Thông báo mời thầu

Bộ dây leo tác chiến và găng tay leo dây

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 07:45 15/10/2020
Số TBMT
20201037913-00
Công bố
07:44 15/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Kế hoạch mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí và công cụ hỗ trợ thuộc kinh phí mua sắm năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Bộ dây leo tác chiến và găng tay leo dây
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Bộ dây leo tác chiến và găng tay leo dây
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
07:44 15/10/2020
đến
09:00 27/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 27/10/2020
Mở thầu tại
80 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
80.000.000 VND
Bằng chữ
Tám mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Bộ dây leo tác chiến và găng tay leo dây". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Bộ dây leo tác chiến và găng tay leo dây" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Bộ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN Độc lập - Tự do-Hạnh phúc
SỐ: /0/QĐ-HO3-TCG Hà Nội, ngày ^tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu
“Bộ dây leo tác chiến và găng tay leo dây” thuộc kinh phí cấp I năm 2020 CỤC TRƯỞNG CỤC TRANG BỊ VÀ KHO VẬN
Căn cứ Luật Đẩu thầu ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 cùa Chỉnh phủ về việc hưởng dẫn thỉ hành Luật đẩu thấu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư sổ 57/2016/TT-BCA ngày 31/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc quỵ định mua sắm tài sản, hằng hóa trong Công an nhân dân;
Căn cứ Quyết định sổ 4015/QĐ-BCA ngày 06/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ mảy của Cục Trang bị và kho vận;
Căn cứ Quyết định sổ 2429/QĐ-BCA-H03 ngày 03/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt kế hoạch mua sam phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khỉ và công cụ hỗ trợ thuộc kinh phỉ mua sắm năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 8Ỉ9Ỉ/QĐ-BCA-ỊỈ03 ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Bộ dây leo tác chiến và găng tay leo dây ” thuộc kinh phí cap I năm 2020;
Căn cứ Bảo cao sổ 136/BC-HĐTĐ ngày 09/10/2020 của ỈỊỘỈ đồng thẩm định vê việc bảo cáo kêt quả thâm định hô sơ mời thâu gói thâu “Bộ dây leo tác chiên và găng tay leo dây ” thuộc kinh phỉ cap I năm 2020;
Xét đề nghị của Tổ trưởng tổ chuyên gia tại vặn bản sổ f 3 6 /TTr-TCG-P6 ngày 03 /10/2020.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Bộ dây leo tác chiến và găng tay leo dấy” thuộc kinh phí cấp I năm 2020 (có Hồ sơ mời thầu kèm theo).
Điều 2. Giao Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu tổ chức thực hiện đấu thầu theo quy định.
Điều 3. Ouyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Chủ tịch Hội đồnẹ thẩm định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhậm - Như điều 3;
-Lưu: VT,P6.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4762 dự án đang đợi nhà thầu
  • 525 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 566 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13081 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15110 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây