Thông báo mời thầu

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:58 15/10/2020
Số TBMT
20201038134-00
Công bố
08:52 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quận Thủ Đức - Số 43 Nguyễn Văn Bá, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh- Điện thoại: (028). 37.223.656 – Fax: (028).37.223.656;
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Thành Phố
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:52 15/10/2020
đến
10:00 04/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 04/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-HÒ Sơ MỜI THẦU
Gói thầu: Tư vấn giám sát thì công xây dựng
Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân
Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau
đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thảnh viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quỵ định của pháp luật chuyên ngành: Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, trong đó có thể hiện phạm vi hoạt động: Tư vấn giám sát công trình Hạ tầng kỹ thuật (công trình thoát nước), toi thiểu hạng II.
Trường hợp liên danh dự thầu, tất cả các thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu Năng lực chung của tể chức.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:
TT Nội dung Điểm tối đa Thang điểm chỉ tiết Mức điểm yêu cầu tôi thiểu
..-ri Kuừiiỉ^hlệm va ttăn^ỉực cua^arthaiT mmmm 14,00
A.l Kỉnh nghiệm 18,00
1 Số lượng họp đồng giám sát thì công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp II trở lên, được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2015 trở lại đây có giá trị hợp đồng tư vấn >= 1,1 tỷ đồng: 9,00
>= 5 hợp đồng 9,00
3-4 họp đồng 7,65
1-2 họp đồng 6,30
Không có công trình đáp ứng yêu cẩu 0,00
Trường hop liên danh dự thầu, mỗi thành viên liên danh phải đáp ứng tương ứng theo phần công việc đảm nhận ừong liên danh và kinh nghiệm của liên danh được tính bằng tổng kinh nghiệm của tất cả các thành viên trong liên danh.
2 Uy tín thông qua kết quả thực hiện các hợp đồng Tư vấn giam sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp II được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2015 trở lại đây: 9,00
Trang 20
E-HỒ Sơ MỜI THẦU Gói thầu: Tư vẩn giám sát thì công xây dựng
Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân
TT Nội dung Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Mức điểm yêu cầu tối thiểu
>10 hợp đồng 9,00
8-10 hợp đồng 8,10
4-7 hợp đông 7,20
2-3 hợp đổng 6,30
< 2 hợp đổng 0,00
Trường họp liên danh dự thầu, mỗi thành viên liên danh phải đáp ứng tương ứng theo phần công việc đảm nhận trong liên danh và kinh nghiệm của liên danh được tính bằng tổng kinh nghiệm của tất cả các thành viên trong liên danh.
Ghi chú: - Mục 1: Không được quy đổi. - Mục 2: 01 công trình cấp cao hơn được quỵ đổi thành 02 công trình cấp thấp liền kề. Nhà thầu phải chứng minh kinh nghiệm và năng lực nêu ưên bằng cách kèm theo đầy đủ các tài liệu sau đây: - Bản sao có công chứng/chứng thực hợp đồng Tư vấn; - Bản chụp các Quyết định phê duyệt hoặc Bản sao có công chứng/chứng thực Xác nhận của Chủ đầu tư trong đó có thể hiện quy mô, loại, hoặc cấp công trình; - Bản sao có công chứng/chứng thực: Biên bản nghiệm thu hoành thành công trình đưa vào sử dụng; hoặc Xác nhận hoàn thành công tác TVGS của Chủ. đầu tư; - Bảng kê khai hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện và phải thể hiện đầy đủ nội dung theo Mầu số 4 Phần thứ hai và những hợp đồng được tính quy đổi thì đính kèm liền nhau trong HSDT.

1 Máy toàn đạc điện tử: 01 bộ 2,00
Nhà thầu phải đính kèm các giấy tờ chứng minh thiết bị nếu thuộc sở hữu của nhà thẩu như: Hóa đơn, bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực. Trường họp đi thuê phải có bản chính hợp đồng thuê mướn thiết bị kèm theo tài liệu chứng minh của bên cho thuê. Trường hợp liên danh dự thầu, năng lực thiết bị của liên danh được tính bằng tổng năng lực thiết bị của tất cả các thành viên trong liên danh.
€liar i^ap^a plmi«j^pliapìuặi^ : Í-23PCT
1 Am hiếu về mục tiều và nhiệm vụ của dự án đã nêu trong điều khoản tham chiểu, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuắn áp đụng cho từng nội dung giám sát. 6,00
1.1 Am hiếu chung về phạm vỉ, quy mô của dự án nêu trong điều khoản tham chiếu (Chấp nhận được cho 70% sổ điếm tối đa) 2,00
1.2 Đe xuất về kỹ thuật cỏ các nội dung mô tả về vị trí, đặc điểm của các gói thầu hợp phần. (Chấp nhận được cho 70%> sể điểm tểỉ đa) 2,00
1.3 Khảo sát hiện trường dự án, đề xuất về kỹ thuật có các hình minh họa vị trị tuyến của gói thầu hợp phần. (Chấp nhận được cho 70% sế điểm tối đa) 2,00
Trang 21
E-HÒ Sơ MỜI THẦU Gói thầu: Tư vẩn giám sát thi công xây dựng
Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước dường Võ Vãn Ngân
TT Nội dung Điểm tổi đa Thang điểm chi tiết Mức điểm yêu cầu tối thiểu
2 Cách tiếp cận và phương pháp luận 6,00
2.1 Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục công việc quy định ừ ong điều khoản tham chiếu Trình bày các nội dung giám sát theo luật quy định hiện hành (có nêu rõ căn cứ, điều khoản, luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn). Các hạng mục công việc được phân chìa thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chinh và logic; đồng thời có phân công cho từng chuyên gia tư vẩn đề xuất cho dự án. (Chấp nhận được cho 70% số điểm toi đa) 2,00
2.2 Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ Các báo cáo phải nộp cho Chủ đầu tư, tiến độ bàn giao. (Chấp nhận được cho 70% sổ điểm tối đa) 2,00
2.3 Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào đế thực hiện tắt được các công việc giảm sát thi công. (Chấp nhận được cho 70% số điểm tối đa) 2,00
3 Sáng kiến cải tiến 3,00
3.1 Đe xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án (Chấp nhận được cho 70% sổ điểm tối đa) 1,50
3.2 Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu chuyền nghiệp và tiên tiến (Chấp nhận được cho 70% số điểm tối đa) 1,50
4 Cách trình bày đề xuất 2,00
4.1 Đề xuất được kết cẩu và trình bày một cách hợp lý, dễ theo dõi (Chấp nhận được cho 70% sổ điểm tối đa) 1,00
4.2 Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục (Chấp nhận được cho 70% sỗ điểm tối đa) 1,00
5 Kế hoạch triển khai 10,00
5.1 Ke hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực hiện dự án. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng. (Chắp nhận được cho 70% so điểm tối đa) 5,00
5.2 Kế hoạch triến khai phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến. (Chấp nhận được cho 70% sắ điềm tối đa) 2,50
5,3 Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp bảo cáo. (Chấp nhận được cho 70% số điểm tối đa) 2,50
Trang 22
E-HỎ Sơ MỜI THẦU Gói thầu: Tư vẩn giám sát thi công xây dựng
________________________________________________ Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Vãn Ngân
TT Nội dung Điểm toi đa Thang điêm chi tiết Mức điểm yêu cầu tối thiểu
6 Bố trí nhân sự hợp lý 3,00
6-1 Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời thâu : (Chấp nhận được cho 70% số điềm tối đa) 1,50
6,2 Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp với kế hoạch triển khai (Chấp nhận được cho 70% số điểm tối đa) 1,50
Trường hợp liên danh dự thầu, giải pháp và phương pháp luận của liên danh được tính bằng tổng giải pháp và phương pháp luận của tất cả các thành viên ương liên danh-
Nhân sự của Nhà thầh ’■ '.'V-.'". 50,00 35,00
1 Giám sát trưởng (01 người) 18,00 12,60
Yêu cầu tiên quyết: Nhân sự nhà thầu đề xuất không đáp ứng yêu cầu tại mục này sẽ không được xét chấm điếm. Cụ thể:
Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) tối thiểu Hạng II hoặc đáp ứng các điều kiện: Có trình độ đại học trở ỉên thuộc ngành Xây dựng cầu đường bộ/thoát nước; Có tối thiểu 04 năm kỉnh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thỉ công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước); Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) còn hiệu ỉực tói thiểu 90 ngày kể từ ngày đóng thầu; Đã ỉàm giám sát trưởng của ít nhắt 01 công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp II trở lên hoặc 02 công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cap III trở lên.
1.1 Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát công ữình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước): 2,00
>= 10 năm 2,00
7-9 năm 1,70
4-6 năm 1,40
< 4 năm 0,00
1.2 Kinh nghiệm đã làm Giám sát trưởng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước), cấp II có giá trị hợp đồng tư vấn >= 1,10 tỷ đồng: 16,00
>= 4 công trình 16,00
1-3 công trình 11,20
Không có công trình đáp ứng yêu cầu 0,00
- 32$» : ; 11 li npnf
2.1 Giám sát viên phần thoát nước: số lượng tối thiểu là 02 người. 16,00 11,20
Yêu cầu tiên quyết: Nhân sự nhà thầu để xuất không đáp ứng yêu cầu tại mục này sẽ không được xét chẩm điểm. Cụ thể:
Trang 23
E-HÔ Sơ MỜI THÁU Gói thầu: Tư vẩn giám sát thi công xây dựng
_______________________________________________________Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân
TT Nội dung Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Mửc điểm yêu cầu tối thiểu
Cố chứng chỉ hành nghề giám sát thỉ công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) toi thiểu Hạng II hoặc đáp ứng các điều kiện sau: cỏ trình độ đại học trở ỉên thuộc ngành Xây dựng cầu đường bộ hoặc thoát nước; Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảm sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước); Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) còn hiệu lực tối thiếu 90 ngày kể từ ngày đóng thầu; Đã làm giám sát viên ít nhất Oỉ công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cap II trở lên hoặc 02 công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp ỈII trở lên.
Tiêu chuấn đánh giá 8,00
Ghì chú: Điếm đánh giá các giám sát viên được tính như sau: sổ lượng nhân sự nhà thầu đề xuất là N (N>=2); điểm đánh giá = (16/N) x (sỗ điểm chỉ tiết/8).
a Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước): 2,00
>= 10 năm 2,00
7-9 năm 1,70
4-6 năm 1,40
< 4 năm 0,00
b Kinh nghiệm đã làm Giám sát viên công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp II, có giá trị hợp đồng tư van >= 1,10 tỷ đồng: 6,00
>—4 công trình 6,00
1-3 công trình 4,20
Không có công trình đáp ứng yêu cầu 0,00
2.2 Giám sát viên phẩn đường giao thông: sổ lượng tối thiếu là 01 người. 8,00 5,60
Yêu cầu tiên quyết: Nhân sự nhà thầu đề xuất không đáp ứng yêu cầu tại mục này sẽ không được xét chấm điếm. Cụ thế:
Có chứng chỉ hành nghề giám sát thì công xây dựng công trình giao thông đường bộ toi thiểu Hạng III hoặc đáp ứng các điều kiện sau: Có trình độ đại học trở lên thuộc ngành cầu đường bộ; Cố tối thiểu 02 năm kỉnh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ; Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ còn hiệu lực tối thiếu 90 ngày kể từ ngày đổng thầu; Đã làm giám sát viên ứ nhất 01 công trình
Trang 24
E-HÒ Sơ MỜI THẦU Cói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Dự án: Xây dựng hệ thong thoát nước đường Võ Vãn Ngăn
TT Nội đung Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Mức điểm yêu cầu tối thiểu
giao thông đường bộ cấp ỉỉỉ trở ỉên hoặc 02 công trình giao thông đường bộ cap IV trở lên.
Tiêu chuẩn đánh giá 8,00
Ghi chủ: Điểm đánh giả các giảm sát viên được tính như sau: số lượng nhân sự nhà thầu đề xuất là N (N>=ỉ); điểm đánh giá = (8/N) X (sổ điểm chỉ tiết/8),
a Số năm kinh nghiệm ừong lĩnh vực giám sát công trình giao thông đường bộ: 2,00
>= 8 năm 2,00
5-7 năm 170
2-4 năm 1,40
< 2 năm 0,00
b Kinh nghiệm đã làm Giám sát viên công trình giao thông đường bộ (phần đường giao thông) cap III: 6,00
>— 4 công trình 6,00
1-3 công trình 4,20
Không có công trình đáp ứng yêu cầu 0,00
2.3 Giám sát viên Phụ trách An toàn lao đọng: So lượng toi thiểu ỉà 01 người. 8,00 5,60
Yêu cầu tiên quyết: Nhân sự nhà thầu để xuất không đáp ứng yêu cầu tại mục này sẽ không được xét chẩm điểm. Cụ thế:
Có chứng chỉ hành nghề giám sát thỉ công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) tối thiểu Hạng ỉl hoặc đáp ứng các điều kiện sau: cỏ trình độ đại học trở lên thuộc ngành Xây dựng cầu đường hoặc thoát nước; cỏ toi thiểu 04 năm kỉnh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước); Cố chứng nhận bồi dưỡng an toàn lao động vệ sinh lao động; cỏ chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) còn hiệu lực tối thiểu 90 ngày kế từ ngày đóng thầu; Đã làm giám sát viên ít nhất 01 công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cap II trở lên ịphần an toàn lao động) hoặc 02 công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cap III trở lên (phần an toàn lao động).
Tiêu chuẩn đánh giã 8,00
Ghi chú: Điểm đánh giá các giám sát viên được tính như sau: số lượng nhân sự nhà thầu đề xuất là N (N>-1); điểm đánh giá = (8/N) X (sỗ điểm chi tiết/8).
a Số năm kinh nghiệm ừong lĩnh vực giám sát công trình giao thộng đường bộ hoặc Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước): 2,00
Trang 25
E-HÒ Sơ MỜI THẦU Gói thầu1' Tư vẩn giám sát thì công xây dựng
______________________________________________________Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Vãn Ngân
TT Nội đung Điểm tối đa Thang điểm chỉ tiết Mức điểm yêu cầu tối thiểu
>= 10 năm 2,00
7-9 năm 1,70
4-6 năm 1,40
< 4 năm 0,00
b Kinh nghiệm đã làm Giám sát viên phần an toàn laõ động công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp II: 6,00
>= 4 công trình 6,00
1-3 công trình 4,20
Không có công trình đáp ứng yêu cầu 0,00
100W
Ghi chú: Khi nhà thầu đính kèm tài liệu chứng minh năng lực cho từng nhân sự được quy định như sau: Hợp đồng tư vấn tưcmg tự của từng nhân sự tương ứng với nhiệm vụ của nhân sự được đề xuất. Nhà thầu phải chứng minh năng lực của các nhân sự nêu trên bằng cách kèm theo đầy đủ các tài liệu sau đây: - Bản sao bàng cấp có công chứng/chứng thực có thể hiện rõ chuyên ngành yêu cầu, trường hợp trong vãn bằng không thể hiện rõ chuyên ngành yêu cầu thì cần có tài liệu để chứng minh như: Giấy chứng nhận tốt nghiệp; Bảng điểm kết quả học tập đại học,...; - Bản sao bằng cấp có công chứng/chứng thực chứng chỉ hành nghề tương ứng với chức đanh đề xuất. - Bản chup hơp đồng lao đông hoăc tài liêu để chứng minh thuôc biên chế của đơn vi (Đổi với Nhân sự chủ chốt của nhà thầu); hoặc Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự (Đối với Nhân sự chủ chốt do nhà thầu huy động). - Bản sao có công chứng/chứng thực hợp đồng tư vấn; - Bản sao có công chứng/chứng thực: biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc Xác nhận hoàn thành của Chủ đàu tư (ừong đó có thể hiện tiến độ và chất lượng của công trình đã thực hiện); - Bản chụp các Quyết định phê duyệt có liên quan đến công trình có thể hiện quy mô, loại và câp công trình; hoặc bản sao có công chứng/chứng thực Xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư có thể hiện quy mô, loại và cấp công trình; - Bản chụp Quyết định bổ nhiệm cán bộ làm công tác tư vấn tương ứng với chức danh đề xuât. Trường hợp liến danh dự thầu, Nhân sự của liên danh được tính bằng tổng Nhân sự của tất cả các thành viên trong liến danh đồng thời tương ứng với phần công việc của thành viên liên danh đảm nhận.
Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung C-Nhân sự của nhà thầu của bảng ừên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Mục 3.3. Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100. Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Trang 26
E-HÒ Sơ MỜI THẦU
Gói thầu: Tư vẩn giám sát thi công xây dựng
Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Vãn Ngân
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điêm giáđang xét = [Gthấp nhất X (100)] / G^ang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét- Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthẩp nhẩt* Là giá đự thầu sau khi trừ đi giá tri giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đỉ giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét. Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđanoxẽt = K X Điểm kỹ thuậtđangxét + G X Điểm giáđangxét Trong đó:
+ Điểm kỹ thuật đang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điềm giá đang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ ừọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng họp, K = 70%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, G = 30%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ
Trang 27

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5111 dự án đang đợi nhà thầu
  • 560 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 687 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13582 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15734 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây