Thông báo mời thầu

Mua sắm 15 máy bơm tiêm điện và 10 máy đo nồng độ oxy qua máu (máy đo SPO2) mỗi máy có tăng cường thêm 01 cảm biến đo SPO2 dùng nhiều lần của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:24 15/10/2020
Số TBMT
20201036637-00
Công bố
08:22 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm 15 máy bơm tiêm điện và 10 máy đo nồng độ oxy qua máu (máy đo SPO2) mỗi máy có tăng cường thêm 01 cảm biến đo SPO2 dùng nhiều lần của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm 15 máy bơm tiêm điện và 10 máy đo nồng độ oxy qua máu (máy đo SPO2) mỗi máy có tăng cường thêm 01 cảm biến đo SPO2 dùng nhiều lần của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm 15 máy bơm tiêm điện và 10 máy đo nồng độ oxy qua máu (máy đo SPO2) mỗi máy có tăng cường thêm 01 cảm biến đo SPO2 dùng nhiều lần của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Đà Nẵng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:22 15/10/2020
đến
09:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
10.000.000 VND
Bằng chữ
Mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm 15 máy bơm tiêm điện và 10 máy đo nồng độ oxy qua máu (máy đo SPO2) mỗi máy có tăng cường thêm 01 cảm biến đo SPO2 dùng nhiều lần của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm 15 máy bơm tiêm điện và 10 máy đo nồng độ oxy qua máu (máy đo SPO2) mỗi máy có tăng cường thêm 01 cảm biến đo SPO2 dùng nhiều lần của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

\- Tên dự toán: Mua sắm 15 máy bơm tiêm điện và 10 máy đo nồng độ oxy
trong máu (máy đo SPO2), mỗi máy có tăng cường thêm 01 cảm biến đo SPO2
dùng nhiều lần cho Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng

\- Tên gói thầu: Mua sắm 15 máy bơm tiêm điện và 10 máy đo nồng độ oxy
trong máu (máy đo SPO2), mỗi máy có tăng cường thêm 01 cảm biến đo SPO2
dùng nhiều lần cho Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng

\- Quy mô gói thầu: Mua sắm 15 máy bơm tiêm điện và 10 máy đo nồng độ
oxy trong máu (máy đo SPO2), mỗi máy có tăng cường thêm 01 cảm biến đo
SPO2 dùng nhiều lần cho Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng

\- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng

-Thời gian thực hiện hợp đồng là : 60 ngày

\- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

**2.1. Yêu cầu chung:**

Theo quy định tại E-CDNT 10.2(c) Chương II thuộc E-HSYC.

Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào
thầu theo mẫu sau:

**STT** **Yêu cầu kỹ thuật theo E-HSYC** **Thông số kỹ thuật chào thầu** **Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSĐX**
--------- ---------------------------------- --------------------------------- -----------------------------------------------
1 Hàng hóa 1:
\- Tính năng kỹ thuật 1 Trang \... của Catalog thuộc E-HSĐX
\...
2 Hàng hóa 2
\- Tính năng kỹ thuật 1 Trang \... của Catalog thuộc E-HSĐX

3 \... \... \...

-Bảng phân nhóm thiết bị theo điều 4 Thông tư 14/2020/TT-BYT như sau:

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **STT** | **Danh | **Ký mã | **Khối | **Đơn | **Nhóm |
| | mục hàng | hiệu, mã | lượng | vị** | thiết bị |
| | hóa** | sản | mời | | y tế** |
| | | phẩm** | thầu** | | |
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1. | > Máy | | 15 | Cái | Nhóm 3 |
| | > bơm | | | | |
| | > tiêm | | | | |
| | > điện | | | | |
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2. | > Máy đo | | 10 | Cái | Nhóm 3 |
| | > nồng | | | | |
| | > độ oxy | | | | |
| | > trong | | | | |
| | > máu | | | | |
| | > (máy | | | | |
| | > đo | | | | |
| | > SPO2), | | | | |
| | > mỗi | | | | |
| | > máy có | | | | |
| | > tăng | | | | |
| | > cường | | | | |
| | > thêm | | | | |
| | > 01 cảm | | | | |
| | > biến | | | | |
| | > đo | | | | |
| | > SPO2 | | | | |
| | > dùng | | | | |
| | > nhiều | | | | |
| | > lần | | | | |
+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

- Nhà thầu phải có bảng phân nhóm của hàng hóa chào thầu như điều 4 của
Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020.

**2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:** Như nội dung yêu cầu của từng thiết
bị tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Mục 3 Chương III --
Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐX.

**[Ghi chú:]{.ul}**

\- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi
tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì
vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác
nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử
dụng "tương đương" hoặc "tốt hơn" so với yêu cầu của E-HSYC;

\- Từ "hoặc tương đương" sau nhãn hiệu, cataloge, đặc tính thông số kỹ
thuật hoặc xuất xứ nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng
sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không
tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó;

\- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có cấu hình và tính năng kỹ thuật
không theo yêu cầu của E-HSYC, tổ chuyên gia sẽ xem xét, đánh giá mức độ
đáp ứng cấu hình và tính năng kỹ thuật của hàng hóa đó.

**3. Các yêu cầu khác**

Phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến độ cung cấp theo quy định tại Mẫu số
01A (Phạm vi cung cấp), Mẫu số 02 (Bảng tiến độ cung cấp) thuộc Chương
IV, E-HSYC .

Nhà thầu phải có văn bản thông báo kế hoạch giao nhận, tổ chức lắp đặt,
vận hành chạy thử và đào tạo thiết bị đến Chủ đầu tư tối thiểu trước 05
ngày làm việc để Chủ đầu tư kịp thời bố trí mặt bằng, nhân lực cho việc
tiếp nhận, đào tạo.

Sau khi lắp đặt và chạy thử, nhà thầu phải tổ chức huấn luyện vận hành
sử dụng thiết bị cho bên mời thầu, đơn vị thụ hưởng sử dụng thành thạo
toàn bộ thiết bị;

Bảo trì trang thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất trong thời gian
bảo hành, chi phí phụ tùng thay thế định kỳ sẽ do nhà thầu chịu.

**4. Bản vẽ:** Không áp dụng.

**5. Kiểm tra và thử nghiệm**

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra và vận hành
thử hàng hóa trước khi nghiệm thu. Kiểm định trong trường hợp có yêu cầu
của chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5240 dự án đang đợi nhà thầu
  • 208 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 147 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13310 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15156 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây