Thông báo mời thầu

Xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 21:25 14/10/2020
Số TBMT
20201036653-00
Công bố
20:47 14/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà vệ sinh Trụ sở Khối vận huyện Phú Giáo
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Không tự chủ giao Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phú Giáo năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà vệ sinh Trụ sở Khối vận huyện Phú Giáo
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Dương

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
20:47 14/10/2020
đến
10:00 25/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 25/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
11.000.000 VND
Bằng chữ
Mười một triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 33

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I . Giới thiệu về gói thầu**

\- Chủ đầu tư: Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phú Giáo

\- Tên gói thầu: Xây dựng.

\- Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà vệ sinh Trụ sở Khối
vận huyện Phú Giáo.

\- Số lượng gói thầu: 01 gói.

\- Nguồn vốn để thực hiện: Không tự chủ giao Ủy ban mặt trận tổ quốc
Việt Nam huyện Phú Giáo năm 2020.

\- Loại hợp đồng: trọn gói.

\- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ
theo chế độ.

\- Địa điểm thực hiện: Khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo,
tỉnh Bình Dương.

### II.Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 45 ngày(kể
cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

### III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

### Các tiêu chuẩn kỹ thuật tham chiếu cho gói thầu bao gồm, nhưng không giới hạn như sau:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoài việc tuân theo các yêu cầu nêu
trong Yêu cầu kỹ thuật này Nhà thầu còn phải có trách nhiệm tham khảo và
tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng nêu dưới đây:

**Các vấn đề chung**

\- TCVN 2682:2009 : Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.

\- TCVN 6260:2009 : Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

\- TCVN 7570:2006 : Cốt liệu cho bê tông và vữa.

\- TCVN 1771:1986 : Đá dùng trong xây dựng.

\- TCVN 1651:2008 : Thép trong Xây dựng.

\- TCVN 7572: 2006 : Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử.

**-** TCVN 4252:2012 : Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng. Quy phạm
thi công và nghiệm thu.

\- TCVN 5640:1991 : Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.

\- TCVN 5951:1995 : Hướng dẫn xây dựng - Sổ tay chất lượng.

\- TCVN 4055:2012 : Công trình xây dựng - Tổ chức thi công.

\- TCVN 4056:2012 : Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây
dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa.

\- TCVN 4087:2012 : Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung.

\- TCVN 9259/1:2012 : Dung sai trong xây dựng công trình - Nguyên tắc cơ
bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật. (ISO 3443- 1:1979).

\- TCVN 4244:1986 : Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng.

\- TCVN 5308:1991 : Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

\- TCXDVN 296:2004 : Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn.

\- TCVN 5640:1991 : Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.

\- TCVN 9259-1:2012 (ISO 3443-1:1979): Dung sai trong xây dựng công
trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật.

**-** TCVN 9259-8:2012 (ISO 3443-8:1989): Dung sai trong xây dựng công
trình -- Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công.

**-** TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997): Xây dựng công trình - Dung sai -
Cách thể hiện độ chính xác kích thước -- Nguyên tắc và thuật ngữ.

**-** TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989): Dung sai trong xây dựng công
trình -- Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công
trình -- Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo.

**-** TCVN 9262-2:2012 (ISO 7976-2:1989): Dung sai trong xây dựng công
trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công
trình - Phần 2: Vị trí các điểm đo.

**-** TCXD 65:1989 : Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng.

**-** TCXDVN 264:2002 : Nhà và công trình -- Nguyên tắc cơ bản xây dựng
công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

**-** TCXDVN 265:2002 : Đường và hè phố -- Nguyên tắc cơ bản xây dựng
công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

**-**  TCXDVN 266:2002 : Nhà ở -- Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người
tàn tật tiếp cận sử dụng.

\- TCVN 8828:2011 : Bê tông- Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên.

**Công tác trắc địa**

\- TCVN 9398:2012 : Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu
cầu chung.

\- TCVN 9360:2012 : Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân
dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học.

\- TCVN 9364:2012 : Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi
công.

\- TCVN 9399:2012 : Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch
ngang.

**Công tác đất, đá, nền, móng**

**-** TCVN 4447:2012 : Công tác đất. Thi công và nghiệm thu.

**-** TCVN 9361:2012 : Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu.

\- TCVN 9351:2012 : Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường -
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

**Bê tông cốt thép toàn khối**

\- TCVN 4453:1995 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy
phạm thi công và nghiệm thu.

\- TCVN 4506:2012 : Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

\- TCVN 5718:1993 : Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây
dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.

\- TCVN 5724:1993 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối
thiểu để thi công và nghiệm thu.

\- TCVN 9339:2012 : Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH.

\- TCVN 9334:2012 : Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén
bằng súng bật nẩy.

\- TCVN 9335:2012 : Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác
định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy.

\- TCVN 9338:2012 : Hỗn hợp bê tông nặng -- Phương pháp xác định thời
gian đông kết.

\- TCVN 9340:2012 : Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá
chất lượng và nghiệm thu.

\- TCVN 9341:2012 : Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu.

\- TCVN 9342:2012 : Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng
cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu.

\- TCVN 9343:2012 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công
tác bảo trì.

\- TCVN 9344:2012 : Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các
bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm
chất tải tĩnh.

\- TCVN 9345:2012 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ
thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm.

\- TCVN 9348:2012 : Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả
năng cốt thép bị ăn mòn.

\- TCVN 9380:2012 : Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo.

\- TCVN 9382:2012 : Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền.

\- TCVN 9384:2012 : Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu
thiết kế thi công và nghiệm thu.

\- TCVN 9392:2012 : Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang.

\- TCXDVN 239:2006 : Bê tông nặng -- Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết
cấu công trình.

\- TCVN 5641:2012 : Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm
thu.

\- TCXDVN 318-2004 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -- Hướng dẫn
công tác bảo trì.

\- TCVN 9356:2012 : Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác
định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong
bê tông.

\- TCVN 8828:2011 : Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.

\- TCVN 8826:2011 : Phụ gia hoá học cho bê tông.

**Kết cấu thép**

\- TCVN 5017-1:2010(ISO 857-1:1998): Hàn và các quá trình liên quan - Từ
vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại.

-TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998): Hàn và các quá trình liên quan - Từ
vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ
liên quan.

\- TCVN 8789:2011 : Sơn bảo vệ kết cấu thép -- Yêu cầu kỹ thuật và
phương pháp thử.

\- TCVN 8790:2011 : Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và
nghiệm thu.

\- TCVN 9276:2012 : Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép -- Hướng dẫn kiểm tra,
giám sát chất lượng quá trình thi công.

**Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng**

\- TCVN 4085:1985 : Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

\- TCVN 4459:1987 : Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng.

\- TCXDVN 336:2005 : Vữa dán gạch ốp lát -- Yêu cầu kỹ thuật và phương
pháp thử.

**Công tác hoàn thiện**

\- TCVN 4516:1988 : Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và
nghiệm thu.

\- TCVN 5674:1992 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và
nghiệm thu.

\- TCVN 7505:2005 : Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng -- Lựa chọn và
lắp đặt.

\- TCVN 7955:2008 : Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

\- TCVN 8264:2009 : Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

\- TCVN 9377/1:2012 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và
nghiệm thu - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng.

\- TCVN 9377/2:2012 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng -- Thi công và
nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng.

\- TCVN 9377/3:2012 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng -- Thi công và
nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng.

\- TCVN 9065:2012 : Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum.

\- TCVN 9404:2012 : Sơn xây dựng - Phân loại.

\- TCVN 9202:2012 : Xi măng xây trát.

\- TCVN 11475:2016 : Lớp phủ trên nền bê tông xi măng và nền vữa xây

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy
định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công
trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
sau:

### 1/. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt {#quy-trình-quy-phạm-áp-dụng-cho-việc-thi-công-nghiệm-thu-công-trình-theo-hồ-sơ-thiết-kế-được-phê-duyệt .3}

### 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; {#yêu-cầu-về-tổ-chức-kỹ-thuật-thi-công-giám-sát .3}

\- Tổ chức kỹ thuật thi công: Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực và
kinh nghiệm theo đề xuất trong HSDT thường xuyên có mặt tại công trường
để quản lý và điều hành thi công công trình đúng yêu cầu kỹ thuật theo
hồ sơ thiết kế và các quy trình, quy phạm hiện hành.

\- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật và giải pháp thi
công của mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ
thuật quy định và chỉ dẫn của cán bộ giám sát.

\- Trong quá trình thi công nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm
tra chất lượng thi công. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất
lượng tại hiện trường của Nhà thầu phải ghi chép vào sổ nhật kí thi
công. Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí nghiệm, biên bản nghiệm
thu... Nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu giữ cả ở công trường lẫn văn
phòng của Nhà thầu để cán bộ giám sát, Chủ đầu tư và bất kỳ người nào
khác được Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất kỳ
thời gian nào.

\- Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu xử lý, phá
bỏ hoặc thi công lại các hạng mục công việc mà kết qủa kiểm tra cho thấy
không đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định. Trong
trường hợp như vậy Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc thi
công lại, giám sát, thí nghiệm và các chi phí khác phát sinh từ việc thi
công lại của Nhà thầu.

**3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm
theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);**

- Vật liệu phải đạt các yêu cầu chung theo các quy định hiệnhành

- Máy móc, thiết bị phải đạt tiêu chuẩn an toàn theo quyđịnh

**BẢNG YÊU CẦU CHỦNG LOẠI. CHẤT LƯỢNG. TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM KIỂM TRA
VẬT LIỆU SỬ DỤNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH**

**STT** **TÊN VẬT T­Ư** **CHỦNG LOẠI**
--------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
1 Đá dăm các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành
2 Xi măng các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành
3 Cát mịn các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành
4 Gạch xây Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành
5 Gạch ốp lát các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành
6 Mastic Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành
7 Sơn tường các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành
8 Thép tấm, thép hình, thép tròn, thép hình mạ kẽm Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành
9 Tấm compact Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành
10 Sơn tổng hợp các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành
11 Ống luồn dây điện các loại, máng cáp điện các loại Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành
12 Ống nước các loại (\*) Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành
13 Thiết bị vệ sinh và phụ kiện các loại (\*) Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành
14 Trần hợp kim Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn -- quy chuẩn hiện hành

### Nhà thầu phải lập bảng kê vật liệu dự thầu theo yêu cầu trên, lưu ý phải ghi rõ, tên cụ thể của 1 loại vật liệu, thông số kỹ thuật của vật liệu đó để dự, không được ghi nhiều loại hoặc ghi tương đương. {#nhà-thầu-phải-lập-bảng-kê-vật-liệu-dự-thầu-theo-yêu-cầu-trên-lưu-ý-phải-ghi-rõ-tên-cụ-thể-của-1-loại-vật-liệu-thông-số-kỹ-thuật-của-vật-liệu-đó-để-dự-không-được-ghi-nhiều-loại-hoặc-ghi-tương-đương. .3}

### 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; {#yêu-cầu-về-trình-tự-thi-công-lắp-đặt .3}

\- Nhà thầu phải tuân thủ trình tự thi công lắp đặt từng hạng mục công
việc của công trình phù hợp với thiết kế Bản vẽ thi công, bảo đảm an
toàn trong quá trình Xây dựng.

\- Trong bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập, phải bảo đảm
trình tự thi công theo quy chuẩn, tiêu chuản xây dựng hiện hành.

### 5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; {#yêu-cầu-về-vận-hành-thử-nghiệm-an-toàn .3}

\- Đối với các hạng mục công tác cần thử nghiệm trước khi đa vào vận
hành chính thức nhà thầu phải lập kế hoạch vận hành chạy thử tĩnh, không
tải đảm bảo an toàn trước khi đưa vào nghiệm thu bàn giao công trình.

\- Đặc biệt hệ thống điện; hệ thông khí, hơi; hệ thống cấp thoát nước;
hệ thống lạnh... Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ quy trình thử nghiệm,
chạy thử đảm bảo an toán mới được bàn giao đưa vào sử dụng.

### 6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); {#yêu-cầu-về-phòng-chống-cháy-nổ-nếu-có .3}

\- Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối với kho bãi chứa
vật tư, máy móc, thiết bị thi công. Cử cán bộ thường trực bảo đảm công
tác an toàn, phòng chống cháy nổ. Bố trí các thiết bị chữa cháy như:
thùng cát, bể nước cứu hỏa, máy bơn cứu hỏa, bình xịt khí CO~2~,... có
biển chỉ dẫn tiêu lệnh an toàn phòng cháy chữa cháy đặt ở những vị trí
dẽ nhìn thấy, dễ quan sát...

### 7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; {#yêu-cầu-về-vệ-sinh-môi-trường .3}

\- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trường và trong
công tác chuyên chở vật liệu đặc biệt là công tác khai thác, vận chuyển
vật liệu.

\- Đối với khu vực lán trại phải có hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt;
hệ thống hầm tự hoại để xử lý các nước thải, chất thải sinh hoạt của
công nhân thi công công trình.

\- Đối với môi trường khu vực công trình thi công, phải có hệ thống tưới
nước hạn chế khói bụi của phương tiện vận chuyển trên công trường.

\- Đối với kho bãi chứa vật liệu: những vật liệu là chất lỏng, chất khí
có ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh phải có biện pháp bảo vệ
bảo đảm khong gây ô nhiễm môi trường.

### 8. Yêu cầu về an toàn lao động; {#yêu-cầu-về-an-toàn-lao-động .3}

Có biện pháp về an toàn lao động đảm bảo yêu cầu, cụ thể:

\- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động.
Cán bộ công nhân trên công trường phải được tập huấn an toàn lao động.

\- Đối với các công việc thi công trên cao phải có bảo hiểm an toàn lao
động, phải có giàn giáo an toàn lao động.

\- Đối với máy móc thiết bị thi công trên công trường phải có biện pháp
bảo đảm an toàn máy móc, thiết bị...

### 9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; {#biện-pháp-huy-động-nhân-lực-và-thiết-bị-phục-vụ-thi-công .3}

\- Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại địa phương trong
quá trình thi công tuy nhiên nhà thầu phải có đội ngũ công nhân thường
trực có tay nghề và lực lượng xe máy thiết bị cần thiết để đảm bảo tiến
độ thi công khi gặp khó khăn khi huy động tại địa phương với mức độ tối
thiểu là 50% nhu cầu sử dụng nhân công, thiết bị.

\- Máy móc thiết bị xây dựng công trình: Máy móc thiết bị thi công chủ
yếu phải đáp ứng đủ số lượng, chủng loại, tính năng kỹ thuật của thiết
bị theo yêu cầu tổ chức thi công công trình.

### 10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; {#yêu-cầu-về-biện-pháp-tổ-chức-thi-công-tổng-thể-và-các-hạng-mục .3}

Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các
hạng mục để đảm bảo tiến độ và tính hợp lý trong quá trình sử dụng nhân
lực, vật lực trên công trường.

### 11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; {#yêu-cầu-về-hệ-thống-kiểm-tra-giám-sát-chất-lượng-của-nhà-thầu .3}

\- Nhà thầu thi công phải có bản thuyết minh các biện pháp bảo đảm chất
lượng thi công và phương pháp kiểm tra chất lượng thi công cụ thể, rõ
ràng.

\- Phải có đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm cho từng loại vật tư, thiết bị
theo đúng yêu cầu kỹ thuật và phải được liệt kê đầy đủ, rõ ràng trong
bảng liệt kê.

\- Có sơ đồ bố trí phòng, khu vực thí nghiệm cụ thể tại công trình, bố
trí cán bộ tự giám sát, kiểm tra, thí nghiệm, quản lý chất lượng.

\- Quản lý chất lượng vật tư: Tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.

\- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.

\- Công tác cung cấp mẫu vật tư, kết quả kiểm nghiệm, bảo dưỡng, nghiệm
thu.

\- Bảo đảm công tác sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình khi hoàn
thành.

**III. Các bản vẽ**

**STT** **Ký hiệu** **Tên bản vẽ**
--------- ------------- ---------------------------------------------------
1 KT01/4 Ghi chú hiện trạng
2 KT02/4 Mặt bằng tổng thể hiện trạng
3 KT03/4 Mặt bằng hiện trạng nhà vệ sinh
4 KT04/4 Chi tiết vệ sinh hiện trạng
5 GHC Ghi chú cải tạo, sửa chữa
6 KT01/4 Mặt bằng nhà vệ sinh cải tạo mở rộng
7 KT02/4 Mặt cắt nhà vệ sinh
8 KT03/4 Mặt bằng cấp thoát nước vệ sinh cải tạo, sửa chữa
9 KT04/4 Chi tiết cửa, thống kê vệ sinh cải tạo, sửa chữa
10 TK 01/3 Mặt bằng nhà vệ sinh xây mới
11 TK02/3 Mặt cắt nhà vệ sinh xây mới
12 TK03/3 Mặt đứng nhà vệ sinh xây mới
13 N01/3 Mặt bằng cấp nước vệ sinh xây mới
14 N02/3 Mặt bằng thoát nước vệ sinh xây mới
15 N03/3 Chi tiết hầm tự hoại vệ sinh xây mới
16 KC01/1 Kết cấu vệ sinh xây mới
17 D9/1 Mặt bằng điện vệ sinh xây mới
18 TK01/1 Chi tiết cửa vệ sinh xây mới

*(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin
PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5053 dự án đang đợi nhà thầu
  • 524 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 712 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13563 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15575 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây