Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:14 21/09/2020
Số TBMT
20200955073-00
Công bố
12:09 21/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đầu tư xây dựng trụ sở PGD Gia Lộc thuộc Chi nhánh VCB Hải Dương
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn vốn đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ và chi phí hoạt động của VCB
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng trụ sở PGD Gia Lộc thuộc Chi nhánh VCb Hải Dương
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình xây dựng trụ sở PGD Gia Lộc thuộc chi nhánh VCB Hải Dương đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
12:09 21/09/2020
đến
14:00 01/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 01/10/2020
Mở thầu tại
Trụ sở ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh VCB Hải Dương - Số 66 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn thành phố Hải Dương
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
107.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm lẻ bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 62

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG
s Ố:=f24 /QĐ-HDU.HCNS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày ^vTthảng 9 năm 2020
QUYỂT ĐỊNH
V/v phê duyệt HSMT gói thầu “Thi công xây dụng và lắp đặt thiết bị công trình”
dự án đàu tư xây dụng trụ sở PGD Gia Lộc thuộc Chi nhánh VCB Hải Duong
GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CN HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 09/11/2016 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-VCB-XDCB ngày 13/8/2020 của Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng trụ sở PGD Gia Lộc thuộc Chi nhánh VCB Hải Dương;
Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu Hồ sơ mời thầu gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình” dự án đầu tư xây dựng trụ sở PGD Gia Lộc thuộc Chi nhánh VCB Hải Dương do Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại IBT lập tháng 9/2020;
Trên cơ sở Tờ trình ngày 17/9/2020 của Ban triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở phòng giao dịch Gia Lộc thuộc Chi nhánh VCB Hải Dương về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình” dự án đầu tư xây dựng trụ sở PGD Gia Lộc thuộc Chi nhánh VCB Hải Dương.
Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình” dự án đầu tư xây dựng trụ sở PGD Gia Lộc thuộc Chi
QUYẼT ĐỊNH
1
nhánh VCB Hải Dương do Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại IBT lập tháng 9/2020.
Điều 2: Giao Ban triển khai dự án đàu tư xây dựng trụ sở phòng giao dịch Gia Lộc thực hiện một số nội dung liên quan để thông báo mời thầu cho phù hợp với thực tế triển khai, tổ chức thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu bảo đảm tuân thủ các quy định về đấu thầu hiện hành của pháp luật và của nội bộ VCB.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4: Thành viên Ban triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở phòng giao dich Gia Lôc chiu trách nhiêm thi hành Quyết đinh này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4 ( để t/h);
- Lưu HCNS.
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Cao Cường
2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4925 dự án đang đợi nhà thầu
  • 516 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 623 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13011 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15030 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây