Thông báo mời thầu

Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:00 15/10/2020
Số TBMT
20201037800-00
Công bố
07:53 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh năm 2020 (giao tại quyết định số 429/QĐ-STNMT ngày 18/12/2019 của Sở Tài nguyên và môi trường)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lào Cai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
07:53 15/10/2020
đến
14:00 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.000.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chƣơng V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên dự toán: Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bản
tỉnh Lào Cai.
- Tên gói thầu là: Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa
bản tỉnh Lào Cai.
+ Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2020 (Giao tại Quyết định số 429/QĐSTNMT ngày 18/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
+ Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
thông thường (qua mạng)
+ Chủ đầu tư: Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Lào Cai
+ Loại hợp đồng: Trọn gói.
+ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III, năm 2020.
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
+ Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Các công việc phải thực hiện như sau:

Stt

Nội dung công việc

1

Lập nhiệm vụ

2

Điều tra khảo sát, thu thập thông tin

2.1 Xây dựng mẫu phiếu điều tra (01 mẫu cho tổ
chức)
2.2 Công tác phí điều tra, khảo sát tại khu vực có cơ
sở, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (bao

Đơn vị

Khối lượng
lượng

nhiệm vụ

1

Phiếu

1

Trọn gói

1

gồm công đi điều tra và xăng xe đi lại)
2.3 Chi cho tổ chức cung cấp thông tin
3

Phiếu

18

Nhiệt độ

mẫu

18

PH

mẫu

18

Nhu cầu ô xy sinh hóa (BOD5)

mẫu

18

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

mẫu

18

Asen (As)

mẫu

18

Cadimi (Cd)

mẫu

18

Clorua (Cl-)

mẫu

18

Đồng (Cu)

mẫu

18

Kẽm (Zn)

mẫu

18

Sắt (Fe)

mẫu

18

Photphat (PO43-)

mẫu

18

Tổng dầu mỡ khoáng

mẫu

18

Tổng photpho

mẫu

18

Nhiệt độ

mẫu

38

Hàm ẩn

mẫu

38

Vận tốc gió

mẫu

38

Áp suất khí thải

mẫu

38

Khối lượng mol phân tử khí khô

mẫu

38

Khí oxy (O2)

mẫu

38

Khí CO

mẫu

38

Báo cáo

1

Quan trắc, lấy mẫu đánh giá chất lượng môi
trường

3.1 Mẫu nước thải

3.2 Mẫu khí thải

4

Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp
luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:

GIẢI PHÁP VÀ PHƢƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ
XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƢ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện
dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4932 dự án đang đợi nhà thầu
  • 524 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 637 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13019 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15044 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây