Thông báo mời thầu

Mua sắm thiết bị CNTT thông thường

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:41 14/10/2020
Số TBMT
20201024598-00
Công bố
19:27 14/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị CNTT thông thường của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm thiết bị CNTT thông thường
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn vốn NSNN được cấp năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị CNTT thông thường của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Bình

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
19:27 14/10/2020
đến
15:00 24/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 24/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
10.000.000 VND
Bằng chữ
Mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm thiết bị CNTT thông thường". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm thiết bị CNTT thông thường" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 42

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

\- Gói thầu: mua sắm thiết bị CNTT thông thường

\- Địa điểm thực hiện dự án: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, đường Phạm
Văn Đồng, Đồng Hới, Quảng Bình.

\- Quy mô dự án: mua sắm thiết bị CNTT là máy vi tính để bàn, máy vi
tính xách tay phục vụ công tác.

\- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu: Hàng hóa đáp ứng hoặc
cao hơn yêu cầu về kỹ thuật trong mục 2 Chương này.

\- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu
lực.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

*Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu
chào tuân thủ với các yêu cầu kỹ thuật.*

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải
tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

+-----------------+------------------------+------------------------+
| **Hạng mục số** | **Tên hàng hóa hoặc | **Thông số kỹ thuật và |
| | dịch vụ liên quan** | các tiêu chuẩn** |
+=================+========================+========================+
| **1** | **Máy vi tính để bàn | **Form Factor:** Small |
| | chuyên dùng mức 1** | Form Factor |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Processor:** |
| | | Intel®Core™i5-9400 (6 |
| | | Cores/9MB/6T/ |
| | | |
| | | 2.9GHz to 4.1GHz/65W) |
| | | hoặc tương đương |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Memory:** 04 GB, Up |
| | | to 32 GB DDR4 |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Storage:** |
| | | |
| | | \- SATA, 500 GB, 7.2 K |
| | | rpm or 256GB SSD |
| | | |
| | | \- NMVe Drives support |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **I/O port:** |
| | | |
| | | \- 08 USB trong đó có |
| | | 4 x USB 3.1\ |
| | | - 01 VGA\ |
| | | - 01 audio port |
| | | |
| | | \- 02 PCI Express |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Monitor LCD/ LED |
| | | cùng hãng với thân |
| | | máy:** |
| | | |
| | | **-** Display type: |
| | | LCD/LED |
| | | |
| | | \- Kích thước: 18.5 |
| | | inch wide |
| | | |
| | | \- Độ phân giải 1366 x |
| | | 768 |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | Network interface: 01 |
| | | Gigabit Ethernet Port |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | Hỗ trợ giới hạn truy |
| | | cập cổng USB |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | Keyboard & Mouse USB |
| | | cùng hãng với thân máy |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | Bản quyền Windows 10 |
| | | Pro 64 bit |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | Power supply Input: |
| | | 100-240V |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | ***Bảo hành:*** Tối |
| | | thiểu 03 năm và theo |
| | | tiêu chuẩn của nhà sản |
| | | xuất |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| **2** | **Máy vi tính để bàn | **Form Factor:** Small |
| | chuyên dùng mức 2** | Form Factor |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Processor:** |
| | | Intel®Core™i5-9400 (6 |
| | | Cores/9MB/6T/ |
| | | |
| | | 2.9GHz to 4.1GHz/65W) |
| | | hoặc tương đương |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Memory:** 04 GB, Up |
| | | to 32 GB DDR4 |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Storage:** |
| | | |
| | | \- SATA, 500 GB, 7.2 K |
| | | rpm or 256GB SSD |
| | | |
| | | \- NMVe Drives support |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **I/O port:** |
| | | |
| | | \- 08 USB trong đó có |
| | | 4 x USB 3.1\ |
| | | - 01 VGA\ |
| | | - 01 audio port |
| | | |
| | | \- 02 PCI Express |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Monitor LCD/ LED |
| | | cùng hãng với thân |
| | | máy:** |
| | | |
| | | **-** Display type: |
| | | LCD/ LED |
| | | |
| | | \- Kích thước: 21.5 |
| | | inch wide |
| | | |
| | | \- Độ phân giải: |
| | | 1920x1080 |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | Network interface: 01 |
| | | Gigabit Ethernet Port |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | Hỗ trợ giới hạn truy |
| | | cập cổng USB |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | Keyboard & Mouse USB |
| | | cùng hãng với thân máy |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | Bản quyền Windows 10 |
| | | Pro 64 bit |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | Power supply Input: |
| | | 100-240V |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | ***Bảo hành:*** Tối |
| | | thiểu 03 năm theo tiêu |
| | | chuẩn của nhà sản xuất |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| **3** | **Máy vi tính để bàn | **Form Factor:** Small |
| | văn phòng phổ biến** | Form Factor |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Processor:** Intel |
| | | Core i3-9100 (4 |
| | | Cores/6MB/4T/ |
| | | |
| | | 3.6GHz to 4.2GHz/65W) |
| | | hoặc tương đương |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Chipset:** Intel |
| | | H370 |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Memory:** 04 GB, up |
| | | to 32GB DDR4 |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Storage:** SATA, |
| | | 500GB 7200 RPM HDD or |
| | | 256GB SSD |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **BUS, I/O** |
| | | |
| | | \- 8 USB (4x USB2.0, |
| | | 4x USB3.0) |
| | | |
| | | \- 01 RJ - 45 |
| | | |
| | | \- 01 VGA |
| | | |
| | | \- 01 HDMI |
| | | |
| | | \- 01 Audio Port |
| | | |
| | | \- 02 PCI Express |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Monitor LCD/ LED |
| | | cùng hãng với thân |
| | | máy:** |
| | | |
| | | **-** Display type: |
| | | 18,5 Inch LCD/ LED |
| | | |
| | | \- Kích thước 18.5 |
| | | inch wide |
| | | |
| | | \- Độ phân giải 1366 x |
| | | 768 |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Accessories:** |
| | | |
| | | **-** Network |
| | | interface: 01 Gigabit |
| | | Ethernet Port |
| | | |
| | | **-** Keyboard USB |
| | | |
| | | **-** Optical mouse |
| | | USB |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Operating System |
| | | Support with |
| | | License:** Windows 10 |
| | | Pro 64 |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Power Supply |
| | | Input:** 100-240V |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Bảo hành:** Tối |
| | | thiểu 01 năm theo tiêu |
| | | chuẩn của nhà sản xuất |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| **4** | **Máy vi tính xách tay | **Processor:** Intel |
| | chuyên dùng** | Core i5-8250U (1.6 |
| | | GHz, up to 3.4 GHz, 6 |
| | | MB cache, 4 cores) |
| | | hoặc tương đương |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Memory:** 04 GB, up |
| | | to 32GB DDR4 |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Storage :** 500 GB |
| | | SATA HDD or 256 GB SSD |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Network interface:** |
| | | |
| | | \- Gigabit Ethernet |
| | | |
| | | - Wireless LAN 802.11 |
| | | ac |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **I/O port:** |
| | | |
| | | \- 04 USB (có 03 USB |
| | | 3.1) |
| | | |
| | | \- 01 RJ-45 |
| | | |
| | | \- 01 audio port |
| | | |
| | | \- 01 AC power |
| | | |
| | | \- 01 VGA |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Display:** 15.6\" |
| | | (1366 x 768) |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Battery type:** |
| | | 3-cell Li-ion battery |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Operating System:** |
| | | Windows 10 Pro 64 bit |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Power supply |
| | | Input:** 100-240V |
+-----------------+------------------------+------------------------+
| | | **Bảo hành:** Tối |
| | | thiểu 03 năm theo tiêu |
| | | chuẩn của nhà sản xuất |
+-----------------+------------------------+------------------------+

**3. Các yêu cầu khác**

\- Thực hiện đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu tại mẫu số 02 Chương IV.

\- Nhà thầu phải đính kèm theo e-HSDT các nội dung yêu cầu tại CDNT 10.2
(c)

**4. Bản vẽ**

Không yêu cầu.

**5. Kiểm tra và thử nghiệm**

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: kiểm tra tình trạng bao
bì, đóng gói, tình trạng bên ngoài thiết bị, các phụ kiện kèm theo; kiểm
tra, đối chiếu chi tiết các thông số kỹ thuật, chạy thử.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 216 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 153 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15171 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây