Thông báo mời thầu

Mua sắm tài sản

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 21:13 14/10/2020
Số TBMT
20201008790-00
Công bố
20:46 14/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua bàn kiểm công tơ điện 3 pha và 1 pha tự động kỹ thuật số loại 6 vị trí để phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo lường
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm tài sản
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua bàn kiểm công tơ điện 3 pha và 1 pha tự động kỹ thuật số loại 6 vị trí để phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo lường
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đăk Nông

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
20:46 14/10/2020
đến
08:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
7.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm tài sản". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm tài sản" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực
hiện dự án, quy mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói
thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính
chất và yêu cầu của gói thầu.

1. . Thông tin về dự toán mua sắm:

\+ Tên dự toán mua sắm là: Mua bàn kiểm công tơ điện 3 pha và 1 pha tự
động kỹ thuật số loại 6 vị trí để phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh
vực đo lường.

\+ Địa điểm cung cấp: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, Số 01 Phan
Kế Bính, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

\+ Tóm tắt dự toán mua sắm: Mua 01 bàn kiểm công tơ điện 3 pha và 1 pha
tự động kỹ thuật số loại 6 vị trí để phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh
vực đo lường

\- Nội dung và quy mô gói thầu: Mua sắm tài sản.

2. . Thông tin về gói thầu:

\- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản.

\- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu số 03: Mua 01 bàn kiểm
công tơ điện 3 pha và 1 pha tự động kỹ thuật số loại 6 vị trí để phục vụ
quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo lường.

\- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

\- Yêu cầu về mặt kỹ thuật chung: Hàng hóa cung cấp yêu cầu mới 100%;
nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng. Hàng hóa được kiểm kiểm tra,
thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển theo đúng quy định.

\- Yêu cầu về mặt kỹ thuật cụ thể: Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các
dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
sau đây:

+--------+---------------+------------+--------------+---------------+
| **TT** | **Sản phẩm** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Đặc tính kỹ |
| | | | | thuật** |
+========+===============+============+==============+===============+
| 01 | Mua bàn kiểm | cái | 01 | **Bàn kiểm |
| | công tơ điện | | | công tơ điện |
| | 3 pha và 1 | | | 3 pha và 1 |
| | pha tự động | | | pha tự động |
| | kỹ thuật số | | | kỹ thuật số** |
| | loại 6 vị trí | | | |
| | để phục vụ | | | **MODEL: SY |
| | quản lý nhà | | | 8320D** hoặc |
| | nước trong | | | tương |
| | lĩnh vực đo | | | đương**\ |
| | lường | | | HÃNG SẢN |
| | | | | XUẤT: |
| | | | | SONGYANG -- |
| | | | | TRUNG QUỐC** |
| | | | | hoặc tương |
| | | | | đương**\ |
| | | | | **- Loại 6 vị |
| | | | | trí\ |
| | | | | - Hoàn toàn |
| | | | | tự động: kiểm |
| | | | | công tơ điện |
| | | | | ba pha kết |
| | | | | hợp với kiểm |
| | | | | công tơ điện |
| | | | | 1 pha\ |
| | | | | **Chức năng |
| | | | | và tính |
| | | | | năng:\ |
| | | | | **- Thiết kế |
| | | | | phù hợp. |
| | | | | Khung thiết |
| | | | | bị và khung |
| | | | | thân được làm |
| | | | | hoàn toàn |
| | | | | bằng hợp kim |
| | | | | nhôm đặc |
| | | | | biệt. Bàn bao |
| | | | | gồm các vật |
| | | | | liệu sợi |
| | | | | chống cháy và |
| | | | | cách nhiệt.\ |
| | | | | - Bàn phím rõ |
| | | | | ràng và màn |
| | | | | hình LCD.\ |
| | | | | - Phần mềm |
| | | | | điều khiển |
| | | | | của PC có cấp |
| | | | | độ rõ ràng, |
| | | | | giao diện đẹp |
| | | | | và dễ sử |
| | | | | dụng.\ |
| | | | | - Khi kiểm |
| | | | | tra công tơ |
| | | | | điện, bạn chỉ |
| | | | | cần treo |
| | | | | hướng dẫn sử |
| | | | | dụng công tơ |
| | | | | và điều chỉnh |
| | | | | bộ lấy mẫu |
| | | | | quang điện và |
| | | | | thiết lập các |
| | | | | thông số |
| | | | | chính xác sau |
| | | | | đó tất cả các |
| | | | | mục kiểm tra |
| | | | | (bao gồm khởi |
| | | | | động, kiểm |
| | | | | tra không |
| | | | | hoạt động, |
| | | | | kiểm tra khởi |
| | | | | động, đo tuổi |
| | | | | gió tiêu |
| | | | | chuẩn, đo lỗi |
| | | | | cơ bản) sẽ |
| | | | | được điều |
| | | | | khiển bởi PC |
| | | | | tự động và |
| | | | | thực hiện |
| | | | | cùng một lúc. |
| | | | | Chương trình |
| | | | | kiểm tra có |
| | | | | thể được |
| | | | | thiết kế theo |
| | | | | quy định quốc |
| | | | | gia hoặc do |
| | | | | người dùng |
| | | | | xác định.\ |
| | | | | - Bộ lấy mẫu |
| | | | | quang điện có |
| | | | | thể thực hiện |
| | | | | điều chỉnh ba |
| | | | | chiều.\ |
| | | | | Nó có thể lấy |
| | | | | mẫu tín hiệu |
| | | | | bàn xoay của |
| | | | | công tơ điện |
| | | | | quay và tín |
| | | | | hiệu |
| | | | | stroboscopic |
| | | | | của công tơ |
| | | | | điện tử. Đầu |
| | | | | quang điện |
| | | | | cũng cóchức |
| | | | | năng tự động |
| | | | | bật.\ |
| | | | | • Các hệ |
| | | | | thống xử lý |
| | | | | lỗi có thể |
| | | | | nhận tín hiệu |
| | | | | của bộ lấy |
| | | | | mẫu quang |
| | | | | điện, xung |
| | | | | đầu ra của |
| | | | | công tơ điện |
| | | | | lắp đặt và |
| | | | | tín hiệu xung |
| | | | | tần số cao |
| | | | | của công tơ |
| | | | | điện tiêu |
| | | | | chuẩn.\ |
| | | | | • Có thể kiểm |
| | | | | tra các đồng |
| | | | | hồ điện cùng |
| | | | | loại (cùng |
| | | | | dòng, điện áp |
| | | | | định mức, |
| | | | | dòng định |
| | | | | mức) và các |
| | | | | hằng số khác |
| | | | | nhau cùng một |
| | | | | lúc (giới hạn |
| | | | | trong 3 hằng |
| | | | | số).\ |
| | | | | • Nó có thể |
| | | | | kiểm tra các |
| | | | | chức năng |
| | | | | giao tiếp của |
| | | | | giao diện |
| | | | | 48501 |
| | | | | 484,000,000 |
| | | | | 484,000,000 |
| | | | | của đồng hồ |
| | | | | điện đa chức |
| | | | | năng, lỗi nhu |
| | | | | cầu và lỗi |
| | | | | đồng hồ (cần |
| | | | | có đầu ra tín |
| | | | | hiệu đồng hồ |
| | | | | của\ |
| | | | | đồng hồ đo).\ |
| | | | | • Tự động xác |
| | | | | định vị trí |
| | | | | khu vực đánh |
| | | | | dấu của bàn |
| | | | | xoay của đồng |
| | | | | hồ điện xoay, |
| | | | | giúp thuận |
| | | | | tiện cho việc |
| | | | | kiểm tra |
| | | | | không hoạt |
| | | | | động hoặc |
| | | | | khởi động.\ |
| | | | | • Nó có thể |
| | | | | tự động kiểm |
| | | | | tra điện áp, |
| | | | | dòng điện, độ |
| | | | | ổn định công |
| | | | | suất và độ ổn |
| | | | | định tổng |
| | | | | công suất ba |
| | | | | pha của từng |
| | | | | thiết bị. Nó |
| | | | | có thể hiển |
| | | | | thị các lỗi |
| | | | | so sánh của |
| | | | | đồng hồ đo |
| | | | | màn hình và |
| | | | | chỉ số không |
| | | | | đối xứng ba |
| | | | | pha của đại |
| | | | | lượng điện |
| | | | | đầu ra (các |
| | | | | thiết bị được |
| | | | | trang bị đồng |
| | | | | hồ đo tiêu |
| | | | | chuẩn kỹ |
| | | | | thuật số).\ |
| | | | | • Các thiết |
| | | | | bị có các |
| | | | | tính năng ổn |
| | | | | định cao, độ |
| | | | | tin cậy tốt |
| | | | | và công suất |
| | | | | đầu ra lớn. |
| | | | | Vòng lặp điện |
| | | | | áp (hiện tại) |
| | | | | có thể đủ |
| | | | | loại tải khác |
| | | | | nhau.\ |
| | | | | • Các thiết |
| | | | | bị có đầy đủ |
| | | | | chức năng |
| | | | | kiểm tra sự |
| | | | | cố, vị trí, |
| | | | | bảo vệ và |
| | | | | cảnh báo, nó |
| | | | | tránh được |
| | | | | các hư hỏng |
| | | | | do lỗi nhân |
| | | | | tạo của kết |
| | | | | nối hoặc vận |
| | | | | hành.\ |
| | | | | • Phần mềm PC |
| | | | | cho |
| | | | | Windows98, |
| | | | | Windows2000,\ |
| | | | | WindowsXP) |
| | | | | được viết bởi |
| | | | | Delphi5, kiểm |
| | | | | soát thiết bị |
| | | | | và truy vấn |
| | | | | dữ liệu có |
| | | | | hiệu quả. Nó |
| | | | | cũng có các |
| | | | | chức năng |
| | | | | hoàn hảo của |
| | | | | báo cáo in, |
| | | | | số liệu thống |
| | | | | kê và bảo trì |
| | | | | thiết bị.\ |
| | | | | **Thông số kỹ |
| | | | | thuật:\ |
| | | | | **- Cấp chính |
| | | | | xác của thiết |
| | | | | bị: 0,1%\ |
| | | | | - Điện áp đầu |
| | | | | ra: 57,7V, |
| | | | | 100V, 220v, |
| | | | | 380V\ |
| | | | | - Phạm vi |
| | | | | điều chỉnh: |
| | | | | 0-120% điều |
| | | | | chỉnh liên |
| | | | | tục\ |
| | | | | - Bước quy |
| | | | | định: \<= |
| | | | | 0,01%\ |
| | | | | - Dòng điện |
| | | | | đầu ra: 0.1A, |
| | | | | 0.25A, 0.5A, |
| | | | | 1A, 2.5A, 5A, |
| | | | | 10A,\ |
| | | | | 20A,\ |
| | | | | 50A, 100A\ |
| | | | | - Phạm vi |
| | | | | điều chỉnh: |
| | | | | 0-120% điều |
| | | | | chỉnh liên |
| | | | | tục\ |
| | | | | - Bước quy |
| | | | | định: \<= |
| | | | | 0,01%\ |
| | | | | - Công suất |
| | | | | đầu ra: Vòng |
| | | | | lặp điện áp |
| | | | | 150VA (3 vị |
| | | | | trí)\ |
| | | | | Vòng lặp hiện |
| | | | | tại 250VA (3 |
| | | | | vị trí)\ |
| | | | | - Sự ổn định |
| | | | | của điện áp |
| | | | | đầu ra, dòng |
| | | | | điện và công |
| | | | | suất:\ |
| | | | | \<0,02% 120S |
| | | | | PF = 1 (thiết |
| | | | | bị loại |
| | | | | 0,05)\ |
| | | | | \<0,05% 120S |
| | | | | PF = 1 (thiết |
| | | | | bị 0,1)\ |
| | | | | - Biến dạng |
| | | | | dạng sóng của |
| | | | | điện áp đầu |
| | | | | ra, dòng |
| | | | | điện: \<0,5%\ |
| | | | | - Đối xứng ba |
| | | | | pha: tốt hơn |
| | | | | 120 ° ± 0,3 |
| | | | | °\ |
| | | | | - Dải tần số: |
| | | | | 45Hz-65Hz |
| | | | | Bước điều |
| | | | | chỉnh: 0.1Hz\ |
| | | | | - Phạm vi |
| | | | | dịch chuyển |
| | | | | pha: -180.0 ° |
| | | | | -180.0 °\ |
| | | | | - Bước điều |
| | | | | chỉnh: 0.1 °\ |
| | | | | - Độ ổn định |
| | | | | chuẩn của dao |
| | | | | động tinh |
| | | | | thể: 10-7\ |
| | | | | - Cấp chính |
| | | | | xác của màn |
| | | | | hình: 0,5%\ |
| | | | | - Nguồn điện: |
| | | | | 3 x 220V ± |
| | | | | 10% 50Hz\ |
| | | | | - Công suất |
| | | | | tiêu thụ tối |
| | | | | đa: 1000VA\ |
| | | | | - Môi trường |
| | | | | làm việc: |
| | | | | Nhiệt độ Độ |
| | | | | ẩm tương đối |
| | | | | \<85%\ |
| | | | | - Kích thước |
| | | | | và trọng |
| | | | | lượng: Tủ: |
| | | | | 900 x 1100 x |
| | | | | 2200 (mm)\ |
| | | | | 300Kg, Khung |
| | | | | thiết bị: |
| | | | | 2200 x 900 x |
| | | | | 2200 (mm) |
| | | | | 300Kg\ |
| | | | | **HỆ THỐNG |
| | | | | MÁY TÍNH ĐỂ |
| | | | | BÀN + MÁY |
| | | | | IN** |
| | | | | |
| | | | | MÁY VI TÍNH |
| | | | | ĐỂ BÀN: Hiệu |
| | | | | DELL hoặc |
| | | | | tương đương\ |
| | | | | - Thế hệ CPU: |
| | | | | Intel Core |
| | | | | thế hệ thứ 8 |
| | | | | hoặc tương |
| | | | | đương\ |
| | | | | - CPU: Intel |
| | | | | Core i3 hoặc |
| | | | | tương đương\ |
| | | | | - RAM: 4GB |
| | | | | DDR4 2400MHz\ |
| | | | | - Chip đồ |
| | | | | họa: Intel |
| | | | | UHD Graphics |
| | | | | 630\ |
| | | | | - Lưu trữ: |
| | | | | 1TB HDD |
| | | | | 7200RPM\ |
| | | | | - Số cổng lưu |
| | | | | trữ tối đa: 1 |
| | | | | x M.2 SATA\ |
| | | | | - Kết nối |
| | | | | không dây: |
| | | | | Bluetooth 4.0 |
| | | | | ; WiFi |
| | | | | 802.11n\ |
| | | | | - Ô đĩa |
| | | | | quang: DVD/CD |
| | | | | RW\ |
| | | | | - Bàn phím + |
| | | | | Chuột\ |
| | | | | - Màn hình |
| | | | | LCD 21 Inch, |
| | | | | DELL hoặc |
| | | | | tương đương\ |
| | | | | - Máy in |
| | | | | laser hiệu HP |
| | | | | hoặc tương |
| | | | | đương\ |
| | | | | **Thiết bị đã |
| | | | | được Kiểm |
| | | | | định/Hiệu |
| | | | | chuẩn và cấp |
| | | | | giấy chứng |
| | | | | nhận Kiểm |
| | | | | định/Hiệu |
| | | | | chuẩn của cơ |
| | | | | quan đo lường |
| | | | | có thẩm |
| | | | | quyền** |
+--------+---------------+------------+--------------+---------------+

***\* Lưu ý:***

*+ Hàng hóa tương đương: Các hàng hóa có đặc tính kỹ thuật, tính năng sử
dụng, tiêu chuẩn công nghệ, xuất xứ và giá thành như nhau.*

*+ Trong quá trình tham dự thầu, nhà thầu có thể chào hàng hóa có Model,
Hãng sản xuất, xuất xứ tương đương với các hàng hóa nêu trên.* *Nhà thầu
phải soạn một bảng đề xuất về kỹ thuật; đồng thời cung cấp các tài liệu
chứng minh hàng hóa mà nhà thầu dự thầu có Model, Hãng sản xuất, xuất xứ
tương đương với các hàng hóa nêu trên.*

**3. Các yêu cầu khác**

\- Nhà thầu phải tổ chức cung cấp hàng hóa, đào tạo, hướng dẫn sử dụng
\... cũng như thay thế các hàng hóa mới do không đảm bảo yêu cầu, cung
cấp các dịch vụ sau bán hàng, có chỉ dẫn, hướng dẫn sử dụng cho Chủ đầu
tư, người dân tham gia mô hình.

\- Nhà thầu nộp Giấy phép kinh doanh, có các đại lý phân phối trực thuộc
và nộp kèm theo E-HSDT là bảng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm các hàng
hóa trên được cấp có thẩm quyền chứng nhận theo quy định.

\- Nhà thầu phải đề xuất danh sách các cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ
thuật có đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm để tham gia gói thầu theo
đúng yêu cầu về nhân sự của gói thầu.

\- Có Catalog sản phẩm.

\- Nhà thầu phải có cam kết bảo hành hàng hóa bị hư hỏng trong thời gian
01 năm.

**4. Kiểm tra và thử nghiệm**

Chủ đầu tư bố trí cán bộ kỹ thuật phối hợp với các hộ dân tham gia dự án
tổ chức kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4856 dự án đang đợi nhà thầu
  • 604 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 564 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13516 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15401 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây