Thông báo mời thầu

Thuê lại lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020-2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:55 14/10/2020
Số TBMT
20201037325-00
Công bố
20:32 14/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Thuê lại lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020-2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thuê lại lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020-2021
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí dịch vụ thuê ngoài lao động năm 2020-2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thuê lại lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020-2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá điều chỉnh
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thái Bình

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
20:32 14/10/2020
đến
08:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
10.000.000 VND
Bằng chữ
Mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thuê lại lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020-2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thuê lại lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020-2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên dự toán: Thuê lại lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020-2021
- Chủ đầu tư: Trung tâm Kinh doanh VNPT – Thái Bình
- Nguồn vốn: Chi phí dịch vụ thuê ngoài lao động năm 2020-2021
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 31/10/2021
- Địa điểm thực hiện: Các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Trung tâm Kinh doanh
VNPT – Thái Bình.
- Mục tiêu, quy mô năng lực:Đáp ứng nhu cầu lao động đảm bảo sản xuất kinh doanh cho
các Phòng/Đài thuộc Trung tâm Kinh doanh VNPT – Thái Bình.
2. Tiêu chuẩn làm nhân viên:
- Tiêu chuẩn chung
+ Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú ở Việt Nam( ưu tiên người có hộ
khẩu thường chú tại tỉnh Thái Bình, Việt Nam), có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và sức khoẻ
để thực hiện công việc (không mắc các bệnh tim mạch, tiền đình, xã hội,…);
+ Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị kết án mà chưa được xoá án tích hoặc kết
án về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
+ Không liên quan đến tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý;
+ Không bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục
hoặc quản chế hành chính;
+ Không bị xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải mà chưa hết thời hạn 3 năm kể từ ngày
quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành (tại bất kỳ doanh nghiệp nào);
+ Có phương tiện để đi lại và bằng lái xe phù hợp (xe máy, mô tô, ô tô);
+ Tuân thủ luật pháp của nhà nước, nội quy, quy chế của Trung tâm kinh doanh VNPTThái Bình
- Tiêu chuẩn trình độ
+ Có bằng cấp đào tạo chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trở lên;
+ Có kiến thức về sử dụng máy tính, internet, truyền hình IP, cài đặt và sử dụng wifi,
mạng LAN, sử dụng smartphone;
+ Ưu tiên người có hiểu biết về mô hình cung cấp các dịch vụ VT- CNTT (trên mạng cáp
đồng, cáp quang của VNPT).
- Tiêu chuẩn về kỹ năng, tay nghề:
+ Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng, kỹ năng ứng xử tốt...;
+ Sử dụng thành thạo máy tính, smartphone, internet.
3. Phạm vi cung cấp:

TT

1

Nội dung chi tiết

ĐVT

Nhân viên tiếp thị/chăm Người
sóc khách hàng qua điện
thoại: Giao dịch viên

Số lượng

09

Mô tả dịch
vụ

Tiến độ thực hiện hợp
đồng

Mục 3
Trong vòng tối đa 12 tháng
Chương V - (không kể các ngày nghỉ, lễ
E-HSMT theo quy định của pháp

TT

2

3

4

5

6

7

Nội dung chi tiết

ĐVT

Nhân viên hỗ trợ bán
hàng: Nhân viên quản lý
địa bàn, nhân viên quản
lý điểm bán
Nhân viên xử lý các vấn
đề về tài chính, thuế:
Nhân viên nghiệp vụ &
kế toán, nhân viên quản
lý thu cước
Nhân viên tiếp thị/chăm
sóc khách hàng qua
điện thoại: Nhân viên
Telesale
Nhân viên trợ lý hành
chính: Nhân viên văn
thư hành chính
Nhân viên trợ lý hành
chính kiêm lái xe: Nhân
viên lái xe
Nhân viên hỗ trợ bán
hàng: Nhân viên lập
trình và hỗ trợ nghiệp
vụ

Người

Tổng cộng

Số lượng

27

Người
02

Người
06

Người
01

Người
01

Người
01

47

Mô tả dịch
vụ

Tiến độ thực hiện hợp
đồng
luật) kể từ ngày hợp đồng
có hiệu lực

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TT

Vị trí công việc
thuê lại lao động

1

Nhân viên tiếp
thị/chăm sóc
khách hàng qua
điện thoại: Giao
dịch viên

2

Nhân viên hỗ trợ
bán hàng: Nhân
viên quản lý địa

Địa điểm
làm việc
- Trực quầy giao dịch (thời gian do Trưởng các đơn vị trực thuộc quy định trên cơ sở đảm bảo Trung tâm
thời gian giao tiếp và chăm sóc khách hàng);
kinh doanh
- Giới thiệu, truyền thông, tư vấn sản phẩm dịch vụ, hướng dẫn khách hàng lựa chọn và sử VNPT
dụng sản phẩm dịch vụ.
- Tiếp nhận và câp nhật thông tin theo đơn đặt hàng theo đúng chính sách bán hàng theo đúng
quy trình/ thủ tục.
- Chăm sóc, phát triển điểm bán lẻ (theo địa bàn, khu vực được Trưởng các đơn vị phân công);
- Hỗ trợ nhân viên quản lý địa bàn trong tác giao Sim thẻ đúng chiết khấu theo quy định hiện
hành.
- Giới thiệu, thực hiện các chương trình khuyến mại, bán hàng, bán hàng lưu động theo kế
hoạch và chính sách của Trung tâm.
- Thực hiện quy trình thu cước theo quy định.
- Quản lý doanh thu cước theo ca trực.
- Tính toán chiết khấu, hoa hồng, thưởng và các khoản giám giá cho khách hàng theo chính
sách của Trung tâm Kinh doanh VNPT – Thái Bình.
- Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại khách hàng theo phân cấp.
- Cập nhật và tổng hợp thông tin dữ liệu về khách hàng và hoạt động bán hàng (doanh thu,
sản lượng, loại hình sản phẩm dịch vụ) và báo cáo cho cấp trên.
- Duy trì và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng hiện có của cửa hàng, phát triển khách hàng
mới.
- Báo cáo thu chi, quản lý hóa đơn theo quy định.
- Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định.
Thực hiện nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.
Trung tâm
1. Nhân viên quản lý địa bàn: quản lý, duy trì doanh thu, giữ thuê bao, phát triển thuê bao
kinh doanh
thực tăng, phối hợp với nhân viên kỹ thuật địa bàn chăm sóc khách hàng.
VNPT-Thái
Thực hiện nhiệm vụ cụ thể:
Bình
Nội dung công việc

Ghi chú

bàn, nhân viên
quản lý điểm bán

- Tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau, tiếp thị bán hàng sim thẻ trả trước, chăm sóc
khách hàng theo địa bàn quản lý.
- Nắm bắt thị trường địa bàn phụ trách: Tiếp nhận, khảo sát, điều tra thông tin về thị trường,
khách hàng, đối thủ cạnh tranh; kịp thời báo cáo quản lý và tham mưu các chính sách phù hợp
nhằm phát triển thị trường, tăng thị phần, tăng doanh thu.
- Truyền thông, giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ tới khách hàng mục tiêu.
- Đăng ký, tiếp nhận dịch vụ.
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng; giải quyết sự cố, khiếu nại; theo dõi các biến động
doanh thu khách hàng để chăm sóc, duy trì, giữ chân khách hàng.
- Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt đối với
nhóm khách hàng phụ trách.
- Tổng hợp, đề xuất giải pháp về việc suy giảm tiêu dùng, tạm ngưng, tháo hủy dịch vụ.
- Tham mưu đề xuất giải pháp tiếp thị, bán hàng theo phân cấp.
- Tổng hợp, đánh giá kết quả kinh doanh theo kỳ đánh giá hoặc đột xuất.
- Quản lý hàng hóa phục vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng được giao quản lý.
- Thu nợ (nếu được phân công), tổ chức, đôn đốc việc thực hiện thu nợ; quản lý công nợ cho
khách hàng.
- Tính toán chiết khấu, hoa hồng, thưởng và các khoản giảm giá cho khách hàng theo chính
sách của Trung tâm Kinh doanh VNPT – Thái Bình.
- Báo cáo thu chi, quản lý hóa đơn VAT theo quy định.
- Triển khai kế hoạch phát triển kênh bán hàng tại địa bàn phụ trách.
- Tham gia khảo sát, chọn và đề xuất thiết lập đại lý phân phối sản phẩm.
- Giao chỉ tiêu tới đại lý, thuộc địa bàn phụ trách.
- Quản lý doanh số, số liệu bán hàng của các kênh bán hàng thuộc địa bàn được giao quản lý.
- Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định.
- Thực hiện nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công.
2. Nhân viên quản lý điểm bán: quản lý, duy trì doanh thu nạp thẻ tài khoản chính, giữ thuê
bao, phát triển thuê bao thực tăng, phố hợp với nhân viên quản lý địa bàn, nhân viên kỹ thuật
địa bàn chăm sóc khách hàng.
Thực hiện nhiệm vụ cụ thể:
- Tiếp thị bán hàng sim, thẻ trả trước, chăm sóc điểm bán lẻ, tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch
vụ trả sau, chăm sóc khách hàng theo địa bàn quản lý.

- Nắm bắt thị trường địa bàn phụ trách: Tiếp nhận, khảo sát, điều tra thông tin về thị trường,
khách hàng, đối thủ cạnh tranh; kịp thời báo cáo quản lý và tham mưu các chính sách phù hợp
nhằm phát triển thị trường, tăng thị phần, tăng doanh thu.
- Truyền thông, giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ tới khách hàng mục tiêu.
- Đăng ký, tiếp nhận dịch vụ.
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng; giải quyết sự cố, khiếu nại; theo dõi các biến động
doanh thu khách hàng để chăm sóc, duy trì, giữ chân khách hàng.
- Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt đối với
nhóm khách hàng phụ trách.
- Tổng hợp, đề xuất giải pháp về việc suy giảm tiêu dùng, tạm ngưng, tháo hủy dịch vụ.
- Tham mưu đề xuất giải pháp tiếp thị, bán hàng theo phân cấp.
- Tổng hợp, đánh giá kết quả kinh doanh theo kỳ đánh giá hoặc đột xuất.
- Quản lý hàng hóa phục vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng được giao quản lý.
- Thu nợ (nếu được phân công), tổ chức, đôn đốc việc thực hiện thu nợ; quản lý công nợ cho
khách hàng.
- Tính toán chiết khấu, hoa hồng, thưởng và các khoản giảm giá cho khách hàng theo chính
sách của Trung tâm Kinh doanh VNPT – Thái Bình.
- Báo cáo thu chi, quản lý hóa đơn VAT theo quy định.
- Triển khai kế hoạch phát triển kênh bán hàng tại địa bàn phụ trách.
- Tham gia khảo sát, chọn và đề xuất thiết lập đại lý phân phối sản phẩm.
- Giao chỉ tiêu tới đại lý, Điểm bán, thuộc địa bàn phụ trách.
- Quản lý doanh số, số liệu bán hàng của các kênh bán hàng thuộc địa bàn được giao quản lý.
- Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định.
Thực hiện nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân

3

Nhân viên xử lý
các vấn đề về tài
chính, thuế: Nhân
viên nghiệp vụ &
kế toán, nhân viên
quản lý thu cước

1. Nhân viên nghiệp vụ & kế toán

- Hạch toán số liệu doanh thu, thu tiền bán hàng hằng ngày. Đối soát số liệu hạch toán với
sổ phụ ngân hàng và chương trình quản lý công nợ.
- Kiểm soát dòng tiền, số dư các tài khoản tiền gửi của phòng bán hàng. Kiểm tra, đối soát
số liệu nộp doanh thu, thu nợ trên các hệ thống và trên các báo cáo thống kê. Đề xuất xử lý
phần chênh lệch nếu có.

Trung tâm
kinh doanh
VNPT-Thái
Bình

- Theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn các bộ phận bán hàng trong việc kê nộp doanh thu, ghi
hóa đơn bán hàng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT và thực hiện các chế độ báo cáo
theo quy định.
- Xuất tạm ứng, quyết toán vật tư cho tổ bán hàng và thực hiện kiểm kê định kỳ, đột xuất
theo quy định.
- Quản lý và thực hiện hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ kế toán khác phát sinh tại phòng
bán hàng. Hoàn thiện, lưu trữ các hồ sơ, chứng từ hạch toán đúng theo quy định.
- Quản lý, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, chi phí. Báo cáo tình hình hình
thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, chi phí của phòng bán hàng, đề xuất với Giám
đốc phòng bán hàng các biện pháp nhằm quản trị tài chính hiệu quả.
- Tiếp nhận hóa đơn, giấy báo cước, biên nhận thanh toán từ Phòng Kế hoạch + Kế toán để
tổ chức triển khai cho đội ngũ nhân viên thu cước.
- Theo dõi, đôn đốc, quản trị các công nợ các khoản phải thu, phải trả trên sổ sách kế toán.
- Triển khai, đôn đốc thu nợ đọng, nợ cũ theo kế hoạch được giao. Trực tiếp tham gia cùng
người thu cước để thu các trường hợp khó thu.
- Cắt/mở máy, gạch giảm nợ cho khách hàng. Giao nhận danh sách khách hàng và thông
báo nhắc nợ theo quy định.
- Tập hợp, xác nhận các hồ sơ xóa nợ. Trình xóa nợ cho khách hàng theo quy định.
- Tiếp nhận, phối hợp và giải quyết các trường hợp khiếu nại của khách hàng liên quan đến
cước, thanh toán cước.
- Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định.
- Thực hiện nhiệm vụ khác được phân công.
2. Nhân viên quản lý thu cước:

- Tiếp nhận hóa đơn từ bộ phận in cước, phân chia hóa đơn và triển khai cho đội ngũ nhân viên
thu cước. Quản lý đội ngũ nhân viên, CTV thu cước theo địa bàn quản lý.

- Quản lý, cập nhật công nợ khách hàng.
- Quản lý tiền mặt, các chứng từ có giá, lưu trữ các chứng từ tài chính, hóa đơn theo quy định.
- Phát hành giấy nhắc nợ, hóa đơn VAT theo quy định.
- Tổ chức phát giấy báo cước, báo nợ và thu cước, thu nợ tại địa chỉ khách hàng sử dụng các
dịch vụ viễn thông.
- Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ thu cước, gạch nợ cho các đơn vị liên quan.
- Kiểm soát, đôn đốc, hỗ trợ quá trình thu của nhân viênthu cước. Trực tiếp đi cùng với người thu cước để thu
các trường hợp khó thu. Nộp tiền thu cước vào tài khoản chuyên thu theo quy định.
- Thực hiện thu vét nợ đọng. Thu hồi nợ cũ theo kế hoạch được giao và đợt phát động của
Trung tâm.
- Tiếp nhận, phối hợp và giải quyết các yêu cầu của khách hàng liên quan đến việc thanh toán cước, khiếu
nại cước.
- Báo cáo kết quả hoạt động thu nộp tài chính theo quy định.
- Nộp tiền mặt thu hàng ngày.
- Tổng hợp, giao nhận danh sách khách hàng và thông tin nhắc nợ theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục với chính quyền về khởi kiện, xác minh khách hàng nợ cước.
- Quản lý vật tư, hàng hóa, tài sản giao cho đơn vị.

4

5

Nhân viên tiếp
thị/chăm sóc
khách hàng qua
điện thoại: Nhân
viên Telesale

- Hỗ trợ & chăm sóc khách hàng qua điện thoại: Tiếp nhận thông tin, tư vấn hỗ trợ KH, giải
đáp các khiếu nại, dịch vụ, giá cước…
- Thu thập thông tin, tư vấn phát triển dịch vụ và thực hiện theo các quy định của đơn vị.

Nhân viên trợ lý
hành chính: Nhân
viên văn thư hành
chính

- Công tác Văn thư lưu trữ: Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đúng quy định và nghiệp vụ.
Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trung tâm về công tác văn thư, lưu trữ, thực hiện công tác
hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định của của pháp luật, Tập đoàn;
- Nhận công văn, trình triển khai các công văn đến và đi của Trung tâm;
- Thực hiện cấp số, đóng dấu văn bản theo đúng quy định;
- Kiểm soát lỗi văn bản đối với các văn bản phát hành của Trung tâm;
- Quản lý, lưu trữ văn bản, tài liệu một các khoa học và đúng quy định;
- Tổ chức phục vụ hoặc phối hợp phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các đơn vị, bộ
phận;

Trung tâm
kinh doanh
VNPT-Thái
Bình
Trung tâm
kinh doanh
VNPT-Thái
Bình

- Thực hiện báo cáo cấp trên theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

6

7

Nhân viên trợ lý
hành chính kiêm
lái xe: Nhân viên
lái xe

Nhân viên hỗ trợ
bán hàng: Nhân
viên lập trình và
hỗ trợ nghiệp vụ

- Quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ các hoạt động điều hành sản xuất tại trung tâm
- Theo dõi và thực hiện theo quy định việc đăng kiểm, giấy phép lưu hành, bảo hiểm của xe
ô tô được giao;
- Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe định kỳ theo đúng qui định;
- Cập nhật và theo dõi lịch trình xe công tác theo đúng quy định;
- Quyết toán chi phí nhiên liệu công tác trình tổ Trưởng xác nhận theo đúng quy định;
- Phối hợp với nhân viên kế hoạch, nhân viên thủ kho thực hiện giao nhận vật tư, cấp phát
vật tư vật liệu, nhiên liệu cho các tổ sản xuất thuộc trung tâm theo phiếu yêu cầu xuất vật tư
được duyệt.
- Các nhiệm vụ khác được phân công.
- Triển khai hỗ trợ về nghiệp vụ bán hàng, hệ thống và các chương trình phần mềm, tin học
cho các đơn vị thuộc TTKD;
- Quản lý, phát triển khai thác chương trình, công cụ tin học phục vụ điều hành SXKD của
Trung tâm;
- Tổ chức quản lý tập trung CSDL khách hàng và các dữ liệu liên quan đến các hoạt động sản
xuất kinh doanh;
- Phối hợp với các đơn vị trong TTKD thực hiện phân tích, xử lý các dữ liệu phục vụ công tác
điều hành sản xuất kinh doanh
- Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực CNTT và đề xuất, thực hiện
phương án , giải pháp, nhằm chuẩn hóa các
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, đối soát xác minh số liệu phát triển dịch vụ;
- Thực hiện báo cáo cho cấp trên theo quy định
- Thực hiện công việc khác theo sự giao việc của cấp trên.

Trung tâm
kinh doanh
VNPT-Thái
Bình

Trung tâm
kinh doanh
VNPT-Thái
Bình

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5101 dự án đang đợi nhà thầu
  • 565 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 660 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13563 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15542 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây