Thông báo mời thầu

Gói thầu số 10: Cung cấp và vận chuyển cột, xà thép

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:43 14/10/2020
Số TBMT
20201004813-00
Công bố
17:38 14/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Trạm biến áp 220 kV Tam Phước
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 10: Cung cấp và vận chuyển cột, xà thép
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
EVNNPT
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT đợt 2 dự án TBA 220kv Tam Phước
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
17:38 14/10/2020
đến
09:00 09/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:15 09/11/2020
Mở thầu tại
Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam. số 610 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
400.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 10: Cung cấp và vận chuyển cột, xà thép". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 10: Cung cấp và vận chuyển cột, xà thép" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

TỔNG CÔNG TY
CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
––––––––––––––––––––––––
CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM

–––––––––––––––––
Số:
11632/QĐ-SPMB
Số:
/QĐ-SPMB

Tp.Hồ
HồChí
ChíMinh,
Minh,ngày
ngày 12tháng
tháng10
10năm
năm2020
2020
Tp

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT)
Gói thầu số 10: Cung cấp và vận chuyển cột, xà thép
Dự án: Trạm biến áp 220kV Tam Phước
GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội
nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn
Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-EVN
ngày 24/5/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 0088/QĐ-EVNNPT ngày 06/6/2019 của Tổng công
ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc phân cấp đầu tư xây dựng trong
EVNNPT;
Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-EVNNPT ngày 16/01/2020 của EVNNPT về
việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng dự án “Trạm biến áp 220kV Tam Phước”
(sau đây gọi là Dự án);
Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-EVNNPT ngày 20/04/2020 của EVNNPT
về việc phê duyệt KHLCNT đợt 2 cho Dự án;
Căn cứ Quyết định số 8776/QĐ-SPMB ngày 06/08/2020 của SPMB về
việc phê duyệt TKKT-TDT cho Dự án;
Căn cứ Quyết định số 11589/QĐ-SPMB ngày 12/10/2020 của Ban Quản
lý dự án các công trình Điện miền Nam (SPMB) về việc phê duyệt dự toán Gói
thầu số 10: Cung cấp và vận chuyển cột, xà thép cho Dự án;
Căn cứ Quyết định số 11175/QĐ-SPMB ngày 01/10/2020 của SPMB về
việc thành lập Tổ thẩm định Gói thầu số 10 thuộc Dự án;

1

Căn cứ Tờ trình ngày 12/10/2020 của Bên mời thầu về việc đề nghị phê
duyệt HSMT Gói thầu số 10 thuộc Dự án, báo cáo thẩm định HSMT của Tổ
thẩm định và EHSMT do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 lập;
Theo đề nghị của Bên mời thầu.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt HSMT Gói thầu số 10: Cung cấp và vận chuyển cột, xà
thép Dự án: Trạm biến áp 220kV Tam Phước như hồ sơ do Bên mời thầu trình.
Điều 2. Giao Phòng Đấu thầu Ban Quản lý dự án các công trình Điện
miền Nam triển khai các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo
tiến độ và chất lượng Dự án.
Điều 3. Trưởng các Phòng liên quan của Ban Quản lý dự án các công
trình Điện miền Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- EVNNPT “thay báo cáo”;
- Như Điều 3;
- PECC1 “để xuất bản hồ sơ”;
- Lưu: TH, ĐT.

Trương Hữu Thành

2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5165 dự án đang đợi nhà thầu
  • 615 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 635 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13385 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15843 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây