Thông báo mời thầu

Xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:51 15/10/2020
Số TBMT
20201032952-00
Công bố
08:49 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn Lập Thạch. Tuyến 1: Từ ĐT.307 (Km10+300) đi ĐT.306 (Km18+500); Tuyến 2: Từ ĐT.307 (Km10+970) đi ĐT.305 (Km18+500)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp
Chủ đầu tư
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện trong kế hoạch trung hạn 2016-2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn Lập Thạch. Tuyến 1: Từ ĐT.307 (Km10+300) đi ĐT.306 (Km18+500); Tuyến 2: Từ ĐT.307 (Km10+970) đi ĐT.305 (Km18+500)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Phúc

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:49 15/10/2020
đến
08:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
150.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
a) Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn Lập Thạch. Tuyến 1: Từ
ĐT.307 (Km10+300) đi ĐT.306 (Km18+500); Tuyến 2: Từ ĐT.307 (Km10+970)
đi ĐT.305 (Km18+500).
b) Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch.
c) Địa điểm xây dựng: Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh
Phúc.
d) Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
2. Thời hạn hoàn thành ≤ 150 ngày kể từ ngày khởi công.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Theo quy định hiện hành.
2. Về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a. Yêu cầu chung:
Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng
hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình
và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các chỉ
dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.
Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả
các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và
trong giai đoạn bảo hành, bên B phải:
* Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường.
Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho
người lao động.
* Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài
công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực
lân cận.
- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên
vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ
ngày khởi công công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư
hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì
bên B phải tự sửa chữa, bồi thương bằng chính chi phí của mình.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa

vào thi công công trình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời
hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề
có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa
vụ của bên B theo hợp đồng.
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong
thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.
- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà
theo ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay
không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm
việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết
người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình,
bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch
sẽ.
- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng
yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
- Nhà thầu tổ chức và thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình theo
Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng
công trình xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;
* Lưu ý: Nhà thầu phải đặt đầy đủ các biển báo theo quy định hiện hành và
biển báo “Phía trước có công trường thi công” theo đúng số lượng, kích thước biển
báo quy định trong QCVN 41 : 2012/BGTVT.
b. Giám sát thi công
Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận
các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ
trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.
Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công
trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu,
thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi
phạm vi công trường.
Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho
tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.
Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đường phải có chứng chỉ của nhà sản
xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được
đưa vào công trường.

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà
thầu chịu.
Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoăn thi công không được đòi
hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong
những trường hợp sau: do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường; Do nghuyên nhân
thời tiết khí hậu.
3. Về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu
chuẩn về phương pháp thử);
3.1. Xi măng
Xi măng sử dụng là xi măng Portland, được sản xuất bằng dây chuyền sản
xuất lò quay, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 2682: 1999; TCVN 4316: 2007; TCVN
6069: 1995;
3.2. Đất đắp nền:
Phải đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn quy định (có mỏ đất hoặc mỏ đất
được thỏa thuận cung cấp, có giấy phép khai thác được cấp có thẩm quyền phê
duyệt còn hiệu lực và đảm bảo khả năng cung cấp cho gói thầu);
3.3. Đá xây dựng các loại
Phải đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn quy định (có mỏ đá hoặc mỏ đá
được thỏa thuận cung cấp, có giấy phép khai thác được cấp có thẩm quyền phê
duyệt còn hiệu lực và đảm bảo khả năng cung cấp cho gói thầu).
3.4. Bê tông nhựa:
Nhà thầu phải có trạm trộn hoặc có thỏa thuận với nhà cung cấp.
4. Về trình tự thi công, lắp đặt:
* Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị... cần thiết cho
các công việc sau:
- Thi công với khối lượng quy định trong bản vẽ và số lượng, chất lượng theo
thiết kế;
- Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung của Chủ
đầu tư và của khu vực;
- Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy phạm an toàn lao động và hoàn
toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong phòng chống
cháy nổ cho người và phương tiện thi công công trình theo các quy định hiện hành
về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi
công.
* Định vị:
- Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của công trình trên cơ sở các số liệu
gốc của hiện trường do CBKT bên mời thầu cung cấp và phải chịu trách nhiệm về

độ chính xác của công việc định vị này;
- Phương pháp đo, thiết bị phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của
công tác đo đạc;
- Các số liệu định vị, các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành
thi công. Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực nhân viên kỹ thuật
và vật liệu cần thiết để Tư vấn giám sát, Ban QLDA có thể kiểm tra công tác định
vị và những việc liên quan mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh
nào;
- Các sai số đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn cho phép
thiết kế quy định và quy phạm xây dựng hiện hành;
- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do
định vị vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.
5. Về vận hành thử nghiệm, an toàn;
Vận hành thử: Kế hoạch và phương pháp vận hành thử do nhà thầu đề xuất
được chủ đầu tư thông qua.
- Trong quá trình chạy thử, sẽ kiểm tra toàn bộ các chức năng làm việc của
máy. Thiết bị phải đảm bảo đầy đủ và chính xác các chỉ tiêu theo yêu cầu được nêu
trong mô tả kỹ thuật của chúng.
- Nhà thầu có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ, công nhân vận hành của Chủ
đầu tư thuần thục, biết cách hiệu chỉnh và sửa chữa các hư hỏng thông thường cho
các thiết bị cung cấp (nếu được trúng thầu, nhà thầu phải có tài liệu hướng dẫn cụ
thể gửi cho bên A).
- Kế hoạch hướng dẫn vận hành nhà thầu phải đề xuất và thuyết minh cụ thể
trong hồ sơ dự thầu, thời gian hướng vận hành song song với thời gian lắp đặt và
chạy thử.
6. Về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
Trong quá trình thi công, cần tuân thủ những yêu cầu sau để phòng chống
cháy nổ:
- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.
- Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải thường xuyên kiểm tra và bổ sung
kịp thời.
- Lực lượng phòng cháy, chữa cháy phải qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có
mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.
- Nếu xảy ra hỏa hoạn thì sử dụng hệ thống cứu hỏa hiện có của Thành phố
hoặc hút nước trực tiếp từ sông, hồ, các ao gần nhất. Các đám cháy nhỏ có thể
dùng các bình xịt bọt chống cháy.
7. Về vệ sinh môi trường;
- Nhà thầu phải cam kết và đưa ra biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường

trong khu vực thi công theo quy định (Chất thải, môi trường nước, môi trường
không khí...).
- Nhà thầu bố trí ăn uống trên công trường phải đảm bảo vệ sinh và phải có
địa điểm riêng trong sơ đồ tổ chức thi công.
- Không được thi công gây tiếng ồn ngoài giờ cao điểm làm ảnh hưởng tới
khu dân cư lân cận, tới học tập và sinh hoạt của học sinh hoặc các cơ quan đoàn thể
lân cận xung quanh. Nhà thầu chịu toàn bộ trách nhiệm về đảm bảo vệ sinh môi
trường.
8. Về an toàn lao động;
- Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ quy định về an toàn lao động.
- Xung quanh công trình phải có hàng rào bảo vệ.
- Tất cả công nhân, cán bộ trên công trường phải có mũ, quần áo bảo hộ lao
động theo đúng quy định.
- Phải có biển báo khu vực nguy hiểm, khẩu hiệu rõ ràng (Chữ mầu đỏ).
- Nhà thầu phải trình các giấy tờ liên quan đến an toàn cho người và trang
thiết bị trên công trường theo quy định.
- Chất lượng và tính hợp lý của nhân công và thiết bị phục vụ thi công do Nhà
thầu cung cấp phải phù hợp với các yêu cầu về thợ lành nghề và danh mục thiết bị
phục vụ thi công cho gói thầu ghi trong thỏa thuận với Chủ đầu tư;
- Việc thanh tra của Chủ đầu tư về nhân công sẽ không làm giảm nghĩa vụ của
nhà thầu về việc đảm bảo số lượng nhân công, thiết bị phục vụ thi công đầy đủ
trong quá trình thi công;
- Bất kỳ công việc nào không đảm bảo tính đồng bộ theo yêu cầu của các bản
vẽ thầu cũng như các yêu cầu kỹ thuật sẽ bị loại bỏ.
- Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc phá bỏ và xây dựng lại các
công việc bị loại bỏ đó với chi phí của mình.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
Nhà thầu chịu trách nhiệm huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đáp
ứng yêu cầu về tiến độ của gói thầu.
10. Về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục cụ thể,
hợp lý đảm bảo trình tự thi công, nghiệm thu.
11. Về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.
- Nhà thầu phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với công trình,
trong đó cần có bộ phận giám sát chất lượng riêng của nhà thầu;
- Lập đầy đủ, đúng quy định nhật ký thi công xây dựng công trình;
- Phối hợp với Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

nghiệm thu;
- Báo cáo thường xuyên với Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an
toàn thi công và môi trường xây dựng;
- Tổ chức nghiệm thu nội bộ trước khi mời đại diện Chủ đầu tư nghiệm thu;
- Đảm bảo an toàn thi công xây dựng cho người, thiết bị và những công trình
lân cận, kể cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực;
- Lập hồ sơ hoàn công theo quy định hiện hành.
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu:
Khi thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan
thực hiện các gói thầu khác để đảm bảo chất lượng, tiến độ chung cho dự án.
III. Các bản vẽ: Đính kèm E-HSMT là tập Bản vẽ thiết kế thi công đã được
phê duyệt

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4856 dự án đang đợi nhà thầu
  • 604 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 564 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13516 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15401 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây