Thông báo mời thầu

25.XNKT-0057 20_Container đựng rác, Container đựng rác thải độc hại cho giàn BK Thiên Ưng năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:07 14/10/2020
Số TBMT
20201034218-00
Công bố
17:49 14/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Container đựng rác, Container đựng rác thải độc hại cho giàn BK Thiên Ưng năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
25.XNKT-0057 20_Container đựng rác, Container đựng rác thải độc hại cho giàn BK Thiên Ưng năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Lô 04-3
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
25.XNKT-0057/20_
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:49 14/10/2020
đến
14:00 30/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 30/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
7.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "25.XNKT-0057 20_Container đựng rác, Container đựng rác thải độc hại cho giàn BK Thiên Ưng năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "25.XNKT-0057 20_Container đựng rác, Container đựng rác thải độc hại cho giàn BK Thiên Ưng năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 34

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

YÊU CẰU KỸ THUẬT
TECHNICAL REQUIREMENTS
Container đựng rác, Container đựng rác thải độc hại cho gi àn BK Thiên ưng năm 2020
1. MỤC ĐÍCH - PURPOSE:
Container đ ựng rác, Container đựng rác thải độc hại cho gi àn BK Thiên ưng năm 2020 To provide General Waste skips and Hazardous Waste skips for Thien Ung Block 04-3
2. CẤC YÊU CẦU CHUGSG - GENERAL REQUIREMENTS:
2.1 Vật tư hàng hóa phải chính hiệu, mới 100% ch ưa qua sử dụng. Sản xuất không ữ ước năm 2020.
All of the Goods must be 100% brand new, unused and manufactured not before 2020.
2.2 Vật tư hàng hóa được cung cấp đúng loại, đúng số lượng và chào hàng trọn gói.
All of the Goods must be delivered with the exact amount and all items (all items).
2.3 Giao hàng một lần cho từng nhóm tại kho của XNKT. V à được kiểm tra trước khi nhập kho.
Delivery: One shipment for each group at OGPE's warehouse. The goods shall be inspected before warehousing.
2.4 Thời hạn giao hàng: 06 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
Delivery time: 06 weeks from the date of signing contract.
2.5 Nhà cung cấp cam kết bảo hành cho các vệt tư hàng hóa được bảo hành ít nhất 12 tháng kể từ ng ày giao hàng choXNKT.
Supplier committed to warranty all the Goods at least 12 months since the delivery date.
2.6 Nhà thầu phải mô tả rõ đặc tính kỹ thuật, n êu rõ hãng sản xuất, xuất xứ của hàng hỏa trong Hồ sơ dự thầu
Contractor shall clearly describe the technical specification, clearly stating the manufactures and origin of goods in the bid ■
2.7 XNKT s ẽ cử đại diện đến xưởng chể tạo của nhà thầu để kiểm tra vật tư trong quá trình chế tạo.
Technical speciallist of OGRE will go to Supplier base check material in processing 3. DANH MỤC CÁC PHỤ TÙNG CẲN CUNG CẤP - LIST OF SPARE PARTS TO BE PROVIDED :
•sill Ten hàng hoá/ Description DV tính Mi IMSK....I I
No (Ký tuỉ hiệu, (]ậc tir.il kỹ thuật) (Pữỉ, technical specỊtìcaỉicmsì mua -Qf;
Page 1
YCKT
General Waste Skips 1 la/aidous Waste Skips (Details icier 10 attached drawing ): -Dimension :240 xl50xl69 cm(LxWxH). - Frame Material: SS400/A36. -Tate Weight: 1200 kg. - Max Gross Weigh! : 3200 kg - Sun lót & Sơn phu: Soil Jolun 2 thành phần hoặc tinmg dương .
1 General Waste Skips 1 la/ardous Waste Skips - Màu sơn phu : 't hùng ráe thai thòng thướng : máu \ ang số lương 04 eái. Thũng rãe thãi dộe lụi : màu dỏ số lưọng 02 eái. - Kị hiện : 1 hùng rác thai thông thường : General Waxt Skips Tl' -01 dến TV-04.1 hùng rac thái dộc hại Hazardous Was! Skips Tl1 -01 dến TU-02. Mồi lliùng rác bao gồm các phụ kiỹn S.UI : -04 ea of shackle' : G2I30-S2130 : (õ Tons - 01 set Lilting Slings : Five lees wile rope shims with fore runner . IWRC . SWL : 1-7,X Ions . Origin ol'Shaekles & lilting Slings : l-:u (i~ Korea. Cái 6
4. YÊU CẢI! VÈ l)ÓN(; GÓI - Packing Requirements-.
'I rèn lining lác \à các bộ eáp clùirn & maní di kèm cằn tihi rõ tliỏnc tin: Nhà sx, số hiệu, kích tlurớc. lài trọng, ngày kiểm định...
Tagname must be fall display of information for garbage skips and lifting slings : Manufacture’s name, serial name, dimension, SWL, date of testing.
5. YÊU CÀL VÈ TÀI LIẸi; KỸ THUẠT - TF.CIIMCAL nOCCUEXTS REQUREME.XTS :
Nhà thầu phải cung cấp TLKT/ bản vẽ chi tiết trong HSDT.
Contractor shall submit technical documents, drawing in Bidding documents Nhà thầu phải liệt kê danh mục vật tư chế tạo trong HSDT.
Contractor shall submit material offtake in Bidding documents.
Nhà thầu phái cung cấp chứng chỉ thợ hàn có tay nghề trong HSDT (copy).
Contractor shall sumìt certificates of welder in Bidding documents.
Nhà thầu mô ta quy trinh son trong I-ISDT.
Coiificnior shall stimils Fainting Procedure for Garbage Skips in Bidding documents
6. CHỨNG CHỈ - CERTIFICATES;
- Chứng chi xuất xứ vật nr do phòng thương mại nước san xuất cho các vật ttr chế tạo thùng rác và Ciic bộ cáp chùm & ma ní: Ban gốc hoặc bàn sao V nhà nhập khẩu nhà cung cắp.
- ( ertifieate of Origin of goods issued by the Chamber of Commerce of manufacturer 's country or exporting country 101-frame materials ofgarabage skips and lifting slings ei shackles: Origin or true Copy.
- Chirm: chi dial lưọng do nhà san xuất hoặc dại diộn nhà san xuất cho các vật tư chế lạo các thùng rác và các bộ cap chùm &. ma lú: Băn gốc hoặc bàn sao V nhà nhập khâu' nhà cung cấp.
- Certificate of Quality and Quantity issued by manufacturer for for frame materials of garabage skips and lilting slingtfc shackles: Origin or true Copy.
- Chứng chỉ kiểm tra vật liệu của nhà sản xuất cho các vật tư chính để chế tạo thùng rác: bản sao y nhà nhập khẩu/ nhà cung cấp.
- Mill test certificate for frame materials of Garbage skips True Copy.
- Chứng chỉ thử tải & kiểm tra bột từ được chấp thuận bởi bên thứ ba có thẩm quyền (DNV, ABS, GV, GL..)chocác padeye của các thùng rác và các bộ cáp chùm& ma nỉ: Bản gốc.
- Loadtest certificates & MPIapproved by thirdparty (DNV, ABS, GV, GL.) forPadeyes, bottom Corners of garbage skipsand lifting Slings & shackles: Original.
- Chứng chi bảo hành của nhà cung cấp/sản xuất: Bản chính.
Certificates of Guarantee issued by the Seller for all items : Original.
1 Man«McraimmhMm< 2. taqK 10CKMP i. 1 am nrin SbJroAn *. Pamttijf am t*»ng and Iff* 3 aril o' fitonm pan: s. DHlgr.nanutocl.m. toad tut AccMStos to B9EH 'SC73 CCwlicartn BSEMam 7. imv ram •< np Aoemtag to as EN1S4V -1 a MwMMprtraryatoatonlWipMMtofian CUKNTi
PROJECT.
title. GARBAGE SKIPS SCALE* 'tin' mj pssrpi

•fi? ■JW6 «w» *** CH0X, APMBt aáăT

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5231 dự án đang đợi nhà thầu
  • 342 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 281 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13352 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15285 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây