Thông báo mời thầu

Tư vấn giám sát thi công điện chiếu sáng và cây xanh

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:34 29/09/2020
Số TBMT
20200979958-00
Công bố
16:28 29/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Cao Bằng, giai đoạn II (2017-2020)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn giám sát thi công điện chiếu sáng và cây xanh
Chủ đầu tư
UBND Thành phố Cao Bằng, số 32 phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số fax: 02063.852.293; số điện thoại: 02063.852.293
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn vay WB và vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 10
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Cao Bằng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:28 29/09/2020
đến
17:00 19/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:00 19/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn giám sát thi công điện chiếu sáng và cây xanh". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn giám sát thi công điện chiếu sáng và cây xanh" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 67

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách
nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự
thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ
vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành
(nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm (100 hoặc 1.000), bao gồm các nội dung sau đây:

22

Stt
1

2

Điểm
tối đa

Tiêu chuẩn
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
Ghi chú: Trường hợp nhà thầu liên danh, năng lực
và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng
lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở
phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận,
trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực
và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của EHSMT cho phần việc được phân công thực hiện
trong liên danh.
a. Kinh nghiệm về tư vấn giám sát các công trình
điện từ 2017 đến nay
Có tối thiểu 03 hợp đồng
Cứ thêm 01 hợp đồng cộng thêm 0,5 điểm nhưng
cộng không quá 02 điểm
b. Kinh nghiệm hiện gói thầu tương tự từ năm
2017 đến nay
Đã thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng công
trình điện có giá trị > 29.000.000 đồng.
c. Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương
tự
Đã thực hiện 01 hợp đồng
Cứ thêm 01 hợp đồng được cộng 0,5 điểm nhưng
không quá 01 điểm
d. Số năm kinh nghiệm của nhà thầu hoạt động
trong lĩnh vực tư vấn khảo sát xây dựng và thiết kế
công trình giao thông (tính từ thời điểm đăng ký
kinh doanh lần đầu)
Có 05 năm kinh nghiệm
Cứ thêm 01 năm kinh nghiệm được cộng 0,5 điểm
nhưng không quá 01 điểm
Không đáp ứng yêu cầu nên trên
Giải pháp và phương pháp luận
a. Hiểu rõ mục đích gói thầu (điểm số được tính
cộng dồn đối với các tiêu chí nêu dưới đây)
- Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án đã nêu
trong điều khoản tham chiếu
- Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự án nêu
trong điều khoản tham chiếu
- Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả về vị trí,
đặc điểm của dự án
b. Cách tiếp cận và phương pháp luận (điểm số
được tính cộng dồn đối với các tiêu chí nêu dưới
đây)
23

Thang
điểm
chi tiết

20

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu
14

04
02
02
09
09
03
02
01
04
03
01
00
30

21

12
06
04
02
12

- Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục
công việc quy định trong điều khoản tham
chiếu. Các hạng mục công việc được phân chia
thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh
và logic; đồng thời có phân công cho từng chuyên
gia tư vấn đề xuất cho dự án
- Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện
tốt được công việc (đặc biệt là những công việc
mang tính đặc thù của dự án)
c. Sáng kiến cải tiến
- Có sáng kiến hiệu quả
- Có sáng kiến tương đối hiệu quả
- Không có sáng kiến hoặc sáng kiến không hiệu quả
(viết chung chung không phù hợp với dự án)
d. Bố trí thiết bị
- Đầy đủ, có đủ tài liệu chứng minh sở hữu kèm theo
- Đầy đủ, không có tài liệu chứng minh hoặc có tài
liệu chứng minh một phần.
- Không đầy đủ hoặc không có tài liệu chứng minh
3
Nhân sự
3.1 Tư vấn giám sát trưởng:
a. Bằng cấp
Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành điện. Có
chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
công trình công nghiệp còn hiệu lực
b. Kinh nghiệm thực hiện công việc trong lĩnh vực
tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (tính
theo năm tốt nghiệp).
Có 05 năm kinh nghiệm
Cứ thêm 01 năm kinh nghiệm được cộng 0,5 điểm,
tối đa không quá 02 điểm.
c. Kinh nghiệm làm tư vấn giám sát trưởng công
trình điện
03 công trình
Cứ thêm 01 công trình được cộng 0,5 điểm nhưng
không quá 02 điểm
3.2 Cán bộ giám sát hiện trường
3.2.1 Cán bộ phụ trách giám sát điện
a. Bằng cấp
Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành điện. Có
chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
công trình công nghiệp còn hiệu lực

24

07

05
02
02
01
00
04
04
02
0
50
20
10

35

10

05
03
02
05
03
02
30
18
10
10

b. Kinh nghiệm thực hiện công việc trong lĩnh vực
tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (tính
theo năm tốt nghiệp).
Có 05 năm kinh nghiệm
Cứ thêm 01 năm kinh nghiệm được cộng 0,5 điểm,
tối đa không quá 02 điểm.
c. Kinh nghiệm làm tư vấn giám sát công trình
điện
03 công trình
Cứ thêm 01 công trình được cộng 0,5 điểm nhưng
không quá 01 điểm
3.2.2 Cán bộ phụ trách giám sát cây xanh
a. Bằng cấp
Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành trồng trọt,
lâm nghiệp.
b. Kinh nghiệm thực hiện công việc trong lĩnh vực
tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (tính
theo năm tốt nghiệp).
Có 05 năm kinh nghiệm
Cứ thêm 01 năm kinh nghiệm được cộng 0,5 điểm,
tối đa không quá 02 điểm.
c. Kinh nghiệm làm tư vấn giám sát công trình cây
xanh
03 công trình
Cứ thêm 01 công trình được cộng 0,5 điểm nhưng
không quá 01 điểm
Tổng cộng

05
03
02
03
02
01
12
06
06
04
02
02
02
01
01
100

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân
sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các
tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh
giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
MỤC 3. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH
Mục 3.1. Đối với phương pháp giá thấp nhất
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
25

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
1. Mô tả khái quát về dự án:
Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, Thành phố Cao Bằng – Giai đoạn
II (2017-2020)” thuộc Chương trình phát triển đô thị quốc gia - miền núi phía Bắc
(NUDP-NM) được đầu tư xây dựng với các mục tiêu:
- Hỗ trợ cho thành phố có một cơ sở hạ tầng đô thị hiện đại. Thúc đẩy sự tăng
trưởng kinh tế, đảm bảo công bằng và có sự tham gia của xã hội.Tăng cường tiếp cận
với các dịch vụ đô thị, hệ thống khuôn viên cây xanh, hồ điều hòa, chống biến đổi khí
hậu. Điều này có thể đạt được bằng việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng đô thị cơ bản, cải
thiện vệ sinh môi trường và đường giao thông tạo môi trường cảnh quan cho thành
phố xanh - sạch - đẹp.
- Góp phần cải thiện đời sống, điều kiện vệ sinh môi trường cho người có thu
nhập thấp, sử dụng các biện pháp lập kế hoạch có sự tham gia rộng rãi của cộng đồng
dân cư và tác động tới các quá trình lập kế hoạch khác, để mang tính tổng hợp và hỗ
trợ người có thu nhập thấp nhiều hơn.
- Tăng cường năng lực các đơn vị quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật,
công tác quy hoạch, quản lý đô thị và tài chính của thành phố, nhằm đảm bảo thực
hiện và quản lý vận hành hiệu quả các hạng mục công trình của Dự án cũng như việc
phát triển bền vững của thành phố.
- Mở rộng không gian đô thị, kết nối giữa khu vực đô thị cũ với khu vực đô thị
mới rút ngắn khoảng cách giữa nội thị và ngoại thị góp phần thúc đẩy phát triển kinh
tế xã hội của thành phố Cao Bằng nói riêng và khu vực vùng kinh tế trọng điểm Bắc
bộ nói chung.
Nguồn tài chính cho dự án gồm:
- Vốn vay Ngân hàng Thế giới (vốn IDA) chiếm khoảng 87.31%;
- Vốn đối ứng của Việt Nam: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương
chiếm khoảng 12,69%.
Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, Thành phố Cao Bằng – Giai đoạn
II(2017-2020)” sẽ nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp III trong các khu dân cư thu
nhập thấp về đường hẻm, hệ thống cấp, thoát nước, mạng lưới điện chiếu sáng (cụ thể
là các hạng mục LIA 1,2,3,5) và nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp I và II có liên quan làm
cơ sở đấu nối cho hạ tầng cấp III (Nâng cấp, cải tạo đường, lắp đặt cống thoát nước,
xây dựng kè sông chống sạt lở…).
2. Mô tả khái quát về gói thầu:
2.1. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công điện chiếu sáng và cây xanh
- Loại hợp đồng: Hợp đồng tư vấn
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
47

2.2. Tên dự án: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Cao Bằng giai đoạn
II (2017-2020)
2.3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng.
2.4. Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,
Thành phố Cao Bằng.
2.5. Địa điểm xây dựng:
Thuộc địa phận phường Tân Giang và phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng.
2.6. Quy mô đầu tư xây dựng hạng mục:
Nội dung đầu tư của gói thầu gồm các hạng mục như sau:
1. Cây xanh: Cây có đường kính thân cách gốc 1m từ : 15-18cm
- Kè bờ phải: Km0+620.78 – Km1+759.56: 77 cây
- Kè bờ trái: Km0+620.78 – Km0+950.411: 64 cây
2. Điện chiếu sáng
- Lựa chọn kiểu bố trí các đèn nằm về một phía, khoảng cách giữa 2 cột đèn
trung bình 33 m
- Sử dụng các cột đèn chiếu sáng bê tông ly tâm. Trên mỗi cột lắp 01 bộ đèn Led
bảo đảm độ bền và mỹ quan.
2.7. Phạm vi thực hiện gói thầu:
Tổ chức giám sát thi công điện chiếu sáng và cây xanh.
Khối lượng công việc: Bao gồm các công tác giám sát thi công với các nội dung
chính như quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, bảo vệ môi trường và an toàn xây
dựng trong thi công xây dựng.
3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu Tư vấn giám sát:
Chọn một đơn vị tư vấn phù hợp, có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói
thầu: Tư vấn giám sát thi công điện chiếu sáng và cây xanh thuộc dự án Chương trình
đô thị miền núi phía Bắc, Thành phố Cao Bằng – Giai đoạn II (2017-2020) theo thiết
kế đã được duyệt và đạt yêu cầu tiến độ, chất lượng theo đúng quy trình quy phạm.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi giám sát thi công xây dựng công trình:
Phạm vi gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng công trình.
2. Nội dung công tác giám sát thi công xây dựng:
2.1. Công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng trong quá trình thi công xây
dựng và lắp đặt thiết bị công trình phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ
thống để đảm bảo việc nghiệm thu khối lượng và chất lượng các công tác thi công xây
lắp của nhà thầu thi công theo đúng thiết kế được duyệt, phù hợp với quy chuẩn xây
dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi
trường và phù hợp với nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên.
48

2.2 Nội dung và khối lượng công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công
trình bao gồm:
- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều
107 của Luật Xây dựng số 50/2014;
- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với
hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:
+ Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công
trình đưa vào công trường;
+ Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công
trình;
+ Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn
phục vụ thi công xây dựng công trình;
+ Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm
xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
- Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công
trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế,
bao gồm:
+ Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của
các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm
xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình;
+ Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công
trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp
vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.
- Giám sát thi công đảm bảo chất lượng công tác theo đúng thiết kế, quy chuẩn
và tiêu chuẩn xây dựng.
- Kiểm tra, giám sát biện pháp thi công của nhà thầu, đảm bảo an toàn lao động
trong quá trình tiến hành thi công.
- Giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Kiểm tra, xác nhận khối lượng thực tế thi công từng công việc, hạng mục, cấu
kiện.
- Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây
dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra phải ghi nhật
ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định.
- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu
thiết kế điều chỉnh;
49

- Trường hợp có sự thay đổi về thiết kế yêu cầu đơn vị thiết kế cung cấp hồ sơ
thiết kế sửa đổi (bổ xung) đã được sự chấp thuận của chủ đầu tư duyệt.
- Xác nhận bản vẽ hoàn công.
- Trường hợp có sự thay đổi về chủng loại vật liệu thi công xây dựng, thiết bị lắp
đặt hoặc sản phẩm bán thành phẩm cung cấp cho công trình phải có sự chấp thuận của
chủ đầu tư về sự thay đổi.
- Báo cáo định kỳ: Cung cấp cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công các Báo cáo định
kỳ hàng tuần về các công việc do bộ phận thi công đã và đang thực hiện tại công trường
(trong đó có báo cáo các công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu trong thời hạn
định kỳ, nhận xét của bộ phận giám sát thi công về chất lượng công việc, tiến độ thi
công các bộ phận và hạng mục công trình. Đề nghị nhà thầu thi công, nhà thầu thiết kế
và chủ đầu tư kết hợp giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công công
trình).
- Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện
công tác nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt
kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa
ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.
- Công tác nghiệm thu và bàn giao công việc hoàn thành, giai đoạn xây dựng và
tổng thể tại hiện trường được lập biên bản theo qui định của các văn bản pháp lý liên
quan của Nhà nước với đầy đủ chữ ký của các bên có liên quan.
- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ: Các bên sẽ lần lượt tiến hành xem xét
quá trình thi công trong thời gian tiến hành thi công từ cuộc họp giao ban trước, giải
quyết những vướng mắc xảy ra, xem xét và đề ra biện pháp phương hướng tiến hành
thi công giai đoạn tiếp theo. Các cuộc họp giao ban được thể hiện bằng văn bản có chữ
ký của các bên liên quan.
- Bảo quản tài sản: Tư vấn giám sát thi công xây dựng có trách nhiệm tuân theo
yêu cầu về bảo mật hồ sơ thi công, bảo đảm an toàn đối với tài sản của chủ đầu tư,
nguyên vật liệu và máy móc thi công, các cấu kiện bán thành phẩm và thành phẩm tại
công trường trong quá trình làm việc tại công trường.
- Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong
thi công xây dựng công trình;
- Các nội dung khác được các bên ghi trong hợp đồng;
- Các yêu cầu khác mà chủ đầu tư có văn bản.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Báo cáo định kỳ: Cung cấp cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công các Báo cáo định
kỳ hàng tháng về các công việc do bộ phận thi công đã và đang thực hiện tại công
trường (trong đó có báo cáo các công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu trong
50

thời hạn định kỳ, nhận xét của bộ phận giám sát thi công về chất lượng công việc, tiến
độ thi công các bộ phận và hạng mục công trình. Đề nghị nhà thầu thi công, nhà thầu
thiết kế và chủ đầu tư kết hợp giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công
công trình).
2. Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực
hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về
mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và
đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.
Tiến độ thực hiện: Theo tiến độ dự án.
3. Sản phẩm giao nộp:
- Báo cáo kết quả giám sát thi công xây dựng 01 tuần 01 lần vào thứ 5 hàng tuần.
- Nhật ký giám sát thi công xây dựng.
- Báo cáo công tác tư vấn giám sát công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử
dụng.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
1.Yêu cầu về tổ chức tư vấn:
Tổ chức Tư vấn tham gia gói thầu phải là đơn vị có giấy phép đăng ký kinh
doanh phù hợp với nội dung công việc với các gói thầu nêu trên.
Tổ chức Tư vấn phải đảm bảo các yêu cầu tại “mục I.2”
2. Yêu cầu về nhân sự của tổ chức tư vấn:
Nêu cụ thể về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí .
Phải đảm bảo đủ nhân lực huy động cho gói thầu, có chuyên môn phù hợp.
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
- Tổ chức và thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật
về quá trình lựa chọn nhà thầu theo pháp luật về đấu thầu.
- Lập và trình duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu của dự án theo
quy định tại Nghị định 63/CP và Luật đấu thầu.
+ Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu;
+ Tổng hợp quá trình lựa chọn nhà thầu và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu;
+ Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu;
+ Cung cấp các tài liệu liên quan đến công tác thi công xây dựng công trình;
+ Bố trí các cán bộ có đủ năng lực chuyên môn để làm việc với nhà thầu.

51

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4925 dự án đang đợi nhà thầu
  • 516 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 623 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13011 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15030 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây