Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:16 15/10/2020
Số TBMT
20201031811-00
Công bố
08:15 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp 3 tuyến đường giao thông nội đồng gắn với phòng chống thiên tai xã Nguyên Giáp
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT
Chủ đầu tư
UBND xã Nguyên Giáp Địa chỉ: Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, nâng cấp 3 tuyến đường giao thông nội đồng gắn với phòng chống thiên tai xã Nguyên Giáp
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hải Dương

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:15 15/10/2020
đến
09:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
31.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi mốt triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 17

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

> **I. Giới thiệu về gói thầu**

**1. Địa điểm xây dựng:** Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

**2. Cấp công trình:**

Công trình giao thông, cấp IV.

**3. Quy mô xây dựng.**

3.1. Hiện trạng: Tổng chiều dài gồm 3 tuyến, trong đó:

\- Tuyến 1: Đường từ tỉnh lộ 391 (đê Trung ương) ra đê bối ven sông Luộc
thuộc địa bàn thôn An Thổ.

\- Tuyến 2: Đường từ tỉnh lộ 391 (đê Trung ương) ra đê bối ven sông Luộc
thuộc địa bàn thôn An Quý.

\- Tuyến 3: Đường từ thôn An Phú ra đê Bắc Hưng Hải.

\- Mặt đường hiện trạng 3 tuyến đường là đường bê tông nhỏ hẹp, kết cấu
mặt đường bê tông dày TB 10cm đã bị hư hỏng gãy vỡ, một số đoạn là đường
đất. Nước mưa, nước mặt thoát tự nhiên sang hai bên đường.

3.2.Quy mô đầu tư:

3.2.1. Bình đồ tuyến: Hướng tuyến cơ bản bám theo đường hiện trạng, có
mở rộng mặt đường theo quy mô thiết kế. Tổng chiều dài thiết kế
L=1.865,6m, gồm 3 tuyến:

\- Tuyến 1 (thôn An Thổ): Gồm 2 đoạn, đoạn 1 có chiều dài 560,56m; đoạn
2 có chiều dài 227,17m.

\- Tuyến 2 (thôn An Quý): Chiều dài tuyến L=656,08m.

\- Tuyến 3 (thôn An Phú): Gồm 2 đoạn, đoạn 1 có chiều dài 316,66m; đoạn
2 có chiều dài 105,15m.

3.2.2. Mặt cắt dọc: Độ dốc dọc được thiết kế trên cơ sở cấp hạng đường,
đảm bảo độ êm thuận cho xe chạy, phù hợp với mạng lưới giao thông tiếp
giáp.

3.2.3. Mặt cắt ngang:

\- Mặt đường rộng 3,5m dốc ngang 2 mái, độ dốc 2%, đổ sang 2 bên.

\- Lề đường rộng 2x0,5=1,0m, độ dốc 4%, đổ sang 2 bên.

\- Ta luy hai bên đắp độ dốc 1:1.

3.2.4. Kết cấu mặt đường:

\- Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm;

\- Rải 1 lớp nilon tái sinh;

\- Mặt đường BTXM M250, đá 2x4 dày 20cm.

3.2.5. Tải trọng trục thiết kế 6T; Tốc độ thiết kế: 20km/h.

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy
định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công
trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
sau:

**1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình:**

Toàn bộ các phần công tác thi công công trình mà nhà thầu hoàn thành
trên công trường sẽ được thực hiện nghiệm thu theo quy định quản lý chất
lượng công trình xây dựng hiện hành.

Thủ tục nghiệm thu sẽ được tiến hành đối với vật liệu, thiết bị, công
tác xây dựng lắp đặt, kích thước và dung sai kích thước, công tác hoàn
thiện.

Nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ nghiệm thu bao gồm cả chứng chỉ chứa đựng
các yêu cầu nêu trên và theo điều kiện cụ thể của công trình.

Nhà thầu phải hoàn thành bản vẽ hoàn công tất cả các phần việc của hạng
mục công trình xây dựng.

Biên bản nghiệm thu cuối cùng sẽ được cấp cho nhà thầu sau khi toàn bộ
công việc của hạng mục công trình đã hoàn thành thoả mãn các điều kiện
thử nghiệm bàn giao.

Khi nhận hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu và hiểu tường tận, đầy
đủ toàn bộ nội dung công tác và các điều kiện cụ thể của từng công việc.

**2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:**

Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng
được tiếp cận với các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu.
Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công
tác trên.

**3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:** Nhà thầu
căn cứ vào Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn hiện hành để
đề xuất cho phù hợp với hồ sơ mời thầu

Toàn bộ vật liệu, phụ kiện, thiết bị cung cấp cho công trình phải được
thử nghiệm, kiểm tra với sự chứng kiến của bên mời thầu, với kinh phí do
nhà thầu chi trả.

**4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:**

Nhà thầu phải thiết lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng
công việc xây lắp và lắp đặt, thiết lập quy trình và trình tự thi công
cho các công việc thi công xây lắp và lắp đặt đó theo đúng trình tự và
đúng kỹ thuật.

**5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;**

Nhà thầu phải đưa ra biện pháp về vận hành thử nghiệm các sản phẩm của
mình để đảm bảo chắc chắn rằng sản phẩm đạt chất lượng theo đúng yêu cầu
thiết kế và đảm bảo độ an toàn khi đưa vào sử dụng

**6. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường:**

Trong quá trình thi công nhà thầu phải có biện pháp để không gây mất vệ
sinh và ô nhiễm môi trường xung quanh.

Trong suốt quá trình thi công xây lắp, các đơn vị thi công trên công
trường phải đảm bảo thực hiện đầy đủ toàn bộ các biện pháp trong quy
định hiện hành về công tác vệ sinh môi trường thi công, an toàn giao
thông, chống ồn, chống rung quá mức, công tác phòng chống cháy nổ trong
quá trình thi công công trình, các công tác này tuyệt đối không được làm
ảnh hưởng tới các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp thi
công của nhà thầu gây ra.

**7. Các yêu cầu về an toàn lao động:**

Nhà thầu phải tuân thủ đúng các quy định về an toàn lao động và chịu
trách nhiệm toàn bộ về các sự cố xảy ra.

Yêu cầu thực hiện đúng quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng theo
TCVN 5308-91.

\- Nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ về
bảo vệ lao động bao gồm:

\+ Thời gian làm việc, nghỉ ngơi.

\+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.

\+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.

\- Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, giảm
nhẹ các khâu lao động thủ công nặng nhọc, ngăn ngừa và hạn chế đến mức
thấp nhất các yếu tố nguy hiểm độc hại gây sự cố, tai nạn ảnh hưởng đến
sức khoẻ hoặc gây bệnh nghề nghiệp.

\- Phải thực hiện các quy định về quy phạm kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao
động, có sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ thống
kê, khai báo, điều tra phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh
nghề nghiệp.

\- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu
của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ,
các kỹ thuật viên phải có chứng chỉ học tập an toàn lao động.

\- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng
đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất của công việc,
đặc biệt đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như: trên
cao, nơi có nguy cơ tai nạn về điện\...\...

\- Đảm bảo tiện nghi phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người lao động như
nhà vệ sinh, nhà tắm, nơi trú mưa nắng, nhà ăn và nghỉ, nước uống đảm
bảo vệ sinh, nơi sơ cứu và phương tiện cứu nạn.

\- Về kỹ thuật an toàn lao động trong khi tiến hành xây lắp phải đảm bảo
các yêu cầu về an toàn điện, an toàn cháy nổ và có phương tiện chống
cháy, an toàn phòng chống sét, vệ sinh mặt bằng, thoát nước, phòng chống
bão lụt, thông hơi, chiếu sáng, an toàn giao thông, đi lại, vận chuyển
với các biển báo, chỉ dẫn, thiết bị che chắn, rào ngăn các vùng nguy
hiểm, an toàn cho các bộ phận truyền động, vùng bị ảnh hưởng của các
mảnh vụn văng ra trong quá trình thi công hoặc gia công cơ khí, vùng ảnh
hưởng của các bộ phận dẫn điện, nguồn hồ quang điện.

**8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:**

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị máy móc phục vụ
cho công tác thi công để trong quá trình thi công công trình không xảy
ra việc gián đoạn thi công và kéo dài thời gian thi công cho công trình.

**9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:**

Nhà thầu phải thiết lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể cho công
trình một cách khoa học và đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật.

**10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:**

Nhà thầu phải lập ban điều hành công trình (BĐHCT). Trong ban điều hành
của nhà thầu phải có kỹ sư giám sát, theo dõi công trình trong suốt quá
trình thi công.

Nhà thầu phải gửi danh sách ban điều hành công trình, số lượng công nhân
sẽ làm việc tại công trình và thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho bên
mời thầu biết.

**11. Các yêu cầu khác:**

***Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu:***

Trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải
tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành còn hiệu lực

**III. Các bản vẽ**

Liệt kê các bản vẽ: đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin
PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4895 dự án đang đợi nhà thầu
  • 580 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 667 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13222 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15320 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây