Thông báo mời thầu

cung cấp sinh phẩm (gồm 169 phần)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:31 15/10/2020
Số TBMT
20201036934-01
Công bố
09:22 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Cung cấp hóa chất, sinh phẩm năm 2020-2021 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
cung cấp sinh phẩm (gồm 169 phần)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp hóa chất, sinh phẩm năm 2020-2021 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:31 14/10/2020
đến
08:30 04/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 04/11/2020
Mở thầu tại
Hội trường Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam, thôn Nam Sơn, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
49.650.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi chín triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "cung cấp sinh phẩm (gồm 169 phần)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "cung cấp sinh phẩm (gồm 169 phần)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 36

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phíic
TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM
Sô: 1709 /QĐ-BV Quảng Nam, ngày 14 tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt hồ so* mòi thầu gói thầu cung cấp Hóa chất - Sinh phẩm
năm 2020 - 2021 của Bệnh viện Đa khoa Trung ưoìig Quảng Nam
- Căn cứ Nghị định sổ 75/2017/NĐ-CP^ 20/6/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Y tế;
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Ouốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một so điểu của Luật đấu thâu vê lựa chọn nhà than;
- Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngàỵ 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước đê mua sam nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc ìực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tô chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội, to chức chính trị xã hội - nghê nghiệp, tô chức xã hội, tô chức xã hội - nghê nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 2996/QĐ-BYT ngày 13/7/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thâu cung câp Hóa chât - Sinh phâm năm 2020 - 2021 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam;
Xét tờ trình sô 01/TTr-TTĐ ngày 14/10/2020 của Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu Gỏi thầu cung cấp Hóa chât - Sinh phấm năm 2020 - 2021 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Ouảng Nam.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu cưng cấp Hóa chất - Sinh phẩm năm 2020 - 2021 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (có hè sơ kèm theo). Tổng số 02 gói thầu với tổng giá trị là 32.034.047.885 (Ba mươi hai tỷ, không trăm ba mươi tư triệu, không trăm bốn mươi bảy nghìn, tám trăm tám mươi lăm đồng).
Điều 2. Hội đồng đấu thầu của Bệnh viện có trách nhiệm phát hành HSMT bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Ông/Bà: Trưởng khoa Dược, Trưởng phòng TCKT và các khoa phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.
Nơi nhộn:
điều

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 605 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13709 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15554 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây