Thông báo mời thầu

Dịch vụ bọc 3LPE (cho 01 Barred Tee và 02 elbow)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:07 18/09/2020
Số TBMT
20200952090-00
Công bố
17:58 18/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Dịch vụ bọc 3LPE (cho 01 Barred Tee và 02 elbow)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dịch vụ bọc 3LPE (cho 01 Barred Tee và 02 elbow)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:58 18/09/2020
đến
09:00 28/09/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 28/09/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.900.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu chín trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Dịch vụ bọc 3LPE (cho 01 Barred Tee và 02 elbow)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Dịch vụ bọc 3LPE (cho 01 Barred Tee và 02 elbow)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 70

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

VIETSOVPETRO
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
Approved by Deputy General Director “VIETSOVPETRO’
Ẹ7
TRAN XU AN HOANG
0TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
THUÊ DỊCH VỤ BỌC CHÓNG ĂN MÒN CHO ELBOW VÀ TEE
DOC. NO : NCS2-VSP-PW-2-00-3-TE-004 REV : 0
ISSUED FOR BID DATE : 02/07/2020
PHÁT HÀNH ĐỂ MỜI THẦU
TIÊU CHỈ ĐÁNH GIÁ NC S2-VSP-PW-2-00-3-T E -004
THUÊ DỊCH VỤ BỌC CHỐNG ĂN MÒN CHO Rev. 0
V ETSOVPETRO ELBOW VÀ TEE Page 2 of2
Agreed by:
Dừector of OCD Deputy Dừector of OCD Checked by PCD: Manager of PMD Deputy Manager of PMD Prepared by PCD: Expert of PMD Engineer of PMD
Tran Nguyen Hung Nguyen Manh Hung
Nguyen Mau Thong Nguyen Van Hai
BẢNG ĐIẾM ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT
THUÊ DỊCH VỤ BỌC CHÓNG ĂN MÒN CHO ELBOW VÀ TEE
Mục đánh giá Tên gọi các tiêu chí Điếm Chấm điềm Nguyên nhân giảm điểm
Mức I Mức II Mức III
1 TIỀM NĂNG CÕNG NGHẸ - KỸ THUẬT VÀ KINH NGHIẸM CỦA NHA THẢU 20.00% 100.0%
1.1 Khả năng kỹ thuật. 25.0% 100%
1.1.1 Lĩnh vực hoạt động chính của công ty liên quan tới bọc bê tông 50% 100%
1.1.2 Được cằp các chứng chỉ và giấy phép cần thiết 50% 100%
1.2 Chức năng chính của công ty 25.0% 100%
1.2.1 Hoạt động trong lĩnh vực bọc bê tông cho các loại pipe, fitting (elbow, tee..) trong lĩnh vực dầu khí 60% 100%
1.2.2 Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ khác 20% 100%
1.2.3 Khả năng kỹ thuật và kinh nghiệm của các nhà thầu phụ (nếu có) 20% 100%
1.3 Kinh nghiệm của công ty trong lĩnh vực bọc bê tông 50.0% 100%
1.3.1 Đã từng bọc oê tông tương tự > 2 dự án 80% 100%
1.3.2 Nhà thầu bọc ống: tự thực hiện toàn bộ nội dung công việc (nếu phối hợp với thầu phụ khác phải có thoả thuận cả hai/ba bên) 20% 100%
2 DANH MỤC VA nÊU CHÍ KỶ THUẬT 50.00% 100.0%
2.1 Công tác vận chuyển vật tư 5.0% 100%
2.1.1 Có phương án và vận chuyển vật tư từ kho Xi nghiệp Dịch vụ (VSP) tới nơi sản xuất và sản phẩm thành phẩm đã bọc trả lai cho VSP phù hợp với tiến độ 60% 100%
2.1.2 Danh mục nhân sự, các thiết bị nâng và phương tiện vận chuyên 40% 100%
2.2 Côna tác boc 3LPE cho ổng 78.0% 100%
2.2.1 Vật liệu 3LPE có chứng chỉ của nhà sản xuất rõ ràng 30% 100%
2 2.2 Vật liệu 3LPE được sản xuất trong năm 2019 hoặc sau 30% 100%
2.2.3 Các thônq số kỹ thuật đáp ứng YCKT va Spec. 40% 100%
2.3 Bảo quản, bổc dỡ và vận chuyển vật tư/sản phẩm thành phẩm (cam kết của nhà thầu+ quy trình) 2% 100%
2.4 Công tác kiểm tra và thử nghiệm 15% 100%
2.5.1 Năng lực kinh nghiệm của phòng thí nghiệm như: giấy phép hoạt động, lĩnh vực hoạt động, Hiệu lực, nhân sư tham gia, máy móc thí nghiệm còn giáy phèp kiểm định. 100% 100%
Mục đánh giá Tên gọi các tiêu chí Điếm Chấm điểm Nguyên nhân giảm điểm
Mức 1 Mức II Mức III
3 KHẢ NĂNG VÈ THỰC HIẾN CÁC NGHĨA vụ HỢP ĐỒNG 30.00% 100.0%
3.1 Tiến độ bọc và bàn giao sản phẩm ống. 50% 100%
3.2 Khối lượng các công tác khác trong quá trình thực hiện hợp đồng. 50% 100%
3.2.1 Hồ sơ hoàn công (cam kết đáp ứng đầy đủ số lượng và chất lượng) 50% 100%
3.2.2 Cam kết bảo hành sản phẩm trên 24 tháng 30% 100%
3.2.3 Chứng chỉ xuất xứ của nhà sản xuất, cung cấp vật liệu chính đầy đủ 20% 100%
Tổng cộng điểm mức 1 100.00%
Ghi chú: Điều kiện tiên quyết:
1- Điểm tối thiểu phải đạt 80% mới được coi đáp ứng kỹ thuật.
2- Bất kỳ mục nào có điểm tại mức II bằng 0 đều không đáp ứng kỹ thuật và hồ sơ sẽ bị loại.
Cách chấm trong cột "Chấm điểm":
1- Thông tin đầy đủ, các thông số kỹ thuật đáp ứng hoàn toàn: 100%
2- Thông tin không đầy đủ. hoặc các thông số kỹ thuật chưa đáp ứng hoàn toàn, nhưng chấp nhận được: 10*90%
3- Thông tin không rõ ràng, hoặc các thông số kỹ thuật không đáp ứng 0%
PV GAS PETROVIETNAM GAS CORPORATION PETROVIETNAM SOUTH-EAST GAS PROJECT MANAGEMENT BOARD
PROJECT NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
STAGE EPC FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
GENERAL ARRANGEMENT DRAWINGS FOR ELBOW & TEE
BẢN QUẲN LÝ Dự ÁN KHÍ ĐÔNG NAM BỘ PVGaS seg
TÀI LIỆU ĐỂ THÔNG TIN INFORMATION ONLY ——Jigà)'/(late.„.„_tháng/nionth_..„.nỉm/Ỵear._ Chức vụ/Positton: \ , < Cbữ kỷ/Signature: / Họ và tin/FuDname: A'”

Ì * . ÚT y‘:\ w /
if^TT V S' > VAviit^ rim /
AC 04/03/20 Issued for Approval h’ Jm /
Rev. Date Description POTS VSP PVGAS SEG
y/.Si*. ^ WiL/LAAIji A\ ^511 Document Number: NCS2-VSP-PW-2-00-PL-DWG-0056
LIỀN DANH TỎNG THAU VIETSOVPETRO - LILAMA - NAGECCO Number of pages: (including cover pages}
PV GAS
PETROVIETNAM GAS CORPORATION PETROVIETNAM SOUTH-EAST GAS PROJECT MANAGEMENT BOARD
PROJECT
STAGE
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
EPC FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
GENERAL ARRANGEMENT DRAWINGS FOR
ELBOW & TEE
VIETSOVPETRO
IPETBOSETCDI
AC 04/03/20 For Approval - ắữ^L _
2 28/02/20 For review ( ""
1 20/02/20 For review
Rev. Date Description Review Check PM
VIETSOVPETRO JOINT VENTURE
POTS VENDOR ELBOW & TEE
Document Number: NCS2-VSP-PW-2-00-PL-DWG-0056
Number of pages: (including cover pages)
V1EĨSOVPETRO
NCS2 GAS PIPELINE PROJECT
VENDOR FRONT SHEET
DOCUMENT TITLE
GENERAL ARRANGEMENT DRAWING
TOTAL NO.OF PACES (INCLUDING FRONTSHEET) 08
VENDOR S ORDER NO. TBA
VENDOR'S OWN DOCUMENT NO REV. NO DATE VENDOR'S APPROVAL
DE-00I A 14.02.2020 vu THF TRUNG
DE-001 B 26.02.2020 VI THE TRUNC

Submitted For :
® REVIEW 03 approval
NCS2 GAS PIPELINE PROJECT
□ INFO □ FINAL DOCS
REVIEW DOFS NOT CONSTITUTE ACCEPTANCE OF DESIGN DEr.AtLS, CALCULATIONS. TEST METHODS OR MATERIALS DEVELOPED OR SELECTED BY VENDOR NOR DOES IT RELIEVE VENDOR FROM FULL COMPLIANCE WITH CONTRACTUAL OR OTHER OBLIGATIONS.
VENDOR
NAME:
PACKAGE
DESCR1PT1
ON:
POTS
VT-011/19-DADV ELBOWS & BARRED TEES
□ I. ACCEPTED
o 2. ACCEPTED, PROCEED WITH WORK AND
INCORPORATE COMMENTS AND RE-SUBMIT
PO NO: TBA
TAG NOS./PO ITEM NOS:
□ 3. NOT ACCEPTED
REVISE AND RE-SUBMIT.
□ 4. FOR INFORMATION ONLY
END USER
Name:
Dale:
Sign:
PACKAGE NO. VDRL CAT. SEOUENCE NO. REV.
NCS2-VT-II UE 001 B
AL
LLỈÉO
IB
fitting , onđ tỉíìnoửi
s
tioutl #ACCO*OI S^Jk.
ALLIED GROUP
DRAWINGS
No.: DWG-0056 Rev. 1 PAGE 1 OF 7
A
ALUBD GflOỰP
DESCRIPTION: BARRED TEES AND ELBOWS
MATERIAL. ASTM A860 WPHY65 SMLS
CUSTOMER: PETROLEUM OFFSHORE TRADING AND
SERVICES JOINT STOCK COMPANY
PROJECT NAM CON SON 2 PIPELINE PROJECT
p.o. N°: 005-2020/PS-TMDV/MHH
ALLIED JOB N^: AL/20C-0056
SPECIFICATIONS: ASTM A860-18
NCS2-PVE-REFD-2-00-11-SP-005 REV.AC NCS2-VSP-PW-2-00-PL-TR-003 REV.AC NCS-PVE-REFD-2-00-02-SP-003 REV.AC NCS2-PVE-REFD-2-00-02-DS-003 REV.AC NCS2-NAG-DD-2-01-02-003 REV.AC NCS2-PVE-REFD-2-00-02-DS-003 REV.AC NCS2-PVE-REFD-2-00-02-SP-005 REV.AC
s« -1 3 -J i I Sill a 5 2 ị 3|«*

1 25/05/2020 FOrt APPROVAL G. POZ2! L CÃRRA' L. SlNiSI
n l.R/02/2020 FOR APPROVAL 6. POZZI L. CARRA' L. SI NISI
REV. DATE DESCRIPTION PREPARED BY VERIFIED BY APPROVED BY
ALLIED GROUP
DRAWINGS
No.: DWG-0056 Rev. 1 PAGE 2 OF 7
LINE ITEM DESCRIPTION Q.TY No. DRAWING
1 3 650 - 90" ELBOW, SEAMLESS, LONG RADIUS (R=1.50) MATCH TO PIPE 19.1MM WT (TBC), BW, ASTM A860 Gr. WPHY65 smls 5 43686
3 5 750x450 - BARRED TEE 600#, ASTM A860 Gr. WPHY65, BW ENDS MATCH TO PIPE wr OF 14.3MM X 19.05MM smls 1 DP-0005 DWG
6 10 750x650 - BARRED TEE 600#, ASTM A860 Gr. WPHY65, BW ENDS MATCH TO PIPE WT OF 14.3MM X 19.1MM smls 1 DP-0010 DWG
8 12 750x600 - BARRED TEE 600#, ASTM A860 Gr. WPHY65, BW ENDS MATCH TO PIPE WT OF 14.3MM X 24.64MM smls 1 DP-0012 DWG
10 14 650x600 - BARRED TEE 1500#, ASTMA860 Gr. WPHY65,8W ENDS MATCH TO PIPE WT OF 23.8MM X 38.89MM smls 1 DP-0014 DWG

+3.00
9913.00
DRAWING NOT TO SCALE DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES ARE INDICATIVE
ANGULARITY TOLFRANCE
„ || ,0< 2.28
J3-
- I
2.28
I p< 12.7
DETAIL A
O.D. 660.4
18.85 min
+2.28
19.10 . l.D. 622.2-5-M
Re/.No. (jute DosaipTion Issued by Oteckẽđ by Approves! by
customer: ALUED INTERNATIONAL S.R.L
13 TECTUBI RACCORDI Srp.A. •>*# pc. (!*j.t WjTttw Piotíuct: ELB 90° LR (R=l.50) BW DN 650 MATCH TO PIPE 19.1MM WT (TOC) ASTM A86Q WPHY65 5ML5 ITEM CUST 3
Material ASTM A860 WPHY65
P.0,: AL/20P0117 Item 1 Our ReT, : TI/7.0C-007M
43G8G Note: CH] <Ệ>>-
The ownership of thifi Di iwing Is reserved KsonUtg to cor*r*ci terms. 03 rwrrtprot!v»:eO.D. 609,0
ANGULARITY TOlERANCfc
M
7 ị 1— r

n r if'* 1_
0 • - *
toll. Q á 2,28
toll, p < 19
N*5+2 OARS ACC. TO NCS2-fAfE Rcrn.? 00-02-SP-003 A|)p.l
DETAIL B
Ovality Max. at the ENDS of TEE > J.1%
O.D. G09.G
Minimum w.th. according to Our Calculation sheet N° DP-0012 CALC.
GAGE BARS EQUALLY SPACED
MIN.
NOTE:
TE DN 750 X 600 WTH.3X 24,64 A3TM A 860 WPHY65
- PROJECT NAME = NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
- CUSTOMER PO ITEM NUMBER = 12
- DRAWING ISSUED BY : C.SOLENGHI APPROVED BY. I 7ACCONI
- DRAWING NUMBER = uP-0012DWG REV.l DID 26-02 2020
- DESIGN, DIMENSIONS AND TOLERANCFS ACC TO MSS SP 75- ASME B JI.R
- ALL DIMENSIONS ARE IN mm
- MATERIAL OF GAGE BAR AS IM A 516 GR. 65
Ovality Max. dt the ENDS of TEES - JJ%
DRAWING NOl TO SCALf
DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES ARE INDICATIVE
O.D. 609,6
toll. Q < 2,28
toll, p < 19
N«S+2 BARS ACC. TO NCS2-PVE-RCFD-2-00-02-SP-003 App.l
10
DETAIL B
Ovalily Max. at the ENDSol TEE > i.1%
O.D. 609,6
8,09 Mir / l.D. 531,821-2,28
1.5° Ị

t \ /
Minimum w.th. according to our Calculation sheet N° DP-0014 CALC.
CAGE BARS SHALL BE EQUALLY SPACED
MIN.
NOTE:
TE DN 660 X 600 WT 23,8 X 38,89 ASTM A 860 WPHY65
- PROJECT NAME = NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
- CUSTOMER PO ITEM NUMBER = 14
- DRAWING ISSUED BY : C.SOLENGHI APPROVED BY: L.ZACCONI
- DRAWING NUMBER = DP-0014DWG REV.l DTD 26-02 2020
- DESIGN, DIMENSIONS AND TOLERANCES ACC TO MSS SP 75- ASME B 31.8
- ALL DIMENSIONS ARE IN mm
MATERIAL OF GAGE BAR : ASTM A 516 GR. 65
DRAWING NOT TO SCALE
DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES ARE INDICATIVE
0.0. 457,2
0
DJ r

_____________b_______
N°4-+2 BARS ACC TO NCS2-PVE-ReFD-2-00-Q2-SP-003 App.t
10
DETAIL B
O.D. 457,2
Ovality Max. at the ENDS of TEE » ±1 %
I.D. 4l9,l+*2,28
Minimum w.th. according to our Calculation sheet N° DP-0005 CALC.
GAGE BAILS SHALL BE EQUALLY SPACF-D
TEE
19,05+ \.
min.

19,05
NOTE: M '
TE DN 750 X 450 WT 14,3 X 19,05 ASTM A 860 WPHY65
- PROJECT NAME = NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
- CUSTOMER PO ITEM NUMBER = 5
- DRAWING ISSUED BY : C.SOLENGH1 APPROVED BY: L.2ACCONI
- DRAWING NUMBER = DP-0005DWG REV.l DTD 26-02 2020
- DESIGN, DIMENSIONS AND TOLERANCES ACC. TO MSS SP 75- ASME B 31.8
- ALL DIMENSIONS ARE IN mm
MATERIAL OF GAGE BAR : ASTM A 51.6 GR. 65
toll. Q < 2,28
toll, p < 19
Ovality Max. at the ENDS of TEES" *1%
DRAWING NOT TO SCALE
DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES ARE INDICATIVE
N'5+2 EARS ACC, TO NCS2-PVE-ReFI)-2-00-02-SP-003 App.l
DETAIL B
0.0. 660.4
Minimum W.th. according to our Calculation sheet N° DP-0010 CALC.
GAGE BARS SHALL BE EQUALLY SPACED
\ 19,1+ \.
min.
TEE
19,1
Ovality Max. at the ENDS or TEE - *1%
1.0. 622,2+-2,28
NOTE:
TE DN 750 X 660 WT 14,3 X 19,1 ASTM A 860 WPHY65
- PROJECT NAME = NAM CON SON 2 GAS P1PEUNE PROJECT
- CUSTOMER PO ITEM NUMBER = 10
- DRAWING ISSUED BY : C.SOLENGHI APPROVED BY: L.ZACCONI
- DRAWING NUMBER = DP-001 ODWG REV.l DTD 26-02 2020
- DESIGN, DIMENSIONS AND TOLERANCES ACC. TO MSS SP 75- ASME B 31.8
- ALL DIMENSIONS ARE IN mm
MATERIAL OP GAGE BAR : ASTM A 516 GR. 65
toll. Q < 2,28
toll, p < 19
ORAVVING NOT TO SCALE
DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES ARE INDICATIVE
LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIFTSOVPETRO XÍ NGHIỆP XÂY LẮP
CỘNG HOÀ XÃ Hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: .../XL-19
Vũng Tàu, ngày. ($.. tháng Õ^tnăm 2020
í(fc - 16M
W
V/v: Phê duyệt YCKT, TCĐG cho gói thầu ‘‘Thuê dịch vụ bọc chóng ăn mòn cho Elbow va Tee. Dự án NCS2 điểu chinh .
(jf-tfT'-Zc
Kính gửi: Ồng Trần Xuân Hoàng
Phó Tổng Giám đóc XDCB - LDVN Vietsovpetro
Xí Nghiệp Xây Lắp kính chuyển tới Ông: YÊU CẦU KỸ THU ẠT, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO GÓI THẦU “THUÊ DỊCH VỤ BỌC CHÒNG ĂN MÒN CHO ELBOW VÀ TEE. Dự ÁN ĐƯỜNG ỐNG DẢN KHÍ NCS2 ĐIỀU CHỈNH”.
Bằng công văn này. Xi Nghiệp Xây Lắp kính đề nghị Ỏng xem xét, phê duyệt YCKT, TCĐG trên và chuyển bản gốc cho Xí Nghiệp Xây Lắp để thực hiện các công việc tiếp theo.
Trân trọng!
GIÁM ĐỐC XNXL
Nơi nhận:
- Như trên; -LưuVT, P.QLDA.
ĐẶNG ĐỨC PHONG
- P.QLDA - XNXL:
ỉ yn — /Vi ^
Thực hiện: N.M. Thụy - ext: 3503
%
PETROVIETNAM GAS CORPORATION PETROVIETNAM SOUTH-EAST GAS PROJECT MANAGEMENT BOARD
PROJECT
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
PACKAGE
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
NHÂN HP CTYKHÍ T NAM Y CO PH> QUẢN LÝ AN KHÍ
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
Document Number:
PV ENGINEERING NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
J.s.c Number of pages: 42
ENGINEERING i (including cover pages)
PROJECT
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
PACKAGE
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
Í yiL
AC1 03/01/19 Re-issued for Approval i lVC MR NNH NNT
AC 07/12/18 Issued for Approval LVC MR NNH NNT
2 08/11/18 Re-issued for Review LVC MR NNH NNT
1 26/10/18 Issued for Review LVC MR NNH NNT
Rev. Date Description Prepared by Checked by Approved by PM
PV ENGINEERING J.s.c Document Number:
líĩĩiiiTOraĩM ENGINEERING { NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
ì
PỈTMVIỈIHAM
ỊpvgasỊ
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
fist
FfcntVIETlWt
ENGINEERING
REVISION LOG
Doc No Doc Title Rev. Design Stage Remark
NCS2-PVE-FD-2-00-11 -SP-002 Anti-Corrosion Coating Specification for Onshore Pipeline AC FEED Updated
Rev. Date Issuance Purpose Section Changes Description
1 26/10/18 Issued for Review All Updated coating requirements in accordance with ISO 21809-1:2011.
2 08/11/18 Re-issued for Review 7.2; 8 Updated coating thickness for 26-inch pipeline from LFS to GPP2
AC 07/12/18 Issued for Approval 5 Revise pipeline parameters
AC1 03/01/19 Re-issued for Approval 2 Change Type 3.2 to Type 3.1

)
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11 -SP-001
Rev. AC1
Page 3/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ỊpvgasỊ anti-corrosion coating specification for engineering __________________________ONSHORE PIPELINES____________________________
TABLE OF CONTENTS
1. INTRODUCTION...................................................7
2. PURPOSE OF DOCUMENT............................................7
3. GENERAL INFORMATION............................................7
3.1 Definitions....................................................7
3.2 Abbreviations..................................................8
3.3 Unit of Measures...............................................9
4. CODES, SPECIFICATIONS AND REFERENCES..........................10
4.1 Codes & Standards.............................................10
4.2 Reference Documents...........................................13
5. PIPELINE PARAMETERS...........................................14
6. COATING MATERIAL REQUIREMENTS.................................15
6.1 General.......................................................15
6.2 3LPE Coating Material for Linepipe............................16
6.2.1 FBE Power Material............................................16
6.2.2 Adhesive Material........................................... 17
6.2.3 Polyethylene Top Coat Material................................17
6.2.4 Friction Coat.................................................18
6.3 Sintered 3LPE Coating Material for Bend..................... 19
6.3.1 FBE Powder....................................................19
6.3.2 Chemically Modified Polyethylene (CMPE) Top layer.............19
6.4 Repairing Materials...........................................19
7. 3LPE ANTI-CORROSION COATING REQUIREMENTS......................20
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001 Rev. AC1 Page 4/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT ■ ; ’ -: -lY'-: .
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION . _ , ;
ffTMMiimi FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2 . < ỵ.~ PilfWlElNAM
[PVGAS ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES ENGINEERING
7.1 Visual Appearance................................................. 20
7.2 Total Coating Thickness............................................20
7.3 Holidays...........................................................21
7.4 Adhesion (Peel strength)...........................................21
7.5 Impact Resistance..................................................21
7.6 indentation Resistance.............................................22
7.7 Elongation.........................................................22
7.8 Hot water Immersion Test...........................................22
7.9 Flexibility........................................................22
7.10 Cathodic Disbonding Resistance.....................................23
7.11 Hardness......................................................... 23
7.12 In Process Degradation of PE.......................................23
8. SINTERED 3LPE ANTI-CORROSION COATING REQUIREMENTS..................23
9. COATING PROCEDURE QUALIFICATION....................................24
9.1 Application Procedure Specification (APS)..........................24
9.2 Procedure Qualification Trial (PQT)................................25
10. COATING SYSTEM APPLICATION AND QUALITY CONTROL.....................25
10.1 Surface Preparation................................................25
10.2 Pre-Heating........................................................26
10.3 Coating Process....................................................27
10.4 Quality Control....................................................29
10.4.1 General............................................................29
10.4.2 Ambient Conditions.................................................29
10.4.3 Inspection of Uncoated Pipes/Bends before Blasting.................29
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-C01
Rev. ACl
Page 5/42
\
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
ENGINEERING
10.4.4 Inspection after Blasting.................................. 29
10.4.5 Application Temperatures.....................................30
10.4.6 Measurement and Logging......................................30
11. INSPECTION & TESTING.........................................30
12. REPAIR OF DEFECTIVE COATING..................................38
13. IDENTIFICATION AND MARKING...................................39
)
14. HANDLING, STORAGE AND TRANSPORT..............................40
14.1 General......................................................40
14.2 Handling.....................................................40
14.3 Storage......................................................40
14.4 Transportation...............................................41
15. DOCUMENTATION................................................41
Ì
Ì
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11 -SP 001
Rev. AC1
Page 6/42
rn2^'k'“// //kr,~ _ xV.W
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT r .S'S'iir :
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION
PETOVKTittH FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2 FElflOVlCTMM
PVGAS ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES ENGINEERING
)
)
ì
1. INTRODUCTION
Refer Project Introduction, Doc No. NCS2-PVE-ReFD-0-00-00-OT-001.
2. PURPOSE OF DOCUMENT
This specification presents the minimum requirements for coating materials, production, application and repair, quality control, inspection and testing, handling, transport and storage of anti-corrosion coating for the construction of the following pipelines with service temperature up to 70°c against corrosion in 30 years of design life.
• 26” gas pipeline from Landfall station (LFS) to Dinh Co Gas processing plant (GPP2);
• 30" sale gas pipeline from the GPP2 to Phu My Gas Distribution Center (GDC);
• 6" LPG pipeline from the GPP2 to Thi Vai Terminal;
• 6” condensate pipeline from the GPP2 to Thi Vai Terminal.
All coating processes and testing shall be covered by inspection certificate in accordance with EN 10204-2004, Type 3.1 or equivalent.
The coating system include:
• 3LPE coating system is used for buried steel linepipes;
• FBE & Chemically Modified Polyethylene coating systems (hereafter called Sintered 3LPE coating) is used for bends.
The coating requirements shall be in accordance with ISO 21809-1, DIN 30670 and this specification.
3. GENERAL INFORMATION
3.1 Definitions
PROJECT Nam Con Son 2 Gas Pipeline
OWNER/ PV GAS PetroVietnam Gas Joint stock Corporation
REPRESENTATIVE of OWNER/ COMPANY PetroVietnam South-East Gas Project Management Board (PV GAS SEG)
PVE/ CONTRACTOR Petrovietnam Engineering Consultancy Joint Stock Corporation
Purchaser It is an entity belonging to the COMPANY responsible to issue order for any product or
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 7/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
ENGINEERING
services complete with all technical and commercial documents.
VENDOR The company on which the purchase order or contract for supply of the goods or service is placed
Coating Applicator Party to whom the coating application work has been contracted
MANUFACTURER Any entity appointed by OWNER or REPRESENTATIVE of OWNER to manufacturer/Supplier materials for this project
3.2 Abbreviations
API American Petroleum Institute
APS Application Procedure specification
ASTM American Society of Testing and Materials
CSA Canadian Standards Association
CMPE Chemically Modified Polyethylene
DFT Dry Film Thickness
DIN Deutsches Institutfiir Normung
EN European standard
ESCR Environment Stress Cracking Resistance
FBE Fusion Bonded Epoxy
GDC Gas Distribution Center
GPP 2 Gas Processing Plant 2
HDPE High Density Polyethylene
ISO International Organization for standardization
ITP Inspection and Testing Plan
LFS Landfall station
MDPE Medium Density Polyethylene
MS Manufacturer Specification
MSDS Material Safety Data Sheet
MFR Melt Flow Rate
NACE National Association of Corrosion Engineers
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 8/42
n'j$
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT ■iy/i•-iU '
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION
(tlROVlEtHW FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2 P£TaaVlL1NAM
ỊpvtìAS ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES ENGINEERING
NCS2 Nam Con Son 2
PE Polyethylene
PQT Procedure Qualification Trial
SSPC Steel Structures Painting Council
uv Ultraviolet
3.3 Unit of Measures
The design shall be performed using the SI System of units as follows:
Table 3-1: Unit of Measure
1S§ Variables Symbol’ ill
Dimensions/ Distance/Thickness m or mm Meters or millimeters
Hardness BHN Brinell Hardness Number
Heat kJ Kilojoules
Particle Size u Microns
Pressure barg Bar gauge
Temperature °c Degree Celsius
Vacuum kPaa Kilopascals absolute
Velocity m/s or km/h Meters per second or kilometers per hour
Voltage V, VAC, VDC Volts, Volts Alternating Current, Volts Direct Current
Volume (liquid) m3,1 Cubic meters, liters
Weight (mass) kg Kilograms
Note 1. All other units which is not covered in this document shall be as agreed with the COMPANY.
17.
AN
Y
A!
0
N
u
M
ĨÍ
>lit III <1 • 1
ÌẤ
ế
)
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC l
Page 9/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION
FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
i'SHJ
FEIflOVIETTriM
ENGINEERING
4. CODES, SPECIFICATIONS AND REFERENCES
4.1 Codes & Standards
The following referenced documents are indispensable for this document. Unless specified otherwise, the latest edition of the following codes and standards shall be applied.
In the event of any inconsistency, conflict or discrepancy between the following references, the most stringent, safest and latest ones will be selected. Any critical inconsistency to the design shall be brought to the attention of COMPANY for decision.
American Petroleum Institute (API)
• API 5L Specification for Line Pipe
• API RP 5L1 Recommended Practice for Railroad Transportation of Line Pipe
American Society of Testina and Materials ÍASTM1
• ASTM D638 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics
• ASTM D792 Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement
• ASTM D1238 Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer
• ASTM D1505 Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient Technique
• ASTM D1693 Standard Test Method for Environmental Stress-Cracking of Ethylene Plastics
• ASTM D2240 Standard Test Method for Rubber Property -Durometer Hardness
• ASTM D4940 Standard Test Method for Conductimetric Analysis of Water Soluble Ionic Contamination of Blasting Abrasives
Canadian Standards Association fCSA)
• CSA-Z245.20 External Fusion Bond Epoxy Coating for steel Pipe
• CSA-Z245.21 External Polyethylene Coating for Pipe
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001 Rev. AC 1 Page 10/42
I
*H
lS
i
2

NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
■ iv:'i UPDATING FEED AND COST ESTIMATION
PtlBOvWrtAM FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2 PETRWIEIMUI
PVGAS] ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ENGINEERING
ONSHORE PIPELINES
Deutsches Institutfiir Normunq (DIN)
DIN 30670 Polyethylene Coatings for steel Pipes and Fittings
European standard (EN)
EN 10204 Metallic Materials - TypH of Inspection Documents
International Organization for standardization (ISO)
ISO 306
ISO 527-2
ISO 527-3
ISO 868
ISO 1133
ISO 1183
ISO 2808
ISO 4437
ISO 6964
ISO 8501-1
Plastics - Thermoplastic Materials - Determination of Vicat Softening
Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test conditions for moulding and extrusion plastics
Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for films and sheets
Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness)
Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics
Plastics - Methods for Determining the Density of Non-cellular Plastics
Paints and Varnishes -Thickness
Determination of Film
Buried Polyethylene (PE) Pipes for the Supply of Gaseous Fuels - Metric Series - Specifications
Polyolefin Pipes and Fittings - Determination of Carbon Black Content by calcination and Pyrolysis - Test Method and Basic Specification
Preparation of steel Substrates before Application of Paints and Related Products - Visual Assessment of Surface Cleanliness — Part 1: Rust Grades and Preparation Grades of Uncoated steel Substrates and of steel Substrates after Overall Removal of Previous Coatings
ISO 8502-3
Preparation of steel Substrates before Application
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 11/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
• ISO 8502-6
• ISO 8502-9
• ISO 8503-4
• ISO 8503-5
• ISO 10474
• ISO 11124
• ISO 11126
• ISO 15512
• ISO 21809-1
of Paints and Related Products - Tests for the Assessment of Surface Cleanliness - Part 3: Assessment of Dust on Steel Surfaces Prepared for Painting (Pressure-Sensitive Tape Method)
Preparation of steel Substrates before Application of Paints and Related Products - Tests for the Assessment of Surface Cleanliness - Part 6: Extraction of Soluble Contaminants for Analysis -The Bresle Method
Preparation of steel Substrates before Application of Paints and Related Products - Tests for the Assessment of Surface Cleanliness - Part 9: Field method for the conductometric determination of water-soluble salts
Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile “ Stylus instrument procedure
Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates -Part 5: Replica tape method for the determination of the surface profile
Steel and steel Products - Inspection Documents
Preparation of steel Substrates before Application of Paints and Related Products - Specifications for Metallic Blast - Cleaning Abrasives
Preparation of steel Substrates before Application of Paints and Related Products - Specifications for Non-metallic Blast - Cleaning Abrasives
Plastics - Determination of Water Content
Petroleum and natural gas industries — External coatings for buried or submerged pipelines used In
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 12/42
frffioviniuM
ỊpvgasỊ
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION
FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
ENGINEERING
pipeline transportation systems - Part 1 Polyolefin coatings (3- layer PE and 3- layer PP)
National Association of Corrosion Engineers (NACE)
• NACE.No2-SSPC-SP-10Near-White Metal Blast Cleaning
• NACE SP 0394 Application, Performance, and Quality Control of
Plant-Applied, Fusion-Bonded Epoxy External Pipe Coating
• NACE SP 0169 Control of External Corrosion on Underground or
Submerged Metallic Piping Systems
• NACE SP 0490 Holiday Detection of Fusion-Bonded Epoxy
External Pipeline Coatings of 250 to 760 pm (10 to 30 mil)
4.2 Reference Documents
[1.] Corrosion Control study Report for Onshore Pipelines, Doc. No. NCS2-PVE-ReFD-2-00-11 -RP-001.
[2.] Field Joint Coating specification for Onshore Pipelines, Doc. No. NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-002.
[3.] Specification for Onshore Sale Gas Line Pipe, Doc. No. NCS2-PVE-ReFD-2-00-02-SP-001.
[4.] Specification for Onshore Production Line Pipe, Doc. No. NCS2-PVE-ReFD-2-00-02-SP-002.
[5.] Specification for Onshore Hot Induction Bends, Doc. No. NCS2-PVE-ReFD-2-00-02-SP-004.
[6.] Specification for Onshore Concrete Weight Coating, Doc. No. NCS2-PVE-ReFD-2-00-02-SP-006.
[7.] Specification for Onshore Pipeline Construction, Doc. No. NCS2-PVE-ReFD-2-00-02-SP-009.
[8.] Onshore Pipeline Field Joint Coating Details Drawing, Doc. No. NCS2-PVE-ReFD-2-11 -B-4902.
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 13/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
5. PIPELINE PARAMETERS
The onshore pipelines parameters are presented in Table 5-1 as follows: Table 5-1 Onshore Pipeline Parameters
Description Unit upp Parameters
1. 26-inch onshore pipeline from LFS to GPP2:
Design life years 30
Pipe material - Carbon steel
Grade - API 5L X65MO, PSL2, LSAW
Outside Diameter mm 669.4
Wall Thickness mm 23.8
Max. Design Pressure barg 160
Design Temperature °c -10/70
Max. Operation Temperature °c 65
2. 30-inch Sale Gas onshore pipeline from GPP2 to Phu Mv GDC:
Design life years 30
Pipe material - Carbon steel
Grade - API 5L X65M, PSL2, LSAW
Outside Diameter mm 762
Wall Thickness mm 14.3
Max. Design Pressure barg 71
Design Temperature °c -10/65
Max. Operating Temperature °c 50
3. 6-inch LPG onshore pipeline from GPP2 to Thi Vai Terminal:
Design life years 30
Pipe material - Carbon steel
Grade - API5LX52Q, PSL 2, SMLS
Outside Diameter mm 168.3
Wall Thickness mm 5.6
Max. Design Pressure barg 49.1
Design Temperature °c -10/65
Max. Operating Temperature °c 50
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 14/42
KTOJVIEIHAH
ỊpvgasỊ
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION
FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
Description r Unit Parameters
4. 6-inch Condensate onshore pipeline from GPP2 to Thi Vai Terminal:
Design life years 30
Pipe material - Carbon steel
Grade - API 5LX52Q, PSL 2, SMLS
Outside Diameter mm 168.3
Wall Thickness mm 5.6
Max. Design Pressure barg 49.1
Max. Design Temperature °c -10/65
Max. Operating Temperature °c 50
Notes: The parameters shall be referred to Ref. [1.J.
6. COATING MATERIAL REQUIREMENTS
6.1 General
Before a coating system may be applied in a production run, VENDOR shall submit all the data to ensure that the coating system and the operator have been qualified. The raw materials shall be clearly identified with the following markings irrespective of the packaging used:
• Name of VENDOR/MANUFACTURER;
• Production Plant;
• Name of Product;
• Batch Number;
• Date of Manufacture;
• Storage temperature limits;
• Shelf life.
The raw materials requirements shall be satisfied:
• Nature and type of raw material;
• Technical requirements;
• Content of Conformity certificate;
• Content of Analysis certificate;
• Product Material Safety Data Sheets (MSDS).
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 15/42
/AJZ -O' xx\
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION
Hiffivitmui FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
PVGAS ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES ENGINEERING
All materials noted to be without the foregoing identification shall be deemed ^
suspect and don’t meet the requirements of this specification. They shall be Oh
rejected by COMPANY. Such materials shall be removed and replaced by a iQ
more qualified VENDOR. O'
The raw material shall be tested, 3LPE coating for linepipe & Sintered 3LPE ặị
coating for bend shall be manufactured comply strictly in accordance with the requirements of this specification, ISO 21809-1 and DIN 30670.
The physical properties of all the materials to be used for coating shall be tested and verified by their MANUFACTURERS prior to delivery to VENDOR'S coating works. VENDOR shall obtain from the MANUFACTURER of each batch consignment of FBE powder resin material, adhesive, PE material, ^
friction coat, repairing material test certificates to cover the properties. The coating materials MANUFACTURER must issue test certificates Type 3.1 (at 'M
least) for raw material and Type 2.2 for processed (as-applied) material ^
accordingly to EN 10204 (ISO 10474) for each batch of materials supplied to T
Coating Applicator and COMPANY for approval prior to their use. ^
,0
All raw materials shall be in powder form. The anti-corrosion coating system •=*
shall be suitable for a design life of 30 years in the service conditions.
All materials shall be handled and stored in VENDOR’S plant in accordance with the MANUFACTURER recommendations.
6.2 3LPE Coating Material for Linepipe
6.2.1 FBE Power Material
The epoxy primer material shall meet the following requirements specified in Table 6-1.
Table 6-1: Epoxy Powder Criteria
Property Test Method f value Limits ■ Ỉ • j __ __ _
Gel Time at 205 ± 3°c ISO 21809-1, Annex J Within 20% of the nominal value specified by the manufacturer
Moisture Content (%) CAN/CSA Z245-20, Clause 12.3-Titration 0.5 (max)
CAN/CSA Z245-20, Clause 12.4 - Mass Loss 0.6 (max)
Particle size CAN/CSA Z245-20, Clause 12.5 Max. retained on 150 pm and 250 pm sieves within Manufacturer's Specification
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11 -SP-001
Rev. AC1
Page 16/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
ENGINEERING
Property ■BMHH Value Limits:
(MS)
Density (g/l) ISO 21809-1, Annex N within ± 0.05 of the manufacturer's specified nominal value
Thermal Characteristics ISO 21809-1, Annex D £ 95°c and within Manufacturer's Specification
6.2.2 Adhesive Material
The adhesive properties are specified in Table 6-2.
Table 6-2: Adhesive Criteria
- Property f i Test Method l valu.ura.te
Flow Rate (g/10 min) ASTM D1238, 190°c/2.16kg or ISO 1133 According to MS
Moisture/Water Content ISO 15512 <0.1%
Reactive Site Content (NoIo1) According to MS According to MS
Density ISO 1183 Within the manufacturer's specified nominal value
Vicat Softening Temperature A/50 (9.8N) ISO 306 >85°c
Elongation at Break at 23±2°c ISO 527-2 or ISO 527-3 £ 600%
Tensile Yield Strength at 23±2°c ISO 527-2 or ISO 527-3 £ 8 MPa
Notes: 1. Reactive site content shall be also provided by Manufacturer/Vendor.
6.2.3 Polyethylene Top Coat Material
The virgin polyethylene resin properties are specified in Table 6-3.
Table 6-3 Virgin Polyethylene Resin Criteria
: Property Test Method I Value: Limits
Density ASTM D792 orASTM D1505 Density of base resin (PE material): £930 kg/m3
Melt flow rate ISO 1133 According to MS
Moisture/Water content ISO 15512 < 0.05%
Carbon black content ISO 6964 2.0 -2.5%
IN
Gi
Ệ1
r
c
!G
n
§
TV
T ►

NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 17/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSICN COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
ENGINEERING
pi Cb * 1 ị test Method! Value Limits
(mass fraction)
Elongation at break at 23°c ±2°c ISO 527 orASTM D638, Type IV sample; crossheạd speed 50mm/min & 600 %
Hardness ASTM D2240 Min. 60 Shore D
Heat aging CAN/CSA Z245-21, Clause 12.6 At least 65% of original tensile stress at yield; min. elongation of 150%
Tensile stress at yield ASTM D638; Type IV sample; crosshead speed 50mm/min £18.5 MPa
Vicat softening temperature A/50 (9,8 N) ISO 306 £110°c
Environmental Stress Crack Resistance (ESCR) (50°c, F50, 10% Igepal CO630 01 100% Igepal 00630) ASTM D1693 £ 1000 H cond. A or £ 300 H cond. B if density > 0.955 g/cm3
Oxidation induction time (intercept in the tangent method) ISO 11357 £ 30 min at 210°c or £10 min at 220°c
uv and thermal ageing ISO 21809-1, Annex G AMFR< 35 %
The top coat polyethylene used shall be a black compound with carbon black content of 2.0 - 2.5% (mass fraction) as specified in ISO 4437. That can prevent influence of ultraviolet radiation, oxygen in air and heat under the open sunlight. Moreover, polyethylene layer maintains it flexibility and toughness over the design life time of the project.
6.2.4 Friction Coat
Surface treatment to increase surface roughness of coating before applying concrete coating shall be either granule or powder application before cooling of the applied coating. This surface processing shall not affect the minimum thickness specified for the pipe coating.
Requirement for friction coat material shall not be affected extremely to PE outer layer as well as concrete coating. VENDOR shall provide datasheet & material certificate to COMPANY for approval before application.
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 18/42
jtr • NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT m PEIRDV1ETNAM
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION
PETROVmtiAM FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
IPV GAS I ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES ENGINEERING
6.3 'Sintered 3LPE Coating Material for Bend''
6.3.1 FBE Powder
The epoxy primer material for bend shall meet the following requirements specified in Section 6.2.1.
6.3.2 Chemically Modified Polyethylene (CMPE) Top layer
The material properties for Chemically Modified Polyethylene (CMPE) are specified in Table 6-4.
Table 6-4 Chemically Modified Polyethylene Criteria
Property ; Test Method Value Limits
Density ISO 1183-1 Density of base resin (PE material): £930 kg/m3
Melt flow rate (190°c/2.16 kg) ISO 1133-1 According to Manufacturer’s Specification
Carbon black content ISO 6964 2.0 - 2.5% (mass fraction)
Vicat softening point (9.8N) ISO 306 > 80’C
Oxidation induction time ISO 11357-1 According to Manufacturer’s Specification
Elongation at break ISO 527-2 According to Manufacturer’s Specification
Stress at yield ISO 527-2 According to Manufacturer’s Specification
Tear strength ISO 527-2 According to Manufacturer’s Specification
Shore hardness ISO 868 According to Manufacturer’s Specification
6.4 Repairing Materials
The repair products shall be:
• Suitable for the corrosion protection of the pipeline for the pipeline design conditions;
• Compatible with the applied pipe coating.
VENDOR/Coating Applicator shall submit data sheets with properties of the repair materials for approval by the COMPANY.
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 19/42
PV GAS j
NAM CON'SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOF PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
ENGINEERING
7. 3LPE ANTI-CORROSION COATING REQUIREMENTS
3LPE IS used to protect onshore pipeline from corrosion.
3LPE is multi-layer systems, so the temperature and time between subsequent layers shall be controlled to obtain sufficient interlayer adhesion.
Prior to beginning any production run, VENDOR shall demonstrate that the coating system will fulfill the qualification requirements in accordance with Section 10.4. Any modification of a qualified coating system shall not be permitted.
The main requirements for 3LPE anti-corrosion coating shall be according to ISO 21809-1 and presented as below.
7.1 Visual Appearance
The coating shall be free from blisters, pinholes, scratches or any other irregularities and shall have a uniform color and gloss.
7.2 Total Coating Thickness
The minimum thickness of 3LPE layers is described in Table 7-1 unless otherwise specified by the COMPANY.
The coating thickness shall be measured by means of a thickness meter based on eddy current 01 electromagnetic techniques, in accordance with ISO 21809-1, Annex A. The density of 3LPE is 970-980 kg/m3 will be confirmed by VENDOR.
Table 7-1: Min. Thickness of 3LPE Coating for Linepipes
Coating System f LrnoPii 3© Coating Thickness (mm)
30-inch - . V 5-inch
1st layer: Fusion Bonded Epoxy (FBE) 0.35 0.35 0.35
2nd layer: Adhesive 0.15 0.15 0.15
3rd layer: High Density Polyethylene (HDPE) 2.7 2.7 2.2
Total 3.2 3.2 2.7
For quality control purposes the coating thickness shall be measured at three locations per pipe (at the ends and 1 test on body), equally spaced along the
NCS2-PVF-RpFD-2-00-1 1-SP-001
Rev. AC1
Page 20/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION POADVIETNAM
PETĨ3V]E™.1! FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
Ipvgas ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES ENGINEERING
length of the pipe. At each location, the thickness shall be measured at four positions, equally spaced around the circumference of the pipe.
7.3 Holidays
The holiday detector shall be operated according to the standard ISO 21809-1, Annex B. The test voltage shall be 10 kV/mm of coating thickness and shall not exceed 25 kV.
A holiday test shall be carried out by means of an adjustable high voltage holiday tester having an audible and visual alarm. The scanning electrode shall consist of a metal brush or coil spring, fitting the diameter of the coated pipe,
7.4 Adhesion (Peel strength)
The adhesion of the coating system shall be determined by peel strength, using test procedure specified in ISO 21809-1, Annex c. The minimum peel strength values which no peeling of FBE layer at the given test temperatures is specified in Table 7-2.
Table 7-2 Minimum Peel strength of PE
Test temperature, *c ; - Peel strength, N/mm
20 ±3 Min. 15
80 ±3 Min. 3
The temperature of test samples shall be measured by means of an adapted probe on the external surface of the pipe at the root of the peeled strip. The peel force shall be graphically recorded over 140 mm using a constant peeling speed of 10 mm/min.
7.5 Impact Resistance
Before the test, the pipe surface shall be tested for the absence of holidays. The pipe sample shall be placed horizontally, supported directly under the impact area to avoid the effect of the elastic response of the pipe. The testing machine shall be placed in a vertical plane perpendicularly on the top of the pipe surface.
FBE is excellent adhesive to metal surface and high resistance to cathodic disbondment and hence the impact resistance test is only applied to the PE topcoat. The impact resistance of the PE coating system shall be tested according to ISO 21809-1, Annex E and the minimum impact resistance is specified in table below.
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 21/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
Table 7-3 Minimum Impact Resistance of FE
Test temperature. °c i Impact Resistance, J/mm
23 ±3 Min. 7 (Recommended value: 15-20)
7.6 Indentation Resistance
The indentation resistance of the coating system shall be tested in accordance with ISO 21809-1, Annex F. The maximum allowable indentation shall be as specified in Table 7-4.
Table 7-4 Indentation Resistance of PE
Ws*«en.D=raturerO —rrzrrrzssK- •. -Cị spf Indentation, mm
20 Max. 0.2
70 fmax. design temperature) Max. 0.4
The test shall be performed three times on a coupon cut from the pipe or on strips of polyolefin removed from the pipe surface.
The test sample, held within the penetrometer assembly, shall be placed in the thermostatically controlled chamber and set to the test temperature. The test sample shall be kept in the chamber for 1h. The readings on the dial gauge shall be recorded.
The indenter with the mass of 2.5 kg in total shall be loaded to the equipment. The test duration shall be 24h.
7.7 Elongation
The elongation at break of PE topcoat layer of coating sample shall be tested at ambient temperature and measured in accordance with ISO 527-3 shall be more than 600% for polyethylene coatings.
7.8 Hot water Immersion Test
This test involved total immersion of standard test specimens in hot water for a period of time, and then stress testing after exposure to determine retention of mechanical strength. Test shall be carried out in accordance with ISO 21809-1, Annex M. The criteria and frequency are described in Table 11-1.
7.9 Flexibility
This test shall be used to assess the flexibility of three layers polyolefin coatings, applied to a bare steel substrate. Coated test samples shall be tested in accordance with ISO 21809-1, Annex I. The presence of cracking shall constitute a failure in accordance.
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11 -SP-001
Rev. AC1
Page 22/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT f
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION » > ■■
(mwinww FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2 . j'i1 PETHUVIETIUM
PVGAS ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES ENGINEERING
7.10 Cathodic Disbonding Resistance '1
Cathodic disbonding tests shall be carried out in accordance with ISO 21809-1, Annex H, specified in Table 7-5. After testing, the maximum radius of disbonding must be less than the value listed in Table 7-5.
Table 7-5 Cathodic Disbonding Resistance
i Test temperature, °c. .Mi® i Disbonding radius, miilggf
23°C/28 days; -1.5V Max. 7
65°C/24 hrs, -3.5 V
7.11 Hardness
The hardness of the 3-LPE coating system shall be determined by test method specified in ISO 868. The Shore D hardness for 3-LPE coating system shall be 50 minimum.
7.12 In Process Degradation of PE
Test for PE degradation shall be carried out in accordance with ISO 1133 with frequency of this test shall be once in every shift. After testing, melt mass-flow rate (AMFR) for PE between raw and applied material must be less than the value listed in Table 11-1.
8. SINTERED 3LPE ANTI-CORROSION COATING REQUIREMENTS
Sintered 3LPE anti-corrosion coating system is used for bends. It is suitable for installation, operating and marine environmental conditions. The main requirements for Sintered 3LPE anti-corrosion coating shall be according to DIN 30670.
The coating thickness is specified according to Table 8-1.
Table 8-1: Min. Thickness of Sintered 3LPE Coating for Bend
Coating System • Bend Coating Thickness (mm)
26-Inch
1st layer: Fusion Bonded Epoxy (FBE) 0.35 0.35 0.35
2nd & 3rd layers: Chemically Modified Polyethylene (CMPE) 2.85 2.85 2.35
Total 3.2 3.2 2.7
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 23/42
HI NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION ■ -Jf.T . Ị
) V',1;— -Jv1' PHROVlEDUa FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
PVGAS ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES ENGINEERING
Inspection & testing requirements of Sintered 3LPE coating shall be referred to Table 11-2.
9. COATING PROCEDURE QUALIFICATION
9.1 Application Procedure Specification (APS)
Each coating system shall be qualified by Coating Applicator/VENDOR for every coating line. Coating Applicator/VENDOR shall only use coating materials qualified in accordance with the requirements listed from Section 6 to Section 8. The qualification shall be repeated in case of essential modifications of the coating line, coating materials and coating procedures. APS shall be according to ISO 21809-1, section 9.
Upon award of the order, Coating Applicator/VENDOR shall submit the necessary documents within four (4) weeks, for Purchaser/COMPANY’s approval. Coating Applicator/VENDOR shall prepare an Application Procedure Specification (APS) including, but not limited to the following:
• Incoming inspection, storage and handling of pipes/bends and pipe tracking procedures:
• Data sheets for coating materials, including any materials used for coating repairs:
• Data sheets for abrasive blasting materials;
• Certification, receipt, handling and storage of materials for coating and abrasive blasting:
• Cleaning procedure for all application equipment including water quality monitoring:
• Preparation of the steel surface including monitoring of environmental parameters, methods and tools for inspection, grinding of pipe surface defects and testing of surface preparation:
• 3LPE plant coating application for linepipe and sintered 3LPE coating application for bend, including tools/equipment for control of process parameters essential for the quality of the coating;
• Lay-out sketch or flow diagram for the coating plant for linepipe/bend;
• Methods and tools/equipment for inspection and testing of the applied coating;
• Repair procedure of coating defects and any associated inspection and testing;
• Preparation of coating cutback areas;
• Marking and traceability;
YKf
AM
ỐP1 \NL KHÍ .MB
5
'0

i
■)
5
•7
NCS2-PVF-ReFD-2-00-11 -SP-001
Rev. AC1
Page 24/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
[pvgasJ ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ENGINEERING
• Handling and storage of coated pipes/bends;
• Any special conditions for dispatch of coated pipes/bends, including protection of pipe/bends ends;
• Documentation.
After COMPANY has given approval, no change in plant set-up is permitted. However, unavoidable changes shall be executed only after obtaining written approval from COMPANY.
9.2 Procedure Qualification Trial (PQT)
Prior to start of production, Coating Applicator/VENDOR shall carry out Procedure Qualification Trial (PQT) at his expense to prove that his plant, materials, and coating procedures result in a quality of end product conforming to the properties stated in Table 11-1 & Table 11-2. PQT shall only be carried out only after obtaining of written approval of COMPANY. However, unavoidable changes shall be executed only after obtaining written approval from COMPANY. PQT shall be according to ISO 21809-1, Annex L.
During PQT, Coating ApplicatorA/ENDOR shall qualify various procedures forming a part of coating operations. At least 5 pipes/3 bends shall be coated in the qualification run. The coated pipes/bends of the qualification run shall pass all production quality control tests and the qualification tests. Only qualified coating material suppliers and products approved by COMPANY shall be authorized.
A full test report of the minimum requirements including frequency of testing and inspection, methods and acceptance criteria of anti-corrosion coating shown in Table 11-1 and Table 11-2 for pipes/bends shall be submitted to COMPANY for review and approval before any coating production is started.
10. COATING SYSTEM APPLICATION AND QUALITY CONTROL
10.1 Surface Preparation
Before the surface preparation starts, each pipe/bend shall be visually examined for dents, laps, defective bevels, and any other defects to identify defective pipes. Defective pipes/bends shall be removed from the coating line for repair or if repair is not possible, these pipes/bends may be rejected. Pipe/bend surface is suitable for coating when:
• Sharp edges, fillets, corners, and welds shall be rounded or smoothened by grinding.
• Hard surface layers (e.g. resulting from flame cutting) shall be removed by grinding prior to blast cleaning;
ONSHORE PIPELINES
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 25/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
PVGAS
ENGINEERING
• The surfaces shall be free from any foreign matter, such as residue, slivers, oil, grease; salt etc. prior to blast cleaning. All surfaces should be washed with clean fresh water prior to blast cleaning.
• After cleaning and prior to grit blasting, pipe/bend shall be stored under cover and kept warm and dry. Pipe/bend shall be handled and transported in such a manner as to ensure that no further contamination occurs.
The abrasives used in the coating plant shall be in accordance with ISO 11124.
The external surface to be coated shall be blast cleaned to at least the following requirements of ISO 8501-1.
The pipe/bend surface shall be visually checked for contamination with salts, oil or grease. Contaminated pipes shall be cleaned again.
Pipe/bend and components shall be maintained at least 3°c above the dew point temperature prior to coating. The ambient relative humidity should not exceed 85%. The pipe/bend surface temperature shall be checked with a thermocouple or another approved method.
Residual salts content on the surface of the prepared steel shall be in accordance with ISO 8502-6 and ISO 8502-9.
The blast-cleaned surface shall be in accordance with ISO 8503-4 and ISO 8503-5.
Pipes/bends final surface requirements shall be as follows:
• Surface cleanliness: grade Sa 2.5 “near white metal”, in accordance with ISO 8501-1;
• Dust levels: max. class 2 in accordance with ISO 8502-3;
• Surface profile: 50pm to 100pm in accordance with ISO 8503-4 and ISO 8503-5;
• Soluble salts content: max. 20mg/m2 in accordance with ISO 8502-6 and ISO 8502-9.
10.2 Pre-Heating
The pipe/bend to be coated shall be heated by electrical induction. Oil-fired pre-heating is not acceptable. Appropriate induction heating frequency shall be used to ensure "deep” heating. At the same time, intense skin heating must be avoided.
The coating shall be applied in accordance with the Application Procedure Specification (APS).
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 26/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE °ROjECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION 7=^77 v7*^J6£35F
\ 1 } PETRtMiTNAH FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2 . f PElHQVÌEmUI
PVGAS ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES ENGINEERING
)
The pipe/bend surface to be coated shall be heated to a temperature between 225°c and 240°c or as specified by the powder MANUFACTURER. The heating temperature shall in no case exceed 275°c (527°F). Any pipe/bend which is heated to above 275°c (527°F) shall be rejected and shall be reprocessed.
10.3 Coating Process
• Proper surface preparation is important to obtain the best possible adhesion;
• The pipes/bends shall be uniformly preheated to a temperature specified by the FBE powder MANUFACTURER for optimum application conditions as pre-heating step:
• The extrusion process shall be controlled so that no air is trapped between the adhesive and coating layers or within the overlapped layers and the specified thickness is obtained;
• Then, the pipe/bend should be cooled down by water shower or bath to appropriate temperature.
After water quenching at the pipe ends/bends, the coating shall be cut back over a length of 150 mm ± 20 mm unless otherwise specified. The coating shall be bevelled to an angle not exceeding 30° measured in the direction of the pipe axis. Uncoated pipe/bend ends shall receive a temporary protective coating for transit.
CƯV;
)
!
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 27/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
ENGINEERING
»> • •) Process flowchart
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11 -SP-001
Rev. AC1
Page 28/42
//SA <=£• á VAX
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION I" - --
1 PnRWlETOM FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2 pnwiETs:M
IPVGAS ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES MGINEERING
10.4 Quality Control
10.4.1 General M\
JNC
During production of the coating, Coating Applicator/VENDOR shall carry out ™
all quality control activities needed to ensure that the coating is being applied in accordance with the approved coating application procedures and that the final products comply with the requirements of this specification. 25
The minimum quality control tests criteria shall be indicated in Table 11-1 and Table 11-2. Records of all coating application and quality control test results shall be kept in accordance with section 15.
10.4.2 Ambient Conditions
The operator shall measure the ambient conditions at regular intervals during blasting and coating and keep records of prevailing temperature, humidity and dew point. If the conditions are outside the limits specified in this specification, the process shall be suspended until the requirements are met.
10.4.3 Inspection of Uncoated Plpes/Bends before Blasting
•Jj
Before surface preparation starts, each pipe/bend shall be visually examined n
for dents, laps, defective bevels and any other defects to avoid coating 11
unusable pipes/bends. Defective pipes/bends shall be removed from the Q
coating line for repair or, if repair is not possible, rejection.
H
The pipe/bend surface shall be visually checked for contamination with salts, oil or grease. Contaminated pipes/bends shall be cleaned again.
10.4.4 Inspection after Blasting
Each pipe/bend shall be inspected for surface cleanliness. Pipes/bends that do not comply with the requirements of section 10.1 shall be rejected and cleaned again.
The surface profile shall be measured at regular intervals. If the surface profile is outside the specified limits, the blasting material shall be checked and replaced as necessary. The affected pipes shall be re-blasted.
Each pipe/bend shall be checked for chloride contamination on the blasted surface. The surface finish after blast cleaning shall be inspected with the following International Standards:
• Surface cleanliness shall be determined by means of ISO 8501-1;
• Dust levels shall be determined by means of ISO 8502-3, max. allowable level shall be Class 2;
I
• Chloride contamination shall be determined by means of ISO 8502-9, max. content shall not exceed 20mg/m2;
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 29/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
iiilMWNP.T I ENGINEERING
• Surface profile measured from peak to trough, from 50 to 100 pm shall be determined by means of ISO 8503-4 & ISO 8503-5. If the measured value is not in this allowed range, that pipe/bend shall be rejected and blasted again.
10.4.5 Application Temperatures
The temperature of the pipe/bend surface shall be continuously monitored and recorded by means of suitable instruments, e.g., infrared sensors, contact thermometers or thermocouples. The extrusion temperatures of the adhesive and coating material for 3LPE shall be continuously recorded.
The monitoring instruments shall be independent of the temperature control equipment. The instruments shall be calibrated prior to each unit of production.
Any deviation from the recommended application temperature range shall be rectified. If immediate rectification is not possible, the production shall be stopped until the cause of the deviation has been eliminated.
Any pipe/bend coated during the duration of the temperature deviation shall be identified by marking and subjected to quality control tests in section 11 at the discretion of the inspector. Pipes/bends that do not comply with the quality control requirements shall be rejected, cleaned and recoated.
10.4.6 Measurement and Logging
All necessary information of line pipes/bends, coating materials, coated pipes/bends and quality control of them must be recorded.
Coating Applicator shall submit the template and content for COMPANY’S approval. The records must be traceable for further investigation.
11. INSPECTION & TESTING
Pipe Coating ContractorA/ENDOR shall establish and maintain a necessary quality assurance system to ensure that goods or services supplied comply with all respects with the requirements of this specification. The minimum inspection and testing to be performed shall be as indicated subsequently herein according to the approved ITP and APS.
The complete anti-corrosion coating for pipeline/bend shall meet Ihe requirements in Table 11-1 & Table 11-2 unless otherwise specified by the VENDOR and approved by the COMPANY.
Before shipment and transport, the results of any coated pipe/bend from each daily inspection report shall be reviewed and accepted by the COMPANY.
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11 -SP-001
Rev. AC1
Page 30/42
NATVt CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2 ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
Table 11-1 Testing Requirements and Acceptance Criteria for 3LPE Coating System for Linepipe
No. ; m Test Method B Fluency
PQJT liii ‘ . ■ gi^Production v'/V
1 1. Material Property
2 FBE powder material - Per Table 6-1 Each batch/lot Each batch/lot
3 Adhesive material - Per Table 6-2 Each batch/lot Each batch/lot
4 Polyethylene material - Per Table 6-3 Each batch/lot Each batch/lot
5 II. Surface Preparation
6 Surface condition before blasting Visual Inspection Free from contamination Each pipe Each pipe
7 Pipe temperature before blasting and relative humidity Per section 10.1 (According to ITP) Min. 3°c above dew point Max. 85% relative humidity Once Every 1 h or 4h
8 Size, shape and properties of abrasive Visual + certification ISO 11124 (All parts) (metallic) ISO 11126 (all parts) (non-metallic) Conformity to certificate and compliance with manufacturing/working procedures Once Each batch
9 Water soluble contamination of abrasives ASTM D4940 Conductivity ắ 60 mS/cm Once 1/shift
10 Soluble salt after Blasting ISO 8502-9 Ổ 20 mg/m2 (as NaCI) Each pipe Every 1 h or 4h
11 Visual Inspection of Blasted Surface ISO 8501-1 Grade Sa 2.5 Each pipe Each pipe
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 31/42
USA
2Ỉ"Ó-Zi'H-ii
-< —■ r1 -s /<ĩii
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT w UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
; No. ■fem Ỉ Requirement frequency
Acceptance Criteria PQT Production ;
12 Presence of Dust after Dust Removal ISO 8502-3 Rating max. 2 Each pipe Every 1 h
13 Surface Roughness ISO 8503-4 ISO 8503-5 50 to 100 pm (measured from peak to trough) Each pipe every 1 h
14 Calibration Measuring Device - ± 5% of target value - Once per shift
15 Phosphoric acid wash (if applicable) Measure coverage, dwell time, temperature and solution pH Note 1 Each pipe Each pipe
16 Visual inspection of pipe prior to introduction to coating line Visual Inspection Free from surface defects, no rust Each pipe Each pipe
17 lit FBE Application
18 Preheating temperature before coating Pyrometer Compliance with APS (Max. 275°C) Each pipe Continuous monitoring, recording of pipe temperature every 0.5h or according to MS
19 Minimum FBE thickness ISO 2808 0.35mm 1st pipe Once per pipe size when change over, or plant break down/stop over 24 hours with condition acceptance from Certificate Agent.
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11 -SP-001
Rev. AC1
Page 32/42

\w^=-5.r'x^//
NaWI con son 2 GAS PIPELINE PROJECT —'
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
No. hem Test Method u- tc Acceptance frequency
PQT Production rrooucvon
20 Degree of FBE cure ISO 21809-1, Annex D According to ITP and ATg s 5°c 1st pipe 1st pipe & 1 /shift
21 IV. PE Adhesive & PE Topcoat and Full Layer for Linepipe
22 Temperature of extruded adhesive and polyolefin Thermometer Compliance to APS Once Every 1 h
23 Minimum Adhesive thickness ISO 2808 0.15mm 1st pipe Once per pipe size when change over, or plant break down/stop over 24 hours with condition acceptance from Certificate Agent.
24 Total thickness of coating ISO 21809-1, Annex A Table 7-1 Each pipe Every 10 pipes, 4 measurements on each pipe end and 4 measurements on the pipe's middle section (12 readings)
25 Continuity/Holiday detection ISO 21809-1, Annex B Free of defects and discontinuities, delaminations, separations and holidays Each pipe, 100% surface area Each pipe, 100% surface area
26 Adhesion (Peel Sừength) ISO 21809-1, Annex c £15 N/mm at 20°C±3#C £ 3 N/mm at 80ec ± 3*c One pipe, both ends Every 4h, both ends or according to MS
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 33/42

NaM con son 2 GAS PIPELINE PROJECT —
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
' n't :i*' ' No. Item Test Method Requirements/ Acceptance Criteria
'Xilffi _v_ HI *QT H V* Production
27 Impact resistance ISO 21809-1, Annex E S7 J/mm, 23±3°C (Recommended value: 15-20 J/mm) 3 pipes Each batch/lot
28 Indentation resistance ISO 21809-1, Annex F, mass 2.5kg £0.2 mm, 20°C £0.4 mm, 70°C One pipe Each batch/lot
29 Elongation at break ISO 527-3 s 400% One pipe Each batch/lot
30 Cathodic Disbondment(No,o3) ISO 21809-1, Annex H £7 mm disbonding 65°C/24 hrs, -3.5V One pipe For first 500 pipes is required with proportion by 1/100; if five (05) test result passed, the proportion test for the next pipes shall be 1/500
£7 mm disbonding 23°C/28 days, -1.5V One pipe NA
£15 mm disbanding 70°C/28 days, -1.5V One pipe NA
31 Hot water Immersion Test(Noto3) ISO 21809-1, Annex M Average £2 mm disbonding and maximum £3 mm, 48 hours One pipe For first 500 pipes is required with proportion by 1/100; if five (05) test result passed, the proportion test for the next pipes shall be 1/500
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 34/42

NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT w UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
No. ■ ... ■ T—- ■ - '• V; Test Method ...... Requiems/; Production
32 Flexibility ISO 21809-1, Annex I No cracking at an angle of 2.0° per pipe diameter length One pipe NA
33 In process degradation of PE ISO 1133 A MFR S20% Once 1stpipe per shift
34 Hardness ISO 868 >50 Shore D One pipe Every 100 pipes
35 Cutback Measuring As per Section 10.3 Each pipe Recorded once per hour
36 Coating Repairs Visual/ ISO 21809-1, Annex B No holidays/damage Once for validation Each defect
Notes: 1. The cleaned pipe shall be checked to confirm the removal of soluble salts. If salt contamination exceeds 20 mg/m2, the pipe surface shall be cleaned with "Phosphoric acid wash”. The high-pressure hot water treatment will not be replaced since no removal of soluble salts. 2. NA: Not Application

NCS2-PVE-ReFD-2-00-11 -SP-001
Rev. AC1
Page 35/42
NaM con son 2 GAS PIPELINE PROJECT
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2 ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
Table 11-2 Testing Requirements and Acceptance Criteria for Sintered 3LPE Coating System for Bend
No. «1 lịĩ rest Method, •; • • • - Frequency -
orị-r I PQT I Production
1 I. Material Property
2 FBE powder material - As per Table 6-1 Each batch/lot Each batch/lot
3 CMPE material - As per Table 6-4 Each batch/lot Each batch/lot
4 II. Surface Preparation
5 As per Table 11-1, Section II
6 III. FBE Application
7 As per Table 11-1, Section III
8 IV. CM PE Layer and Full Layer for Bends
9 Total thickness of coating ISO 21809-1, Annex A or equivalent Table 8-1 Each bend 3 times per shift
10 Cathodic Disbondment (CD test) DIN 30670, Annex c max. 7mm at 23°C/28 day One bend NA
11 max. 7mm at 60°C/2 day Once per batch
12 Peel strength DIN 30670, Annex D 70N/cm at 23°c Each bend, both ends Onqe per PE batch when modification to the coating line are made
13 30N/cm at 70°c NA
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 36/42
NamvI con son 2 GAS PIPELINE PROJECT -UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR ONSHORE PIPELINES
No. . sg m Ệ ■ ■ ■ ".'7 ■ ■' 9 mm Test Method 1 Requirements/ ! ' • 1^999 ilvliỊ v ' :
PQT
14 Continuity (holiday detection) DIN 30670, Annex E No discharges Each bend. 100% surface area Each bend, 100% surface area
15 Elongation at break (23°c ± 2°C) DIN 30670, Annex F Min. 300% One bend Once per batch
1(5 Impact Resistance at 23°c ± 2°c DIN 30670, Annex H £ 7J/mm Each bend Once per batch
17 Low temperature impact resistance DIN 30670, Annex H £ 7J/mm (-40°c ± 2°C) Each bend NA
18 Indentation resistance DIN 30670, Annex 1 Max. 0.2mm (23°C) Max. 0.4mm (70°C) Each bend Once per baton
19 Specific electrical coating resistance (23°c ± 2°C) DIN 30670, Annex J St108Q.m2 Each bend NA
20 ■ uv resistance DIN 30670, Annex K AMFR ± 35% Each bend NA
21 Thermal ageing resistance DIN 30670,. Annex L AMFR ± 35% Each bend NA
22 Hardness ISO 868 £50 Shore D Eacn bend NA
23 Cutback Measuring As per Section 10.3 Each bend Each bend
24 Coating Repairs Visual/ ISO 21809-1, Annex B No holidays/damage Once for validation Each defect
25 Notes: 1. NA: Not Application
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 37/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION
FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2 ' Ỷ0ẫ:
PfRTVIETVUi ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR
PVGAS ONSHORE PIPELINES I I ENGINEERING i
12. REPAIR OF DEFECTIVE COATING
All coating damage whether a result of application, testing or handling shall be repaired or stripped and recoated. Repaired coating shall be qualified in accordance with the quality control procedures in Section 10.4. All repairs shall result in a coating thickness no less than the parent coating thickness. Repair will apply to the following:
The defect area shall not exceed 10 cm2 and the total number of defects being repaired shall not exceed 1 defect per metre length of pipe, unless otherwise specified and have no more than 3 holidays per pipe joint.
Damage caused to coating by handling such as scratches, cuts, dents, gouges, not picked up during holiday test, having a total reduced thickness on damaged portion, small defects and without exposing to bare metal will be repaired by heat shrink patch.
Table 12-1 Coating Repair
™ ........
Defect depth, % Repair type
< 20% No repair required
> 20% or à 52cm2 Heat shrink patch
If the size or number of defects exceeds these limits, the affected pipe/bend shall be stripped and recoated in accordance with the coating process. If the damaged areas requiring repair on two or more consecutive pipes/bends exceed these values, the coating process shall be stopped until the cause is established and eliminated.
In the event that the pipe/bend requires stripping of existing coatings, the temperature during the stripping shall not exceed 250°c and the pipe/bend shall be free of all adhering coating prior to entering the abrasive blast unit for re-processing.
Larger holidays shall be repaired using a compatible three-layer system. The damaged coating shall be removed and the coating cut back to a size exactly matching that of the two-layer patch. Undamaged FBE may remain on the pipe, but shall be roughened and all traces of co-polymer adhesive removed. The pipe shall be heated with hot air until the pipe surface reaches 100°c. A two-part liquid epoxy compound approved by COMPANY shall be applied to the bare areas and over the existing FBE with a minimum thickness of 635 microns. The epoxy shall butt up to the edge of, but not go over the existing co-polymer adhesive/polymer. Immediately after application of the liquid epoxy, a co-polymer/polymer two-layer repair patch pre-heated to above the
NCS2-PVE-ReFD-2-00-1 TSP-001
Rev. AC1
Page 38/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
PEW0V1ETKAM ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR :M§;<. ./ i’EIR'jVtfmr.M
PV GAS ONSHORE PIPELINES engineering!
melt temperature of the co-polymer adhesive but below the melt temperature of the outer polymer layer shall be pressed onto the epoxy. Care shall be taken to ensure that no air is trapped underneath the repair patch. The repair patch shall be fused with the original coating using a hot plate.
All repairs shall be subjected to a holiday detection test in accordance with this Specification. Testing of repairs shall be in the same form as testing coating.
Records shall be kept of all repaired pipes and shall include the repair and retest details.
13. IDENTIFICATION AND MARKING
Pipe Coating ApplicatorA/ENDOR shall maintain linepipe identification throughout the coating process. If linepipe/bend identification is removed during coating, it shall be replaced in COMPANY-approved manner, to ensure no linepipe/bend loses its unique number or heat number. Any linepipe/bend mot meeting that shall be rejected and replaced.
Identification shall be applied 100 mm from coating ends, inside the pipe/bend at each end. Letters and numerals shall be of adequate size.
All markings shall be stencilled and spray applied using a paint compatible with the coating material, and of contrasting colour.
The marking shall indicate, but not limited to, the following information:
• The linepipe/bend MANUFACTURER’S unique identification number and job number;
• Heat number;
• Diameter, wall thickness, weight and length, specification and class;
• Method of manufacture;
• Coated pipe/bend number;
• Coating type;
• Coating date;
• Colour band;
• Purchaser;
• Any other information considered relevant by COMPANY.
Pipe/bend Coating Applicator/VENDOR shall obtain prior approval from COMPANY for the marking procedure
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 39/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
ì I rTTTTiWn i; ft: ■ UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2 ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR
Ị PV GAS I ONSHORE PIPELINES I ENGINEERING
14. HANDLING, STORAGE AND TRANSPORT
14.1 General
At all time, coated pipe shall be handled, storage and transport in accordance with Ref. [7.].
Coating Applicator/VENDOR shall take receipt of the pipes/bends delivered by the pipe MANUFACTURER/ Supplier shall keep a record of the serial numbers of the delivered pipes. Upon receipt, the pipes/bends shall be inspected for transport damage or other defects. Damaged pipes/bends shall be separately stored and reported to Coating Applicator/VENDOR. Repairs shall only be carried out after approval by Coating Applicator/VENDOR.
During the various stages of the complete coating process, the VENDOR shall ensure that all pipes/bends shall be handled, stored and transported in such a manner that no damage is caused to the pipes and the applied coating. Instructions by the pipe MANUFACTURER and/or coating MANUFACTURER shall be strictly followed. The following instructions shall also apply:
14.2 Handling
Pipes shall only be lifted by means of slings, lifting hooks or vacuum lifters, fitted with suitable spreader bars. Hooks shall be padded with soft material to prevent damage to the beveled ends. Wire ropes shall not be used to lift coated pipes; chains shall never be used to lift the pipes.
Lifting trucks or front-end loaders shall have soft padded forks or grips to prevent damage to pipes or pipe coating.
Coated pipes/bends shall not be rolled or dragged over the ground.
Pipes/bends shall not be lifted in bundles without prior approval by Coating Applicator/VENDOR.
When more than one pipe is lifted, separate slings or hooks shall be used for each pipe and coated pipes shall be provided with soft padding between the pipes.
14.3 Storage
VENDOR shall strictly follow MANUFACTURER’S instructions and local regulations regarding storage temperature and methods for materials that are susceptible to change in properties and characteristics due to unsuitable storage.
o
Hi
H •*
ci
i
8<
A
*|l
MẾ <> , 1 it
A
==»
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 40/42

NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
i: •-„„ Is UPDATING FEED AND COST ESTIMATION FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
mRovitmus ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR (ETittVlEHTW
■ p V GAS ONSHORE PIPELINES ENGINEERING!
Pipes/bends shall be stored in designated areas. Pipes shall be stacked only to such a height that no damage is caused to the pipes or their coating due to the weight of other pipes.
Pipe supports shall be spaced such that no bending of pipes/bends occurs.
Piles of pipe shall be secured by wooden wedges or ground pins, provided with adequate padding to prevent coating damage, and of sufficient size to prevent collapse of the piles.
Coated pipes shall be stacked using soft separators such as rubber pads or tyre tread.
The coated bends shall be placed on pallet with rubber/soft material padded at 3 locations along the bend end. Packaging strip shall be used to secure the bend to the pallet.
When stored outdoors, pipes/bends shall be placed at a small angle to allow drainage of any rainwater from the inside of the pipes.
14.4 Transportation
During transportation, pipes shall be stacked and secured so as to prevent movement, abrasion.
15. DOCUMENTATION
Coating Applicator/VENDOR shall provide certification showing that the pipe/bend coating has been applied, inspected, tested that meets the requirements of this specification.
All documents shall be marked with Coating Applicator’s/VENDOR’S name, work, location, Purchase Order number and items and shall be considered valid only when signed by the COMPANY Representative.
Coating Applicator’s/VENDOR's documentation shall be designed to ensure full traceability of pipe/bend and coating materials through all stages of preparation, coating and testing. All documents shall be submitted to the COMPANY after completion of the coating work, together with the testing and inspection instruments’ calibration certificates as follow:
• Copies of the coating system information;
• Copies of qualification information;
• Copies of, or reference to, all procedures for coating of the pipes/bends;
• Batch numbers of the coating materials, the day and time of loading of each batch;
NCS2-PVE-ReFD-2-00-11-SP-001
Rev. AC 1
Page 41/42
NAM CON SON 2 GAS PIPELINE PROJECT
UPDATING FEED AND COST ESTIMATION
FOR PIPELINES AND STATIONS - PHASE 2
PETROWnUM ANTI-CORROSION COATING SPECIFICATION FOR
rvGASj ONSHORE PIPELINES ENGINEERING
• ! The order of coating, the day and shift of coating of each pipe/bend;
• Records of any repairs;
• Results of all quality control testing;
• Records of temperatures during the coating process for each pipe/bend, with the processing time of every tenth pipe/bend marked on the temperature chart with the pipe/bend number;
• Names and signatures of the responsible people for the coating process and quality control;
• All material logging records;
• Any other documentation as required by this specification and Purchase Order.
The coating system shall be applied to all external steel surfaces of the line
pipe/bend except the cut back length at each end of each pipe/bend.
Unless specified elsewhere, the total thickness required for the applied coating
together with details of the steel line pipes/bends are defined In
this specification.
NCS2-PVE-RehD-2-00-11-SP-001
Rev. AC1
Page 42/42

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5078 dự án đang đợi nhà thầu
  • 563 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 595 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13651 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15514 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây