Thông báo mời thầu

Gói số 1: Gói thầu thuốc Generic

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 21:13 14/10/2020
Số TBMT
20201037813-00
Công bố
21:08 14/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Cung cấp thuốc lần 1 năm 2020-2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói số 1: Gói thầu thuốc Generic
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2020-2021 của Bệnh viện Nhi Trung ương
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
21:08 14/10/2020
đến
09:00 10/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 10/11/2020
Mở thầu tại
Hội trường tầng 3 nhà A- Bệnh viện Nhi Trung ương- Số 18/879 Đường La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa- TP.Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
10.597.949.748 VND
Bằng chữ
Mười tỷ năm trăm chín mươi bảy triệu chín trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm bốn mươi tám đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói số 1: Gói thầu thuốc Generic". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói số 1: Gói thầu thuốc Generic" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 92

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Bộ Y TỂ
BỆNH VIỆN NHĨ TRUNG ƯƠNG

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

6i56 /BVNTW-Dược

Hà Nội, ngày/tâ tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2020-2021
của Bệnh viện Nhi Trung ương
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc

hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng

Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoach và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ
chức lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 6076/QD-BVNTW ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Giám

đốc Bệnh viện Nhi Trung ương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung
cấp thuốc lần 1 năm 2020-2021 của Bệnh viện Nhi Trung ương;
Căn cứ tờ trình đề nghị phê duyệt 02 bộ hồ sơ mời thầu của tổ xây dựng hồ sơ

mời thầu và báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của tổ thẩm định.
QUYÉT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt 02 bộ Hồ sơ mời thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2020-2021 của

Bệnh viện Nhi Trung ương gồm:
-

Hồ sơ mời thầu Gói số 1: Gói thầu thuốc generic gồm 756 danh mục hàng.

-

Hồ sơ mời thầu Gói số 2: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương

điều trị gồm 105 danh mục hàng.
Điều 2. Hai bộ hồ sơ mời thầu được phê duyệt sẽ được sử dụng để thực hiện các

bước tiếp theo của quy trình lựa chọn nhà thầu thuộc dự án cung cấp thuốc lần 1 năm
2020-2021

HỒ Sơ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu:

Gói số 2

Tên gói thầu:

Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc
tương đương điều trị gồm 105 danh

mục hàng
Dự án:

Cung cấp thuốc lần 1 năm 2020-2021

của Bệnh viện Nhi Trung ương
Phát hành ngày:

.0^2/10/2020

Ban hành kèm theo Quyêt định:

6ố#ỶBVNTW-Dược ?

ZS/z/tf/2C1.Ổ

HÒ Sơ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu:
rpA
r • a> AA
Tên gói thâu:

Gói số 1

Gói thầu thuốc generic gồm 756 danh
mục hàng

Dư• án:

Cung cấp thuốc lần 1 năm 2020-2021
của Bệnh viện Nhi Trung ương

Phát hành ngày:

Ban hành kèm theo Quyết định:

Ma 0/2020

ổổ JS./BVNTW- Dược;

13

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4928 dự án đang đợi nhà thầu
  • 520 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 637 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13015 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15044 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây