Thông báo mời thầu

Gia hạn bản quyền các thiết bị bảo mật và dịch vụ bảo hành thiết bị mạng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:46 29/09/2020
Số TBMT
20200980236-00
Công bố
16:42 29/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Gia hạn bản quyền các thiết bị bảo mật và dịch vụ bảo hành thiết bị mạng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gia hạn bản quyền các thiết bị bảo mật và dịch vụ bảo hành thiết bị mạng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Gia hạn bản quyền các thiết bị bảo mật và dịch vụ bảo hành thiết bị mạng
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Gia hạn bản quyền các thiết bị bảo mật và dịch vụ bảo hành thiết bị mạng
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
16:42 29/09/2020
đến
10:00 12/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:30 12/10/2020
Mở thầu tại
Ban KTATTT - Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Lô D Khu Công nghiệp Phường 1, đường Ngô Quyền, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Ông Võ Thái Sơn: 0290 3819000/680)
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
50.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gia hạn bản quyền các thiết bị bảo mật và dịch vụ bảo hành thiết bị mạng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gia hạn bản quyền các thiết bị bảo mật và dịch vụ bảo hành thiết bị mạng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BQN DẰU KHÍ CÀ MAU
/QD-PVCFC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cà Mau, ngàỵ2$thảng^ năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Hồ sơ mời chào giá (HSMCG)
Đon hàng “Gia hạn bản quyền các thiết bị bảo mật và dịch vụ bảo hành
thiết b| mạng”
TỎNG GIẢM ĐỐC
CÔNG TY CỎ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC);
Căn cứ Quyết định 2002/QD-PVCFC ngày 15/11/2019 về việc ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa / thuê dịch vụ của PVCFC;
Căn cứ Quyết định 315/QD-PVCFC ngày 06/03/2020 về việc ban Quy trình mua sắm hàng hóa / thuê dịch vụ của PVCFC;
Căn cứ Giấy ủy quyền số 71/UQ-PVCFC ngày 17/06/2020 của Tổng Giám đốc cho Phó Tổng Giám đốc Công ty”;
Căn cứ Quyết định số 1816/QD-PVCFC ngày 17/09/2020 về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch dịch vụ đơn hàng “Gia hạn bản quyền các thiết bị bảo mật và dịch vụ bảo hành thiết bị mạng”;
Căn cứ Quyết định số 1826/QD-PVCFC ngày 21/09/2020 về việc phê duyệt Tổ mua sắm đơn hàng “Gia hạn bản quyền các thiết bị bảo mật và dịch vụ bảo hành thiết bị mạng”;
Xét đề nghị của Tồ mua sắm (TMS) tại Tờ trình số 02/TTr-TMS ngày 28/09/2020 về việc trình phê duyệt HSMCG Đơn hàng “Gia hạn bản quyền các thiết bị bảo mật và dịch vụ bảo hành thiết bị mạng”,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời chàò giá (HSMCG) đơn hàng “Gia hạn bản quyền các thiết bị bảo mật và dịch vụ bảo hành thiết bị mạng” như nội dung đính kèm.
Điều 2. Các Ban chức năng, TMS có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng theo quy chế của Công ty, các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: KT. TỎNG GIÁM ĐỐC
- Như điều 2; PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC
- TGĐ (để b/c);
- Ban TCKT, KTATTT;
- Lưu VT, TMS.
n't /' Kỷ bởi: NGUYỄN TUẤN ANH
tỉm lí Kem: Ngày ký: 29/09/2020 10:00:32
HSMCG Rrm hàmr Ký bời: vô CHÁNH NGỮ To diífcxácthực:VNPT Certification
l-LÙIVi^O tnm nang; Ngày ký: 28/09/2020 H:56:41 Authority
TỐ chút xác thircVNPT Certification Authority
Văn bàn này được in từ hệ thống eoffice.pvcfc.com.vn lúc 27/09/2020 12:25
https://eoffice.pvcfc.com.vn/Sure/BusinessWorkflow/Detail/f563f65b-9c48-44f4-b957-5fbc79826b85

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4925 dự án đang đợi nhà thầu
  • 516 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 623 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13011 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15030 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây