Thông báo mời thầu

Mua vật tư sửa chữa xe tẩy rửa 8T311

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:16 14/10/2020
Số TBMT
20201037474-00
Công bố
19:58 14/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm vật tư, hàng hóa thường xuyên năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua vật tư sửa chữa xe tẩy rửa 8T311
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách quốc phòng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm vật tư, hàng hóa thường xuyên năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hải Dương

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
19:58 14/10/2020
đến
14:10 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:10 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.150.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua vật tư sửa chữa xe tẩy rửa 8T311". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua vật tư sửa chữa xe tẩy rửa 8T311" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

\- Bên mời thầu: Lữ đoàn 490

\- Tên gói thầu: Gói thầu số 18: Mua sắm vật tư sửa chữa xe tẩy rửa
8T311

\- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng

\- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

\- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

\- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

***Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này, bao
gồm yêu cầu chung và yêu cầu kỹ thuật chi tiết.***

> **2.1. Yêu cầu chung**

\+ Toàn bộ hàng hóa mới 100%, đạt tiêu chuẩn nhà sản xuất (Nhà thầu phải
có cam kết nộp kèm trong E-HSĐX).

\+ Giao hàng tại phòng thí nghiệm của bên mời thầu; giao hàng trong vòng
10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và theo yêu cầu của nghiên cứu.

> **2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết**

Nhà thầu phải cam kết hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu
về kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu
tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

**Bảng số 1. Phạm vi cung cấp hàng hóa**

+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| **TT** | **Danh mục** | **Yêu cầu tối thiểu | **Ghi chú** |
| | | về thông số,** | |
| | **hàng hóa** | | |
| | | **tiêu chuẩn kỹ | |
| | | thuật** | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 1 | Giấy ráp A80 | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 2 | Giấy ráp A100 | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 3 | Chổi Đánh rỉ | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 4 | Bột bả | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 5 | Sơn chống gỉ | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 6 | Sơn nhũ | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 7 | Sơn vàng | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 8 | Sơn trắng | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 9 | Sơn đen | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 10 | Sơn đỏ | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 11 | Sơn xanh quân sự | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 12 | Chất tạo bóng DK | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 13 | Chất đông cứng PU | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 14 | Chât tẩy sơn ATM | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 15 | Dầu pha sơn PU | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 16 | Bút quét sơn | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 17 | Má phanh | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 18 | Tổng côn | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 19 | Trục bơm nước | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 20 | Xéc măng hơi | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 21 | Dây đai máy phát | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 22 | Dây đai trợ lực lái | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 23 | Dây đai máy nén khí | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 24 | Giăng phớt bầu trợ | Còn mới, nguyên | |
| | lực lái | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 25 | Trục bánh răng quả | Còn mới, nguyên | |
| | dứa | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 26 | Con sâu báo tốc độ | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 27 | Nến điện | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 28 | Bộ khởi động | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 29 | Két nước làm mát | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 30 | Bơm xăng | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 31 | Tiết chế PP-132 | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 32 | TK 102 | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 33 | Tăng điện PP-114 | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 34 | Bộ chia điện | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 35 | Củ gạt mưa | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất và đồng bộ với | |
| | | xe zil-130 | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 36 | Bóng đèn | Điện áp12V - 3 | |
| | | chân. Còn mới, | |
| | | nguyên nhãn mác, | |
| | | đạt tiêu chuẩn của | |
| | | nhà sản xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 37 | Phễu rót Inoc | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 38 | Xô Inoc | Dung tích 15 lít. | |
| | | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 39 | Thang báo téc nước | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 40 | Van chặn nước | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 41 | Van hút | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 42 | Ống cứu hỏa cao su | Đường kính 50 mm. | |
| | | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 43 | Trõ hút nước | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 44 | Vòi chữa cháy | Đường kính 65 mm. | |
| | | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 45 | Vòi chữa cháy | Đường kính 50 mm. | |
| | | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 46 | Lăng phun chữa cháy | Có tay gạt, đường | |
| | đa năng | kính 50 mm. Còn | |
| | | mới, nguyên nhãn | |
| | | mác, đạt tiêu chuẩn | |
| | | của nhà sản xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+
| 47 | Van 3 chạc | Đường kính 50 mm. | |
| | | Còn mới, nguyên | |
| | | nhãn mác, đạt tiêu | |
| | | chuẩn của nhà sản | |
| | | xuất | |
+--------+---------------------+---------------------+-------------+

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

\- Các mặt hàng vật tư, linh kiện phải có giấy chứng nhận bảo đảm an
toàn thông tin (không bị cài cắm thiết bị gián điệp).

\- Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa có xuất xứ (C/O) rõ
ràng, minh bạch đối với hàng nhập khẩu do cơ quan có chức năng cấp (bản
gốc hoặc bản công chứng nhà nước); chất lượng (C/Q) do cơ quan có chức
năng hoặc nhà sản xuất cấp.

\- Các thông số kỹ thuật của hàng hóa phải đồng nhất với thông số kỹ
thuật của nhà sản xuất.

\- Đảm bảo cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách
hàng có yêu cầu trong thời gian bảo hành của hãng sản xuất. Thời gian
bảo hành ≥ 24 tháng.

\- Có cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong 02 năm sau khi hàng hóa
được đưa vào sử dụng.

\- Có cam kết hàng hóa mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên nhãn
mác.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện, đảm bảo vệ sinh môi trường,
phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;

**3. Kiểm tra và thử nghiệm**

Các kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định
sau:

\- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

\- Cách thức tiến hành:

\+ Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để
hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa, chứng từ.

\+ Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát
của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh
hàng hóa đó có chất lượng, đặc điểm kỹ thuật ... phù hợp với các quy
định trong hợp đồng (nếu có yêu cầu).

\+ Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra,
thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5235 dự án đang đợi nhà thầu
  • 245 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 161 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13302 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15189 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây