Thông báo mời thầu

Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 1

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 22:53 14/10/2020
Số TBMT
20201037835-00
Công bố
22:45 14/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 1
Chủ đầu tư
Công an tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: 117 Tôn Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Điện thoại: 0693 428183; Fax: 0693 428339.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn đầu tư phát triển ngành An ninh, đầu tư theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Thuận

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
22:45 14/10/2020
đến
08:15 04/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:15 04/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 1". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công gói thầu hỗn hợp số 1" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 38

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ
thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách
nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự
thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành
(Chứng chỉ năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, hạng II
và Chứng chỉ năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp
(đường dây và trạm biến áp), hạng III).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
1. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật đối với từng Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được
thực hiện theo phương pháp chấm điểm (tổng cộng 100 điểm) bao gồm các nội dung sau
đây:
Thang
Mức
Điểm
Stt
Tiêu chuẩn
điểm chi điểm tối
tối đa
tiết
thiểu
1
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
20
16
Về kinh nghiệm trong hoạt động xây
a
12
dựng:
- Với tư cách là nhà thầu chính hoặc là thành
viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ,
trong vòng 05 năm trở lại đây tính đến thời
điểm đóng thầu, nhà thầu cung cấp số lượng
hợp đồng “Giám sát chất lượng thi công xây
dựng công trình dân dụng” đã thực hiện dưới
đây, có tính chất tương tự về bản chất và
tương tự về quy mô với gói thầu này, gồm:
- Loại công trình: là hợp đồng giám sát chất
lượng thi công xây dựng công trình Dân
dụng
2

c

d

- Cấp công trình: Cấp III (hoặc cấp cao hơn)
theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Giá trị: Có giá trị hợp đồng đạt giá trị tối
thiểu là 650.000.000 VNĐ).
- Có nhiều hơn 2 hợp đồng
12
- Tối thiểu 2 hợp đồng
8,4
- Tối thiểu 1 hợp đồng
3,6
- Không thuộc trường hợp trên.
0
* Ghi chú:
- Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhà thầu gồm:
+ Bản sao được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các
tài liệu sau: Hợp đồng kinh tế và Biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc Biên
bản thanh lý hợp đồng hoặc Văn bản xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư nhà
thầu đã thực hiện hoàn thành công việc theo hợp đồng giám sát đã ký kết hoặc
Văn bản xác nhận của Chủ đầu tư công trình đã thi công hoàn thành khối lượng
công việc.
+ Bản sao tài liệu để xác định cấp công trình.
- Trường hợp liên danh: Các hợp đồng nhà thầu kèm theo với tư cách liên danh
để chứng minh, thì trong các hợp đồng đó nhà thầu tham gia phải là nhà thầu
chính và giá trị đảm nhận trong các hợp đồng tương ứng với phần công việ c
đảm nhận trong thoả thuận liên danh có giá trị đáp ứng theo thang điểm chi
tiết.
- Tài liệu chứng minh uy tín của Nhà thầu kèm theo phải là bản sao được công
chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các tài liệu sau: Biên bản
nghiệm thu hoàn thành hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc Văn bản xác
nhận hoàn thành của Chủ đầu tư nhà thầu đã thực hiện công việc hoàn thành
theo hợp đồng giám sát đã ký kết hoặc Văn bản xác nhận của Chủ đầu tư công
trình đã thi công hoàn thành khối lượng công việc.
Đã thực hiện giám sát công trình dân
dụng gói thầu có điều kiện địa lý tương tự
5
(là các tỉnh ven biển) trong vòng 05 năm
gần đây:
- Đã giám sát thi công trên 02 công trình
dân dụng cấp III trở lên, giá trị hợp đồng ≥
5
650 triệu đồng
- Đã giám sát thi công 02 công trình dân
dụng cấp III trở lên, giá trị mỗi hợp đồng ≥
3,5
650 triệu đồng.
- Đã giám sát thi công trên 01 công trình
dân dụng cấp III trở lên, giá trị mỗi hợp
1,5
đồng ≥ 650 triệu đồng.
- Không thuộc trường hợp trên.
0
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực
hiện các hợp đồng tương tự trước đó:
Ghi chú: Nhà thầu kèm theo tài liệu chứng
3
minh là: hợp đồng, Biên bản nghiệm thu
hoàn thành hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng
hoặc Văn bản xác nhận hoàn thành của Chủ
3

2

đầu tư nhà thầu đã thực hiện công việc hoàn
thành theo hợp đồng giám sát đã ký kết.
- Trong vòng 05 trở lại đây tất cả các hợp
đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công
trình đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng
và không bị bỏ dỡ do lỗi của nhà thầu.
- Trong vòng 03 trở lại đây tất cả các hợp
đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công
trình đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng
và không bị bỏ dỡ do lỗi của nhà thầu.
- Không thuộc các trường hợp trên.
Giải pháp và phương pháp luận
a. Hiểu rõ mục đích gói thầu
- Am hiểu đầy đủ về phạm vi, quy mô của
công trình nêu trong điều khoản tham chiếu
- Am hiểu chưa đầy đủ về phạm vi, quy mô
của công trình nêu trong điều khoản tham
chiếu
- Không đề xuất nội dung này trong HSDT
b. Cách tiếp cận và phương pháp luận
- Có các giải pháp kỹ thuật đầy đủ, hợp lý,
khả thi, lập luận hoàn chỉnh, có phân tích
môi trường dân sinh, kinh tế. Đề xuất giải
pháp thực hiện công tác tư vấn giám sát thi
công công trình theo quy định hiện hành.
- Có các giải pháp kỹ thuật không đầy đủ
hoặc đề xuất giải pháp chưa hợp lý hoặc
chưa khả thi hoặc lập luận chưa hoàn chỉnh
hoặc thiếu phân tích môi trường dân sinh,
kinh tế hoặc không đề xuất giải pháp thực
hiện tư vấn giám sát thi công công trình theo
quy định hiện hành.
- Không đề xuất theo yêu cầu
c. Sáng kiến cải tiến
- Có trình bày sáng kiến cải tiến và nâng cao
chất lượng giám sát thi công công trình dân
dụng
- Không đề xuất sáng kiến cải tiến
d. Cách trình bày
- Cách trình bày một cách hợp lý, dễ theo
dõi, hoàn chỉnh và thuyết phục
- Cách trình bày chưa được hợp lý, khó theo
dõi
đ. Kế hoạch triển khai
- Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm
vụ để thực hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ
cụ thể phải được phân tích, mô tả một cách
hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng

3

2
0
30
5

24
5
3,5
0

4

4

2,5

0
1
1
0
2
2
1
11
5

4

3

+ Đáp ứng đầy đủ yêu cầu
+ Có nêu nhưng không chi tiết
+ Không nêu
- Kế hoạch triển khai phù hợp với phương
pháp luận và tiến độ dự kiến
+ Có kế hoạch triển khai phù hợp với
phương pháp luận và tiến độ dự kiến
+ Có kế hoạch triển khai nhưng còn chung
chung
+ Không kế hoạch triển khai
- Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện
công việc và tiến độ nộp báo cáo
+ Có bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện
công việc và tiến độ nộp báo cáo
+ Có bảng biểu mô tả kế hoạch nhưng còn
chung chung
+ Không có bảng biểu mô tả kế hoạch
e. Bố trí nhân sự
- Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ
mời thầu
+ Bố trí đầy đủ theo yêu cầu
+ Có bố trí nhưng không đầy đủ
+ Không bố trí
- Thời điểm và thời gian huy động tư vấn
phù hợp với kế hoạch triển khai
+ Thời điểm và thời gian huy động tư vấn
phù hợp với kế hoạch triển khai
+ Thời điểm và thời gian huy động tư vấn
chưa phù hợp với kế hoạch triển khai
f. Thời gian thực hiện hợp đồng:
Đề xuất thời gian thực hiện: Theo tiến độ thi
công gói thầu hỗn hợp số 01 (dự kiến 360
ngày)
- Đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng phù
hợp và không kèm theo điều kiện gây bất lợi
cho Chủ đầu tư.
- Đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng
không phù hợp hoặc kèm theo điều kiện gây
bất lợi cho Chủ đầu tư.
g. Phương tiện làm việc:
- Nhà thầu đề xuất máy móc, thiết bị hiện đại
để phục vụ các chuyên gia trong quá trình
thực hiện gói thầu
+ Có đề xuất kèm theo
+ Không đề xuất
Nhân sự
Ghi chú:

5
3,5
0
3
3
2
0
3
3
2
0
3
2
2
1
0
1
1
0

3

3

0
1

1
0
50

40

5

- Tất cả các nhân sự dự kiến thực hiện gói thầu phải có bằng cấp, chứng chỉ
hành nghề phù hợp (bản photo công chứng), lý lịch chuyên gia theo mẫu.
- Tài liệu chứng minh công việc đã thực hiện phù hợp với từng nhân sự dự kiến
và công trình thực hiện phải có tính chất tương tự với gói thầu.
- Năm kinh nghiệm: Lấy tròn theo tháng và tính đến thời gian dự thầu (thời gian
theo bằng đại học hoặc năm kinh nghiệm tính từ bằng Cao đằng, trung cấp
trước đó).
- Nếu chứng chỉ không thể hiện hạng thì tự kê khai và tự xác định hạng của
chứng chỉ theo quy định.
3.1 Giám sát trưởng
10
- Kỹ sư xây dựng công trình dân dụng;
- Có Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
a
4
xây dựng dân dụng từ hạng III trở lên còn
hiệu lực.
- Đáp ứng yêu cầu
4
- Không đáp ứng yêu cầu
0
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
b
3
quan:
≥ 05 năm kinh nghiệm
3
≥ 03 năm kinh nghiệm
2
< 03 năm kinh nghiệm
0
Kinh nghiệm Giám sát trưởng thi công xây
c
3
dựng công trình dân dụng:
- Đã phụ trách giám sát trên 02 công trình
3
dân dụng cấp III.
- Đã phụ trách giám sát 02 công trình dân
2
dụng cấp III.
- Không thuộc 2 trường hợp trên.
0
3.2
Giám sát viên:
40
Giám sát viên phụ trách giám sát xây dựng
3.2.1
12
(02 nhân sự)
- Kỹ sư xây dựng công trình dân dụng hoặc
Kỹ sư kỹ thuật công trình;
a
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
4
xây dựng dân dụng từ hạng III trở lên, còn
hiệu lực.
- Cả 02 đáp ứng yêu cầu
4
- Không đáp ứng yêu cầu
0
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
b
4
quan:
≥ 05 năm kinh nghiệm
4
≥ 03 năm kinh nghiệm
2,5
< 03 năm kinh nghiệm
0
Kinh nghiệm Giám sát viên phần xây dựng
c
4
công trình dân dụng:
- Đã phụ trách giám sát trên 02 công trình
4
dân dụng cấp III.
6

- Đã phụ trách giám sát 02 công trình dân
dụng cấp III.
- Không thuộc 2 trường hợp trên.
Giám sát viên phụ trách giám sát phần điện
3.2.2
dân dụng
- Kỹ sư chuyên ngành điện;
a
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát điện dân
dụng từ hạng III trở lên, còn hiệu lực.
- Đáp ứng yêu cầu
- Không đáp ứng yêu cầu
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
b
quan:
≥ 05 năm kinh nghiệm
≥ 03 năm kinh nghiệm
< 03 năm kinh nghiệm
Kinh nghiệm Giám sát viên phần điện công
c
trình dân dụng:
- Đã phụ trách giám sát phần điện trên 02
công trình dân dụng cấp III.
- Đã phụ trách giám sát phần điện 02 công
trình dân dụng cấp III.
- Không thuộc 2 trường hợp trên.
Giám sát viên phụ trách giám sát phần
3.2.3
đường dây và trạm biến áp
a
- Kỹ sư chuyên ngành điện;
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát đường
dây và trạm biến áp từ hạng III trở lên, còn
hiệu lực.
- Đáp ứng yêu cầu
- Không đáp ứng yêu cầu
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
b
quan:
≥ 05 năm kinh nghiệm
≥ 03 năm kinh nghiệm
< 03 năm kinh nghiệm
Kinh nghiệm Giám sát viên phần đường dây
c
và trạm biến áp công trình dân dụng:
- Đã phụ trách giám sát phần đường dây và
trạm biến áp trên 02 công trình dân dụng
cấp III.
- Đã phụ trách giám sát phần đường dây và
trạm biến áp 02 công trình dân dụng cấp III.
- Không thuộc 2 trường hợp trên.
Giám sát viên phụ trách giám sát phần
3.2.4
nước
- Kỹ sư chuyên ngành cấp thoát nước hoặc
a
công trình thủy;

2,5
0
3
1
1
0
1
1
0,5
0
1
1
0,5
0
3
1

1
0
1
1
0,5
0
1
1
0,5
0
6
2

7

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát cấp
thoát nước từ hạng III trở lên, còn hiệu lực.
- Đáp ứng yêu cầu
- Không đáp ứng yêu cầu
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
b
quan:
≥ 05 năm kinh nghiệm
≥ 03 năm kinh nghiệm
< 03 năm kinh nghiệm
Kinh nghiệm Giám sát viên phần cấp thoát
c
nước công trình dân dụng :
- Đã phụ trách giám sát phần cấp thoát
nước trên 02 công trình dân dụng cấp III.
- Đã phụ trách giám sát phần cấp thoát
nước 02 công trình dân dụng cấp III.
- Không thuộc 2 trường hợp trên.
Giám sát viên phụ trách giám sát an toàn
3.2.5
lao động
- Kỹ sư xây dựng;
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III
a
trở
lên,
còn
hiệu
lực;
- Có chứng nhận huấn luyện an toàn lao
động, còn hiệu lực.
- Đáp ứng yêu cầu
- Không đáp ứng yêu cầu
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
b
quan:
≥ 05 năm kinh nghiệm
≥ 03 năm kinh nghiệm
< 03 năm kinh nghiệm
c
Kinh nghiệm Giám sát an toàn lao động:
- Đã tham gia giám sát ATLĐ trên 02 công
trình dân dụng cấp III trở lên.
- Đã tham gia giám sát ATLĐ 02 công trình
dân dụng cấp III trở lên.
- Không thuộc 2 trường hợp trên.
Giám sát viên phụ trách giám sát khối
3.2.6
lượng
- Kỹ sư kinh tế xây dựng
a
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát công
trình dân dụng hạng III trở lên, còn hiệu lực;
- Đáp ứng yêu cầu
- Không đáp ứng yêu cầu
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
b
quan :
≥ 03 năm kinh nghiệm
< 03 năm kinh nghiệm

2
0
2
2
1
0
2
2
1
0
6

2

2
0
2
2
1
0
2
2
1
0
5
2
2
0
1
1
0
8

Kinh nghiệm Giám sát:
- Đã tham gia giám sát trên 02 công trình
dân dụng cấp III trở lên.
- Đã tham gia giám sát 02 công trình dân
dụng cấp III trở lên.
- Không thuộc 2 trường hợp trên.
Giám sát viên phụ trách giám sát phần
3.2.7
PCCC
- Phòng cháy chữa cháy hoặc Điện;
- Có chứng chỉ hoặt động xây dựng thuộc
a
lĩnh vực hành nghề giám sát về phòng cháy
và chữa cháy công trình còn thời hạng hiệu
lực;
- Đáp ứng yêu cầu
- Không đáp ứng yêu cầu
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
b
quan:
≥ 03 năm kinh nghiệm
< 03 năm kinh nghiệm
c
Kinh nghiệm Giám sát:
- Đã tham gia giám sát trên 02 công trình
dân dụng cấp III trở lên.
- Đã tham gia giám sát 02 công trình dân
dụng cấp III trở lên.
c

Tổng cộng:

2
2
1
0
5

2

2
0
1
1
0
2
2
1
100
Điểm

80
Điểm

- Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm của liên danh được tính là
tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh, tuy nhiên năng lực, kinh
nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận
trong liên danh.
b) E-HSDT được đánh giá về kỹ thuật theo các yêu cầu sau:
- E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong
các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
- E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
2. Đánh giá về tài chính
Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [G thấp nhất x 100]/G đang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét : Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
9

- Gthấp nhất : Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số
các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét : Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang
xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét : Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét : Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng
thứ nhất.
(Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì Bên
mời thầu không xếp hạng nhà thầu)

10

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5004 dự án đang đợi nhà thầu
  • 578 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 595 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13689 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15647 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây