Thông báo mời thầu

Mua sắm trang phục

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Đăng vào: 09:09 17/09/2020
Số TBMT
20200940513-01
Công bố
09:00 17/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm trang phục cho lực lượng Bảo vệ dân phố, đội Tự quản giữ gìn trật tự ATGT, trật tự đô thị năm 2020
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Mua sắm trang phục
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách quận
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm trang phục cho lực lượng Bảo vệ dân phố, đội Tự quản giữ gìn trật tự ATGT, trật tự đô thị năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:20 15/09/2020
đến
16:30 22/09/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:30 22/09/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
7.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm trang phục". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm trang phục" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 9

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại
Mục 17.2 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của ngân hàng hoặc
tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn
hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại Mục 17.1 ECDNT;
2. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính
(nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
3. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ
thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của
mình để tham dự thầu, thực hiện bảo đảm dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu, thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư
bảo lãnh, thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư
bảo lãnh dự thầu, thỏa thuận liên danh để đánh giá. Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ
được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
4. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng
tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng
thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành
viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không
đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không
đáp ứng yêu cầu.
Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh
giá E-HSDT của nhà thầu chính. Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí
về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
phụ).
Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu
chuẩn đánh giá quy định dưới đây, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và
kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá.

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:
Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thực hiện theo Mẫu số 03
Chương IV. Biểu mẫu này được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống.
2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:
Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt thực hiện theo Mẫu số 04 Chương
IV. Biểu mẫu này được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
TT

1

Tên thiết
bị, hàng
hóa

Mức độ đáp ứng

Đạt
Đáp ứng tất cả các yêu cầu
dưới đây:
- Mật độ:
+ Dọc (sợi/10cm): ≥ 460
+ Ngang: (sợi/10cm): ≥ 230
- Độ bền:
+ Dọc (N): ≥ 1600
+ Ngang (N): ≥ 650
- Áo: Khối lượng thực tế:
May đo
(g/m2): ≥ 215.
Quần áo
- Thành phần nguyên liệu:
xuân hè
+ Polyeste: ≥ 86%(± 1%)
cộc tay cho
+ Bông: ≥ 13% (± 1%)
các thành
- Độ bền giặt C(3) 60 độ- C
viên bảo
(cấp)
vệ dân phố
+ Thay đổi màu: 4-5
+ Dây màu: 4-5
Áo: Kiểu Bludong dài tay,
cổ đứng. May bật vai trang
trí; tay trái áo gắn phù hiệu.
Ngực áo thân trước may 2
túi ốp ngoài. Cúc áo bằng
nhựa cùng màu vải.
- Quần: May kiểu âu phục

Không đạt
Không đáp ứng một trong
các yêu cầu dưới đây:
- Mật độ:
+ Dọc (sợi/10cm): ≥ 460
+ Ngang: (sợi/10cm): ≥ 230
- Độ bền:
+ Dọc (N): ≥ 1600
+ Ngang (N): ≥ 650
- Áo: Khối lượng thực tế:
(g/m2): ≥ 215.
- Thành phần nguyên liệu:
+ Polyeste: ≥ 86%(± 1%)
+ Bông: ≥ 13% (± 1%)
- Độ bền giặt C(3) 60 độ C
(cấp)
+ Thay đổi màu: 4-5
+ Dây màu: 4-5
Áo: Kiểu Bludong dài tay,
cổ đứng. May bật vai trang
trí; tay trái áo gắn phù hiệu.
Ngực áo thân trước may 2
túi ốp ngoài. Cúc áo bằng
nhựa cùng màu vải.
- Quần: May kiểu âu phục

2

'- Phù hiệu thêu hàng chữ:
Bảo vệ dân phố, phía dưới
hàng chữ là hai bông lúa
chéo cuống nhau uốn cong
theo hai cánh phù hiệu; nền
phù hiệu màu xanh lục; hàng
chữ, bông lúa và viền xung
quanh
màu vàng nhạt.
Đáp ứng tất cả các yêu cầu
dưới đây:
Mật độ:
+ Dọc (sợi/10cm): ≥ 460
+ Ngang: (sợi/10cm): ≥ 230
- Độ bền:
+ Dọc (N): ≥ 1600
+ Ngang (N): ≥ 650
- Áo: Khối lượng thực tế:
(g/m2): ≥ 215.
- Thành phần nguyên liệu:
May đo
+ Polyeste: ≥ 86%(± 1%)
Quần áo
+ Bông: ≥ 13% (± 1%)
xuân hè
- Độ bền giặt C(3) 60 độ- C
cộc tay cho
(cấp)
các thành
+ Thay đổi màu: 4-5
viên đội tự
+ Dây màu: 4-5
quản giữ
Áo: Kiểu Bludong dài tay,
gìn trật tự
cổ đứng. May bật vai trang
ATGT, trật
trí; tay trái áo gắn phù hiệu.
tự đô thị
Ngực áo thân trước may 2
túi ốp ngoài. Cúc áo bằng
nhựa cùng màu vải.
- Quần: May kiểu âu phục
'- Phù hiệu thêu hàng chữ:
Bảo vệ dân phố, phía dưới
hàng chữ là hai bông lúa
chéo cuống nhau uốn cong
theo hai cánh phù hiệu; nền
phù hiệu màu xanh lục; hàng
chữ, bông lúa và viền xung

'- Phù hiệu thêu hàng chữ:
Bảo vệ dân phố, phía dưới
hàng chữ là hai bông lúa
chéo cuống nhau uốn cong
theo hai cánh phù hiệu; nền
phù hiệu màu xanh lục; hàng
chữ, bông lúa và viền xung
quanh
màu vàng nhạt.
Không đáp ứng một trong
các yêu cầu dưới đây:
- Mật độ:
+ Dọc (sợi/10cm): ≥ 460
+ Ngang: (sợi/10cm): ≥ 230
- Độ bền:
+ Dọc (N): ≥ 1600
+ Ngang (N): ≥ 650
- Áo: Khối lượng thực tế:
(g/m2): ≥ 215.
- Thành phần nguyên liệu:
+ Polyeste: ≥ 86%(± 1%)
+ Bông: ≥ 13% (± 1%)
- Độ bền giặt C(3) 60 độ C
(cấp)
+ Thay đổi màu: 4-5
+ Dây màu: 4-5
Áo: Kiểu Bludong dài tay,
cổ đứng. May bật vai trang
trí; tay trái áo gắn phù hiệu.
Ngực áo thân trước may 2
túi ốp ngoài. Cúc áo bằng
nhựa cùng màu vải.
- Quần: May kiểu âu phục
'- Phù hiệu thêu hàng chữ:
Bảo vệ dân phố, phía dưới
hàng chữ là hai bông lúa
chéo cuống nhau uốn cong
theo hai cánh phù hiệu; nền
phù hiệu màu xanh lục; hàng
chữ, bông lúa và viền xung

3

quanh
màu vàng nhạt.

quanh
màu vàng nhạt.

Đáp ứng tất cả các yêu cầu
dưới đây:

Không đáp ứng một trong
các yêu cầu dưới đây:

Chất Liệu: Áo Quần đi mưa
được may bằng màng PVC
màu ánh vàng, có độ dày từ
0,12mm đến 0,14mm, chun
cạp quần bản rộng 4cm,
chun súp cổ tay bản rộng
1cm. khóa cùng màu với
nguyên liệu chính, loại 5
răng, chỉ được may bằng vải
Quần áo đi
peco 50/3 cùng màu với
mưa
nguyên liệu chính, băng dán
chống thấm chuyên dùng
bản to 2 cm.
Kiểu cách may: Áo kiểu mở
ngực có khóa cài suốt, 2 bên
nẹp có tán nẹp cúc, Áo có
mũ rời, miệng mũ có dây rút.
Thân trước có túi dán, có
nắp. Quần cạp chun may
theo tiêu
chuẩn của ngành.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá

Chất Liệu: Áo Quần đi mưa
được may bằng màng PVC
màu ánh vàng, có độ dày từ
0,12mm đến 0,14mm, chun
cạp quần bản rộng 4cm,
chun súp cổ tay bản rộng
1cm. khóa cùng màu với
nguyên liệu chính, loại 5
răng, chỉ được may bằng vải
peco 50/3 cùng màu với
nguyên liệu chính, băng dán
chống thấm chuyên dùng
bản to 2 cm.
Kiểu cách may: Áo kiểu mở
ngực có khóa cài suốt, 2 bên
nẹp có tán nẹp cúc, Áo có
mũ rời, miệng mũ có dây
rút. Thân trước có túi dán,
có nắp. Quần cạp chun may
theo tiêu
chuẩn của ngành.

Phương pháp giá thấp nhất:
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 26 E-CDNT;
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần
túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu
về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập
E-HSDT.
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự
tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra
sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao
dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu,
không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu
tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử.
Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế
công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm
cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải
ghi kèm theo cụm từ "hoặc tương đương" sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy
định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử
dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà
thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về
xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực
hiện dự án, quy mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời
gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của
gói thầu.
- Tên gói thầu: E - Mua sắm trang phục.
- Chủ đầu tư: Công an quận Hai Bà Trưng
- Đại diện chủ đầu tư/Bên mời thầu: Công an quận Hai Bà Trưng
- Nguồn vốn: Ngân sách quận
- Hình thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc
gia.
- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng
có hiệu lực.
2. Yêu cầu về kỹ thuật

STT

Danh mục
hàng hóa

Yêu cầu kỹ thuật

- Mật độ:
+ Dọc (sợi/10cm): ≥ 460
+ Ngang: (sợi/10cm): ≥ 230
- Độ bền:
+ Dọc (N): ≥ 1600
+ Ngang (N): ≥ 650
- Áo: Khối lượng thực tế: (g/m2): ≥ 215.
- Thành phần nguyên liệu:
May đo Quần + Polyeste: ≥ 86%(± 1%)
áo xuân hè cộc + Bông: ≥ 13% (± 1%)
tay cho - các - Độ bền giặt C(3) 60 độ C (cấp)
1
thành viên- bảo + Thay đổi màu: 4-5
vệ dân phố+ Dây màu: 4-5
Áo: Kiểu Bludong dài tay, cổ đứng. May bật vai trang trí;
tay trái áo gắn phù hiệu. Ngực áo thân trước may 2 túi ốp
ngoài. Cúc áo bằng nhựa cùng màu vải.
Quần:
May
kiểu
âu
phục
'- Phù hiệu thêu hàng chữ: Bảo vệ dân phố, phía dưới hàng
chữ là hai bông lúa chéo cuống nhau uốn cong theo hai
cánh phù hiệu; nền phù hiệu màu xanh lục; hàng chữ, bông
lúa

viền
xung
quanh
màu vàng nhạt.
Mật độ:
+ Dọc (sợi/10cm): ≥ 460
+ Ngang: (sợi/10cm): ≥ 230
May đo Quần - Độ bền:
áo xuân hè cộc + Dọc (N): ≥ 1600
tay cho các + Ngang (N): ≥ 650
thành viên đội - Áo: Khối lượng thực tế: (g/m2): ≥ 215.
2
tự quản giữ gìn - Thành phần nguyên liệu:
trật tự ATGT, + Polyeste: ≥ 86%(± 1%)
trật tự đô thị + Bông: ≥ 13% (± 1%)
- Độ bền giặt C(3) 60 độ C (cấp)
+ Thay đổi màu: 4-5
+ Dây màu: 4-5
Áo: Kiểu Bludong dài tay, cổ đứng. May bật vai trang trí;
tay trái áo gắn phù hiệu. Ngực áo thân trước may 2 túi ốp

ngoài. Cúc áo bằng nhựa cùng màu vải.
Quần:
May
kiểu
âu
phục
'- Phù hiệu thêu hàng chữ: Bảo vệ dân phố, phía dưới hàng
chữ là hai bông lúa chéo cuống nhau uốn cong theo hai
cánh phù hiệu; nền phù hiệu màu xanh lục; hàng chữ, bông
lúa

viền
xung
quanh
màu vàng nhạt.

Quần
3 mưa

áo

Chất Liệu: Áo Quần đi mưa được may bằng màng PVC
màu ánh vàng, có độ dày từ 0,12mm đến 0,14mm, chun cạp
quần bản rộng 4cm, chun súp cổ tay bản rộng 1cm. khóa
cùng màu với nguyên liệu chính, loại 5 răng, chỉ được may
đi
bằng vải peco 50/3 cùng màu với nguyên liệu chính, băng
dán chống thấm chuyên dùng bản to 2 cm.
Kiểu cách may: Áo kiểu mở ngực có khóa cài suốt, 2 bên
nẹp có tán nẹp cúc, Áo có mũ rời, miệng mũ có dây rút.
Thân trước có túi dán, có nắp. Quần cạp chun may theo tiêu
chuẩn của ngành.

3. Yêu cầu về sự phù hợp của sản phẩm
Đảm bảo điều kiện làm việc, thực hiện tốt công tác tuần tra nhân dân, kiểm tra,
kiểm soát địa bàn, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội
phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, giữ vững an ninh trật tự
trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4989 dự án đang đợi nhà thầu
  • 679 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 647 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14105 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15893 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây