Thông báo mời thầu

Xây lắp (bao gồm giá trị xây lắp sau thuế và chi phí hạng mục chung)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Đăng vào: 23:15 16/09/2020
Số TBMT
20200944799-00
Công bố
22:56 16/09/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp bê tông xi măng đường Tám Râu (đoạn từ đường Quốc lộ 1 điểm cuối đường kênh thủy lợi 2)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp (bao gồm giá trị xây lắp sau thuế và chi phí hạng mục chung)
Chủ đầu tư
Ban Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Bình Chánh - Địa chỉ: C5/36 Ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện (vốn nông thôn mới)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp bê tông xi măng đường Tám Râu (đoạn từ đường Quốc lộ 1 điểm cuối đường kênh thủy lợi 2)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
22:56 16/09/2020
đến
07:30 27/09/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
07:30 27/09/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
30.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp (bao gồm giá trị xây lắp sau thuế và chi phí hạng mục chung)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp (bao gồm giá trị xây lắp sau thuế và chi phí hạng mục chung)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 46

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-HSMT

Nâng cấp bê tông xi măng đường Tám Râu

CHƯƠNG III
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1: Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ E-HSDT
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 17.2 E-CDNT.
Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp
tại Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo
quy định tại Mục 17.1 E-CDNT;
2. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập
hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu;
3. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu
(nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương
ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh
sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu, thực hiện bảo đảm dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh, thỏa thuận liên danh thì
căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu, thỏa thuận liên danh để đánh giá.
4.

Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT;
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.

Mục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh
nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng
lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành
viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh
giá là không đáp ứng yêu cầu.
Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của
nhà thầu chính. Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm
(không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).
Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh giá quy
định dưới đây, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu
chuẩn đánh giá.
2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Biểu mẫu
này được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống.
2.2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật
a) Nhân sự chủ chốt
Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt thực hiện theo Mẫu số 04A Chương IV. Biểu mẫu này
được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống.
b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu
Tiêu chuẩn đánh giá về thiết bị thi công thực hiện theo Mẫu số 04B Chương IV. Biểu mẫu này
được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Các tiêu chí đánh giá tổng quát làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

III-1

Nâng cấp bê tông xi măng đường Tám Râu

E-HSMT

- Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng;
- Giải pháp kỹ thuật;
- Biện pháp tổ chức thi công;
- Tiến độ thi công;
- Biện pháp bảo đảm chất lượng;
- An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường;
- Bảo hành và uy tín của nhà thầu.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều
được đánh giá là đạt
Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật như sau:
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
Nội dung yêu cầu
Đối với các vật tư, vật liệu
chính (cấp phối đá dăm; đá
1x2; cát các loại; xi măng;
sỏi đỏ; cừ tràm; thép các
loại; cống tròn D600).
Kết luận

Mức độ đáp ứng
Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc của các nhà
cung cấp hoặc tài liệu chứng minh nhà thầu tự sản
xuất và cung cấp các vật tư, vật liệu chính

Đạt

Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc hoặc
không có tài liệu chứng minh tự sản xuất và cung
cấp các vật tư, vật liệu chính.

Không đạt

Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
Không thuộc các trường hợp nêu trên.

Đạt
Không đạt

2. Giải pháp kỹ thuật:
Nội dung yêu cầu
2.1. Tổ chức mặt bằng
công trường: thiết bị thi
công, kho bãi tập kết vật
liệu, chất thải, bố trí cổng
ra vào, rào chắn, biển báo,
cấp nước, thoát nước, giao
thông, liên lạc trong quá
trình thi công

2.2. Công tác chuẩn bị tại
văn phòng

Kết luận

Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Mức độ đáp ứng
Có giải pháp mă ̣t bằ ng tổ chức hợp lý, phù hợp với
điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện
trạng công trình xây dựng.

Đạt

Không có hoặc thiếu >= 01 giải pháp kỹ thuật hoặc
Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với
điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện
trạng công trình xây dựng.

Không đạt

Nhà thầu có đề xuất công tác kiểm tra hồ sơ thiết kế;
công tác lập và trình danh sách ban chỉ huy công
trường cho các đơn vị có liên quan; công tác lập và
trình tiến độ thi công chi tiết cho các bên có liên
quan; kế hoạch họp bàn chuẩn bị triển khai thi công

Đạt

Nhà thầu không đề xuất hoă ̣c đề xuấ t sơ sài, không
chi tiế t công tác chuẩn bị tại văn phòng như yêu cầ u.

Không đạt

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

Đạt
Không đạt

III-2

Nâng cấp bê tông xi măng đường Tám Râu

E-HSMT

3. Biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công:
Nội dung yêu cầu

Mức độ đáp ứng

3.1 Biện pháp đảm bảo Có đề xuất biê ̣n pháp đầy đủ hợp lý, khả thi.
giao thông đường bộ khi
Không có đề xuất biê ̣n pháp đầy đủ hợp lý, khả thi.
thi công
Có đề xuất biê ̣n pháp thi công đầy đủ hợp lý, khả thi
3.2 Biện pháp thi công sỏi
Không đề xuất không đầ y đủ hợp lý, khả thi hoặc đề
đỏ, cấp phối đá dăm
xuất biện pháp thi công.
Có đề xuất biê ̣n pháp thi công đầy đủ hợp lý, khả thi
3.3 Biện pháp thi công mặt
Không đề xuất không đầy đủ hợp lý, khả thi hoặc đề
đường bê tông xi măng
xuất biện pháp thi công.
Có đề xuất biê ̣n pháp thi công đầy đủ hợp lý, khả thi
3.4 Biện pháp thi công
Không đề xuất không đầy đủ hợp lý, khả thi hoặc đề
cống thoát nước
xuất biện pháp thi công.
Kết luận

Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

Đạt
Không đạt
Đạt
Không đạt
Đạt
Không đạt
Đạt
Không đạt
Đạt
Không đạt

4. Tiến độ thi công:
Nội dung yêu cầu

Mức độ đáp ứng

4.1. Thời gian thi công: Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 150 ngày.
đảm bảo thời gian thi công
Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 150 ngày.
không quá 150 ngày

Đạt
Không đạt

4.2. Tính phù hợp:

Có biểu đồ huy động thiết bị, nhân lực phù hợp với
a) Giữa huy động thiết bị thời gian thi công công trình.
và tiến độ thi công
b) Giữa bố trí nhân lực và Đề xuất không đủ 2 nội dung a và b.
tiến độ thi công
4.3. Biểu đồ tiến độ thi
công hợp lý, khả thi phù
hợp với đề xuất kỹ thuật
và đáp ứng yêu cầu của EHSMT

Kết luận

Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Đạt

Không đạt

Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp
với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của EHSMT.

Đạt

Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ
thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không
phù hợp với đề xuất kỹ thuật.

Không đạt

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

Đạt
Không đạt

III-3

Nâng cấp bê tông xi măng đường Tám Râu

E-HSMT

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
Nội dung yêu cầu

Mức độ đáp ứng
Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

5.1. Biện pháp bảo đảm
chất lượng thi công các Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện
pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không
ha ̣ng mu ̣c công trình
khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ
chức thi công.
Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù
5.2. Biện pháp bảo đảm hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
chất lượng vật liệu đầu Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện
vào để phục vụ công tác pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không
thi công.
khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

công.
Kết luận

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

Đạt
Không đạt

6. Biện pháp an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
Nội dung yêu cầu

Mức độ đáp ứng

Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với
6.1 Biện pháp an toàn lao đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
động hợp lý, khả thi phù Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện
hợp với đề xuất về biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý,
pháp tổ chức thi công
không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện
pháp tổ chức thi công
Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù
6.2 Biện pháp phòng cháy, hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
chữa cháy hợp lý, khả thi, Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có
phù hợp với đề xuất về biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp
biện pháp tổ chức thi công lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

pháp tổ chức thi công
Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả
6.3 Biện pháp bảo đảm vệ thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi
sinh môi trường hợp lý, công.
khả thi phù hợp với đề Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường
xuất về biện pháp tổ chức hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng
thi công
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề
xuất về biện pháp tổ chức thi công
Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
Kết luận

Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

Đạt

Không đạt
Đạt
Không đạt

III-4

Nâng cấp bê tông xi măng đường Tám Râu

E-HSMT

7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:
Nội dung yêu cầu

Mức độ đáp ứng

7.1 Thời gian bảo hành 12 Có đề xuất thời gian bảo hành > 12 tháng.
tháng
Có đề xuất thời gian bảo hành < 12 tháng.
7.2 Uy tín của nhà thầu
thông qua việc thực hiện
các hợp đồng tương tự
trước đó trong vòng 3 năm
(2017, 2018, 2019) trở lại
đây.
Kết luận

Đạt
Không đạt

Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ
dở do lỗi của nhà thầu và có cam kết của nhà thầu.

Đạt

Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi
của nhà thầu.

Không đạt

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.

Đạt
Không đạt

Ghi chú:
Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 được
đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 thì
được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
Mục 4: Tiêu chuẩn đánh giá về giá
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
- Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
- Bước 2. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 26 E-CDNT;
- Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
cộng ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

III-5

E-HSMT

Nâng cấp bê tông xi măng đường Tám Râu

CHƯƠNG V
YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Chi tiết xem hồ sơ thiết kế được duyệt và Bảng chi tiết hạng
mục xây lắp (Mẫu số 01 chương IV)
2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
- Các quy trình, quy phạm áp dụng cho công việc thi công, nghiệm thu công trình tuân thủ
theo các quy định hiện hành và hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật của công trình được duyệt
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
a.

Yêu cầu chung:
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công
trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt
Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám
sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt
động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn
bảo hành công trình.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy
móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công
xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với
công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa,
bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công
trình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành
công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp Danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực
hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong suốt quá
trình thi công.
- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của
chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm
vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế
càng sớm càng tốt.
- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường.
Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay
lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu
dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

Yêu cầu về kỹ thuật

V-1

E-HSMT

Nâng cấp bê tông xi măng đường Tám Râu

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu
của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
b.

Giám sát thi công:
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi
công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật
công trình trong công tác trên.
- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có
văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành phẩm
không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.
- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công trình hoặc
thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.
- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải
được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.
- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân
theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn
thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp sau:
+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế
được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư
để tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình không có sự đồng ý
của tư vấn giám sát thì không đuợc thanh toán.
- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định kiểm tra chất
lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối
cùng.
- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần thiết trong hồ
sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy cách của
các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù hợp với các
quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng
công trình xây dựng.
- Vật tư, thiết bị phải đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể như trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
đính kèm E-HSMT.
- Danh mục trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc thi công: Xem Mẫu số 04B (Webform
trên Hệ thống).
4. Yêu cầu về trình tự thi công: Theo Hồ sơ thiết kế được duyệt
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: theo Hồ sơ thiết kế được duyệt
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và
công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng thiết bị cơ giới phục vụ thi công
phải có bằng cấp.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiện pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc không đảm
bảo an toàn, cháy nổ trên công trường.
Yêu cầu về kỹ thuật

V-2

E-HSMT

Nâng cấp bê tông xi măng đường Tám Râu

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn.
- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an toàn giao
thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách nhiệm pháp lý
trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn.
- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho người trong quá trình thi công.
- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp.
- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các qui định về phòng cháy chữa cháy đối với các phương
tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Trước khi dự thầu, nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu,
đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, đường
thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến
việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do
những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường và công trình gây nên.
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị,
phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể
cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh ra trong thi công và sinh hoạt.
- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra từ đầu như
quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công.
- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp.
- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên đường. Khi bốc dỡ,
công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động.
- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và nhà dân xung
quanh. Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công hợp lý.
8. Yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông:
- Nhà thầu phải có rào chắn và tổ chức hướng dẫn giao thông để đảm bảo giao thông tuân theo
qui định.
- Bố trí hệ thống thông tin liên lạc thông suốt.
- Có các biện pháp đảm bảo cho việc lưu thông của nhân dân đi lại bằng phương tiện cá nhân
hoặc thô sơ.
- Phải đặt các biển báo hướng dẫn giao thông theo quy định.
- Khi thi công cần phải triển khai theo từng phân đoạn.
- Tuân thủ các nội quy về an toàn toàn lao động.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn thành, nhà
thầu cần có:
-

Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác thi công xây lắp.

-

Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ thuật phải lành
nghề.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ chức thi công theo
Yêu cầu về kỹ thuật

V-3

E-HSMT

Nâng cấp bê tông xi măng đường Tám Râu

một trong các phương pháp sau:
+ Tuần tự;
+ Song song;
+ Dây chuyền;
+ Hỗn hợp.
- Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng chất lượng – kỹ
thuật, mỹ thuật công trình phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế được duyệt.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu xây dựng,
trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực theo qui định.
- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện
và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát.
- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị
công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình.
- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục công trình
hoàn thành và công trình hoàn thành.
- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu sản
phẩm các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục công trình hoàn thành và
công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ.
- Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây lắp theo định kỳ.
12. Yêu cầu khác
- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành khác.
III. Các bản vẽ
- Theo hồ sơ thiết kế đính kèm.

Yêu cầu về kỹ thuật

V-4

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4988 dự án đang đợi nhà thầu
  • 679 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 647 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14105 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15893 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây