Thông báo mời thầu

Cung cấp phần mềm Quản lý kế hoạch giảng dạy, chia thời khóa biểu

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:05 26/09/2020
Số TBMT
20200973433-00
Công bố
22:53 26/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Phần mềm Quản lý kế hoạch giảng dạy, chia thời khóa biểu
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung cấp phần mềm Quản lý kế hoạch giảng dạy, chia thời khóa biểu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Dự toán NS năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phần mềm Quản lý kế hoạch giảng dạy, chia thời khóa biểu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Khánh Hoà

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
22:53 26/09/2020
đến
09:15 05/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:15 05/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
29.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi chín triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp phần mềm Quản lý kế hoạch giảng dạy, chia thời khóa biểu". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp phần mềm Quản lý kế hoạch giảng dạy, chia thời khóa biểu" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 69

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp
ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các
trường hợp quy định tại Mục 17.2 E-CDNT. Thư bảo lãnh
phải được đại diện hợp pháp của ngân hàng hoặc tổ
chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ký tên
với giá trị và thời hạn hiệu lực, tên của Bên mời
thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại Mục 17.1
E-CDNT;

2. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

3. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu, thực hiện bảo đảm dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm
dự thầu, thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên
Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh,
thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file
quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu, thỏa thuận liên danh
để đánh giá. Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét,
đánh giá trong các bước tiếp theo.

4. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm
được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của
các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành
viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với
phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh;
nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng
về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không
được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu chính. Bản
thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng
lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh
nghiệm của nhà thầu phụ).

Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực
hiện theo các tiêu chuẩn đánh giá quy định dưới đây,
nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh
nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá.

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thực hiện
theo Mẫu số 03 Chương IV. Biểu mẫu này được số hóa
dưới dạng webform trên Hệ thống.

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:

Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt thực hiện
theo Mẫu số 04 Chương IV. Biểu mẫu này được số hóa
dưới dạng Webform trên Hệ thống.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả
các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và
các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là
đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh
giá là đạt.

Nội dung đánh giá Sử dụng tiêu chí Đạt/ Không đạt

Đạt Không đạt

1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

- Hàng hóa có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
phù hợp, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT nêu tại Chương V
E-HSMT.

- E-HSDT có các tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu tại
mục 2.2 chương V E-HSMT (nhà thầu scan bản gốc hoặc bản
sao công chứng các tài liệu chứng minh và đính kèm cùng
E-HSDT).

ѕ

,- Có cam kết sẵn sàng cung cấp sản phẩm mẫu (bản Demo)
để chứng minh các chức năng và yêu cầu kỹ thuật và
chạy thử để đánh giá về kỹ thuật của phần mềm khi
có yêu cầu của Bên mời thầu. Đạt

Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên.

Không đạt

2. Biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa

Nhà thầu phải có bảng thuyết minh phương án, biện pháp
tổ chức cung ứng, cài đặt hợp lý, khả thi. Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.

Không đạt

3. Khả năng thực hiện hợp đồng và năng lực của cán
bộ kỹ thuật

Có bảng phân công nhân sự thực hiện gói thầu cụ thể.
Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.

Không đạt

4. Tiến độ cung cấp hàng hóa

Có Bảng tiến độ cung ứng, cài đặt, hướng dẫn sử
dụng phần mềm hợp lý, khả thi và phù hợp với đề
xuất kỹ thuật và không vượt quá 60 ngày Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.

Không đạt

5. Bảo hành, bảo trì

Nhà thầu phải có cam kết:

- Thời gian bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật, cập
nhật, phát triển phần mềm > 24 tháng.

- Cam kết ký hợp đồng bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật,
cập nhật, phát triển phần mềm sau thời gian bảo hành và
giá trị không quá 10% giá trị hợp đồng. Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.

Không đạt

6. Đào tạo chuyển giao công nghệ, tập huấn hướng dẫn
sử dụng

- Nhà thầu có kế hoạch để thực hiện đào tạo, tập
huấn hướng dẫn sử dụng.

- Có tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm trong đó có
ảnh chụp giao diện và các chức năng của phần mềm.
Đạt

Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên.

Không đạt

7. Uy tín của nhà thầu

Nhà thầu cam kết không có bất kỳ hợp đồng cung cấp
phần mềm quản lý hoặc phần mềm ứng dụng công nghệ
thông tin cho các trường học hoặc cơ quan nhà nước trong 3
năm gần đây (tính đến ngày đóng thầu) bị chậm tiến
độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.

- Đã hoàn thành tối thiểu 03 hợp đồng cung cấp phần
mềm quản lý hoặc phần mềm ứng dụng công nghệ thông
tin cho các trường học hoặc cơ quan nhà nước (tính đến
thời điểm đóng thầu) (Nhà thầu scan bản gốc hợp
đồng hoặc bản sao công chứng kèm theo danh mục hàng hóa
theo hợp đồng, thanh lý hợp đồng và hóa đơn tài chính
đính kèm E-HSDT) Đạt

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên

Không đạt

8. Nghĩa vụ của nhà thầu đối với ngân sách nhà nước

- Nhà thầu có giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp
thuế hết năm 2019 do cơ quan quản lý thuế xác nhận.

- Nhà thầu có giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH
hết năm 2019 do cơ quan quản lý về BHXH xác nhận. Đạt

Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên.

Không đạt

Kết luận Đạt Không đạt

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật
khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là đạt.
Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chí
nêu trên thì đánh giá là không đạt và không được xem
xét, đánh giá bước tiếp theo

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá

Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy
định tại Mục 26 E-CDNT;

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi
trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu
đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

PAGE \* MERGEFORMAT 3Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp, phần mềm Quản lý kế hoạch
giảng dạy và chia thời khóa biểu.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020

- Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Các cơ sở giáo dục,
Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Cam
Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

2. Yêu cầu về kỹ thuật:

2.1. Yêu cầu về thông số kỹ thuật:

STT Danh mục hàng hóa Khối lượng mời thầu Đơn vị Thông
số kỹ thuật

1 Tài khoản nhập phần mềm Quản lý kế hoạch giảng
dạy, chia thời khóa biểu (TKB) 116 Phần mềm 1. Yêu cầu
về kỹ thuật xây dựng phần mềm

- Phần mềm tuân thủ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTTngày
15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh
mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông
tin trong cơ quan nhà nước.

- Ngôn ngữ định dạng văn bản theo tiêu chuẩn: XML v1.0
(5th Edition); Chuẩn nội dung Web theo tiêu chuẩn: HTML v4.01;
Giao diện người dùng theo tiêu chuẩn: CSS2 hoặc XSL; Văn
bản định dạng theo: (.txt), (.docx), (.doc), (.xlsx) và (.xls);
Trình diễn theo tiêu chuẩn (.htm); Ảnh đồ họa theo tiêu
chuẩn: JPEG, GIF v89a, TIFF và PNG; Bộ ký tự và mã hóa cho
tiếng Việt theo tiểu chuẩn HYPERLINK
"http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVN6909:2
001&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1" \t "_blank" TCVN 6909:2001
; An toàn truyền tệp tin theo tiêu chuẩn: HTTPS và FTPS; Giải
pháp xác thực người sử dụng theo tiêu chuẩn SAML v2.0;
Giao thức an toàn thông tin cá nhân theo tiêu chuẩn P3P v1.0;
Cú pháp thông tin thẻ mật mã theo tiêu chuẩn PKCS#15 v1.1;
Giao diện thẻ mật mã theo tiêu chuẩn PKCS#11 v2.11; Giao
diện nhập/xuất chứng thư theo tiêu chuẩn PKCS#12 v1.0; Yêu
cầu chứng thực theo tiêu chuẩn PKCS#10 v1.7 (RFC 2986)

- Tuân thủ theo công nghệ xây dựng ứng dụng trên nền
giao diện Webform. Giao diện được trình bày khoa học, hợp
lý và đảm bảo mỹ thuật hài hòa với mục đích của
hệ thống, sử dụng các chuẩn về truy cập thông tin;

- Các ứng dụng trong hệ thống phải được xây dựng trên
nền mã nguồn mở và các công nghệ mở được Bộ Thông
tin và Truyền thông cho phép sử dụng;

- Các ứng dụng phải được phát triển theo kiến trúc
hướng dịch vụ (SOA);

- Các ứng dụng phải được phát triển theo kiến trúc
nhiều tầng.

- Phần mềm phải phát triển theo công nghệ điện toán
đám mây (cloud);

- Hệ điều hành máy chủ hệ thống: Windows Server hoặc
Linux hoặc tương đương.

- Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server hoặc PostgreSQL hoặc tương
đương.

- Ngôn ngữ lập trình: .NET, WEB 2.0 hoặc tương đương.

- Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay:
Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, …

- Tương thích với các thiết bị đầu cuối gồm: máy
tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh;

- Hệ thống có khả năng chạy trên hệ điều hành: Vista,
Win 7, Win 8, Win 10, Windows Server các phiên bản…

- Các thành phần hệ thống được cung cấp phải là sản
phẩm phù hợp với xu thế công nghệ, đang tiếp tục
được phát triển – không phải là các sản phẩm đã
hoặc sắp không được hỗ trợ bởi nhà sản xuất.

2. Chức năng thực hiện chung

- Phần mềm hỗ trợ người dùng quản lý thời khóa biểu,
sắp thời khóa biểu tự động trên giao diện web và các
thiết bị di động.

- Dữ liệu đầu vào phần mềm: Dữ liệu đầu vào được
nhập vào file phân công phải dễ dàng, tiện ích và khoa
học. Được tích hợp trên 1 file phân công thể hiện trực
quan, hạn chế sai sót, rút ngắn thời gian nhập liệu cho
người dùng.

- Đảm bảo tiêu chí khi sắp xếp TKB: chỉ học 1 tiết 1
ngày; có 1 cặp tiết xếp liền; đảm bảo các thứ tự
ràng buộc các môn học trước, các môn học sau đối với
cấp tiểu học; học cách ngày; tránh các tiết họp tổ
chuyên môn; phù hợp với trường có nhiều cấp học.

- Ràng buộc giáo viên và nhóm giáo viên bao gồm các ràng
buộc trên tiết, ràng buộc nghỉ dạy theo buổi và ngày,
ràng buộc về số giờ trống.

- Phần mềm phải tự động tạo ra điểm trường theo lớp
từ file phân công đầu vào, khi thiết lập ràng buộc
tiết dạy cho giáo viên chỉ cần chọn giáo viên phần mềm
tự động sinh ra lớp và điểm trường. Sau đó, sẽ tự
động sắp xếp khoảng thời gian để giáo viên di chuyển
từ điểm trường này sang điểm trường khác sao cho phù
hợp với đặc thù của nhà trường.

- Phần mềm tự động thiết lập thứ tự tiết môn
học theo chuẩn của bộ giáo dục. Ngoài ra, người dùng có
thể điều chỉnh thứ tự tiết theo đặc thù của nhà
trường. (Ví dụ: thứ tự tiết môn Tiếng Việt là: Tập
đọc, Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả…)

- Phần mềm hỗ trợ cho trường hợp có số phòng thực
hành hạn chế, phòng máy tính ít máy, ghép nhiều lớp học
chung một phòng thực hành.

- Xếp tự động hoàn toàn 100% một thời khóa biểu chỉ
trong một vài phút.

- Phần mềm có  công cụ tinh chỉnh dữ liệu mạnh trên
thời khóa biểu cho phép quan sát toàn bộ các giáo viên và
lớp học bị thay đổi trong quá trình điều chỉnh dữ
liệu: đó là các công cụ  xếp một tiết,  giải phóng
một tiết và  dịch chuyển tiết trên thời khóa biểu.

- Phần mềm cho phép người sử dụng tạm dừng tiến trình
xếp thời khóa biểu để thực hiện điều chỉnh và đưa
ra các gợi ý điều chỉnh dữ liệu tối ưu. Có chức năng
ghi nhớ và kế thừa các kết quả xếp thời khóa biểu
trước đó để vận dụng cho việc xếp thời khóa biểu
tự động.

- Chức năng dịch chuyển tiết trên thời khóa biểu được
thực hiện dễ dàng bằng cách kéo thả chuột trên ô
thời khóa biểu.

- Đặc biệt trong phần mềm cài đặt 3 thuật toán tối ưu
tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu là: sẽ đảm bảo
rằng tất cả các thay đổi dữ liệu giáo viên trung gian
của các lệnh tinh chỉnh là "tối ưu". Thuật toán này
thực sự mang lại hiệu quả thực tế cho việc tinh chỉnh
và điều chỉnh dữ liệu thời khóa biểu bằng phần mềm.

- Chức năng tự động đánh giá tinh chỉnh dữ liệu cho
phép người xếp nhanh chóng đánh giá một thao tác tinh
chỉnh dữ liệu trên thời khóa biểu là tốt hay không
tốt. Kết hợp với việc quan sát toàn bộ các thay đổi
dữ liệu của giáo viên bằng mắt thường, người xếp có
khả năng đưa ra các quyết định tối ưu nhất có thể cho
công việc của mình.

- Lịch sử thao tác:Sau khi tinh chỉnh thời khóa biểu,
người dùng muốn quay lại hoặc xem lại thao tác trước
đó bằng cách sử dụng chức năng “lịch sử thao tác”.

- Phần mềm hỗ trợ tính năng Khóa dữ liệu tiết nghỉ
của lớp hoặc tiết nghỉ của giáo viên trên ô thời khóa
biểu. Khi đã được khóa, ô dữ liệu này sẽ không bị
ảnh hưởng bởi mọi chức năng điều chỉnh, tinh chỉnh
dữ liệu thời khóa biểu khác.

- Chức năng kiểm tra mâu thuẫn ràng buộc cho phép tự
động tìm ra các mâu thuẫn ràng buộc giáo viên, môn học,
tiết và số liệu đầu vào của thời khóa biểu và cảnh
báo cho người xếp thời khóa biểu biết để điều
chỉnh.

- Chức năng đưa dữ liệu ra Excel cho phép đẩy ra toàn
bộ thông tin của thời khóa biểu hiện thời với rất
nhiều mẫu biểu thống kê đa dạng.

- Nhà trường có thể gửi email thông báo thời khóa biểu
mới nhất cho toàn giáo viên trong trường. Thông báo việc
thay đổi thời khóa biểu qua tin nhắn SMS.

- Phần mềm hỗ trợ người dùng trong công tác tổng hợp
báo cáo đánh giá giáo viên theo từng tổ lên cấp trên 1
cách nhanh chóng, thuận tiện và khoa học, giảm tải cho
việc gửi mail, báo cáo bằng giấy.

- Phần mềm hỗ trợ lãnh đạo các đơn vị duyệt bảng
phân công, ký số bảng phân công giảng dạy để ban hành
và gửi cho đơn vị cấp trên để tổng hợp, theo dõi.

- Tính năng bảo mật: Dữ liệu thời khóa biểu có thể
bảo vệ bằng mật khẩu bảo đảm an toàn. Dữ liệu
thời khóa biểu nhỏ gọn có thể sao chép dễ dàng từ máy
này sang máy khác. Quy mô, địa điểm đầu tư; phân kỳ
đầu tư; hình thức đầu tư.

3. Chức năng cụ thể

3.1. Chức năng cơ bản

Phân công chuyên môn: Phần mềm đọc dữ liệu từ file
phân công, bóc tách, kiểm tra lỗi dữ liệu: Dữ liệu
đầu vào

Thêm tổ chuyên môn: Dữ liệu đầu vào

Tạo mới phòng thực hành: Dữ liệu đầu vào

Tạo mới điểm trường: Dữ liệu đầu vào

Hệ thống hỗ trợ lọc dữ liệu theo thời gian: Dữ liệu
đầu vào

Hệ thống hỗ trợ lọc dữ liệu thời khoá biểu theo
lớp, theo giáo viên, nhóm giáo viên: Dữ liệu đầu vào

Hệ thống tự động thiết lập giáo viên chủ nhiệm từ
file phân công đầu vào: Dữ liệu đầu vào

Gửi email: Hệ thống tự động kiểm tra email gửi thời
khoá biểu đến từng giáo viên: Dữ liệu đầu ra

Phần mềm hỗ trợ xuất thời khoá biểu tổng quát: Dữ
liệu đầu ra

Phần mềm hỗ trợ xuất thời khoá biểu cả ngày: Dữ
liệu đầu ra

Phần mềm hỗ trợ xuất thời khoá biểu từng giáo viên:
Dữ liệu đầu ra

Phần mềm hỗ trợ xuất thời khoá biểu: Dữ liệu đầu
ra

Phần mềm hỗ trợ thời khoá biểu từng giáo viên: Dữ
liệu đầu ra

Phần mềm hỗ trợ xuất thời khoá biểu tất cả giáo
viên: Dữ liệu đầu ra

Phần mềm hỗ trợ xuất bảng phân công chuyên môn: Dữ
liệu đầu ra

Phần mềm hỗ trợ xuất thời khoá biểu theo phòng thực
hành: Dữ liệu đầu ra

Thiết lập ràng buộc tiết nghỉ cho lớp, nhóm lớp cơ
bản: Dữ liệu đầu vào

Thiết lập ràng buộc tiết dạy cho giáo viên cơ bản: Dữ
liệu đầu vào

Thiết lập tiết dạy giáo viên cơ bản: Dữ liệu đầu
vào

Gửi SMS: Hệ thống hỗ trợ gửi tin nhắn SMS đến từng
giáo viên khi có sự điều chỉnh tiết dạy trên bảng phân
công thời khóa biểu: Dữ liệu đầu ra

3.1.Chức năng nâng cao

Thiết lập tiết chào cờ - sinh hoạt lớp:

- Ràng buộc này cho phép xếp một tiết cụ thể nào đó
vào một vị trí nhất định trên TKB nên chọn áp dụng cho
môn học chỉ có một tiết giảng.

- Ràng buộc này cho phép xếp các tiết giảng của môn học
có nhiều tiết giảng và nhiều vị trí khác nhau áp dụng
cho các tiết giảng.

Thiết lập tiết nghỉ cho lớp

Ràng buộc cho phép thiết lập tiết nghỉ cố định cho
lớp nhằm hạn chế tiết lủng của lớp vào đầu buổi
hoặc giữa buổi: Ví dụ: lớp 6 nghỉ tiết 4,5 ngày thứ 5

Thiết lập tiết nghỉ cho giáo viênЂ

І

ш

:

~

Ђ®

°

І

ё

ј

ц

ш

*

"

*

<

Ћ

帀쪄怂鮄懾̤摧㿍ÂༀRàng buộc này cho phép thiết lập
tiết nghỉ cho 1 giáo viên hoặc 1 nhóm giáo viên trong tiết,
buổi, cả ngày.

Tiết dạy giáo viên

Ràng buộc này cho phép thiết lập ràng buộc tiết dạy
giáo viên 1 lớp, môn học cụ thể

Ràng buộc này tạo cho giáo viên phải có tiết dạy vào
thứ mấy, tiết nào trong tuần.

Thiết lập tiết đôi

Ràng buộc này cho sắp xếp tiết đôi các môn học đặc
thù: ví dụ: môn Văn, Toán, Anh văn…

Thiết lập nghỉ 1 buổi trong tuần

Phần mềm tự động thiết lập tất cả giáo viên trong
trường có 1 buổi hoặc 1 ngày nghỉ trong tuần. Người
quản trị có thể di chuyển tiết nghỉ sang thứ khác phù
hợp với trường yêu cầu giáo viên.

Nghỉ tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều

Phần mềm tự động thiết lập tiết nghỉ tiết 5 buổi
sáng và tiết 1 buổi chiều cho giáo viên có thời gian nghỉ
trưa.

Thiết lập điểm trường

Phần mềm tự đồng sắp xếp điểm trường dựa trên
những thiết lập người quản trị để cho giáo viên có
thời gian nghỉ di chuyển dạy các điểm khác nhau.

Thiết lập thứ tự tiết

Chức năng dành cho khối tiểu học, trường mong muốn thời
khóa biểu nhóm môn học sắp xếp theo thứ tự và tần
suất xuất hiện đi cùng với nhau. Ví dụ: Học vần, Tập
đọc, Kể chuyện

Thiết lập phòng thực hành:

Ràng buộc này qui định lớp phải học phòng nào.

Thay thế giáo viên

Trường hợp nhà trường có giáo viên nghỉ mong muốn phân
công lại chuyên môn cho giáo viên khác dạy thay thế mà
không thay đổi tập ràng buộc ban đầu. Phần mềm tự
động lọc danh sách giáo viên cùng chuyên môn người quản
trị điều chỉ lại số tiết cho hợp lý

Gợi ý tinh chỉnh

Trong quá trình tinh chỉnh thời khóa biểu phần mềm sẽ
đưa ra các gợi ý để thực hiện việc tinh chỉnh tối
ưu, hiệu quả

4. Yêu cầu về bảo mật mức dữ liệu

Hệ thống cung cấp cơ chế phân quyền cho từng nhóm, từng
người sử dụng đảm bảo theo chức năng nhiệm vụ
được phân công. Cụ thể:

- Các quyền cho các đơn vị cơ sở chỉ truy cập được
vào dữ liệu do đơn vị mình quản lý.

- Đối với các đơn vị tổng hợp thì có quyền tra cứu
đến dữ liệu từ các đơn vị cơ sở trực thuộc.

- Đối với cơ quan chủ quản thì có quyền tra cứu toàn
bộ dữ liệu từ các đơn vị cơ sở trực thuộc mình
quản lý.

- Hệ thống cung cấp cơ chế sao lưu tự động dữ liệu
định kỳ theo yêu cầu (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
và đột xuất) và được thiết lập lưu trữ qua các
thiết bị lưu trữ sẵn có của cơ quan chủ quản. Trên cơ
sở các dữ liệu được lưu trữ, hệ thống được phục
hồi ngay khi có sự cố.

5. Kết nối dữ liệu:

Sau khi các đơn vị cấp cơ sở đã thực hiện đúng quy
trình thao tác phần mềm thì dữ liệu sẽ truyền trực
tiếp vào tài khoản tổng hợp của Phòng Giáo dục và Sở
Giáo dục đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ dữ
liệu từ cấp cơ sở lên cấp chủ quản.

6. Bản quyền

Bản quyền vĩnh viễn

7. Bảo hành, bảo trì, cập nhật, phát triển

Miễn phí trong vòng 24 tháng

2

Tài khoản tổng hợp phần mềm Quản lý kế hoạch giảng
dạy, chia thời khóa biểu 03 Phần mềm 1. Yêu cầu về kỹ
thuật xây dựng phần mềm

- Phần mềm tuân thủ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTTngày
15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh
mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông
tin trong cơ quan nhà nước.

- Ngôn ngữ định dạng văn bản theo tiêu chuẩn: XML v1.0
(5th Edition); Chuẩn nội dung Web theo tiêu chuẩn: HTML v4.01;
Giao diện người dùng theo tiêu chuẩn: CSS2 hoặc XSL; Văn
bản định dạng theo: (.txt), (.docx), (.doc), (.xlsx) và (.xls);
Trình diễn theo tiêu chuẩn (.htm); Ảnh đồ họa theo tiêu
chuẩn: JPEG, GIF v89a, TIFF và PNG; Bộ ký tự và mã hóa cho
tiếng Việt theo tiểu chuẩn HYPERLINK
"http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVN6909:2
001&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1" \t "_blank" TCVN 6909:2001
; An toàn truyền tệp tin theo tiêu chuẩn: HTTPS và FTPS; Giải
pháp xác thực người sử dụng theo tiêu chuẩn SAML v2.0;
Giao thức an toàn thông tin cá nhân theo tiêu chuẩn P3P v1.0;
Cú pháp thông tin thẻ mật mã theo tiêu chuẩn PKCS#15 v1.1;
Giao diện thẻ mật mã theo tiêu chuẩn PKCS#11 v2.11; Giao
diện nhập/xuất chứng thư theo tiêu chuẩn PKCS#12 v1.0; Yêu
cầu chứng thực theo tiêu chuẩn PKCS#10 v1.7 (RFC 2986)

- Tuân thủ theo công nghệ xây dựng ứng dụng trên nền
giao diện Webform. Giao diện được trình bày khoa học, hợp
lý và đảm bảo mỹ thuật hài hòa với mục đích của
hệ thống, sử dụng các chuẩn về truy cập thông tin;

- Các ứng dụng trong hệ thống phải được xây dựng trên
nền mã nguồn mở và các công nghệ mở được Bộ Thông
tin và Truyền thông cho phép sử dụng;

- Các ứng dụng phải được phát triển theo kiến trúc
hướng dịch vụ (SOA);

- Các ứng dụng phải được phát triển theo kiến trúc
nhiều tầng.

- Phần mềm phải phát triển theo công nghệ điện toán
đám mây (cloud);

- Hệ điều hành máy chủ hệ thống: Windows Server hoặc
Linux hoặc tương đương.

- Cơ sở dữ liệu: MS SQL Server hoặc PostgreSQL hoặc tương
đương.

- Ngôn ngữ lập trình: .NET, WEB 2.0 hoặc tương đương.

- Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay:
Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, …

- Tương thích với các thiết bị đầu cuối gồm: máy
tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh;

- Hệ thống có khả năng chạy trên hệ điều hành: Vista,
Win 7, Win 8, Win 10, Windows Server các phiên bản…

- Các thành phần hệ thống được cung cấp phải là sản
phẩm phù hợp với xu thế công nghệ, đang tiếp tục
được phát triển – không phải là các sản phẩm đã
hoặc sắp không được hỗ trợ bởi nhà sản xuất.

2. Chức năng thực hiện chung

- Tổng hợp được thời khóa biểu toàn bộ đơn vị cơ
sở, xem được chi tiết thời khóa biểu từng đơn vị,
từng giáo viên từ đó chủ động được trong công tác
kiểm tra, dự giờ.

- Theo dõi biến động thời khóa biểu chi tiết lớp,
giáo viên…của từng đơn vị theo tuần, tháng, học
kỳ.

- Tổng hợp báo cáo đánh giá giáo viên theo từng tổ lên
cấp trên một cách nhanh chóng, thuận tiện và khoa học,
giảm tải cho việc gửi mail, báo cáo bằng giấy.

- Theo dõi được bảng phân công của các trường Bảng ký
số được gửi từ các đơn vị cơ sở để theo dõi,
đánh giá.

- Sau khi các đơn vị cấp cơ sở đã thực hiện đúng quy
trình thao tác phần mềm thì dữ liệu sẽ truyền trực
tiếp vào tài khoản tổng hợp của Phòng Giáo dục và Sở
Giáo dục. Sự thống nhất và đồng bộ dữ liệu từ cấp
cơ sở lên cấp chủ quản sẽ giúp cơ quan chủ quản giải
phóng sức lao động và tránh những sai sót không cần
thiết.

3. Chức năng cụ thể

1. Xem thời khóa biểu: Phần mềm cho phép đơn vị chủ
quản xem thời khóa biểu của từng trường, của từng
giáo viên, của từng lớp học.

2. Thống kê: Phần mềm cho phép đơn vị chủ quản thống
kê số lượng tiết dạy của từng trường theo từng giáo
viên và theo từng lớp, thống kê số lượng phòng học,
số lượng học sinh, số giáo viên giảng dạy.

3. Theo dõi: Cho phép đơn vị chủ quản theo dõi biến động
về thời khóa biểu theo tuần, xem bảng phân công thời
khóa biểu ký số của các đơn vị cấp dưới gửi lên và
các báo cáo của các đơn vị.

4. Thông báo: Phần mềm hỗ trợ chức năng gửi thông báo
của đơn vị cấp trên cho các đơn vị cấp dưới trực
thuộc về các nội dung liên quan đến công tác quản lý,
công tác chuyên môn, lịch kiểm tra và các thông báo khác.

4. Yêu cầu về bảo mật mức dữ liệu

Hệ thống cung cấp cơ chế phân quyền cho từng nhóm, từng
người sử dụng đảm bảo theo chức năng nhiệm vụ
được phân công. Cụ thể:

- Các quyền cho các đơn vị cơ sở chỉ truy cập được
vào dữ liệu do đơn vị mình quản lý.

- Đối với các đơn vị tổng hợp thì có quyền tra cứu
đến dữ liệu từ các đơn vị cơ sở trực thuộc.

- Đối với cơ quan chủ quản thì có quyền tra cứu toàn
bộ dữ liệu từ các đơn vị cơ sở trực thuộc mình
quản lý.

- Hệ thống cung cấp cơ chế sao lưu tự động dữ liệu
định kỳ theo yêu cầu (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
và đột xuất) và được thiết lập lưu trữ qua các
thiết bị lưu trữ sẵn có của cơ quan chủ quản. Trên cơ
sở các dữ liệu được lưu trữ, hệ thống được phục
hồi ngay khi có sự cố.

5. Bản quyền

Bản quyền vĩnh viễn

6. Bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật, phát
triển phần mềm

Miễn phí trong vòng 24 tháng

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, xuất xứ ... (nếu có)
của hàng hóa trong các bảng yêu cầu nêu trên là để minh
họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật và
chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà thầu có thể7 lựa chọn
hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương
hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng
phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính
năng sử dụng “tương đương” hoặc cao hơn so với các
yêu cầu tối thiểu để dự thầu và phải có tài liệu
để chứng minh.

2.2. Yêu cầu tài liệu để chứng minh tính hợp lệ, phù
hợp, đáp ứng của hàng hóa dự thầu:

- Giấy chứng nhận quyền tác giả, tác phẩm đối với
phần mềm do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giấy phép bán hàng khi đơn vị dự thầu không phải là
nhà sản xuất, không phải đơn vị sở hữu quyền tác
giả, tác phẩm đối với sản phẩm phần mềm (bản sao có
công chứng, hoặc sao y của đơn vị đơn vị sở hữu
quyền tác giả, tác phẩm sản phẩm phần mềm).

3. Các yêu cầu khác

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, chủ đầu tư, bên mời
thầu có quyền yêu cầu nhà thầu chạy thử phần mềm do
Nhà thầu chào thầu để khẳng định phần mềm đó có
đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng đáp ứng yêu
cầu của E-HSMT. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến
hành kiểm tra, thử nghiệm do Bên A chỉ định [Ghi thời
gian, địa điểm, cách thức tiến hành, chi phí cho việc
kiểm tra, thử nghiệm...cũng như quy định về cách thức
xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua
kiểm tra, thử nghiệm]. Mọi chi phí liên quan kiểm tra, thử
nghiệm do Bên B thanh toán.

PAGE \* MERGEFORMAT 7

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5216 dự án đang đợi nhà thầu
  • 85 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 80 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13040 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14830 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây