Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:39 15/10/2020
Số TBMT
20201012321-01
Công bố
08:36 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, chỉnh trang hồ đoạn từ nghĩa trang liệt sỹ đến Trại Tằm xã Song Phương
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Thi công xây dựng công trình
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân xã Song Phương, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện từ nguồn thu đấu giá QSD đất trên địa bàn, Ngân sách xã đầu tư và các nguồn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thi công xây dựng công trình
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:45 08/10/2020
đến
10:00 20/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 20/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
72.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy mươi hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 30

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tổng quan.
a) Dự án
- Tên gói thầu: Gói thầu: Thi công xây dựng công trình
- Tên dự án: Cải tạo, chỉnh trang hồ đoạn từ Nghĩa trang liệt sỹ đến Trại Tằm xã
Song Phương.
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Song Phương.
- Nguồn vốn: Ngân sách huyện từ nguồn thu đấu giá QSD đất trên địa bàn,
ngân sách xã đầu tư và các nguồn hợp pháp khác.
- Các căn cứ pháp lý tổ chức thực hiện gói thầu :
+ Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện
Hoài Đức về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo,
chỉnh trang hồ đoạn từ Nghĩa trang liệt sỹ đến Trại Tằm xã Song Phương;
+ Quyết định số 4737/QĐ-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2020 của UBND
huyện Hoài Đức về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo,
chỉnh trang hồ đoạn từ Nghĩa trang liệt sỹ đến Trại Tằm xã Song Phương.
+ Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 18 tháng 09 năm 2020 của UBND huyện
Hoài Đức về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán và giá gói thầu công trình: Cải tạo,
chỉnh trang hồ đoạn từ Nghĩa trang liệt sỹ đến Trại Tằm xã Song Phương.
b) Địa điểm xây dựng
- Vị trí : xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
c) Quy mô xây dựng:
- Hồ đoạn từ nghĩa trang liệt sỹ đến Trại Tằm tại xã Song Phương có diện tích
S=3593,24m2. Bờ ao được cứng hóa bằng đá hộc H=3,5m. Đường dạo quanh ao rộng
3,0m được lát gạch Terrazzo, trên vỉa hè được bố trí các hố trồng cây xanh khoảng
cách 7,0m/hố. Trên đỉnh kè đá hộc lắp đặt lan can xây gạch có chiều cao H=1,0m, vừa
tạo cảnh quan, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân.
- Bố trí cống hộp BTCT có kích thước BxH=1,5x1,5m tại những vị trí lưu thông
giữa các ao. Bố trí hệ thống đèn chiếu sáng dọc tuyến đường dạo, cột đèn tứ cầu, với
cột đèn bằng gang cao 4,9m, bóng đèn E17 công suất 18W. Khoảng cách các cột đèn
là 17m/cột.
- Kết cấu kè đá hộc H=3,5m:
+ Đáy móng gia cố cọc tre dài 2m; phía trên là cát đẹm dày 10cm và đá dăm đệm
dày 10cm. Móng và thân kè xây đá hộc VXM M100. Giằng đỉnh kè BTCT đá 1x2 mác
200 dày 20cm.
- Kết cấu vỉa hè lát gạch Terrazzo:
1

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

66

+ Lớp nền BTXM M150 dày 10cm. Lát gạch Terrazzo 400x400.
- Kết cấu bó lề Htb=1,5-1,7m:
+ Đáy đệm bê tông lót móng đá 4x6 mác 100. Tường bó lề xây gạch không nung
VXM M75, trát tường vữa XM M75 dáy 2cm.
- Lan can quanh ao:
+ Trụ lan can bố trí khoảng cách 1,5m/trụ. Trụ lan can xây gạch không nung,
kích thước 0,22x0,22m; được trát bằng VXM M75 dày 1,5cm. Tường lan can xây
tường 110, cao 0,9m, được trát bằng VXM M75 dày 1,5cm và sơn tay chỉ định của
kiến trúc. Bố trí trang trí lan can bằng gạch men bóng màu đỏ kích thước 30x30x2cm.
- Kết cấu cống hộp 1,5x1,5m:
+ Gia cố móng bằng cọc tre đường kính D6-D8, chiều dài cọc tre 2,0m. Phía trên
là đá dăm đệm dày 10cm. Đế cống BTXM đá 2x4, mác 150 dày 200mm. Cống hộp
BTCT tải trọng qua đường HL93 với móng và tường cống dày 20cm, BTCT M250
được đúc sẵn và lắp ghép bằng phương pháp nối xám.
2. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng công trình
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là 180 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật.
1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho công việc thi công, nghiệm thu
STT
1

Loại công tác

Quy chuẩn, tiêu chuẩn

Công tác trắc địa, định vị công trình
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu
cầu chung

2

Công tác thi công đất
Công tác đất - Quy hoạch thi công và nghiệm thu

3

TCVN 9398:2012

TCVN 4447:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - tiêu chuẩn
thiết kế

TCVN 5574:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy
phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4453:1995

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn
công tác bảo trì

TCVN 9343:2012

Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép - Quy
phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 9115:2012

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu

TCVN 2682:2009

67

STT

Loại công tác

Quy chuẩn, tiêu chuẩn

Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên

TCVN 8828:2011

2. Yêu cầu về vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam
STT
1

2

3

Vật liệu

Tiêu chuẩn

Xi măng
Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 2682:2009

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6260:2009

Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa
Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7570:2006

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử

TCVN 7572:2006

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4506:2012

Bê tông
Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh
giá chất lượng và nghiệm thu

4

5

TCVN 9340:2012

Cốt thép cho bê tông
Thép cốt bê tông - Thép vằn

TCVN 1651-2:2008

Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn

TCVN 1651-3:2008

Gạch
Gạch bê tông

TCVN 6477:2011

Gạch bê tông nhẹ chưng khi áp (AAC)

TCVN 7959:2011

3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Hàng ngày người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực
hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết bị
thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội trưởng, Tổ trưởng,
nhóm thi công và phải giao cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. Cuối ngày người điều
hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào nhật ký.

68

Khi kết thúc thi công một công việc, Hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ các số
liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.
Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt,
đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được đi
vào công trường thi công.
Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí cửa ra vào công trường phải thông qua
Chủ đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công.
Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, giám sát chất lượng thi
công tại công trường đảm bảo thi công đạt chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi
trường.
4. Các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị, trình tự thi công:
Nhà thầu phải có bảng chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị chính dùng cho gói thầu
theo bảng phần biểu mẫu của HSMT.
Trong trường hợp Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát phát hiện vật tư - thiết bị đưa
vào công trình không đảm bảo qui cách chất lượng, không đúng nguồn cung cấp đã
báo cáo với Chủ đầu tư, nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng. Mỗi lần vi phạm nhà
thầu phải đưa ngay số vật tư - thiết bị đó ra khỏi công trường. Nếu vi phạm đến 3 lần,
Chủ đầu tư có quyền hủy bỏ hợp đồng với nhà thầu.
Trình tự thi công, lắp đặt và vận hành thử nghiệm, an toàn các vật tư, thiết bị của
công trình tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành theo quy định. Ngoài ra
còn phải tuân thủ các quy trình thi công, lắp đặt vận hành thử nghiệm của nhà sản
xuất.
5. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường; An toàn lao động; Phòng, chống cháy,
nổ:
Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về vệ sinh và an toàn lao
động theo TCVN 5308:1991, an toàn điện TCVN 4086:1995 và Qui chuẩn xây dựng.
Công trường phải được che chắn chống bụi và vật rơi từ trên cao, chống ồn và
rung động quá mức TCVN 3985:1985, phòng chống cháy TCVN 3254:1989, an toàn
nổ TCVN 3255:1986 trong quá trình thi công.
. Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân trên công trường.

69

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải
tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. Phải
chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền địa phương sở tại.
Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những chi
tiết về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này.
Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để
cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu
sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho
sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều
phải phòng bị trước.
Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận
kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp.
Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề
nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.
Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ
nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến
hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện
trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở
nơi quy định), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình
thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.
Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ sinh,
sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại nguyên trạng.
Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật
liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra
khỏi công trình trong từng ngày.
Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và
vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo
quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc
chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết
nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả
và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

70

Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng
cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ
đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.
Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy
định pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban
hành (bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không
khí, quản chế tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi
hành của nó) nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu trách nhiệm về bồi
thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư.
Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công đi
lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.
Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường, chịu trách
nhiệm thực hiện bản hợp đồng này. Nhà thầu gửi bản danh sách cán bộ, nhân viên của
công trường cho Chủ đầu tư để theo dõi, nếu có thay đổi phải hội ý và xin ý kiến với
Chủ đầu tư trước đó 5 ngày. Người lãnh đạo cấp Công ty của nhà thầu phải ít nhất mỗi
tuần tới tham dự cuộc họp bàn bạc trên hiện trường.
Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo thủ
tục đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống
rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương
khác, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập
tức đuổi người vi phạm khỏi công trường.
Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ
sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải
không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.
Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện
hành về quản lý công trình của những cơ quan có thẩm quyền.
* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu:
Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi
công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.
Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an
toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám
sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ
thuật an toàn lao động trong xây dựng TCVN 5308:1991.
71

Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
* Xử lý tai nạn lao động:
Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu
phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư và lập bản báo cáo trong
vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả
mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.
6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công:
Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công công trình do nhà thầu thực hiện
phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những phần việc có liên quan đến quyền
hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế phải được cả cơ quan thiết kế thông qua). Nhà
thầu phải giao cho Chủ đầu tư 02 (hai) bộ để lưu và để theo dõi kiểm tra.
Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp
thi công đã được chấp thuận.
Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc
trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.
Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm
thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công,
biện pháp thi công công trình tại hiện trường.
7. Các yêu cầu kỹ thuật thi công xây dựng các hạng mục công trình:
a. Công tác đào đất móng, hoàn trả mặt bằng:
Công tác thi công đào và san lấp đất được thực hiện theo đúng yêu cầu về kỹ
thuật hiện hành của Việt Nam (TCVN 4447-87 Qui phạm thi công đất).
Khối lượng đào đất được thực hiện bằng cơ giới và thủ công. Đào cát san nền
hoàn thiện tới đất hiện trạng. Vét bùn, hữu cơ tập kết thành đống, cự ly trung bình 50m
(thực hiện bằng máy đào, máy ủi kết hợp thủ công).
Phần đất thừa một phần sẽ được vận chuyển về khu tập kết để tái sử dụng sau này
(sử dụng máy ủi, máy đào, ô tô).
Trước khi tiến hành thi công, nhà thầu sẽ liên hệ với Chủ đầu tư và các cơ quan
hữu quan để tìm hiểu về khả năng có mặt của các công trình ngầm trong khu vực công
trường. Trong trường hợp phát hiện các công trình ngầm như đường ống nước, cáp

72

điện ... nhà thầu sẽ phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan quản lý để đưa ra giải pháp
xử lý riêng.
Xung quanh các hố đào có hàng rào biển báo cho người và máy thi công.
Phần đất đào cần thiết cho công tác lấp đất sau này sẽ được chất đống gọn gàng,
chiều cao không quá 2 m.
Sau khi công tác ngầm đã tiến hành xong nhà thầu sẽ có biên bản đề nghị nghiệm
thu phần công tác đã làm và xin phép thi công lấp đất.
Vị trí đào được định vị bằng vạch vôi hoặc lưới cọc đóng trên mặt đất theo chiều
dài, rộng liên tục. Bố trí công nhân và kỹ sư trắc đạc sử dụng máy thuỷ bình để kiểm
tra chiều sâu hố đào.
Đất đào được mở rộng để làm vị trí thao tác khi thi công ván khuôn, bê tông và
cốt thép.
Hố được đào theo taluy để tránh sạt lở khi thi công.
Đất đào được vận chuyển theo hướng vuông góc với hố đào.
Trong mỗi trục hố đào đều bố trí rãnh thoát nước mặt hố đào dẫn đến các hố ga
thu nước, khoảng cách giữa các hố ga thu nước <=10m. Toàn bộ nước trong hố móng
sẽ được bơm ra ngoài bằng các máy bơm công suất 1,5m3/h đảm bảo mặt hố móng
luôn khô ráo, không ảnh hưởng tới chất lượng thi công nền móng cũng như tiến độ thi
công.
b. Thi công bê tông và bê tông cốt thép:
Yêu cầu về các cốt liệu của bê tông:
* Cát: đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam 7570-2006, cát phải sạch, không dính
dầu mỡ hoặc các hợp chất hữu cơ có hại khác. Hàm lượng sét phải nhỏ hơn mức cho
phép.
* Đá: đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam 7570-2006, đá phải đảm bảo cấp phối,
sạch, đủ cường độ, không lẫn tạp chất, dầu mỡ
- Cát và đá được chuyển đến công trường và đổ tại vị trí cao và sạch sẽ, đảm
bảo không làm bẩn, thay đổi tính chất của vật liệu.
* Nước: đảm bảo theo tiêu chuẩn Xây dựng 302-2004, các nguồn nước uống
được đều có thể dùng trộn và bảo dưỡng bê tông. Không dùng nước thải của các nhà
73

máy, nước bẩn thải từ hệ thống thoát nước sinh hoạt, nước ao hồ chứa nhiều bùn, nước
lẫn dầu mỡ để trộn và bảo dưỡng bê tông.
* Xi măng: ximăng dùng cho vữa bê tông phải đảm bảo theo tiêu chuẩn ximăng
Pooclăng TCVN 2682:1999. Xi măng được dùng là ximăng của các nhà máy đã được
hợp chuẩn quốc gia như Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Chingfon, Nghi Sơn và các loại xi
măng địa phương đảm bảo tiêu chuẩn được Chủ đầu tư chấp thuận,.... Ximăng phải
còn trong thời gian sử dụng, không bị vón cục.
Yêu cầu của bê tông:
+ Đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam 4453-1995
+ Đảm bảo về cấp phối, độ dẻo, độ sụt, cường độ.
Trước khi đổ bê tông nhà thầu phải đệ trình về cấp phối và kết quả thí nghiệm
xác định cường độ của cấp phối đó lên chủ đầu tư và tư vấn giám sát. Sau khi cấp phối
được duyệt mới tiến hành thi công bê tông.
+ Nhà thầu phải xác định được địa điểm mua bê tông, thời gian vận chuyển và
thời gian bắt đầu ninh kết của bê tông để đảm bảo chất lượng bê tông. Thời gian ninh
bắt đầu ninh kết > thời gian trộn + thời gian vận chuyển + thời gian thi công.
* Công tác vận chuyển bê tông
- Công tác vận chuyển bê tông phải đảm bảo cho bê tông không bị phân tầng,
không bị thay đổi tỷ lệ nước/xi măng. Dụng cụ vận chuyển vữa bê tông phải kín khít
để bê tông không bị mất nước ximăng và rơi vãi dọc đường, khi dùng xong phải rửa
ngay không để bê tông bám vào. Đường vận chuyển càng ngắn càng tốt, phải có
đường đi, đường về riêng, mặt đường phải bằng phẳng để xe đi lại êm và không lún,
không làm cho bê tông bị chấn động liên tục. Nhân lực và phương tiện vận chuyển
phải tương xứng với khối lượng bê tông, tránh đổ bê tông khi đã bắt đầu đông cứng.
* Công tác đổ bê tông
- Chỉ được phép đổ vào kết cấu đã được kiểm tra, nghiệm thu cốp pha, cốt thép.
Dùng đầm mặt hay đầm dùi phải phù hợp với kết cấu.
* Công tác đầm bê tông
- Đầm bê tông là nhằm làm cho hỗn hợp bê tông được đặc chắc, bên trong
không bị các lỗ rỗng, bên mặt ngoài không bị rỗ, và làm cho bê tông bám chặt vào cốt
thép.
74

* Bảo dưỡng bê tông
- Bảo dưỡng bê tông tức là thực hiện việc cung cấp nước đầy đủ cho quá trình
thuỷ hoá của xi măng - quá trình đông kết và hoá cứng của bê tông. Trong điều kiện
bình thường, nhiệt độ 15OC trở lên thì 7 ngày đầu phải tưới nước thường xuyên để giữ
ẩm, khoảng 3 giờ tưới 1 lần, ban đêm ít nhất 2 lần, những ngày sau mỗi ngày tưới 3
lần. Tưới nước dùng cách phun (phun mưa nhân tạo), không được tưới trực tiếp lên bề
mặt bê tông mới đông kết. Nước dùng cho bảo dưỡng, phải thoả mãn các yêu cầu kỹ
thuật như nước dùng trộn bê tông. Trong suốt quá trình bảo dưỡng, không để bê tông
khô trắng mặt.
d. Thi công xây gạch.
Toàn bộ gạch phải thỏa mãn kích thước tiêu chuẩn, vuông thành, sắc cạnh,
không có khuyết tật
Gạch đá khi vận chuyển đến phải xếp gọn không được chất đống. Không được
đổ thẳng xuống đất. Khi vận chuyển vữa đến chỗ xây không đổ xuống đất, phải có tấm
lót để đựng vữa.
Những chỗ không quy định thì không được để các lỗ rống làm yếu kết cấu gạch
đá. Trong quá trình thi công các kết cấu gạch đá, không được tự ý đổi thiết kế. Nếu
phát hiện có sai sót trong thiết kế hoặc gặp những hiện tượng bất thường như: Cát
chảy, nước ngầm mạnh.vv... Phải báo ngay cho cơ quan chủ quản và cơ quan thiết kế
để kịp thời giải quyết. Nếu nền đất nơi xây dựng không phù hợp với nền đất thiết kế
thì cơ quan thiết kế phải quy định lại chiều sâu chôn móng và kích thước móng.
Độ ngang bằng của hàng, độ thẳng đứng của mặt bên và các góc trong khối xây
gạch đá phải được kiểm tra ít nhất 2 lần trong một đoạn cao từ 0,5m đến 0,6m, nếu
phát hiện độ nghiêng phải sửa ngay.
Chỗ giao nhau, chỗ nối tiếp của khối xây tường phải xây đồng thời, khi tạm
ngừng xây phải để mỏ giật, không cho phép để mỏ nanh.
Không được va chạm mạnh, không được vận chuyển, đặt vật liệu, tựa dụng cụ
và đị lại trực tiếp trên khối xây đang thi công, khối xây còn mới. Nếu xây tiếp trên các
khối xây cũ, phải cạo hết rêu mốc, rữa sạch và tới nước lên khối xây cũ, rồi mới trải
vữa để xây khối xây mới.
Trong quá trình xây, nếu phát hiện vết nứt phải báo ngay cho cơ quan chủ quản
và thiết kế để tìm nguyên nhân và biện pháp xử lí, đồng thời phải làm mốc để theo dõi
sự phát triển của vết nứt.

75

8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng Thi công xây dựng
công trình + Chi phí hạng mục chung, phải thành lập bộ phận chuyên trách có trình độ
chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm hoạt động có hiệu quả để quản lý chất lượng công
trình (KCS).
Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng, máy móc
thiết bị thi công và thí nghiệm. Trường hợp, nếu Nhà thầu không có đầy đủ hoặc
không đảm bảo chất lượng thì Nhà thầu phải có hợp đồng thuê doanh nghiệp tư vấn có
đủ tư cách pháp nhân thực hiện công tác này.
Bộ phận kiểm tra chất lượng (KCS) của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường
xuyên chính xác và trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất
lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình theo đúng quy định thí nghiệm,
kiểm tra, nghiệm thu và quy trình thi công theo quy định. Mọi thí nghiệm kiểm tra,
nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ, chính xác và có sự chứng kiến chấp thuận của
Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát.
Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm chất lượng hiện có của các bộ phận công
trình cũ được giữ lại trong quá trình thi công.
Theo yêu cầu của tổ chức kiểm định chất lượng công trình hoặc khi Chủ đầu tư
thấy cần kiểm định lại vật liệu, bộ phận kết cấu công trình, Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị
độc lập để kiểm định.
+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình không đảm bảo
chất lượng theo yêu cầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí đó và xử
lý khắc phục các sai sót đó.
+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình đạt chất lượng
theo yêu cầu thì chi phí đó chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán.
9. Các yêu cầu khác:
* Trách nhiệm quản lý mặt bằng công trường của Nhà thầu, không được
ảnh hưởng đến họat động của các công trình lân cận:
Giới hạn mặt bằng công trường được thể hiện trong bản vẽ kèm theo hồ sơ yêu
cầu. Trong suốt quá trình Thi công xây dựng công trình, Nhà thầu hoàn toàn chịu trách
nhiệm trong việc quản lý mặt bằng công trường. Việc quản lý mặt bằng công trường
phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
.- Không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của các công trình lân cận.
76

- Không được xảy ra các yếu tố độc hạii như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, thải nước,
bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra các khu vực xung quanh công trình.
- Nhà thầu phải bố trí rửa xe trước khi xe ra khỏi công trường.
- Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh công trường.
- Không gây lún, sụt, đổ nhà cửa công trình và hệ thống kỹ thuật Hạ tầng liền kề.
- Không để gây ra sự cố cháy nổ.
Trước khi khởi công công trình Nhà thầu phải thực hiện các công việc sau:
- Chuẩn bị mặt bằng thi công công trình theo đúng quy định.
- Hoàn thành việc che chắn và biển báo.
Khi kết thúc công trình xây dựng và trước khi bàn giao công trình Nhà thầu phải
thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ
các công trình tạm (nếu có) sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của đường sá, vỉa
hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật Hạ tầng, nhà và công trình xung quanh do
quá trình thi công gây nên.
* Trách nhiệm không làm ảnh hưởng và thiệt hại đến các công trình, nhà dân
xung quanh công trường thi công:
Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm thi công không làm ảnh
hưởng đến sự an toàn, ổn định và hoạt động bình thường của các công trình lân cận.
Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm thi công không làm ảnh
hưởng đến sự an toàn, ổn định của các công trình hiện hữu xung quanh, kết cấu công
trình mới được xây dựng xong. Nếu có sự cố xảy ra trong quá trình thi công và cả
trong thời gian bảo hành công trình, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết và
chi phí bồi thường theo quy định.
Khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra lệnh ngừng thi công toàn bộ
công trình do Nhà thầu vi phạm về an toàn cho các công trình kế cận, kết cấu công
trình vừa mới xây dựng xong thì Nhà thầu không được yêu cầu Chủ đầu tư gia hạn
thêm thời gian thi công và tự chịu trách nhiệm thanh toán các thiệt hại.
Việc thuê các công trình tạm phục vụ thi công như lề đường... do Nhà thầu tự lo
về thủ tục và chịu mọi chi phí (Mọi chi phí về công trình tạm phục vụ thi công đã được
tính trong giá đề xuất).

77

Nhà thầu không được sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến khiếu nại, kiện
tụng từ phía người bị hại. Nếu có xảy ra tình trạng đó Nhà thầu phải chịu trách nhiệm
giải quyết đền bù. Nếu Nhà thầu không giải quyết đền bù thỏa đáng thì Chủ đầu tư
được quyền lấy từ khoản tiền thanh toán cho Nhà thầu để đền bù cho người bị thiệt hại
và Nhà thầu không được nêu lên bất cứ khiếu nại nào.
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công theo
yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
IV. Các bản vẽ
Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/Cad
cùng E-HSMT trên Hệ thống.

78

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5004 dự án đang đợi nhà thầu
  • 578 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 595 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13689 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15647 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây