phanh

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
4

100
Phin lọc ga

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
1

101
Dầu lốc điều hòa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

102
Nạp ga điều hòa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

103
Bi chữ thập các đăng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Vòng
3

104
Bi quang treo các đăng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Vòng
2

105
Lọc dầu giấy

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
1

106
Lọc nhiên liệu

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
1

107
Dầu phanh

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Lít
1

108
Dầu trợ lực lái

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Lít
1

109
Bộ chổi than máy đề

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Bộ
1

110
Nước mát động cơ Kudong

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Lít
6

111
Công tắc lên xuống kính bên lái

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

112
Kiểm tra hộp số, xử lý chảy dầu

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

113
Công thay thế vật tư

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

114
Bảo dưỡng phanh moay ơ

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

115
Bảo dưỡng họng hút, vệ sinh đường ống luân hồi khí xả

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

116
Bảo dưỡng máy đề

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

117
Khò vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

118
Công thay thế vật tư và tháo lắp táp lô,bảo dưỡng hệ thống điều hòa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 25B-001.95 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

119
V. Xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04

Bảo dưỡng sửa chữa từ mục 120 đến mục 144
xe
0

120
Lọc dầu giấy

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
1

121
Lọc nhiên liệu

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
1

122
Lọc gió động cơ

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
1

123
Turbo tăng áp

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
1

124
Long đen chân kim phun

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
4

125
Phớt đuôi hộp số

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
1

126
Bi moay ơ sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cụm
2

127
Phớt moay ơ sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
2

128
Bi chữ thập các đăng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Vòng
3

129
Bi quang treo các đăng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Vòng
2

130
Giảm xóc trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
2

131
Giảm xóc sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
2

132
Rotuyn lái trong

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
2

133
Rotuyn lái ngoài

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
2

134
Rotuyn đứng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
2

135
Ống cao su két nước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
2

136
Phin lọc ga

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
1

137
Dầu lốc điều hòa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

138
Nạp ga điều hòa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

139
Bảo dưỡng họng hút

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

140
Bảo dưỡng phanh moay ơ

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

141
Vệ sinh đường luân hồi khí xả

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Chiếc
1

142
Khò vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

143
Công thay thế vật tư và tháo lắp táp lô,bảo dưỡng hệ thống điều hòa

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

144
Công thay thế vật tư

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Ford Transit 16 chỗ BKS 29B-054.04 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

145
VI. Xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65

Bảo dưỡng sửa chữa từ mục 146 đến mục 174
xe
0

146
Ắc phi dê

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Bộ
1

147
Cao su chống trành trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Bộ
1

148
Cao su chống trành sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Bộ
1

149
Cao su ắc nhíp nhỏ

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
16

150
Bạc ắc nhíp nhỏ

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
16

151
Cao su ắc nhíp to

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
8

152
Bạc ắc nhíp to

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
8

153
Chân máy trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

154
Chân máy sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

155
Bi các đăng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Vòng
4

156
Bi treo các đăng

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Vòng
2

157
Phớt cầu

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

158
Phớt moay ơ trong sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

159
Phớt moay ơ ngoài sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

160
Bi moay ơ trong sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Vòng
2

161
Bi moay ơ ngoài sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Vòng
2

162
Bi moay ơ trong trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Vòng
2

163
Bi moay ơ ngoài trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Vòng
2

164
Phớt moay ơ trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

165
Chổi than máy đề

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

166
Thụt giảm sóc trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

167
Thụt giảm sóc sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

168
Tổng phanh trên

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
1

169
Tổng phanh bánh sau

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
4

170
Tổng phanh bánh trước

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Cái
2

171
Mỡ moay ơ

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Kg
6

172
Bảo dưỡng máy đề

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

173
Tháo nóc vệ sinh giàn lạnh, hệ thống quạt gió

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

174
Công thợ

Bảo dưỡng, thay thế vật tư cho xe Huyndai coutry 29 chỗ BKS 29B-117.65 theo yêu cầu trong file Yêu cầu khác kèm theo
Xe
1

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 605 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13710 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15554 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây