Thông báo mời thầu

Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:13 14/10/2020
Số TBMT
20201026696-00
Công bố
17:34 14/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 3: Khu dịch vụ (Ăn uống và nghỉ dưỡng của HLV và VĐV)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
Chủ đầu tư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương. + Đia chỉ: Tầng 12, tháp B, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. + Điện thoại: (0274) 3 822 403 - Fax: (0274) 3 832 801
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương - Dự án 3: Khu dịch vụ (Ăn uống và nghỉ dưỡng của HLV và VĐV)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Dương

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:34 14/10/2020
đến
18:00 03/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
18:00 03/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chuông III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thế, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình đế tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
a. Nhà thầu độc lập (ke cả từng thành viên trong liên danh dự thầu) phải có chứng chỉ năng lực hoạt động thiết kế công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật từ hạng III trở lên do cơ quan có thẩm quyền Sở Xây dựng (hoặc Bộ Xây dựng) cấp còn hiệu lực;
b. Riêng thiết kế hạng mục phòng cháy chữa cháy:
Nhà thầu độc lập (hoặc một trong các thành viên liên danh) được phân chia phụ trách thiết kế hạng mục phòng cháy và chữa cháy phải cung cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thiết kế phòng cháy và chữa cháy quy định tại Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 cuả Bộ Gông an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 về Luật phòng cháy và chữa cháy. Hoăc:
Trường hợp Nhà thầu độc lập (hoặc một trong các thành viên liên danh) không có chức năng hoạt động thiết kế chuyên ngành hạng' mục phòng cháy và chữa cháy thì Nhà thầu có quyền giao việc cho nhà thầu phụ, thì nhà thầu phụ phải có giấy xác nhận theo yêu cầu ở trên. Trong E-HSDT nhà thầu phải đề xuất các phần công việc dự kiến sẽ dành cho nhà thầu phụ và kê khai cụ thế tên nhà thầu phụ đó. Đồng thời, Nhà thầu phải nộp bản cam kết kèm theo E-HSDT nếu
23
được trúng thầu thì sẽ sử dụng nhà thầu phụ thực hiện phần công việc đã đề xuất trong E-HSDT.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ sẽ được đánh giá chi tiết về kỹ thuật. Nhà thầu có E-HSDT không hợp lệ sẽ bị loại, không được đánh giá tiếp.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:
+ E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiều
1 Kinh nghiệm nhà thầu tư vấn 15 10,5
Tài liệu chứng minh kinh nghiệm: 1/ Nhà thầu chứng minh bằng bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chính”: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định thành lập đối với tổ chức không có đăng ký kinh doanh; 2/ Nhà thầu chứng minh bằng bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chính” theo quy định các tài liệu sau cho mỗi công trình: Hợp đồng Tư vấn (kèm theo phụ lục hợp đồng nếu có); Biên bản nghiệm thu hoàn thành hợp đồng tư vấn (hoặc các tài liệu chứng minh khác có liên quan); Tài liệu chứng minh hợp đồng đảm bảo tiến độ (hoặc Bằng khen hoặc Giấy khen); 3/ Nhà thầu chứng minh bằng bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chính” (hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc cơ quan ban hành) theo quy định các tài liệu sau cho mỗi công trình: Quyết định phê duyệt dự án (hoặc quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán hoặc giấy phép xây dựng hoặc các văn .... -
24
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
bản giấy tờ pháp lý khác có liên quan) để chứng minh tính chất tương tự, quy mô, loại và cấp công trình. Lưu ý: Trong quá trình đánh giá E-HSDT thì Bên mời thầu được phép yêu cầu cung cấp bản chính đế kiêm tra tính xác thực của các tài liệu trong hô sơ dự thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT.
1.1 Số năm kinh nghiệm của Nhà thầu được tính từ ngày tháng năm cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định thành lập đối với tổ chức không có đăng ký kinh doanh đến thời điếm đóng thầu (Nhà thầu độc lập hoặc các thành viên liên danh trong trường hợp nhà thầu liên danh). 3
So năm kỉnh nghiệm >= 07 năm 3
Sỏ năm kinh nghiệm > — 03 - < 07 năm 2,1
Số năm kỉnh nghiệm < 03 năm 0
1.2 về số lượng hợp đồng (kèm theo phụ lục hợp đồng nếu có) tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình dân dụng, từ cap III trở lên và có giá trị hợp đồng > 1.032.000.000 VND đã hoàn thành trong vọng 05 nắm trở lại đây (kể từ ngày, tháng, năm của năm 2015 tính đến thời điểm dóng thầu). Lưu ý: + Mỗi thành viên liên danh phải có ít nhất 01 công trình từ cap III trở ỉên (hoặc hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét nhưng giá trị của moi hợp đồng phải > 1.032.000.000 VND thì được đánh giá là một công trình tương tự); + Hoàn thành hợp đồng tư vấn ỉà công 3
25
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
việc đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của cơ quan có thẩm quyền.
* Đối với nhà thầu độc lập: Có ít nhất 03 hợp đồng. * Đối với nhà thầu liên danh: Tổng các thành viên liên danh phải có ít nhất 03 hợp đồng. 3
* Đối với nhà thầu độc lập: Có ít nhất 02 hợp đồng. * Đối vói nhà thầu liên danh: Tổng các thành viên liên danh phải có ít nhất 02 hợp đồng. 2,1
Không đạt. 0
1.3 ưy tín nhà thầu 6
1.3.1 Bản chất tương tự gói thầu về độ phức về số lượng hợp đồng (kèm theo phụ lục hợp đồng nếu có) tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình dân dụng tương tự gói thầu về bản chất và độ phức tạp, từ cap III trở lên đã hoàn thành trong vòng 05 năm trở lại đây (kể từ ngày, tháng, năm của năm 2015 tính đến thời điếm đóng thầu). Lưu ý: + Tương tự gói thau về bản chất và độ phức tạp bao gồm: Hạng mục mỏng cọc; Hạng mục kết cấu móng, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép; hạng mục kết cấu thép; hạng mục điện; hạng mục cấp thoát nước; hạng mục PCCC và hạng mục sân đường nội bộ; + Môi thành viên liên danh phải có ít nhất 01 công trình từ cap III trở lên (hoặc hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá ỉà một công trình tương tự); + Hoàn thành hợp đông tư vấn là công 3
26
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
việc đã được phê duyệt hồ sơ thiết kể bản vẽ thỉ công - dự toán của cơ quan có thấm quyền.
* Đối với nhà thầu độc lập: Có ít nhất 03 hợp đồng. * Đối vói nhà thầu liên danh: Tổng các thành viên liên danh phải có ít nhât 03 hợp đồng. 3
* Đối với nhà thầu độc lập: Có ít nhất 02 hợp đồng. * Đối với nhà thầu liên danh: Tổng các thành viên liên danh phải có ít nhất 02 hợp đồng. 2,1
Không đạt. 0
1.3.2 Tiến độ hoặc chất lượng: về số lượng hợp đồng (kèm theo phụ lục hợp đồng nếu có) tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình dân dụng, từ cap III trở lên đã hoàn thành đảm bảo về tiến độ (hoặc có bằng khen hoặc giấy khen từ cấp Chủ đầu tư trở lên) trong vòng 05 năm trở lại đây (kể từ ngày, tháng, năm của năm 2015 tính đến thời điếm đóng thầu). Lưu ý: + Moỉ thành viên ỉỉên danh phải có ít nhất 01 công trình từ cap III trở lên (hoặc haỉ công trình có câp thâp hơn liền kề với cap của công trình đang xét thì được đánh giá là một công trình tương tự); + Hoàn thành hợp đằng tư vấn là công việc đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của cơ quan có thẩm quyền. 3
* Đối vói nhà thầu độc lập: Có ít nhất 03 họp đồng. * Đối vói nhà thầu liên danh: Tổng các thành viên liên danh phải có ít nhất 03 hợp đồng. 3
27
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
* Đối với nhà thầu độc lập: Có ít nhất 02 hợp đồng. * Đối vói nhà thầu liên danh: Tổng các thành viên liên danh phải có ít nhất 02 hợp đồng. 2,1
Không đạt. 0
1.4 Nhà thầu có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc phần mềm quản lý chất lượng 3
Nhà thầu có cung cấp chứng nhận ISO 9001:2015 còn hiệu lực và có kèm theo thông báo (hoặc giấy xác nhận) về việc đảm bảo duy trì hoạt động của ISO theo quy định hoặc phần mềm quản lý chất lượng (có kèm theo tài liệu chứng minh phần mềm có bản quyền). 3
Nhà thầu không có cung cấp chứng nhận ISO 9001:2015 hoặc có nhưng hết hiệu lực và không có kèm theo thông báo (hoặc giấy xác nhận) về việc đảm bảo duy trì hoạt động của ISO theo quy định hoặc không có phần mềm quản lý chất lượng (hoặc có nhưng không có kèm theo tài liệu chứng minh phần mềm có bản quyền). 0 -
2 Giải pháp và phương pháp luận 35 24,5
2.1 Am hiếu về mục tiêu và nhiệm vụ của gói thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu. 5
2.1.1 Am hiếu chung về phạm vi, quy mô của gói thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu. 1
- Nhà thâu có trình bày sự am hiêu chung về phạm vi tính chất, quy mô của gói thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu có đầy đủ và chi tiết, rõ ràng. • 1
- Nhà thầu có trình bày sự am hiểu chung về phạm vi tính chất, quy mô của gói thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu có đầy đủ và chưa chi tiết, 0,7
28
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
rõ ràng.
- Nhà thầu không trình bày về phạm vi, quy mô của gói thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu. 0
2.1.2 Đê xuât kỹ thuật bao gôm các nội dung công việc quy định trong điều kiện tham chiếu. Các nội dung công việc phải được chia thành những nhiệm vụ cụ thể. 1 •■H \ Hiếụế
- Nhà thầu có trình bày các đề xuất kỹ thuật bao gồm các nội dung công việc quy định trong điều kiện tham chiếu. Các nội dung công việc phải được chia thành những nhiệm vụ cụ thế có đầy đủ và chi tiết, rõ ràng. 1 - ÌluẢH LỶ VN ■*sà
- Nhà thầu có trình bày các đề xuất kỹ thuật bao gồm các nội dung công việc quy định trong điều kiện tham chiếu. Các nội dung công việc phải được chia thành những nhiệm vụ cụ thể có đầy đủ và chưa chi tiết, rõ ràng. 0,7
- Nhà thầu không trình bày các đề xuất kỹ thuật bao gồm các nội dung công việc quy định trong điều kiện tham chiếu hoặc các nội dung công việc không phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể. 0
2.1.3 Khảo sát hiện trường dự án (đề xuất kỹ thuật đấu nối các hạng mục cấp điện, cấp thoát nước, PCCC, đường giao thông và có các hình ảnh minh họa vị trí các hạng mục nêu trên thuộc gói thầu). 3
- Nhà thầu có phương án khảo sát hiện trường của dự án (đề xuất kỹ thuật đấu nối các hạng mục cấp điện, cấp thoát nước, PCCC, đường giao thông và có các hình ảnh minh họa vị trí các hạng mục nêu trên thuộc gói thầu) rõ ràng và chi tiết. 3
29
TT Tiêu chuấn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
- Nhà thầu có phương án khảo sát hiện trường của dự án (đề xuất kỹ thuật đấu nối các hạng mục cấp điện, cấp thoát nước, PCCC, đường giao thông và có các hình ảnh minh họa vị trí các hạng mục nêu trên thuộc gói thầu) nhưng chưa rõ và chi tiết. 2,1
- Nhà thầu không có phương án thực hiện khảo sát của dự án hoặc có nhưng không có kèm theo các hình minh họa vị trí các hạng mục đấu nối các hạng mục cấp điện, cấp thoát nước, PCCC, đường giao thông thuộc gói thầu. 0
2.2 Cách tiếp cận và phương pháp luận lập báo cáo thuyết minh thiết kế, lập bản vẽ thiết kế thi công và tống dự toán của dự án. 8
2.2.1 Đe xuất cách tiếp cận bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu, có phân công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho gói thầu. 4
- Có đề xuất cách tiếp cận bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu có đầy đủ và chi tiết, rõ ràng. 1
a - Có đề xuất cách tiếp cận bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu nhưng có đầy đủ và chưa chi tiết, rõ ràng. 0,7
- Không đề xuất cách tiếp cận bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu. 0
b - Có phân công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho gói thầu rõ ràng và logic. Ghi chú: Nội dung này chỉ được xem xét. đánh giá khi từng nhân sự phải đáp ủng nàng lực, kinh nghiệm và đủ số lượng theo yêu cẩu tại mục 3.1, 3.2, 3.3 3
30
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
yêu cầu về nhân sự của E-HSMT.
- Có phân công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho gói thầu nhưng chưa rõ ràng và logic. Ghi chú: Nội dung này chỉ được xem xét đánh giá khỉ từng nhân sự phải đáp ứng năng lực, kỉnh nghiệm và đủ sô lượng theo yêu cầu tại mục 3.1, 3.2, 3.3 yêu cầu về nhân sự của E-HSMT. 2,1
Không đạt. 0
2.2.2, Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ của các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thế một cách hoàn chỉnh và logic. 1
Nhà thầu trình bày phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ của các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể có đầy đủ và chi tiết, rõ ràng. 1
Nhả thầu trình bày phường pháp luận phù hợp với nhiệm vụ cửa các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thế nhưng có đầy đủ và chưa chi tiết, rõ ràng. 0,7
Nhà thầu không trình bày phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ của các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể. 0
2.2.3 Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện tốt được công việc đặc biệt là những công việc mang tính đặc thù của gói thầu. 3
Nhà thầu có trình bày thực hiện tốt được công việc đặc biệt là những công việc mang tính đặc thù của gói thầu (Hệ thống PCCC, hệ thống lan can an toàn, hạng mục xây tường gạch không nung) có đầy đủ và chi tiết, rõ ràng. 3
Nhà thầu có trình bày thực hiện tốt được công việc đặc biệt là những công 2,1
31
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điềm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
việc mang tính đặc thù của gói thầu (Hệ thống PCCC, hệ thống lan can an toàn, hạng mục xây tường gạch không nung) có đầy đủ và chưa chi tiết, rõ ràng.
Nhà thầu không trình bày thực hiện tốt được công việc đặc biệt là những công việc mang tính đặc thù của gói thầu (Hệ thống PCCC, hệ thống lan can an toàn, hạng mục xây tường gạch không nung). 0
2.3 Sáng kiến cải tiến 7
2.3.1 Đe xuất các sáng kiến cải tiến đế thực hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện gói thầu 5
Nhà thầu có đề xuất các sáng kiến cải tiến đế thực hiện tốt hơn các công việc (Hệ thống an toàn điện tổng thể - trong nhà, chống thấm, chống nứt tường công trình, sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị không ảnh hưởng môi trường, kiểm soát khối lượng - chi phí vật liệu trong quá trình lập dự toán, kiểm soát thời gian thực hiện gói thầu thiết kế,...) nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện gói thầu có đày đủ và chi tiết, rõ ràng. 5
Nhà thầu có đề xuất các sáng kiến cải tiến đế thực hiện tốt hơn các công việc (Hệ thống an toàn điện tổng thể - trong nhà, chống thấm, chống nứt tường công trình, sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị không ảnh hưởng môi trường, kiếm soát khối lượng - chi phí vật liệu trong quá trình lập dự toán, kiểm soát thời gian thực hiện gói thầu thiết kế,...) nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện gói thầu có đầy đủ và chưa chi tiết, rõ ràng. 3,5
Nhà thầu không đề xuất các sáng kiến cải tiến đế thực hiện tốt hơn các công việc (Hệ thống an toàn điện tổng thể -trong nhà, chống thấm, chống nứt 0
32
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
tường công trình, sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị không ảnh hưởng môi trường, kiểm soát khối lượng - chi phí vật liệu trong quá trình lập dự toán, kiểm soát thời gian thực hiện gói thầu thiết kế,...).
2.3.2 Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu tư vấn chuyên nghiệp và tiên tiến 2
Nhà thầu có nêu cách tiếp cận và phương pháp luận tư vấn chuyên nghiệp và tiên tiến có đầy đủ và chi tiết, rõ ràng. 2
Nhà thầu có nêu cách tiếp cận và phương pháp luận tư vấn chuyên nghiệp và tiên tiến có đầy đủ và chưa chi tiết, rõ ràng. 1,4
Nhà thầu không có nêu cách tiếp cận và phương pháp luận tư vấn chuyên nghiệp và tiên tiến. 0
2.4 Cách trình bày đề xuất 2
2.4.1 Đe xuất được kết cấu hồ sơ và trình bày một cách hợp lý, dễ theo dõi. 1
Nhà thầu có đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ theo dõi có đầy đủ và chi tiết, rõ ràng. 1
Nhà thầu có đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ theo dõi có đầy đủ và chưa chi tiết, rõ ràng. 0,7
Nhà thâu không có đê xuât kêt câu hoặc không trình bày. 0
2.4.2 Đe xuất hồ sơ hoàn chỉnh và thuyết phục 1
Nhà thầu có đề xuất hồ sơ hoàn chỉnh và thuyết có đầy đủ và chi tiết, rõ ràng. 1
Nhà thâu có đê xuât hô sơ hoàn chỉnh và thuyết phục có đầy đủ và chưa chi tiết, rõ ràng. 0,7
Nhà thầu không có đề xuất hồ sơ. 0
2.5 Ke hoạch triển khai 5
33
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
2.5.1 Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để thực hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả có đầy đủ và chi tiết, rõ ràng. 2
Nhà thầu có kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ đế thực hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả có đầy đủ và chưa chi tiết, rõ ràng. 2
Nhà thầu có kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ đế thực hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù họp nhưng chưa chi tiết, rõ ràng. 1,4
Nhà thầu không có kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để thực hiện gói thầu. 0
2.5.2 Thời gian thực hiện gói thầu 2
Thời gian thực hiện gói thầu = 90 ngày. ...... ... 0,5
Nhà thầu có kế hoạch công việc phù hợp với các nhiệm vụ và thời gian thực hiện theo yêu cầu của E-HSMT. Nếu nhà thầu đề xuất kế hoạch, bố trí tiến độ hợp lý và thời gian thực hiện gói thầu giảm được 10 ngày nhưng vẫn đáp ứng đủ các yêu cầu của E-HSMT thì được cộng thêm 0,5 điểm (tổng số điểm cộng thêm không quá 1,5 điểm). 1,5
Thời gian thực hiện gói thầu > 90 ngày. 0
2.5.3 Các bảng biếu mô tả sơ đồ tố chức thực hiện công việc và phương án kiểm soát chất lượng hồ sơ cho từng bộ môn, tiến độ thực hiện hợp đồng 1
Nhà thầu có trình bày các bảng biếu mô tả sơ đồ tổ chức thực hiện công việc và phương án kiểm soát chất lượng hồ sơ cho từng bộ môn chi tiết rõ ràng, tiến độ thực hiện hợp đồng theo đúng theo 1
34
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
quy định pháp luật xây dựng và đúng quy định của E-EISMT.
Nhà thầu có trình bày các bảng biếu mô tả sơ đồ tổ chức thực hiện công việc và phương án kiểm soát chất lượng hồ sơ cho từng bộ môn nhưng chưa chi tiết rõ ràng, tiến độ thực hiện hợp đồng theo đúng theo quy định pháp luật xây dựng và đúng quy định của E-HSMT. 0,7
Nhà thầu không có hoặc có trình bày nhưng chưa đầy đủ bảng biếu mô tả sơ đồ tổ chức thực hiện công việc và phương án kiểm soát chất lượng hồ sơ cho từng bộ môn hoặc tiến độ thực hiện họp đồng không đáp ứng theo quy định của E-EISMT. 0
2.6 Bố trí nhân sự họp lý 8
Nhà thầu có trình bày nhân sự chủ nhiệm và chủ trì thực hiện gói thầu được bố trí theo yêu cầu của E-HSMT. Ghi chú: Nội dung này chỉ được xem xét đánh giá khi từng nhân sự phải đáp ứng năng lực, kỉnh nghiệm và đủ số lượng theo yêu cầu tại mục 3.1, 3.2 yêu cầu về nhân sự của E-HSMT. 5,6
Nhà thâu có trình bày nhân sự tham gia thiết kế đầy đủ cho các bộ môn theo yêu cầu của E-HSMT. Nếu nhà thầu đề xuất và bố trí họp lý và mỗi bộ môn nếu được nhà thầu bố trí tăng thêm 01 nhân sự đáp ứng đủ yêu cầu của E-HSMT về tiêu chuẩn chủ trì thì được cộng thêm 0,4 điểm (số điểm cộng thêm không quá 2,4 điểm). Ghi chú: Nội dung này chỉ được xem xét đánh giá khỉ tùng nhân sự phải đáp ứng năng lực, kỉnh nghiệm và đủ số lượng theo yêu câu tại mục 3.3 yêu câu về nhân sự của E-HSMT. 2,4
Không đạt. 0
35
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điềm chi tiết Điểm tối thiểu
3 Nhân sự: 50 35
Tài liệu chứng minh của các nhân sự yêu cầu đối vói chức danh chủ nhiệm và chủ trì thiết kế: 1/ Nhà thầu chứng minh bằng bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chính” (hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc cơ quan ban hành) theo quy định các tài liệu sau cho mỗi công trình: Quyết định phê duyệt dự án (hoặc quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán hoặc hoặc giấy phép xây dựng hoặc các văn bản giấy tờ pháp lý khác có liên quan) để chứng minh tính chất tương tự, loại và cấp công trình; 2/ Nhà thầu chứng minh bằng bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chính” theo quy định các tài liệu sau cho mỗi công trình: Hợp đồng Tư vấn (kèm theo phụ lục hợp đồng nếu có); Biên bản nghiệm thu tư vấn (hoặc các tài liệu chứng minh khác có liên quan); Tài liệu chứng minh họp đồng đảm bảo tiến độ (hoặc Bằng khen hoặc Giấy khen); 3/ Nhà thầu chứng minh bằng bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chính”: Quyết định điều động nhân sự chủ chốt có xác nhận của Chủ đầu tư (hoặc các tài liệu khác có liên quan); 4/ Nhà thầu chứng minh bằng bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chính”: Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề thiết kế và các chứng chỉ khác có liên quan (nếu có). Lưu ý: Trong quá trình đánh giá E-HSDT thì Bên mời thầu được phép yêu cầu cung cấp bản chính đế kiếm tra tính xác thực của các tài liệu trong hồ sơ dự thầu trong quá trình đánh giá E-
36
TT
Tiêu chuẩn đánh giá
Điểm tối đa
Thang điểm chi tiết
Điểm
tối
thiểu
HSDT.
3.1
Chủ nhiệm thiết kể công trình
10
7
Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề.
----7-----—7------—1-----;—7—:------
- Tôt nghiệp từ băng đại học trở lên thuộc lĩnh vực chuyên ngành Kiến trúc sư (hoặc Kỹ thuật xây dựng công trình);
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến
trúc công trình (hoặc thiết kế kết cấu công trình dân dụng), từ hạng III trở lên theo quy định còn hiệu lực tính đến thời diem dỏng thầu.___________________
Không đạt.
Lưu ý: Nhân sự không đạt ở mục a thì sẽ không đánh giá ở mục b và c._
0
Kinh nghiệm đã từng làm chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình dân dụng, từ cap III trở lên đã hoàn thành trong vòng 05 năm trở lại đây (kể từ ngày, tháng, năm của năm 2015 tính đến thời điếm đóng thầu).
Lưu ý:
+ Hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá là một cồng trình tương tự;
+ Hoàn thành công việc tư vấn là công việc đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của cơ quan có thấm quyển.______________________
b.l
Hợp đông có bản chât tưong tự vê độ phức tạp bao gồm: Hạng mục móng cọc; Hạng mục kết cấu móng, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép; hạng mục kết cấu thép; hạng mục điện; hạng mục cấp thoát nước; hạng mục PCCC và hạng mục sân dường nội bộ.______________
> = 02 hợp đồng.
4
37
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
= 01 hợp đồng. 2,8
Không có (hoặc không đáp ứng). 0
b.2 Hợp đồng đảm bảo tiến độ hoặc chất lượng: Hợp đồng đảm bảo về tiến độ (hoặc bằng khen hoặc giấy khen) từ cấp Chủ đầu tư trở lên. 2
> = 02 hợp đồng. 2
= 01 hợp đồng. 1,4
Không có (hoặc không đáp ứng). 0
c Số năm kinh nghiệm 3
cl Tông sô năm kinh nghiệm tham gia chủ nhiệm thiết kế công trình dân dụng, từ cấp III trở lên. Lưu ý: + Số năm căn cứ vào thời gian ghi trong hợp đồng (kèm theo phụ lục hợp đồng nếu có); + 01 năm phải đủ 12 tháng; + Hai công trình có cấp thấp hơn liền kê với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá là một hợp đồng và thời gian tỉnh là thời gian trung bình của 02 công trình. 2
> = 02 năm 2
> = 1,5 - < 02 năm 1,4
<1,5 năm 0
c2 Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp đến ngày đóng thầu). 1
> = 07 năm 1
> = 03 - < 07 năm 0,7
< 03 năm 0
3.2 Chủ trì thiết kế của các bộ môn: 1. Kiến trúc 2. Kết cấu 3. Hệ thống Điện 4. Cấp thoát nước 5. PCCC, chống sét 6. Sân, ctưòng giao thông nội bộ 35 24,5
38
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
7. Dự toán
3.2.1 Chủ trì thiết kế Kiến trúc 5
a Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề 0,5
- Tốt nghiệp từ bằng đại học trở lên thuộc lĩnh vực chuyên ngành Kiến trúc sư. - Có chứng chỉ hành nghề thiết kế Kiến trúc công trình, từ hạng III trở lên theo quy định còn hiệu lực tính đến thời điếm đóng thầu. 0,5
Không đạt. Lưu ý: Nhăn sự không đạt ở mục a thì sẽ không đánh giá ở mục b và c. 0
b Kinh nghiệm đã từng làm chủ trì bộ môn thiết kế Kiến trúc thuộc công trình dân dụng, từ cap III trở lên đã hoàn thành trong vòng 05 năm trở lại đây (kế từ ngày, tháng, năm của năm 2015 tính đến thời điểm đóng thầu). Lưu ý: + Hai công trình có cấp thấp hom liền kề với câp của công trình đang xét thì được đánh giá ỉà một công trình tương tự; + Hoàn thành công việc tư vấn là công việc đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của cơ quan có thẩm quyền. 2
> = 02 hợp đồng. 2
= 01 hợp đồng. 1,4
Không có (hoặc không đáp ứng). 0- ' *
c Số năm kinh nghiệm 2,5
cl Tổng số năm kinh nghiệm tham gia chủ trì thiết kế kiến trúc thuộc công trình dân dụng, từ cap III trở lên. Lưu ý: + So năm căn cứ vào thời gian ghi trong hợp đồng (kèm theo phụ lục hợp 2
39
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
đằng nếu có); + 01 năm phải đủ 12 tháng; + Hai công trình có cấp thấp hơn liền kê với câp của công trình đang xét thì được đánh giá ỉà một hợp đồng và thời gian tính là thời gian trung bình của 02 công trình.
> = 1,5 năm 2
> = 01 - < 1,5 năm 1,4
< 01 năm 0
c2 Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp đến ngày đóng thầu) 0,5
> = 05 năm 0,5
> = 02 - < 05 năm 0,35
< 02 năm 0
3.2.2 Chủ trì thiết kế Kết cấu 5
a Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề thiết kế. 0,5
- Tốt nghiệp từ bằng đại học trở lên thuộc lĩnh vực chuyên ngành Xây dựng dân dụng (hoặc Kỹ thuật xây dựng công trình). - Có chứng chỉ hành nghề thiết kế Kết cấu công trình dân dụng, từ hạng III trở lên theo quy định còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu. 0,5
Không đạt. Lưu ý: Nhân sự không đạt ở mục a thì sẽ không đánh giá ở mục b và c. 0
b Kinh nghiệm đã từng làm chủ trì thiết kế Ket cấu thuộc công trình dân dụng, từ cap III trở lên đã hoàn thành trong vòng 05 năm trở lại đây (kể từ ngày, tháng, năm của năm 2015 tính đến thời điểm đóng thầu). Lưu ý: + Haỉ công trình có cấp thấp hơn liền kê với câp của công trình đang xét thì 2
40
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
được đánh giá là một công trình tương tự; + Hoàn thành công việc tư vấn là công việc đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của cơ quan có thẩm quyền.
> = 02 họp đồng. 2
= 01 hợp đồng. 1,4
Không có (hoặc không đáp ứng). 0
c Số năm kinh nghiệm 2,5
cl Tống số năm kinh nghiệm tham gia chủ trì thiết kế kết cấu thuộc công trình dân dụng, từ cap III trở lên. Lưu ý: + Số năm căn cứ vào thời gian ghi trong hợp đắng (kèm theo phụ lục hợp đồng nếu có); +01 năm phải đủ 12 tháng; + Hai công trình có câp thâp hơn liên kề với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá là một họp đồng và thời gian tính là thời gian trung bình của 02 công trình. 2
> = 1,5 năm 2
> = 01 - < 1,5 năm 1,4
< 01 năm 0
c2 Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp đến ngày đóng thầu) 0,5
> = 05 năm 0,5
> = 02 - < 05 năm 0,35
< 02 năm 0
3.2.3 Chủ trì thiết kế Hệ thống điện 5
a Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề thiết kế. 0,5
- Tốt nghiệp từ bằng đại học trở lên thuộc lĩnh vực chuyên ngành Điện công nghiệp (hoặc Kỹ thuật điện hoặc Điện khí hóa - cung cấp điện hoặc Hệ thống 0,5
41
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
điện hoặc Điện - điện tử). - Có chứng chỉ hành nghề thiết kế Cơ -điện, từ hạng III trở lên theo quy định còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu.
Không đạt. Lưu ỷ: Nhân sự không đạt ở mục a thì sẽ không đánh giá ở much và c. 0
b Kinh nghiệm đã từng làm chủ trì thiết kế Hệ thống điện thuộc công trình dân dụng, từ cap III trở lên đã hoàn thành trong vòng 05 năm trở lại đây (kể từ ngày, tháng, năm của năm 2015 tính đến thời điểm đóng thầu). Lưu ý: + Hai công trình có cấp thấp hom liền kề với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá ỉà một công trình tương tự; + Hoàn thành công việc tư vấn ỉà công việc đã được phê duyệt hổ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của cơ quan có thâm quyền. 2 ~~
> = 02 hợp đồng. 2
= 01 hợp đồng. 1,4
Không có (hoặc không đáp ứng). 0
c Số năm kinh nghiệm 2,5
cl Tống số năm kinh nghiệm tham gia chủ trì thiết kế Hệ thống điện thuộc công trình dân dụng, từ cap III trở lên. Lưu ý: + Số năm căn cứ vào thời gian ghì trong họp đồng (kèm theo phụ lục hợp đồng nếu có); + 01 năm phải đủ 12 tháng; + Hai công trình có cấp thấp hơn liền kê với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá là một hợp đồng và thời gian tính là thời gian trung bình của 02 2 ý.
42
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
công trình.
> = 1,5 năm 2
> = 01 - < 1,5 năm 1,4
<01 năm 0
c2 Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp đến ngày đóng thầu) 0,5
> = 05 năm 0,5
> = 02 - < 05 năm 0,35
< 02 năm 0
3.2.4 Chủ trì thiết kế cấp thoát nước 5
a Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề thiết kế. 0,5
- Tốt nghiệp từ bằng đại học trở lên thuộc lĩnh vực chuyên ngành cấp thoát nước (hoặc Đô thị thuộc chuyên ngành Cấp thoát nước hoặc Thủy lợi hoặc Kỹ thuật công nghệ môi trường). - Có chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước công trình dân dụng, từ hạng III trở lên theo quy định còn hiệu lực tính đến thời điểm đổng thầu. 0,5
Không đạt. Lưu ý: Nhân sự không đạt ở mục a thì sẽ không đánh giá ở mục b và c. 0
b Kinh nghiệm đã từng làm chủ trì thiêt kế cấp thoát nước thuộc công trình dân dụng, từ cap III trở lên đã hoàn thành trong vòng 05 năm trở lại đây (kế từ ngày, tháng, năm của năm 2015 tính đến thời điểm đóng thầu). Lưu ý: + Hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá ỉà một công trình tương tự; + Hoàn thành công việc tư vấn ỉà công việc đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thỉ công - dự toán của cơ quan 2
43
TT Tiêu chuấn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
có thẩm quyền.
> = 02 hợp đồng. 2
= 01 hợp đồng. 1,4
Không có (hoặc không đáp ứng). 0
c Số năm kinh nghiệm 2,5
cl Tông sô năm kinh nghiệm tham gia chủ trì thiết kế Cấp thoát nước thuộc công trình dân dụng, từ cấp III trở lên. Lưu ý: + Sổ năm căn cứ vào thời gian ghì trong hợp đồng (kèm theo phụ lục hợp đồng nếu có); + 01 năm phải đủ 12 tháng; + Hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá ỉà một hợp đồng và thời gian tính là thời gian trung bình của 02 công trình.. 2
> = 1,5 năm 2
> = 01 - < 1,5 năm 1,4
< 01 năm 0
c2 Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp đến ngày đóng thầu) 0,5
> = 05 năm 0,5
> = 02 - < 05 năm 0,35
< 02 năm 0
3.2.5 Chủ trì thiết kế PCCC, chống sét 5
a Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề thiết kế. 0,5
- Tốt nghiệp từ bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp. - Có chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC theo quy định còn hiệu lực. 0,5
Không đạt. Lưu ý: Nhân sự không đạt ở mục a thì sẽ không đánh giá ở mục b và c. 0
b Kinh nghiệm dã từng làm chủ trì thiết 2
44
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
kế PCCC, chống sét thuộc công trình dân dụng, từ cấp III trở lên đã hoàn thành trong vòng 05 năm trở lại đây (kể từ ngày, tháng, năm của năm 2015 tính đến thời điểm đóng thầu). Lưu ý: + Hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá ỉà một công trình tương tự; + Hoàn thành công việc tư vấn ỉà công việc đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của cơ quan có thẩm quyền. GTV^ •HH ■HIỂÍ Kế 'Ả QUẢN h ÁN iÒMGX
> = 02 họp đồng. 2
= 01 họp đồng. 1,4
Không có (hoặc không đáp ứng). 0
c Số năm kinh nghiệm 2,5
cl Tổng số năm kinh nghiệm tham gia chủ trì thiết kế PCCC, chống sét thuộc công trình dân dụng, từ cap III trở lên. Lun ý: + Số năm căn cứ vào thời gian ghi trong hợp đồng (kèm theo phụ lục hợp đồng nếu có); + 01 năm phải đủ 12 tháng; + Hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá ỉà một hợp đồng và thời gian tính là thời gian trung bình của 02 cóng trình. 2 •v
> = 1,5 năm 2
> = 01 - < 1,5 năm 1,4
< 01 năm 0
c2 Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp đến ngày đóng thầu) 0,5
> = 05 năm 0,5
45
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
> = 02 - < 05 năm 0,35
< 02 năm 0
3.2.6 Chủ trì thiết kế Sân, đường giao thông nội bộ 5
a Băng câp và chứng chỉ hành nghê thiêt kế. 0,5
- Tốt nghiệp từ bằng đại học trở lên thuộc lĩnh vực chuyên ngành Giao thông (hoặc Cầu đường). - Có chứng chỉ hành nghề thiết giao thông (hoặc Cầu đường bộ), từ hạng III trở lên theo quy định còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu. 0,5
Không đạt. Lưu ý: Nhân sự không đạt ở mục a thì sẽ không đánh giá ở mục b và c. 0
b Kinh nghiệm đã từng làm chủ trì thiết kế Sân, đường giao thông nội bộ thuộc công trình dân dụng, từ cấp III trở lên đã hoàn thành trong vòng 05 năm trỏ lại đây (kể từ ngày, tháng, năm của năm 2015 tính đến thời điểm đóng thầu). Lưu ý: + Hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá ỉà một cóng trình tương tự; + Hoàn thành công việc tư vấn ỉà công việc đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thỉ công - dự toán của cơ quan có thấm quyền. 2
> = 02 hợp đồng. 2
= 01 hợp đồng. 1,4
Không có (hoặc không đáp ứng). 0
c Số năm kinh nghiệm 2,5
cl Tống số năm kinh nghiệm tham gia chủ trì thiết kế Sân, đường giao thông nội bộ thuộc công trình dân dụng, từ cấp III 2
46
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điềm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
trở lên. Lưu ý: + Số năm căn cứ vào thời gian ghi trong hợp đồng (kèm theo phụ ỉục hợp đồng nếu có); + 01 năm phải đủ 12 tháng; + Hai công trình có cấp thấp hom liền kề với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá ỉà một hợp đồng và thời gian tính ỉà thời gian trung bình của 02 công trình.
>=1,5 năm 2
> = 01 - < 1,5 năm 1,4
< 01 năm 0
c2 Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp đến ngày đóng thầu) 0,5
> = 05 năm 0,5
> = 02 - < 05 năm 0,35
< 02 năm 0
3.2.7 Chủ trì Dự toán 5
a Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề. 0,5
- Tốt nghiệp từ bằng đại học trở lên thuộc lĩnh vực chuyên ngành Kinh tế xây dựng (hoặc Xây dựng dân dụng hoặc Kỹ thuật xây dựng công trình). - Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, từ hạng III trở lên theo quy định còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu. 0,5
Không đạt. Lưu ý: Nhân sự không đạt ở mục a thì sẽ không đánh giá ở mục b và c. 0
b Kinh nghiệm đã từng làm chủ trì Dự toán thuộc công trình dân dụng, từ cấp III trở lên đã hoàn thành trong vòng 05 năm trở lại đây (kể từ ngày, tháng, năm của năm 2015 tính đến thời điểm đóng thầu). 2
47
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiều
Lưu ý: + Haỉ công trình có cấp thấp hơn liền kê với câp của công trình đang xét thì được đánh giá là một công trình tương tự; + Hoàn thành công việc tư vắn là công việc đã được phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thỉ công - dự toán của cơ quan có thẩm quyền.
> = 02 hợp đồng. 2
= 01 hợp đồng. 1,4
Không có (hoặc không đáp ứng). 0
c Số năm kinh nghiệm 2,5
cl Tổng số năm kinh nghiệm tham gia chủ trì Dự toán thuộc công trình dân dụng, từ cấp III trở lên. Lưu ý: + Sô năm căn cứ vào thời gian ghi trong hợp đồng (kèm theo phụ lục hợp đồng nếu có); + 01 năm phải đủ 12 tháng; + Hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá là một hợp đồng và thời gian tính là thời gian trung bình của 02 công trình. 2
> = 1,5 năm 2
> = 01 -< 1,5 năm 1,4 - - - ~
< 01 năm 0
c2 Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp đến ngày đóng thầu) 0,5
> = 05 năm .0,5
> = 02 - < 05 năm 0,35
< 02 năm 0
3.3 Chuyên gia, kỹ sư khác (thiết kế viên không phải là các nhân sự đã là chủ nhiệm và chủ trì thiết kế nêu trên) 5 3,5
48
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
3.3.1 Kỹ sư phụ trách triển khai thiết kế bộ môn Kết cấu > 03 người. Tài liệu chứng minh: - Nhà thầu chứng minh bằng bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chính”: Tốt nghiệp từ bằng đại học trở lên thuộc lĩnh vực chuyên ngành Xây dựng dân dụng (hoặc Kỹ thuật xây dựng công trình), có kinh nghiệm thiết kế tối thiểu 02 năm tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến thời điếm đóng thầu. Lưu ý: Nhà thầu đáp ứng 01 nhân sự là 0,5 điểm, 02 nhân sự thì được 1,0 điểm, 03 nhân sự trở lên thì được 1,5 điểm. 1,5
3.3.2 Kiên trúc sư phụ trách triến khai thiêt kế bộ môn Kiến trúc > 02 người. Tài liệu chứng minh: - Nhà thầu chứng minh bằng bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chính”: Tốt nghiệp từ bằng đại học trở lên thuộc lĩnh vực chuyên ngành kiến trúc sư, có kinh nghiệm thiết kế tối thiểu 02 năm tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu. Lưu ý: Nhà thầu đáp ứng 01 nhân sự ỉà 0,5 điểm, 02 nhân sự trở lên thì được 1,0 điểm. 1
3.3.3 Kỹ sư phụ trách lập Dự toán > 02 người. Tài liệu chửng minh: - Nhà thầu chứng minh bằng bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chính”: Tốt nghiệp từ bằng đại học trở lên thuộc lĩnh vực chuyên ngành Kỹ sư kinh tế xây dựng (hoặc Xây dựng dân dụng hoặc Kỹ thuật xây dựng công f ' 1
49
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
trình), có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến thời điếm đóng thầu. Lưu ý: Nhà thầu đáp ứng 01 nhân sự là 0,5 điếm, 02 nhân sự trở ỉên thì được 1,0 điếm.
3.3.4 Kỹ sư phụ trách triển khai thiết kế bộ môn Cấp thoát nước > 01 người. Tài liệu chứng minh: - Nhà thầu chứng minh bằng bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chính”: Tốt nghiệp từ bằng đại học trở lên thuộc lĩnh vực chuyên ngành cấp thoát nước (hoặc Đô thị thuộc chuyên ngành cấp thoát nước hoặc Thủy lợi hoặc Kỹ thuật công nghệ môi trường), có kinh nghiệm thiết kế tối thiểu 02 năm tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu. Lưu ý: Nhà thầu đáp ứng 01 nhân sự ỉà 0,5 điểm. 0,5
3.3.5 Kỹ sư phụ trách triển khai thiết kế bộ môn Sân, đường giao thông nội bộ > 01 người. Tài liệu chứng minh: - Nhà thầu chứng minh bằng bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chính”: Tốt nghiệp từ bằng đại học trở lên chuyên ngành Giao thông (hoặc Cầu đường), có kinh nghiệm thiết kế tối thiểu 02 năm tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu. Lưu ý: Nhà thầu đáp ứng 01 nhân sự ỉà 0,5 điếm. 0,5
3.3.6 Kỹ sư phụ trách triển khai thiết kế bộ môn Điện >01 người. Tài liệu chửng minh: - Nhà thầu chứng minh bằng bản 0,5
50
TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Điểm tối thiểu
“Chứng thực bản sao đúng với bản chính”: Tốt nghiệp từ bằng đại học trở lên thuộc lĩnh vực chuyên ngành Điện công nghiệp (hoặc Điện khí hóa - cung cấp điện hoặc Hệ thống điện hoặc Kỹ thuật điện) trở lên, có kinh nghiệm thiết kế tối thiểu 02 năm tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến thời điểm đóng thầu. Lưu ý: Nhà thầu đáp ứng 01 nhân sự là 0,5 dỉểm.
m A Tông 100 70
Lưu ý: Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung sổ 3 (mục 3.1, 3.2, 3.3) của bảng trên phải có hô sơ chứng minh nhân sự chủ chốt thuộc quản lý của nhà thâu và có hồ sơ chứng mình (phải có hợp đồng lao động đúng theo quy định của Luật Lao động hiện hành và kèm theo bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chính ” giấy CMND). Hoặc, trường hợp sử dụng nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do và có hô sơ chứng minh khả năng huy động nhân sự đế tham gia gói thầu (Hợp đồng nguyên tắc, bản thỏa thuận, kèm theo bản “Chứng thực bản sao đúng với bản chínhn giấy CMND và các tài liệu tương đương khác). ...
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thế mà lựa chọn một trong hai phương pháp dưới đây cho phù hợp:
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điem giađang xét = [Gthấp nhất X 100] / Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđangxéú Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđangxét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
51
Điếm tống hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđangxét = K X Điểm kỹ thuậtđangxét + G X Điểm giáđangxét
Trong đó:
+ Điếm kỹ thuậtđang xét' Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđangxéủ Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: 80%;
+ G: Tỷ trọng điêm về giá quy định trong thang điếm tống họp, chiếm tỷ lệ từ 20%;
+ K + G= 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng họp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.
52

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5237 dự án đang đợi nhà thầu
  • 229 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 160 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15187 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây