Thông báo mời thầu

Bảo trì, bảo dưỡng và thử hoạt động hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động năm 2020 tại Truyền tải điện miền Đông 2

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:50 21/09/2020
Số TBMT
20200955238-00
Công bố
11:39 21/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Bảo trì, bảo dưỡng và thử hoạt động hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động năm 2020 tại Truyền tải điện miền Đông 2
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Bảo trì, bảo dưỡng và thử hoạt động hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động năm 2020 tại Truyền tải điện miền Đông 2
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí sản xuất năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Bảo trì, bảo dưỡng và thử hoạt động hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động năm 2020 tại Truyền tải điện miền Đông 2
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Dương

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:39 21/09/2020
đến
14:00 24/09/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 24/09/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Bảo trì, bảo dưỡng và thử hoạt động hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động năm 2020 tại Truyền tải điện miền Đông 2". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Bảo trì, bảo dưỡng và thử hoạt động hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động năm 2020 tại Truyền tải điện miền Đông 2" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 42

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Mẫu số 01

PHẠM VI CUNG CẤP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

       Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh
mục các dịch vụ yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ khối lượng mời thầu
và các mô tả dịch vụ với các diễn giải chi tiết (nếu thấy cần thiết).

Tiến độ thực hiện gói thầu

240 Ngày

STT
Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ
Đơn vị
Khối lượng mời thầu

1
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Tủ điểu điều khiển trung tâm (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Tủ
17

2
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Đầu dò khói (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
456

3
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Đầu dò nhiệt (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
235

4
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Chuông, còi (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
95

5
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Nút nhấn khẩn (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
144

6
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Đèn báo cháy (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
83

7
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Tủ điều khiển trung tâm (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Tủ
18

8
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Tủ trung gian (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Tủ
29

9
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Máy bơm điện (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Máy
14

10
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Máy bơm diesel (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Máy
13

11
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Máy bơm bù áp (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Máy
12

12
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Tủ điều khiển máy bơm điện (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Tủ
14

13
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Tủ điều khiển máy bơm diesel (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Tủ
13

14
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Tủ điều khiển máy bơm bù áp (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Tủ
12

15
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Bình điều áp (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Bộ
11

16
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Van an toàn (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
17

17
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Van chặn, van cổng (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
325

18
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Van bướm (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
43

19
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Van một chiều (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
36

20
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Van deluge (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Bộ
49

21
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Trụ nước chữa cháy (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Trụ
85

22
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Trụ tiếp nước chữa cháy (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Trụ
8

23
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Chuông, còi báo cháy (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
73

24
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Relay áp lực (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
37

25
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Đồng hồ áp lực (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
102

26
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động Lọc rác (02 lần/ 01 năm)

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
31

27
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động hệ thống phun sương và thử đầu dò nhiệt tại MBA 220kV 250MVA trở lên (01 lần/ 01 năm), MBA 500kV 450MVA-600MVA, kháng KH504 khi cắt điện MBA.

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Hệ thống
49

28
Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, thử hoạt động đầu dò nhiệt tại MBA 220kV 125MVA (01 lần/ 01 năm), khi cắt điện MBA.

Thực hiện đầy đủ, chi tiết như Quy định tại Phụ lục Các yêu cầu khác đính kèm E.HSMT
Cái
4

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4925 dự án đang đợi nhà thầu
  • 516 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 623 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13011 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15030 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây